Şirket değerlendirilmesi niçin yapılır?
08 Ağustos 2019 Perşembe
Ortaklar her zaman şirketlerinin gerçek değerini bilmek isterler ki bu durum çok normaldir. Bunun için şirketin bilançosu ve gelir tablosundaki değerler dikkate alınmaktadır.
Şirket değerlendirilmesi niçin yapılır?
Şirket değerlendirilmesi niçin yapılır?

Rüknettin KUMKALE
rkumkale.ymm@gmail.com

Ortaklar her zaman şirketlerinin gerçek değerini bilmek isterler ki bu durum çok normaldir. Bunun için şirketin bilançosu ve gelir tablosundaki değerler dikkate alınmaktadır. Bunun yanında şirketin sabit kıymetlerinin rayiç değerleri de önem kazanmaktadır.

Şirketin satış rakamları, bunun yıllar içinde artışı dikkate alınacaktır. Ayrıca satış rakamları içinde kârlılık durumu, birim maliyetin seneler içinde göstermiş olduğu performans önem arz etmektedir.

Bütün bu ve buna benzer şirket değerleri sonuç olarak şirketin değerleme zamanındaki durumunu gösterecektir.

Şirketler şu sebeplerle şirketlerinin değerlendirilmesini yaptırırlar:

- Hiçbir sebep olmaksızın şirket değerlendirilmesi yaptırılabilir

Muhasebenin temel kavramları içinde “ İşletmenin sürekliliği kavramı “ bulunmaktadır. Bu kavrama göre, “işletmelerin faaliyetlerini bir süreye bağlı olmaksızın sürdüreceğini ifade eder. Bu nedenle işletme sahiplerinin ya da hissedarlarının yaşam süreleriyle bağlı değildir. İşletmenin sürekliliği kavramı maliyet esasının temelini oluşturur.” İşletmeler uzun süreli faaliyetleri çerçevesinde zaman içinde şirketin değeri ortaklar tarafından bilinmek istenecektir. Bunun yanında ortaklardan birinin vefatını da sayabiliriz. Bir vefatın sonucunda miras hukuku çerçevesinde gelecek olan ortaklar şirketin ve dolayısıyla paylarının değerini öğrenmek isteyebilirler.

- Halka açılma

Şirket halka açılma arzusunda ise mevzuatın belirttiği prosedürler çerçevesinde şirketin değerinin tespitin yapılması gerekmektedir.

- Şirketin bir kısım hisselerinin satılması gündemde ise,

Şirket ortaklarının bir veya bir kısmı hisselerini satmak isteyebilecektir. Şirket ortaklarının bir veya bir kısmı hisselerini satmak isteyebilecektir. Yukarıda değindiğimiz gibi, ortaklardan birinin vefatından sonra gelen yeni ortaklar paylarını satmak isteyebilirler. Bu nedenle şirketin değerinin tespitinin yapılması gerekmektedir.

- Birleşme veya bölünme işlemleri gündemde ise,

Şirketin başka bir şirketle birleşmesi veya şirketin bölünmesi gündemde ise, gene şirketin değerlendirilmesi yapılması gerekmektedir.

- Kredi temini

Şirketin yeni bir yatırım veya her hangi bir nedenle kredi temini gerektiği durumda banka veya kredi kuruluşu şirketin değerinin tespitini isteyebilecektir.(Dünya)
1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Balıkesir SMMM Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Oda Sekreteri Eren Çekiç'le Muhasebe Mesleğini ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Masaya Yatırdı.
Gülerken düşündüren……………….Düşündürürken öğreten……………..Öğrettiğini unutturmayan……………Maliyenin ve mesleğimizin unutulmaz hocası……
Elbette ki, 5510 Sayılı Kanunla Kanun’un 53. Maddesi’nde yer alan 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 4/b bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı sayılanların,
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’nun 353/1 maddesi hükmüne göre verilmesi ve alınması gereken fatura ve gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile
Yeni TTK’nın 390. maddesinin birinci fıkrasına göre, “Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının
3 yıldır işsiz, etrafımın yardımıyla yaşıyorum. 1 Ekim 1977 doğumluyum. 25 Ekim 1999'da SSK kapsamında mühendis olarak işe başladım ve
Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. İlk 6 ayda 78.6 milyar TL açık veren bütçe, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye devrinden sonra...
Otomotiv sektör temsilcileri yaşadıkları kriz karşısında bazı isteklerini ve önerilerini sıralıyorlar. Aralarında Rusya’da sektörün yaşadığı krizden
Toplantının hemen başında Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Tekstil sizin için ne anlama geliyor?” diye sordu. Ucuz işgücü, zorlu çalışma şartları, ç
Bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esaslar, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve
İdeal olan şirketlerin kendi öz kaynakları ile yatırımlarını yapmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri olmakla birlikte, bu her zaman mümkün olmaz ve kaynak ihtiyacı
Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek . . . . .
BİLSEM sonucu MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar sonrasında kesin kayıt hakkı elde edecek isimler ortaya çıktı.
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
2576 sayılı “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un, “Vergi Mahkemeleri’nin Görevleri” başlıklı
7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Torba kanun yayımlanmıştır.
Bilindiği gibi, ziraat odaları tarafından kendi üyelerine zirai araç kiralaması halinde bu işlemin kurumlar vergisi yönünden ve KDV yönünden
2012 yılında hayatımıza gönüllülük esasına dayalı olarak giren e-Fatura uygulaması 2014 yılı itibariyle belirli mükellef grupları için zorunlu hale gelmişti.