Sürekli Eğitim Programlarına İlişkin Ek Duyuru
14 Mayıs 2018 Pazartesi
Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 25’inci maddesi uyarınca Kurumumuz tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçilerin sürekli eğitim yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Sürekli Eğitim Programlarına İlişkin Ek Duyuru
Sürekli Eğitim Programlarına İlişkin Ek Duyuru 

Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 25’inci maddesi uyarınca Kurumumuz tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçilerin sürekli eğitim yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Bağımsız denetçilerin temel mesleki konularda, yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülen eğitimlerden sürekli eğitim kredisi elde edilebileceği eğitim programları Kurumumuz resmi internet adresinde “E-Hizmetler” bölümü “Sürekli Eğitim Programları” alanında ilan edilmiştir.

Kurumumuz tarafından sürekli eğitim programlarına onay verilen kurum/kuruluşlar eğitim takvimlerini oluşturmaya ve eğitimler için duyurular yapmaya başlamışlardır. Ancak bazı kurum/kuruluşların bağımsız denetçilere çeşitli vasıtalar ile ulaşarak; 

Kişilerin bağımsız denetim faaliyetlerinde bulunup bulunmadığına, yükümlülüğün başlayıp başlamadığına bakılmaksızın sürekli eğitime katılmaları gerektiği,

Kurum/kuruluşlarınca düzenlenen eğitimlere katılmalarının zorunlu olduğu,

Sürekli eğitimlerin daha önce eğitim alınan kurum/kuruluşlardan alınması gerektiği,

Eğitimlere katılım sağlanmaması halinde bağımsız denetçi belgelerinin iptal edileceği,
Elde edilmesi zorunlu sürekli eğitim kredisinden farklı kredi miktarlarının elde edilmesi gerektiği,

hususlarında yanlış/yanıltıcı yönlendirilmeler yaptığına dair Kurumumuza bilgiler ulaşmaktadır.

Bu çerçevede bağımsız denetçilerin sürekli eğitim yükümlülükleri ile katılacakları eğitim programlarına ilişkin aşağıdaki hususların açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bağımsız denetçilerin tamamlanması zorunlu olan sürekli eğitim yükümlülüğü, denetçilerin sicilde faal durumda bulunabilmeleri için gereklidir. Diğer bir ifade ile kişiler bağımsız denetim faaliyetinde bulunuyor veya her an faaliyette bulunabilecek durumda olmak istiyor ise yıllık ve 3 yıllık sürekli eğitim yükümlüğünü tamamlamaları gerekmektedir. Bağımsız denetim faaliyetinde bulunmayacak kişiler, yıllık ve 3 yıllık sürekli eğitim yükümlülüklerini, yükümlülüğün bulunduğu yılda tamamlamak yerine bağımsız denetim faaliyetinde bulunacakları zaman (denetim faaliyetinden önce) tamamlayabilirler.

Sürekli eğitim yükümlülüklerini tamamlamayan denetçiler için bağımsız denetçi yetkisinin/belgesinin iptali söz konusu değildir. Sadece sicilde faal konumdan gayri faal konuma alınırlar ve bu sürede bağımsız denetim ile ilgili faaliyetlerde bulunamazlar. Eksik yükümlülüğün tamamlanması halinde tekrar faal konuma gelerek bağımsız denetim faaliyetinde bulunabilirler.

Bağımsız denetçiler, Kurumumuz tarafından sürekli eğitim programları onaylanan kurum/kuruluşların herhangi birinin eğitim programına katılabilirler. Kişilerin bağlı oldukları meslek odası, daha önce eğitim aldıkları üniversite veya üyesi oldukları derneklerin sürekli eğitim programlarının onaylanmış olması ilgililerin eğitimlere diğer kurum/kuruluşlarda katılmasına engel teşkil etmemektedir.

Sürekli eğitim ile ilgili olarak, gerek bağımsız denetçiler gerekse sürekli eğitim programı düzenleyecek kurum/kuruluşların “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği”, “Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul ve Esasları” ve Kurumumuz resmi internet adresinde yer alan sıkça sorulan sorular bölümünü inceleyerek işlem tesis etmeleri faydalı olacaktır.

Sürekli eğitim programları ve yükümlülükleri ile ilgili olarak Kurumumuz mevzuatında veya Kurumumuzca yapılan duyurularda belirtilmeyen bilgilere itibar edilmemesi mağduriyet yaşanmaması açısından önem arz etmektedir.

Eğitim programı onaylanan kurum/kuruluşlar tarafından, sürekli eğitim yükümlülüğü ile ilgili olarak bağımsız denetçilere Kurumumuz mevzuatına aykırı, yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi durumunda ilgili kurum/kuruluşlar hakkında gerekli tedbirler alınacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.
12- TMUD Komisyon Başkanı YMM Sabri Tümer, Görüşlerini Sunan Meslek Mensuplarına Cevap Vermesi İçin TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi YMM Dr. Masum Türker Görüşlerini Sunduktan Sonra Türker'e Plaketinin Verilmesinden Sonra İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resim Verdiler.
(2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen eşdeğerlik kararlarının kamuoyuyla paylaşılmaması İdare Mahkemesinin kararında hataya sebebiyet verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
İstanbul SMMM Odası Geçmiş Dönem Üsküdar İlçe Temsilcisi Sayın SUAT ANTİK'in Değerli annesi hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumu, 5434-5510 sayılı Kanuna tabi olma ile memuriyete başlangıç tarihlerinin nasıl belirleneceği hakkında durumları 13 farklı örnekle açıkladı.
2019 yılının Ocak ayına ilişkin bütçe sonuçları açıklandı. Bilindiği üzere her yılın ocak ayı bütçesi fazla verir, bunun nedeni yılın ilk ayında ödenekler hemen serbest bırakılmadığı için
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre yenilenen kiralarında kira bedeli artış oranı, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamayı geçemeyecek.
Turnuvada Mmmbd Geçmiş Dönem Başkanı İrfan Demirci Tüm Rakiplerini Yenerek, Turnuva Şampiyonu Olurken,
İhbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İhbar tazminatı süreleri yasa ile belirlenir. İşçiler işten çıkarılmaları durumunda bu tazminatı almaya hak kazanır.
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu I sayılı listeye ilişkin beyannamede yer alan tablolarda yapılan çeşitli kontroller nedeniyle, Beyanname Düzenleme Programının güncellenmesi gerekmektedir.
Bilindiği gibi, vergide 213 sayılı VUK md. 359 ve 340 maddelerinin değişikliği hususu artık tartışılır hale gelmiştir.
7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 10’ncu maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Bilindiği gibi, uygulamada resen terk işlemleri vergi daireleri tarafından zamanında yerine getirilmesi gereken önemli bir konudur.
Vergi Usul Kanunu Sirküler Taslağında; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda, 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Konya SMMM Odasında, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü işbirliğinde Muhasebe ve Denetim Bilim dalında Tezsiz Yüksek Lisans yapan ...