TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifindeki yeni vergiler-II
07 Kasım 2019 Perşembe
24 Ekim 2019 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede . . .
TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifindeki yeni vergiler-II
TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifindeki yeni vergiler-II

Can Türker - (Hürses)

24 Ekim 2019 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile yeni bazı vergiler getirilmektedir. Bu yazımızda kısaca bahsi geçen kanun teklifinde yer alan yeni vergileri hakkında açıklamalar yapılacaktır.

Günümüzde sıkça kullanılan dijital hizmetler bahsi geçen kanun teklifinde ele alınmış ve vergilendirilecek dijital hizmetler sayılmıştır. Bunlar;

- Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri,

- Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programlan, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dahil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler,

- Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleri (kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya satılmasının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dahil).(ulaşım veya konaklama faaliyetlerine aracılık edilmesi yada bu faaliyetlerin kolaylaştırılması ile mal ve hizmetlerin satışa sunulduğu platform gibi)

- Yukarıda sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda verilen aracılık hizmetleri.[1]

 Bu hizmetleri veren dijital hizmet sağlayıcılardan Türkiye’den elde ettiği hasılat 20 milyon TL’ dan veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Avro’ dan veya muadili yabancı para karşılığı Türk Lirasından fazla olanları kapsayacaktır. (Dar ya da tam mükellef olmaları fark etmeyecektir.)  Bunlar yukarıda bahsi geçen hizmetleri Türkiye'de verdiklerinde dijital hizmet vergisine tabi olacaklardır.

Yukarıda sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda verilen aracılık hizmetlerinden, elde edilen hasılatın %7,5 oranında vergilendirilmesi öngörülmektedir. Verginin mükellefi hizmeti sağlayanlar olmakla birlikte, ödemeyi yapacakların vergi sorumlusu olarak belirlenebilmesi hususunda Mali İdareye yetki verilmektedir. Teklifin yasalaşması halinde, Kanunun yayınlanacağı tarihi izleyen üçüncü aybaşında yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Ayrıca dijital hizmet sağlayıcılarının teklifte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, söz konusu yükümlülükler yerine getirilinceye kadar dijital hizmet sağlayıcılarının sunmuş oldukları hizmetlere erişim engellenebilecektir.[2]  - (05.11.2019)
--------------------
[1] Kaynak: Erişim:01.11.2019, https://www.turmob.org.tr/haberler/b0f3cbee-97d0-4aa3-84bd-529c6c68a29a/-dijital-hizmet-vergisi-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-ve-375-sayili-kanun-hukmunde-kararnamede-degisikl, s.3.

[2] Kaynak: Erişim:01.11.2019, http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/2583.pdf,
3- YMM İbrahim Akbayrak "Turizm Payı Beyannamesi Özellik Arz Eden Durumlar" Konusunda Sunumlarına Devam Ederken, YMM Kadir Erkeçoğlu Zaman Zaman Katkı Sundu
eklif ile, yıllık izin ücreti, iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat, ...
Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ..
İstanbul SMMM Odası Eğitim Müdürü İnci ŞALCI’in Sunumlarıyla E-Uygulamalar Konulu Seminer Düzenledi
Turizm payı, yukarıda sayılan ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda
Bu günlerde gazetelerde sürekli olarak vergi idaresinin veya SGK’nın borçlulara e-Ödeme emri gönderdiği, daha önce gönderdiklerine ise e-Haciz uyguladığı
Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler hayatın her alanında etkisini göstermiş, işletmeler iş süreçlerinde gittikçe daha yoğun bir şekilde
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 308) ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 15/11/2019 Tarihli ve 75935942-
Limited şirketlerde, ortağın şirketten çıkabilmesinde ön koşul, ortaklıktan pay devri yapılarak ayrılmadır. Pay devri noterde yapılarak,
Miras kalan malvarlığı nedeniyle veraset ve intikal vergisi doğuyor. Ancak bu vergi her şartta ödenmiyor. Bazı istisna tutarları mevcut.
“Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura kapsamında yapılan satış (bavul ticareti) işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla,
Ülkemizde yaşanılan ekonomik darboğazı aşmak, şirketlerin sınırlı bir sürede de olsa bir limana sığınarak ticari hayatlarını devam ettirebilmeleri adına
Bilindiği üzere; ülkemizde hem vergi dairelerine hem de sosyal güvenlik kurumlarına borcu olan milyonlarca mükellef vardır.
Marmara Games 2019 Bireysel ve Takım Sporları Yarış Organizasyonu Açılış Töreni 15 Kasım 2019 Cuma günü
I. Marmara Games 2019 bugün (16.11.2019 Cumartesi) kürek yarışları ile Küçükçekmece Gölünde start aldı.
Muhasebe-Finans Denetim Sempozyumu 20 KASIM 2019 - NOV 20, 2019) 13.30 - 15.00 Saatleri Arasında Yapılacaktır.
Böyle bir vergi mi var ki zam olsun diyebilirsiniz. Bu ad altında ödediğimiz bir vergi yok. Ancak vergi kanunlarının kabul etmediği çok sayıda gider
Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, işsizlik oranı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 2,9 puanlık artışla