Şimdi bir kere daha düşün! Bu camiada kimlerin ismi kara listede kimlerin ismi onur listesinde olacak?
14 Eylül 2019 Cumartesi
Bir oda başkanı, bir TÜRMOB başkanı düşünün ki, hukuksuz olduğu halde sizden Nisbi aidat almaya, mahkemenin kararını yok saymaya çalışıyor...
Şimdi bir kere daha düşün! Bu camiada kimlerin ismi kara listede kimlerin ismi onur listesinde olacak?
Şimdi bir kere daha düşün! Bu camiada kimlerin ismi kara listede kimlerin ismi onur listesinde olacak?

Kemal Sağım - SMMM

Bir oda başkanı, bir TÜRMOB başkanı düşünün ki, hukuksuz olduğu halde sizden Nisbi aidat almaya, mahkemenin kararını yok saymaya çalışıyor... Hatta nisbi aidat davasından haberdar olmayanlardan nisbi aidatı tahsil ediyorlar. Haberi olanlardan da çoğu oda, zorla tahsil etmek için kılıf uyduruyorlar.

Gerekçeleri ise oda gelirlerinin azalması(!) Hiçbir zaman X Mali Müşavirler odası başkanının adı bu camiaya altın harflerle yazılmayacak veya şimdiye kadar yazılmadı ancak kara listeye ismi yazılan oda başkanlarımız oldu. Öte yandan Eyüp Sabri Güler ismi bu camiada asla unutulmayacaktır. Çünkü hukuksuzluğu ortaya çıkaran bir kişi olarak, mesleğimizin ve ülkemizin daha demokratik bir seviyeye çıkmasına katkı sağlayan biri olarak ismi daima anılacaktır.

Dolayısıyla Anadolu’nun en ücra köşesindeki Mali Müşavir Odası başkanının,  kendisini oda gelirleri ve üyelerin üstünden görmek suretiyle, harcama keyfiyetine sahip olduğunu düşünmesi, oda gelirleriyle gelene gidene hediye vb. şeyler vermesi, bu gereksiz harcamalar yerine TEMA vakfına “o kişi” adına ağaç dikmeyi dahi akıl edememesi, yöneticilerin kendi çıkarlarını toplum çıkarları (camianın çıkarları) üzerinde tuttuğunu gösterir. Hiçbir oda başkanı “ben camiayı düşünüyorum, meslek için bu koltuğa mabadımı koyuyorum filan” diye boşuna nefesini tüketmesin; gerçekten düşünüyorsa, gücü ve aklı yetiyorsa, Eyüp Sabri Güler seviyesinde olmasa dahi, bundan sonra hakkı huzur almayacağını, kim gelirse gelsin TEMA vakfına bağışta bulunacağını açıklasın; mesleği, üyeyi ve çalışmalarını sadece inandığı değerler uğruna savunacağını açıklasın, yerine getiremediği taktirde istifa edeceğini, sorumluluk örneği göstereceğini, beyan etsin.

Yüz on altı binlik camiada TÜRMOB ve bütün odalar dâhil, bir EYÜP SABRİ GÜLER 👏👏  seviyesinde olamamak ne büyük fakirlik değil mi? Oda gelirlerimiz azaldı diye boşuna şikayet etmeyin, bence düşünce ve sorumluluk fakirliğinden dolayı istifa edin. 

Düşünün, şimdiye kadar TÜRMOB ve bütün odalarda verilen hediyelerden TEMAYA ağaç dikilmek için bağışta bulunulsa kaç milyon/milyar adet ağacımız ve bunlardan oluşan ormanımız olurdu?

Sözün özü, camiamızın gelip geçtiği yol üzerinde bir taş vardı… TÜRMOB ve oda başkanları bu taşı kaldırmak yerine kenarından geçmeyi, kenarından geçerken orda bulunan ağaçları kesmeyi tercih ettiler ancak EYÜP SABRİ GÜLER 👏👏 tek başına gelip “o taşı” kaldırdı.

Yani değerli meslektaşım, köleler bile kaderlerinden hoşnut olmayı öğrenmişken, zalimlerde zulmden hoşlanmışken, EYÜP SABRİ GÜLER bu zulme son verdi. 👏👏👏

Şimdi bir kere daha düşün! Bu camiada kimlerin ismi kara listede kimlerin ismi onur listesinde olacak?
Sunum; İSMMMO Y.K.Üyesi Halim Bursalı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir' le" Mesleki Gündem "
Bu güne kadar 60 milyon lira ödenen mesleki yeterlilik belgesi teşvikleri 2022 yılına kadar devam edecek.
Yazımızın genel içeriğine geçmeden önce Vergi Cenneti nedir ve şu an dünyada kaç tane vergi cenneti kabul edilen ülkenin olduğu konusunda açıklama yapmanın yararlı olduğunu düşünüyorum
Döviz talebini, banka döviz tevdiat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarını artırarak ya da kambiyo vergisi getirerek durdurmak mümkün değil.
7194 sayılı Kanun’un 25’inci maddesiyle Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci “İzaha Davet” başlıklı maddesi değiştirilmiş,
Hava bugün bulutsuz. Dün de bulutsuzdu, önceki gün de. Donuk, ruhsuz, biraz da sisli. Bizim payımıza çalışmak düştü yine.
Daralma kaynaklı nakit sıkıntısı vergi cephesinde iki önemli endişeyi öne çıkardı. Yeni bir yapılandırma ile birlikte vergi barışı beklentisi oluştu.
TÜRMOB Tarafından Hazırlanan ; Uzayan Beyanname Verme ve Bildirim Süreleri ile e- Uygulamalara İlişkin Hatırlatmalar
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, COVID-19 salgınının ihracatçılara yönelik olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yeni Stok Finansman Destek Paketi'nin devreye alındığını açıkladı.
Salgına karşı alınan ekonomik önlemler kapsamında, karşılıksız çek nedeniyle alınan cezaların infazlarının durdurularak tahliyelerin önünü
Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na eklenen Geçici 13. madde ile sermaye şirketlerinin 2020 yılında yapacakları genel kurullarda dağıtabilecekleri . . .
Bu konu, benim için artık geleneksel bir yazı konusu haline geldi. Çünkü mayıs ayı, muhtasar, KDV veya geçici vergi beyannamesi verilmesi gibi
Yatırım ortaklıkları ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) düzenleme ve denetimlerine tabi fon ve bu fonlara benzer yabancı fonlar sermaye şirketi . . .
İstanbul SMMM Odasından; İstanbul SMMM Odasından; İstanbul SMMM Odasından; İstanbul SMMM Odasından; . . . .
Dünyanın belli başlı ekonomilerinde işi uygun olanlar, yaklaşık iki aydır evden çalışıyor. Özellikle teknoloji işleri bütünüyle eve kaydı
Sosyal güvenlikte kural olarak sigortalıların, sigortalılık başlangıcı öncesindeki veya sonrasındaki veyahut sigortalılık süreleri arasındaki boşta geçen
Gönül isterdi ki Şeker Bayramı’nın arifesinde şeker tadında konulardan bahsedelim. Ama dünyayı kasıp kavuran COVID- 19 salgını ve ülkemizin de öteden beri . . . .
Yaşamakta olduğumuz COVID-19 salgını nedeniyle, 127 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar . .