Şimdi bir kere daha düşün! Bu camiada kimlerin ismi kara listede kimlerin ismi onur listesinde olacak?
14 Eylül 2019 Cumartesi
Bir oda başkanı, bir TÜRMOB başkanı düşünün ki, hukuksuz olduğu halde sizden Nisbi aidat almaya, mahkemenin kararını yok saymaya çalışıyor...
Şimdi bir kere daha düşün! Bu camiada kimlerin ismi kara listede kimlerin ismi onur listesinde olacak?
Şimdi bir kere daha düşün! Bu camiada kimlerin ismi kara listede kimlerin ismi onur listesinde olacak?

Kemal Sağım - SMMM

Bir oda başkanı, bir TÜRMOB başkanı düşünün ki, hukuksuz olduğu halde sizden Nisbi aidat almaya, mahkemenin kararını yok saymaya çalışıyor... Hatta nisbi aidat davasından haberdar olmayanlardan nisbi aidatı tahsil ediyorlar. Haberi olanlardan da çoğu oda, zorla tahsil etmek için kılıf uyduruyorlar.

Gerekçeleri ise oda gelirlerinin azalması(!) Hiçbir zaman X Mali Müşavirler odası başkanının adı bu camiaya altın harflerle yazılmayacak veya şimdiye kadar yazılmadı ancak kara listeye ismi yazılan oda başkanlarımız oldu. Öte yandan Eyüp Sabri Güler ismi bu camiada asla unutulmayacaktır. Çünkü hukuksuzluğu ortaya çıkaran bir kişi olarak, mesleğimizin ve ülkemizin daha demokratik bir seviyeye çıkmasına katkı sağlayan biri olarak ismi daima anılacaktır.

Dolayısıyla Anadolu’nun en ücra köşesindeki Mali Müşavir Odası başkanının,  kendisini oda gelirleri ve üyelerin üstünden görmek suretiyle, harcama keyfiyetine sahip olduğunu düşünmesi, oda gelirleriyle gelene gidene hediye vb. şeyler vermesi, bu gereksiz harcamalar yerine TEMA vakfına “o kişi” adına ağaç dikmeyi dahi akıl edememesi, yöneticilerin kendi çıkarlarını toplum çıkarları (camianın çıkarları) üzerinde tuttuğunu gösterir. Hiçbir oda başkanı “ben camiayı düşünüyorum, meslek için bu koltuğa mabadımı koyuyorum filan” diye boşuna nefesini tüketmesin; gerçekten düşünüyorsa, gücü ve aklı yetiyorsa, Eyüp Sabri Güler seviyesinde olmasa dahi, bundan sonra hakkı huzur almayacağını, kim gelirse gelsin TEMA vakfına bağışta bulunacağını açıklasın; mesleği, üyeyi ve çalışmalarını sadece inandığı değerler uğruna savunacağını açıklasın, yerine getiremediği taktirde istifa edeceğini, sorumluluk örneği göstereceğini, beyan etsin.

Yüz on altı binlik camiada TÜRMOB ve bütün odalar dâhil, bir EYÜP SABRİ GÜLER 👏👏  seviyesinde olamamak ne büyük fakirlik değil mi? Oda gelirlerimiz azaldı diye boşuna şikayet etmeyin, bence düşünce ve sorumluluk fakirliğinden dolayı istifa edin. 

Düşünün, şimdiye kadar TÜRMOB ve bütün odalarda verilen hediyelerden TEMAYA ağaç dikilmek için bağışta bulunulsa kaç milyon/milyar adet ağacımız ve bunlardan oluşan ormanımız olurdu?

Sözün özü, camiamızın gelip geçtiği yol üzerinde bir taş vardı… TÜRMOB ve oda başkanları bu taşı kaldırmak yerine kenarından geçmeyi, kenarından geçerken orda bulunan ağaçları kesmeyi tercih ettiler ancak EYÜP SABRİ GÜLER 👏👏 tek başına gelip “o taşı” kaldırdı.

Yani değerli meslektaşım, köleler bile kaderlerinden hoşnut olmayı öğrenmişken, zalimlerde zulmden hoşlanmışken, EYÜP SABRİ GÜLER bu zulme son verdi. 👏👏👏

Şimdi bir kere daha düşün! Bu camiada kimlerin ismi kara listede kimlerin ismi onur listesinde olacak?
7- MMMBD Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Nejla Öz, Konuşmalarını Yapması İçin MMMBD Genel Merkez Onur Kurulu Başkanı Yahya Arıkan'ı Kürsüye Davet Etti. (SON)
Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir. 1- 27 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Tebliğinin...
Geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık yüz yirmi bin üyesi ve onları temsilen bin yedi yüz altmış dört delegesi olan, Mali Müşavirlerin çatı örgütü Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin
Sayın Emre Kartaloğlu Başkanlığında TÜRMOB 'da (Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulunda) Görev Yapacak Olan Tüm Kurul Üyelerine Şimdiden Başarılar Dileriz.
Teşvik kavramı, belirli ekonomik faaliyetlerin veya işlemlerin gerçekleşmesini veya başka faaliyet ve işlemlere oranla daha fazla yapılmasını sağlamak amacıyla,
Vergi alacaklarının hiç tahakkuk ettirilmemesi ya da geç tahakkuk ettirilmesi nedeniyle ortaya çıkan paranın zaman maliyetini telafi etmek amacıyla,
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenliyor.
Sayın DÜNYA okurları, Gümrükler Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına bir talimat verdi. Bu talimatla, alacaklarının takip ve tahsilinde
Bilindiği gibi, Türk Vergi Sistemi mükelleflerinin ve vergi sorumlularının, üzerinden vergi ödeyecekleri vergi matrahını kendilerinin hesaplamaları
Piyasa faiz oranlarında meydana gelen değişimlere paralel olarak, vergi uygulamasında kullanılan çeşitli faiz ve zam oranlarında da değişiklik yapılıyor.
1989 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 Sayılı "SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK" hakkında kanun . . .
Kurumsal Dönüşüm Konferansına Davetlisiniz
Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması
Vergi otoritesinin uzun yıllardır başarıyla uyguladığı elektronik dönüşüm projelerine bir yenisi daha eklendi.
Yenileme fonu, Vergi Usul Kanunu’nun 328/4. maddesinde düzenlenmiş bir vergi erteleme müessesidir. Bu konuyu daha önce irdelemiştim.
15 Ağustos 2019 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Turizm Payı” başlıklı yazımızda . . .
Anlatıyordu....Herkes sessizce dinliyordu...“Uzlaşmalıyız,birlik beraberlik içinde olmalıyız dedik,bizi tefe koydular” diyordu. .
Yasal düzenleme gereği 213 sayılı VUK 142-147. maddeleri hükümlerine göre, aramalı vergi incelemelerinde izlenecek yollar belirtilmiştir.