Sözün bittiği yerdeyiz! Üzgünüz, kederliyiz, acılıyız! Çözüm istiyoruz!
03 Mart 2019 Pazar
Meslek camiası olarak Muhasebe Haftası’nı hüzünle karşıladıklarını söyleyen BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez,
Sözün bittiği yerdeyiz! Üzgünüz, kederliyiz, acılıyız!  Çözüm istiyoruz!
Sözün bittiği yerdeyiz!
Üzgünüz, kederliyiz, acılıyız! 
Çözüm istiyoruz!

Meslek camiası olarak Muhasebe Haftası’nı hüzünle karşıladıklarını söyleyen BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, “Hüzünle karşılıyoruz çünkü, üzerimize yüklenen angaryalar haddini aşmıştır. Meslek mensupları olarak hasta olmaya bile hakkımız yok. Meslektaşlarımız yoğun iş yükü altında masaları başında vefat ediyor. Sözün bittiği yerdeyiz! Üzgünüz, kederliyiz, acılıyız! Çözüm istiyoruz!” dedi. 

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO) ‘1-7 Mart Muhasebe Haftası’ nedeniyle Heykel’deki Atatürk Anıtı önünde çelenk töreni ve basın açıklaması düzenlendi. BSMMMO yönetim kurulunun yanı sıra, Oda üyesi meslek mensuplarının da yoğun katılımıyla gerçekleşen çelenk töreninde basın bildirisini okuyan BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, “Muhasebe mesleği, tüm dünyada bilim dalı olarak kabul edilen ve evrensel değerleri olan bir meslektir. Gelişmiş batı ülkelerinde yüz yıl önce ülkemizde ise ancak otuz yıl önce yasal statüsüne kavuşan ve geçen bu süre zarfında dünya ile farklarını gideren, ülke ekonomisine önemli katkılar sunan mesleğimiz ve meslektaşlarımız ile beraber; Muhasebe Haftası’nı hüzünle karşılıyoruz.

Hüzünle karşılıyoruz, çünkü; otuz yıl öncesine ait meslek yasamızda seçim maddeleri dışında önemli değişiklikler maalesef yapılmamıştır. Oysa yaptığımız işlerin % 98’i elektronik ortama taşınmış ve teknoloji işimizin her noktasına nüfus etmiştir. Teknolojinin bu derece işimize yansımasının, bizlerin ve vergi mükelleflerinin işlerini kolaylaştırması beklenirken üzerimize yıkılan işler ve angaryalar haddini aşmıştır. Dünya gelişim ve değişimi inşa ederken, bizler bu gelişimi ve değişimi kavrayamayan bir meslek yasası ve ilgisiz yetkililer yüzünden sorunlu ve stresli bir hayat yaşamaktayız. Meslektaşlarımız ağır iş yükü altında canları pahasına görevlerini yerine getirme gayreti içerisindeler. Yaşadığımız sorun ve sıkıntılar maalesef son zamanlarda birçok meslektaşımızı görevi başında kaybetmemize neden oldu. İşleri başında hayatlarını kaybeden meslektaşlarımız Mersin SMMM Odamızdan İbrahim BİLSEL, Serkan SERPİN; Eskişehir SMMM Odamızdan Cemal PEKCAN, Süleyman Özmen KORÇ, Halil HANCI ve Ankara SMMM Odamızdan Veyis BİÇER’in ailelerine ve tüm meslek camiamıza başsağlığı diliyoruz” dedi. 

“VEFATLAR MESLEK CAMİAMIZI DERİNDEN ÜZDܔ

Meslek camiası olarak, meslektaşlarının vefatı ve rahatsızlanmasının kendilerini derinden üzdüğünü söyleyen BSMMMO Başkanı Sönmez, yaşanılan bu üzüntü verici durumun kendilerini içinde bulundukları koşulları sorgulamaya ittiğini kaydetti. Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Görüyoruz ki; meslek mensupları olarak sorumluluklarımız çok fazla ve hasta olmaya bile hakkımız yok! Hepimizin bildiği gibi 3568 sayılı meslek yasamız, 30 yıl önce çıkmış ve artık güncelliğini yitirmiştir. Sürekli değişen mevzuatla asla dinlenme fırsatı olmayan bizlerin; hiçbir tatili ve mücbir sebebi bulunmamaktadır. Yasalaşması için büyük mücadele verdiğimiz mali tatil olarak çıkan düzenlemenin bile bizlere hiçbir katkısı yoktur. Meslektaşımız birçok sorunla baş başa bırakılmış, angaryalara boğulmuş, bu emeğine karşılık kamudan hiçbir gelir elde edemediği gibi personelini, kirasını, bilişim, yazılım, kırtasiye vb. giderlerini dahi karşılayabilmek için yoğun çalışma temposuna girmiştir.” 

“TALEPLERİMİZİN YERİNE GETİRİLMESİNİ İSTİYORUZ”

BSMMMO Başkanı Sönmez, meslek camiası olarak taleplerini ise şöyle sıraladı: “Bizler; meslektaşlarımızı kaybetmemek için, mesleğimizi yapmak için, ülkemizi geliştirmek için Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nda değişiklik yapılmasını istiyoruz. TÜRMOB ve Odaların görüşünün alınarak hazırlanacak güncel meslek yasasının bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülerek yürürlüğe girmesini ve mesleğimizin daha iyi koşullara taşınmasını, beyan sürelerinin gerçekçi bir şekilde yeniden düzenlenmesini, ölüm, doğum, hastalık gibi durumlarda beyanname göndermek zorunda kalmamamız için mücbir sebep halinin mali müşavirler için de geçerli olmasını, dinlenebilmek, eşlerimize, çocuklarımıza vakit ayırabilmek için mali tatilin, gerçekçi ve yaşanabilir bir şekle kavuşturulmasını, YMM’lerin tasdikten doğan, SMMM'lerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumluluklarının yeniden düzenlenmesini, kamu kurumlarınca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Tüm verilerin bir data merkezinde toplanmasını ve ilgili kurumların bu merkezden bilgileri almasını, düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından vazgeçilmesini, dördüncü dönem geçici vergi beyanının kaldırılmasını, serbest meslek geliri, Gelir Vergisi Kanunu’na göre tahsilat esasına bağlı olmasına karşın, Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre hizmetin ifa edilmiş olmasından dolayı tahakkuk esasına bağlı tutulmuştur. Serbest Meslek Geliri Katma Değer Vergisi Kanunu yönünden de tahsilat esasına bağlanmasını, mesleki sorumluluk sigortası primlerinin gider olarak yazılabilmesini istiyoruz. Tüm taleplerimizin yerine getirilmesini temenni ediyor, ebediyete intikal eden bütün meslektaşlarımızı bir kez daha rahmet ile anıyoruz.” 
16- Oturum Başkanı İYMMO Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Karabıyık ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş Sayıştay Hakkında Açıklamalarına Devam Ederken, Zama,Zaman Meslek Mensuplarından Gelen Sorulara Yanıt Verilerek, Toplantıya Son Verildi.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
” Başta Atamız Mustafa Kemal Atatürk Olmak Üzere Canını vatana siper etmiş, cesaretiyle destan yazmış tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz…
30 Ağustos 2015 yılında mesleğine, ve meslektaşına inanmış bir avuç insanın BAĞIMSIZLIK BENİM KARAKTERİMDİR sözünden hareketle çıkmış olduğu yolculuğun
İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilmesi ve Yüzde 80’inin Bankaya Bozdurulması..
Dönüşüm veya Yok Olmak…Dijital teknolojiler ile tetiklenen 4. Sanayi devriminin inşa edildiği bugünlerde, yapay zekâ, robot kullanımı,
Bağımsız Mali Müşavirler Grubu; WOW İstanbul Hotels&Convetion Centerde Dayanışma Yemeğinde Bir Araya Geldi.
Koro Başkanı; Cumali Fırat ve Koro Şefi; Alper Ayorak Eşliğinde Üyelerine ve Konuklarına Müzik Ziyafeti Çekti.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, borçlu çiftçinin tarla-bahçede kullandığı traktörünün haczedilemeyeceğine hükmetti.
ASMO Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, ülkenin en önemli sorunun ekonomi olduğunu söyleyerek, “Hangi adayın ne senedi var bizi ilgilendirmiyor.
2019 yılının Mart ayına girmiş bulunmaktayız. Yılın Mart ayı beyan ayı demek oluyor. Bugünkü yazımızda kira geliri elde edenlerin nasıl vergilendirileceklerini ele alacağız.
Bilindiği gibiTürkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 15 Şubat 2018 tarihinde kabul edilen ve 10 Mart 2018 Tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Yıllık beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak indirimler nelerdir? Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler,
Varlık Fonu tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının bazı sınırlamalardan muaf tutulmasına karar verildi.
Emekliler bu yıl 2 bin lira bayram ikramiyesi alırken, hanesine aylık bin 305 lira da evde bakım desteği girebilecek
Kızılay Kan Merkezi’nce yürütülen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına mali müşavirler de destek verdi.