Sürekli Eğitim Programlarına İlişkin Ek Duyuru
14 Mayıs 2018 Pazartesi
Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 25’inci maddesi uyarınca Kurumumuz tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçilerin sürekli eğitim yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Sürekli Eğitim Programlarına İlişkin Ek Duyuru
Sürekli Eğitim Programlarına İlişkin Ek Duyuru 

Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 25’inci maddesi uyarınca Kurumumuz tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçilerin sürekli eğitim yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Bağımsız denetçilerin temel mesleki konularda, yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülen eğitimlerden sürekli eğitim kredisi elde edilebileceği eğitim programları Kurumumuz resmi internet adresinde “E-Hizmetler” bölümü “Sürekli Eğitim Programları” alanında ilan edilmiştir.

Kurumumuz tarafından sürekli eğitim programlarına onay verilen kurum/kuruluşlar eğitim takvimlerini oluşturmaya ve eğitimler için duyurular yapmaya başlamışlardır. Ancak bazı kurum/kuruluşların bağımsız denetçilere çeşitli vasıtalar ile ulaşarak; 

Kişilerin bağımsız denetim faaliyetlerinde bulunup bulunmadığına, yükümlülüğün başlayıp başlamadığına bakılmaksızın sürekli eğitime katılmaları gerektiği,

Kurum/kuruluşlarınca düzenlenen eğitimlere katılmalarının zorunlu olduğu,

Sürekli eğitimlerin daha önce eğitim alınan kurum/kuruluşlardan alınması gerektiği,

Eğitimlere katılım sağlanmaması halinde bağımsız denetçi belgelerinin iptal edileceği,
Elde edilmesi zorunlu sürekli eğitim kredisinden farklı kredi miktarlarının elde edilmesi gerektiği,

hususlarında yanlış/yanıltıcı yönlendirilmeler yaptığına dair Kurumumuza bilgiler ulaşmaktadır.

Bu çerçevede bağımsız denetçilerin sürekli eğitim yükümlülükleri ile katılacakları eğitim programlarına ilişkin aşağıdaki hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bağımsız denetçilerin tamamlanması zorunlu olan sürekli eğitim yükümlülüğü, denetçilerin sicilde faal durumda bulunabilmeleri için gereklidir. Diğer bir ifade ile kişiler bağımsız denetim faaliyetinde bulunuyor veya her an faaliyette bulunabilecek durumda olmak istiyor ise yıllık ve 3 yıllık sürekli eğitim yükümlüğünü tamamlamaları gerekmektedir. Bağımsız denetim faaliyetinde bulunmayacak kişiler, yıllık ve 3 yıllık sürekli eğitim yükümlülüklerini, yükümlülüğün bulunduğu yılda tamamlamak yerine bağımsız denetim faaliyetinde bulunacakları zaman (denetim faaliyetinden önce) tamamlayabilirler.

Sürekli eğitim yükümlülüklerini tamamlamayan denetçiler için bağımsız denetçi yetkisinin/belgesinin iptali söz konusu değildir. Sadece sicilde faal konumdan gayri faal konuma alınırlar ve bu sürede bağımsız denetim ile ilgili faaliyetlerde bulunamazlar. Eksik yükümlülüğün tamamlanması halinde tekrar faal konuma gelerek bağımsız denetim faaliyetinde bulunabilirler.

Bağımsız denetçiler, Kurumumuz tarafından sürekli eğitim programları onaylanan kurum/kuruluşların herhangi birinin eğitim programına katılabilirler. Kişilerin bağlı oldukları meslek odası, daha önce eğitim aldıkları üniversite veya üyesi oldukları derneklerin sürekli eğitim programlarının onaylanmış olması ilgililerin eğitimlere diğer kurum/kuruluşlarda katılmasına engel teşkil etmemektedir.

Sürekli eğitim ile ilgili olarak, gerek bağımsız denetçiler gerekse sürekli eğitim programı düzenleyecek kurum/kuruluşların “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği”, “Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul ve Esasları” ve Kurumumuz resmi internet adresinde yer alan sıkça sorulan sorular bölümünü inceleyerek işlem tesis etmeleri faydalı olacaktır.

Sürekli eğitim programları ve yükümlülükleri ile ilgili olarak Kurumumuz mevzuatında veya Kurumumuzca yapılan duyurularda belirtilmeyen bilgilere itibar edilmemesi mağduriyet yaşanmaması açısından önem arz etmektedir.

Eğitim programı onaylanan kurum/kuruluşlar tarafından, sürekli eğitim yükümlülüğü ile ilgili olarak bağımsız denetçilere Kurumumuz mevzuatına aykırı, yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi durumunda ilgili kurum/kuruluşlar hakkında gerekli tedbirler alınacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.
16- Divan Başkanı Kenan Mülayim, Ondördüncü Gündem Maddesi Olan Seçim Maddesine Geçerek Üyelerin Oylarını Kullanarak Yeni Yönetimi Seçmesi İçin Hazırlıklarını Tamamladılar. (SON)
7144 Sayılı Yasa Kapsamında Bilançolardaki Taşınmazların Yeniden Değerlenmesi ve Vergisel Avantajları, Örnek Uygulamalar ve
Tektaş İmar Affı Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, vatandaşların başvuru işlemlerini kolay yapabilmesi için imar affını 12 adımda anlattı.
Şubat 2008’den bu yana ihracat bedellerini yurda getirip getirmeme konusundaki serbesti, 4 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait bir tebliğ ile sona erdi.
Bilindiği üzere; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin (IV/E-13.) bölümünde yer alan ve iade edilecek KDV tutarının gerçek olup olmadığının tespit edilmesi suretiyle,
Ekonomik gidişat ve mevcut konjonktürel yapı belirli kavramları ön plana çıkarmakta ve kullanılmasını yaygın hale getirmektedir. Ekonomin zora girmesi, ticaret hayatının daralması ile
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’yle bir araya geldi.
Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk ÖZSELEK, 30.09.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 483 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin ilgili maddesine göre,
Kadın Muhasebeciler Derneği üyeleri olarak Balıkesir/Erdek /Ocaklar ‘da bir araya geldiler. Annem Apart Otelinde gerçekleştirmiş oldukları toplantıda bir araya gelmenin . . . .
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık repo gösterge faiz oranını yüzde 24'e yükseltti. Foreks'in ilgili anketinde analistler faizin 375 baz puan faiz atırılmasını öngörmüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnameye göre Türkiye'de yerleşik kişiler her türlü menkul ve gayrimenkul satış ve kiralamasını TL üzerinden yapacak.
Daha önce bu köşede ve Milliyet Gazetesinde “Türk Vergi Ceza Sistemi"nin tamamen değişmek zorunda olduğunu ele almıştım.
30.09.2017 Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre eski ve yeni nesil yazarkasalardan alınan günlük Z Raporlarına ait mali bilgilerin
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu onayıyla bağımsız denetçilere yönelik
Yeni eğitim öğretim dönemi, özel okullar ve devlet okullarının birinci sınıflarıyla başladı. Hafta başında yeni dönem tamamen başlamış olacak.
Acı içinde kıvranan adamı hastaneye kaldırıyorlar. Röntgenler çekiliyor, tahliller yapılıyor ve doktor sonucu açıklıyor ;
Yeni Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2012 yılı ile birlikte yeni bir anlam kazanan bağımsız denetimde farklı düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor.
İncelemelerde idarenin dayandığı delillerin genelde hukuk, özelde vergi hukuku tarafından kabul gören delillerden olması gerekir.
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 11/9/2018 tarihinden itibaren aynı Kararname