Sürekli Eğitim Programlarına İlişkin Ek Duyuru
14 Mayıs 2018 Pazartesi
Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 25’inci maddesi uyarınca Kurumumuz tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçilerin sürekli eğitim yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Sürekli Eğitim Programlarına İlişkin Ek Duyuru
Sürekli Eğitim Programlarına İlişkin Ek Duyuru 

Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 25’inci maddesi uyarınca Kurumumuz tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçilerin sürekli eğitim yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Bağımsız denetçilerin temel mesleki konularda, yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülen eğitimlerden sürekli eğitim kredisi elde edilebileceği eğitim programları Kurumumuz resmi internet adresinde “E-Hizmetler” bölümü “Sürekli Eğitim Programları” alanında ilan edilmiştir.

Kurumumuz tarafından sürekli eğitim programlarına onay verilen kurum/kuruluşlar eğitim takvimlerini oluşturmaya ve eğitimler için duyurular yapmaya başlamışlardır. Ancak bazı kurum/kuruluşların bağımsız denetçilere çeşitli vasıtalar ile ulaşarak; 

Kişilerin bağımsız denetim faaliyetlerinde bulunup bulunmadığına, yükümlülüğün başlayıp başlamadığına bakılmaksızın sürekli eğitime katılmaları gerektiği,

Kurum/kuruluşlarınca düzenlenen eğitimlere katılmalarının zorunlu olduğu,

Sürekli eğitimlerin daha önce eğitim alınan kurum/kuruluşlardan alınması gerektiği,

Eğitimlere katılım sağlanmaması halinde bağımsız denetçi belgelerinin iptal edileceği,
Elde edilmesi zorunlu sürekli eğitim kredisinden farklı kredi miktarlarının elde edilmesi gerektiği,

hususlarında yanlış/yanıltıcı yönlendirilmeler yaptığına dair Kurumumuza bilgiler ulaşmaktadır.

Bu çerçevede bağımsız denetçilerin sürekli eğitim yükümlülükleri ile katılacakları eğitim programlarına ilişkin aşağıdaki hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bağımsız denetçilerin tamamlanması zorunlu olan sürekli eğitim yükümlülüğü, denetçilerin sicilde faal durumda bulunabilmeleri için gereklidir. Diğer bir ifade ile kişiler bağımsız denetim faaliyetinde bulunuyor veya her an faaliyette bulunabilecek durumda olmak istiyor ise yıllık ve 3 yıllık sürekli eğitim yükümlüğünü tamamlamaları gerekmektedir. Bağımsız denetim faaliyetinde bulunmayacak kişiler, yıllık ve 3 yıllık sürekli eğitim yükümlülüklerini, yükümlülüğün bulunduğu yılda tamamlamak yerine bağımsız denetim faaliyetinde bulunacakları zaman (denetim faaliyetinden önce) tamamlayabilirler.

Sürekli eğitim yükümlülüklerini tamamlamayan denetçiler için bağımsız denetçi yetkisinin/belgesinin iptali söz konusu değildir. Sadece sicilde faal konumdan gayri faal konuma alınırlar ve bu sürede bağımsız denetim ile ilgili faaliyetlerde bulunamazlar. Eksik yükümlülüğün tamamlanması halinde tekrar faal konuma gelerek bağımsız denetim faaliyetinde bulunabilirler.

Bağımsız denetçiler, Kurumumuz tarafından sürekli eğitim programları onaylanan kurum/kuruluşların herhangi birinin eğitim programına katılabilirler. Kişilerin bağlı oldukları meslek odası, daha önce eğitim aldıkları üniversite veya üyesi oldukları derneklerin sürekli eğitim programlarının onaylanmış olması ilgililerin eğitimlere diğer kurum/kuruluşlarda katılmasına engel teşkil etmemektedir.

Sürekli eğitim ile ilgili olarak, gerek bağımsız denetçiler gerekse sürekli eğitim programı düzenleyecek kurum/kuruluşların “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği”, “Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul ve Esasları” ve Kurumumuz resmi internet adresinde yer alan sıkça sorulan sorular bölümünü inceleyerek işlem tesis etmeleri faydalı olacaktır.

Sürekli eğitim programları ve yükümlülükleri ile ilgili olarak Kurumumuz mevzuatında veya Kurumumuzca yapılan duyurularda belirtilmeyen bilgilere itibar edilmemesi mağduriyet yaşanmaması açısından önem arz etmektedir.

Eğitim programı onaylanan kurum/kuruluşlar tarafından, sürekli eğitim yükümlülüğü ile ilgili olarak bağımsız denetçilere Kurumumuz mevzuatına aykırı, yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi durumunda ilgili kurum/kuruluşlar hakkında gerekli tedbirler alınacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.
2- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Adı Olan Fakat, Tam Anlamıyla Uygulanamayan "Mali Tatilde" Edirne SMMM Odası Başkanı Sayın Kenan Karakuş' la Mesleki Konuları Masaya Yatırdılar.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından revize edilen ve 29 Mart 2018 tarihinde nihai metni yayımlanan"
Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürü Fatma Derya ALAN 7143 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, yapılandırmanın 2018 Mart ayı ve öncesi dönemlere ait sigorta primi,
TBMM’ye sevk edilen bedelli askerlikten yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri için bir yeniliğe gidilerek, temel askerlik eğitimlerinin tatil dönemlerine kaydırılabileceği belirtiliyor.
Konya SMMM Odası ve Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Sosyal Güvenlik Kurumu, Konya Çalışma ve İş Kurumu işbirliği ile
Tüketicilerin güncel yaşamlarında sıklıkla karşılaştıkları fatura ve borç ödeme konularında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yapılan değişikliklerin ödemelerinde gecikmeleri
AK Partili Grup Başkanvekili Bülent Turan, milyonların beklediği bedelli askerlik haberini az önce açıkladı. AK Partili Turan, 'Yaş 25, ücret 15 bin TL ve 25 gün de askerlik olacak.' dedi
Türkiye Varlık Fonu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Cumhurbaşkanlığı himayesine verilirken, ekonomi ile ilgili diğer pek çok kuruluş Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgilendirildi.
Milyonlarca emekli hem maaş hem de ek ödemelerini zamlı olarak almaya başlıyor. Temmuz zamları bugünden itibaren hesaplara yatırılıyor.
Kurumların yurt dışı iştiraklerinden elde ettikleri kazançlar öteden beri Kurumlar Vergisi Yasa'mızda yer alan hüküm çerçevesinde vergiden istisna edilmekteydi.
Başta TÜRMOB olmak üzere, çeyrek yüzyılı aşkın süredir oda yönetimlerinde de bulunan yönetim anlayışı; eleştiriye kapalı, demokratik işleyişten uzak, etkisiz,
Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında,
Tur kapsamında , önce Eskişehir SMMM Odası Başkanı Sayın Neşet ERSOY ve Yönetim Kurulu ziyaret edildi.
İş-Kur’ a kayıtlı issizler arasından olmak üzere 1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında , işe alındığı yıldan önceki takvim yılında işyerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işe alınan,
Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, İmar Barışı düzenlemesine başvurularda binanın oturumu, kat sayısı ve katların metrekaresinin hatalı ölçüldüğünü belirterek,
Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi ile Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası arasında imzalanan “Sektör Danışmanlığı” protokolü hayata geçirildi.
Antalya İşitme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin ÇAKAR, Dernek Sekreteri Gül DURAN ve eğitmen Güzin ALTINAY odamızı ziyaret etti.
Gerek Vergi Usul Hukukunda ve gerekse, 6183 sayılı AATUHK’nun uygulamasında mücbir sebepler sürelerin kullanımında önemli bir yer tutmaktadır.
Son yıllarda futbol kulüplerinin bilançolarında görülen dengesizlikler ve finansal risklerin artması sonucu UEFA,