Sevgi Saygı ve Hürmetle anıyoruz
24 Kasım 2017 Cuma
Son 14 yılda 13 kez değişikliğe uğramış bir milli eğitim müfredatı ve bu beceriksizliğin sonucunda eğitimde OECD araştırmasında 38 ülke arasında 35. olabilen bir Türkiye.
Sevgi Saygı ve Hürmetle anıyoruz

Görü-yorum

Sevgi Saygı ve Hürmetle anıyoruz

BMMG Maltepe İlçe Temsilcisi SMMM Hıdır Daştan

Son 14 yılda 13 kez değişikliğe uğramış bir milli eğitim müfredatı ve bu beceriksizliğin sonucunda eğitimde OECD araştırmasında 38 ülke arasında 35. olabilen bir Türkiye.

Ulu önder ve Başöğretmen Atatürk’ün “Türk milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır.....” sözündeki zekilik ve çalışkanlık sanırım sadece o dönemin o zorlu koşullarının üstesinden gelip milli birlik ve beraberliği esas alan ve “mevzubahis vatansa gerisi teferruattır.” şiarı ile hareket eden millet için geçerli.  

Bu gün başta “eğitim” olmak üzere birçok konuda geldiğimiz nokta hiç iç açıcı değil. Bu gün bu noktaya nasıl geldik demek yerine o günlerdeki silkinişi yapmadığımız takdirde geri kalmış toplumlarla anılmaya devam ederiz. 

Öğretmenler gününü başta Ulu Önder’in öğretmenleri olmak üzere, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü onun izinden aydınlığı yol edinmiş olan Halide Edip Adıvar’ı ve günümüzde bu işi meslek olarak değil, aşk ile yapan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum.


 

 

 

7061 Sayılı Kanun Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 2018 yılı defter tasdik ücretleri Konusunda;
"İzaha Davet - SGK Bildirgesi ve Muhtasar Beyanname Birleşmesinde Uygulama Örneği " Konulu Kahvaltılı Etkinlik Düzenledi.
İş ortaklıkları birden fazla gerçek veya tüzel kişinin birlikte yapacakları tek bir işe münhasır kurulan adi ortaklık statüsündeki girişimlerdir.
Bilindiği üzere; 01.01.2017 –31.12.2017 tarihleri arasında milli seviyede tüm çalışanlar için aynı olarak uygulanmak üzere yeniden belirlenen asgari ücret brüt tutarları şöyledir:
Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstihdam Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin geleceği ile ilgili
Defter-Beyan sistemi ile ilgili 486 sıra nolu VUK Genel Tebliği yayımlanmak üzere resmi gazeteye gönderildi.
Toplantı, Seminer ve Özel Gün Çekimleriniz İtina İle Yapılır
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmış olup, bu değişiklikler 5.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Seyit Faruk Özselek,
2018 Yılında Tutulacak Defterlerin Tasdik Zamanları ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Hakkında Açıklama
SGK ve Muhtasar Birleşmesi ve E-Uygulamalar Seminerinin ikincisini Meslek Mensuplarının yoğun ilgisi ve katılımları ile Antalya SMMM Odasında Gerçekleştirildi.
Her gün her yerde ve her alanda adeta normal olan her şeyden uzaklaşıyoruz. Sanki “herkes gider Mersin’e Türkiye gider tersine…
Katma değer vergisi (KDV) uygulamasında bazen şekil özün önüne geçebiliyor. Usul hükümlerine uyulmamış olması, cezalar yanında bazı haklardan yararlanmayı önleyebiliyor.
İstanbul Üniversitesi Kulak Boğaz Burun Ana Bilim Dalı Olarak 12 Yaş Altı İşitme Problemi Olan...
Defter Beyan Sistemi ile Alakalı Olarak Gelir İdaresi Başkanlığı İle Yapılan Görüşmeye İlişkin Açıklama