Sürekli Eğitim Programlarına İlişkin Ek Duyuru
14 Mayıs 2018 Pazartesi
Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 25’inci maddesi uyarınca Kurumumuz tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçilerin sürekli eğitim yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Sürekli Eğitim Programlarına İlişkin Ek Duyuru
Sürekli Eğitim Programlarına İlişkin Ek Duyuru 

Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 25’inci maddesi uyarınca Kurumumuz tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçilerin sürekli eğitim yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Bağımsız denetçilerin temel mesleki konularda, yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülen eğitimlerden sürekli eğitim kredisi elde edilebileceği eğitim programları Kurumumuz resmi internet adresinde “E-Hizmetler” bölümü “Sürekli Eğitim Programları” alanında ilan edilmiştir.

Kurumumuz tarafından sürekli eğitim programlarına onay verilen kurum/kuruluşlar eğitim takvimlerini oluşturmaya ve eğitimler için duyurular yapmaya başlamışlardır. Ancak bazı kurum/kuruluşların bağımsız denetçilere çeşitli vasıtalar ile ulaşarak; 

Kişilerin bağımsız denetim faaliyetlerinde bulunup bulunmadığına, yükümlülüğün başlayıp başlamadığına bakılmaksızın sürekli eğitime katılmaları gerektiği,

Kurum/kuruluşlarınca düzenlenen eğitimlere katılmalarının zorunlu olduğu,

Sürekli eğitimlerin daha önce eğitim alınan kurum/kuruluşlardan alınması gerektiği,

Eğitimlere katılım sağlanmaması halinde bağımsız denetçi belgelerinin iptal edileceği,
Elde edilmesi zorunlu sürekli eğitim kredisinden farklı kredi miktarlarının elde edilmesi gerektiği,

hususlarında yanlış/yanıltıcı yönlendirilmeler yaptığına dair Kurumumuza bilgiler ulaşmaktadır.

Bu çerçevede bağımsız denetçilerin sürekli eğitim yükümlülükleri ile katılacakları eğitim programlarına ilişkin aşağıdaki hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bağımsız denetçilerin tamamlanması zorunlu olan sürekli eğitim yükümlülüğü, denetçilerin sicilde faal durumda bulunabilmeleri için gereklidir. Diğer bir ifade ile kişiler bağımsız denetim faaliyetinde bulunuyor veya her an faaliyette bulunabilecek durumda olmak istiyor ise yıllık ve 3 yıllık sürekli eğitim yükümlüğünü tamamlamaları gerekmektedir. Bağımsız denetim faaliyetinde bulunmayacak kişiler, yıllık ve 3 yıllık sürekli eğitim yükümlülüklerini, yükümlülüğün bulunduğu yılda tamamlamak yerine bağımsız denetim faaliyetinde bulunacakları zaman (denetim faaliyetinden önce) tamamlayabilirler.

Sürekli eğitim yükümlülüklerini tamamlamayan denetçiler için bağımsız denetçi yetkisinin/belgesinin iptali söz konusu değildir. Sadece sicilde faal konumdan gayri faal konuma alınırlar ve bu sürede bağımsız denetim ile ilgili faaliyetlerde bulunamazlar. Eksik yükümlülüğün tamamlanması halinde tekrar faal konuma gelerek bağımsız denetim faaliyetinde bulunabilirler.

Bağımsız denetçiler, Kurumumuz tarafından sürekli eğitim programları onaylanan kurum/kuruluşların herhangi birinin eğitim programına katılabilirler. Kişilerin bağlı oldukları meslek odası, daha önce eğitim aldıkları üniversite veya üyesi oldukları derneklerin sürekli eğitim programlarının onaylanmış olması ilgililerin eğitimlere diğer kurum/kuruluşlarda katılmasına engel teşkil etmemektedir.

Sürekli eğitim ile ilgili olarak, gerek bağımsız denetçiler gerekse sürekli eğitim programı düzenleyecek kurum/kuruluşların “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği”, “Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul ve Esasları” ve Kurumumuz resmi internet adresinde yer alan sıkça sorulan sorular bölümünü inceleyerek işlem tesis etmeleri faydalı olacaktır.

Sürekli eğitim programları ve yükümlülükleri ile ilgili olarak Kurumumuz mevzuatında veya Kurumumuzca yapılan duyurularda belirtilmeyen bilgilere itibar edilmemesi mağduriyet yaşanmaması açısından önem arz etmektedir.

Eğitim programı onaylanan kurum/kuruluşlar tarafından, sürekli eğitim yükümlülüğü ile ilgili olarak bağımsız denetçilere Kurumumuz mevzuatına aykırı, yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi durumunda ilgili kurum/kuruluşlar hakkında gerekli tedbirler alınacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.
8- Uyumsoft E-Dönüşüm Koordinatörü Arif Erhun Öçal " E-Fatura, E-Arşiv, E-İrsaliye ve E-Dönüşüm Uygulamaları" Konulu Sunumlarını Tamamlayarak Sözlerine Son Verdi.
“SGK Teşviği Yazılımı, E-Serbest Meslek Makbuzu, E-İrsaliye Ve Mali Müşavirlerin Kendi Mükelleflerinin E-Faturalarını Tek Portaldan Takip Edip Kendi Muhasebe Programlarına Aktarabilecekleri Yeni Sistemler” Konulu Seminer Düzenledi
İtirazın Konusu : 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun’un 114. maddesiyle değiştirilen 278. maddesinin üçüncü fıkrasının;
Gider ekle fonksiyonunun “stopaj kodu” bölümünde yer alan “014- Huzur Hakkı” ve “016-Yer altı maden işçileri” tür kodları ile kayıt yapılmaması gerektiğine
Bunlardan en önemlisi ise mevcut durumda sadece iş uyuşmazlıklarında geçerli olan Arabuluculuk kurumu bundan sonra ticari davalar içinde geçerli olacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 03.08.2018 tarihinde açıklanan "100 Günlük İcraat Programı"nda Hazine ve
Bazı sektörleri desteklemek için yapılan vergi indirimleri diğer sektörlerde de heyecan yarattı ve beklentileri artırdı. Adil bir vergi sistemi herkesi memnun edebilir…
Herkesin dilinde... Konkordato! TDK'ya göre dilimize İtalyanca'daki concordato kelimesinden geçmiş.Papalık makamı ile hükümetler arasında yapılan anlaşmalara
Konkordato şirketleri olası bir iflastan kurtarmayı hedefleyen bir düzenleme olarak uygulanıyor. Reuters’a bilgi veren üç yetkili konkordato sistemi hakkında yeniden bir düzenleme yapılabileceğini belirttiler.
Emekli maaşlarında Ocak 2019 zammı ve memur maaşlarında Ocak 2019 zammı merak konusu. Enflasyon mucizevi şekilde düşmezse yılbaşında memur ve memur emeklileri
Son iki haftada, Sayıştay'ın 2017 yılına ilişkin olarak; büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri ile ilgili denetim raporları gazetelerde çarşaf çarşaf yayınlanıyor.
Meslek Mensuplarını , Taraklı-Göynük ve Mudurnu Kültürel Etkinliğinde Bir Araya Getirerek Rehber Ayfer Kuralay Eşliğinde Doyumsuz Bir Etkinlik Gerçekleştirdiler.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ebediyete İntikalinin 80'inci Yıl Dönümü Nedeniyle Düzenlenen Resmi Tören de BMM Grubu Derneği de Yerini Aldı.
08 Kasım 2018 tarihinde İstanbul SMMM Odası Eğitmeni Halim BURSALI ‘nın sunumu ile Antalya SMM odamızda gerçekleştirdik.
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO) Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 80’inci yıldönümü sebebiyle,
287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı malların teslimine ilişkin ÖTV ve KDV oranları ile tapu harcı oranında geçici süreli indirim yapıldı.
Rüzgâr ağırdan eser, her 10 Kasım sabahı, her bir yere savurur, sararmış yaprakları.
İNCE MEDYA GRUP Stüdyolarından MANŞETX Gazetesinden canlı olarak yayınlanan, usta gazeteci Necmi İnce'nin hazırlayıp sunduğu İ