TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifindeki yeni vergiler-II
07 Kasım 2019 Perşembe
24 Ekim 2019 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede . . .
TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifindeki yeni vergiler-II
TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifindeki yeni vergiler-II

Can Türker - (Hürses)

24 Ekim 2019 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile yeni bazı vergiler getirilmektedir. Bu yazımızda kısaca bahsi geçen kanun teklifinde yer alan yeni vergileri hakkında açıklamalar yapılacaktır.

Günümüzde sıkça kullanılan dijital hizmetler bahsi geçen kanun teklifinde ele alınmış ve vergilendirilecek dijital hizmetler sayılmıştır. Bunlar;

- Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri,

- Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programlan, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dahil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler,

- Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleri (kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya satılmasının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dahil).(ulaşım veya konaklama faaliyetlerine aracılık edilmesi yada bu faaliyetlerin kolaylaştırılması ile mal ve hizmetlerin satışa sunulduğu platform gibi)

- Yukarıda sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda verilen aracılık hizmetleri.[1]

 Bu hizmetleri veren dijital hizmet sağlayıcılardan Türkiye’den elde ettiği hasılat 20 milyon TL’ dan veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Avro’ dan veya muadili yabancı para karşılığı Türk Lirasından fazla olanları kapsayacaktır. (Dar ya da tam mükellef olmaları fark etmeyecektir.)  Bunlar yukarıda bahsi geçen hizmetleri Türkiye'de verdiklerinde dijital hizmet vergisine tabi olacaklardır.

Yukarıda sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda verilen aracılık hizmetlerinden, elde edilen hasılatın %7,5 oranında vergilendirilmesi öngörülmektedir. Verginin mükellefi hizmeti sağlayanlar olmakla birlikte, ödemeyi yapacakların vergi sorumlusu olarak belirlenebilmesi hususunda Mali İdareye yetki verilmektedir. Teklifin yasalaşması halinde, Kanunun yayınlanacağı tarihi izleyen üçüncü aybaşında yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Ayrıca dijital hizmet sağlayıcılarının teklifte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, söz konusu yükümlülükler yerine getirilinceye kadar dijital hizmet sağlayıcılarının sunmuş oldukları hizmetlere erişim engellenebilecektir.[2]  - (05.11.2019)
--------------------
[1] Kaynak: Erişim:01.11.2019, https://www.turmob.org.tr/haberler/b0f3cbee-97d0-4aa3-84bd-529c6c68a29a/-dijital-hizmet-vergisi-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-ve-375-sayili-kanun-hukmunde-kararnamede-degisikl, s.3.

[2] Kaynak: Erişim:01.11.2019, http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/2583.pdf,
Sunum; İSMMMO Y.K.Üyesi Halim Bursalı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir' le" Mesleki Gündem "
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının iptal edildiğini açıkladı. Erdoğan kararını Twitter hesabından yaptı.
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler. .
Corona virüsü salgınıyla gelen ekstra zamların altında ezilen emekliye mini zam, memur ve memur emeklilerine de mini zam farkı göründü.
Son zamanlarda “liyakat” sözcüğünü çok kullanılır olduk. Personel alımlarında, tüm atamalarda, kamuda, özel sektörde hep bir liyakat sözü dolaşıp duruyor
Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazançlarla ilgili 40’ncı ve serbest meslek erbabı ile ilgili 68’inci maddesinde 7194 sayılı Kanun’la yapılan değişikliklerle,
ABD Ticaret Temsilciliği, 2 Haziran 2020 tarihinde yaptığı duyuruda[1] dijital hizmet vergisi (DHV) uygulayan veya uygulayacak olan Avusturya,. . .
Bilindiği üzere; 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 3. maddesindeki düzenleme ile;
Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak; kentimizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin korunmasında, . . .
Günümüz iş dünyasında işletmeler iş yerine bağlılığı artırmak amacıyla çalışanlarına pek çok sosyal yardımlar ve ilave olanaklar sağlayabiliyorlar.
Serbest döviz fonlarında gerçek kişiler için yüzde 10, tüzel kişiler için yüzde 0 (sıfır) olan vergi tevkifatı oranı yüzde 15’e çıkarıldı.
Teklif ile, Çiftçi Kayıt Sisteminin (ÇKS) yanı sıra Tarımsal Üretim Kayıt Sisteminin (TÜKAS) kayıtlarının da esas alınarak üreticilere tarım . . .
Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik öngören teklif, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.
Teklif ile, sağlık personeline verilen fiili hizmet süresi zammının 60 günden 90 güne çıkarılması öngörülmektedir.
Bilindiği üzere, Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) 29/07/2017 tarihinde yayımlanmış ve . . .
Kötü günleri geride bıraktığımız ve eski değil de yavaş yavaş yeni normale dönmeye başladığımız bu günlerde,
Başkanlığımızca 19 Ekim 2019 tarihinde yazılı, 04-14 Şubat 2020 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı’nın sonucu açıklandı.
Başkanlığımızca toplumda vergi bilincinin ve vergiye gönüllü uyumun artırılmasına yönelik olarak vatandaşlarımıza ve mükelleflerimize sunduğumuz . . . .
Epeydir günlük hukuk sorunların yazmaktan yeni yayınların tanıtımını yapamamış, mali hukuk alanındaki yeni ve önemli yayınları duyuramamıştım.