Şirket değerlendirilmesi niçin yapılır?
08 Ağustos 2019 Perşembe
Ortaklar her zaman şirketlerinin gerçek değerini bilmek isterler ki bu durum çok normaldir. Bunun için şirketin bilançosu ve gelir tablosundaki değerler dikkate alınmaktadır.
Şirket değerlendirilmesi niçin yapılır?
Şirket değerlendirilmesi niçin yapılır?

Rüknettin KUMKALE
rkumkale.ymm@gmail.com

Ortaklar her zaman şirketlerinin gerçek değerini bilmek isterler ki bu durum çok normaldir. Bunun için şirketin bilançosu ve gelir tablosundaki değerler dikkate alınmaktadır. Bunun yanında şirketin sabit kıymetlerinin rayiç değerleri de önem kazanmaktadır.

Şirketin satış rakamları, bunun yıllar içinde artışı dikkate alınacaktır. Ayrıca satış rakamları içinde kârlılık durumu, birim maliyetin seneler içinde göstermiş olduğu performans önem arz etmektedir.

Bütün bu ve buna benzer şirket değerleri sonuç olarak şirketin değerleme zamanındaki durumunu gösterecektir.

Şirketler şu sebeplerle şirketlerinin değerlendirilmesini yaptırırlar:

- Hiçbir sebep olmaksızın şirket değerlendirilmesi yaptırılabilir

Muhasebenin temel kavramları içinde “ İşletmenin sürekliliği kavramı “ bulunmaktadır. Bu kavrama göre, “işletmelerin faaliyetlerini bir süreye bağlı olmaksızın sürdüreceğini ifade eder. Bu nedenle işletme sahiplerinin ya da hissedarlarının yaşam süreleriyle bağlı değildir. İşletmenin sürekliliği kavramı maliyet esasının temelini oluşturur.” İşletmeler uzun süreli faaliyetleri çerçevesinde zaman içinde şirketin değeri ortaklar tarafından bilinmek istenecektir. Bunun yanında ortaklardan birinin vefatını da sayabiliriz. Bir vefatın sonucunda miras hukuku çerçevesinde gelecek olan ortaklar şirketin ve dolayısıyla paylarının değerini öğrenmek isteyebilirler.

- Halka açılma

Şirket halka açılma arzusunda ise mevzuatın belirttiği prosedürler çerçevesinde şirketin değerinin tespitin yapılması gerekmektedir.

- Şirketin bir kısım hisselerinin satılması gündemde ise,

Şirket ortaklarının bir veya bir kısmı hisselerini satmak isteyebilecektir. Şirket ortaklarının bir veya bir kısmı hisselerini satmak isteyebilecektir. Yukarıda değindiğimiz gibi, ortaklardan birinin vefatından sonra gelen yeni ortaklar paylarını satmak isteyebilirler. Bu nedenle şirketin değerinin tespitinin yapılması gerekmektedir.

- Birleşme veya bölünme işlemleri gündemde ise,

Şirketin başka bir şirketle birleşmesi veya şirketin bölünmesi gündemde ise, gene şirketin değerlendirilmesi yapılması gerekmektedir.

- Kredi temini

Şirketin yeni bir yatırım veya her hangi bir nedenle kredi temini gerektiği durumda banka veya kredi kuruluşu şirketin değerinin tespitini isteyebilecektir.(Dünya)
7- Seminer de Sunumları, Anlatımları, Yorumları MMMB Derneği Fatih Şube Başkanı Mehmet Altınordu Yaparken, Zaman Zaman Meslek Mensuplarından Gelen Soruları Cevaplamaya Devam Etti.
Borçlu borcunu ödemezse, alacaklı devlet yardımıyla alacağını alabilir. Devletin yardımıyla alacaklının alacağını tahsil etmesine, . . .
340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşmeler, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete'de . .
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursularımız, konularında uzman ve tecrübeli Türk ve yabancı eğitmenler tarafından verilmekte ve . . .
Yeminli Mali Müşavirlerin sonu "0" ve "5" olan yıllarda Mal Bildirimi yapmaları gerekmektedir. İlgi bilglendirme yazıları için tıklayınız
2019 Yılında 480,00 TL olan oda aidatları öncesinde % 56’lık zam oranı ile 750,00 TL ye çıkarılmış,
“Faizsiz Finans Etik Kuralları, Muhasebe ve Denetim Standartları: Tartışmalar ve Öneriler” konulu PANEL, 16 Ocak 2020 Perşembe günü,
" Sevda Dediğin" TSM Konserine Davetlisiniz. " Sevda Dediğin" TSM Konserine Davetlisiniz. " Sevda Dediğin" TSM Konserine Davetlisiniz.
Seminer de Sunumları, Anlatımları, Yorumları MMMB Derneği Fatih Şube Başkanı Mehmet Altınordu Yaparken, Zaman Zaman Meslek Mensuplarından Gelen Soruları Cevapladı.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 608.000 kişi artarak 4.396.000 kişi oldu.
Kamu alacaklarının cebri takip ve tahsil usullerini düzenleyen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, . . . .
509 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği’nin yayınlanması ile . . .
Defter-Beyan Sistemi Nedir?, Nasıl Başvuracağım ?, Nasıl Kullanacağım ?, Avantajları Nelerdir ? Defter tasdikine ihtiyaç duyulmaması ve Entegrasyon Başvurusu
SGK, iş kazalarının ardından hem sigortalıya hem de bakmakla yükümlü bulunduğu kişilere yardımda bulunuyor.
Malum, geçtiğimiz Aralık ayı başlarında 7194 sayılı Torba Kanun Meclis’te kabul edildi, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı ve 7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.