Sessiz Çığlık
18 Temmuz 2020 Cumartesi
AB ülkelerinde yeminli mali müşavirlik diye bir mesleğin kesinlikle olmadığını biliyoruz. Diğer taraftan, AB ülkelerinde görev yapan sertifikalı . . .
Sessiz Çığlık
Sessiz Çığlık

Savaş Yıldız
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
Mali Müşavir İşveren Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi

AB ülkelerinde yeminli mali müşavirlik diye bir mesleğin kesinlikle olmadığını biliyoruz. Diğer taraftan, AB ülkelerinde görev yapan sertifikalı mali müşavirler ile ülkemizde 3568 sayılı yasa hükümleri ile yetkilendirilen serbest muhasebeci mali müşavirler arasında NİTELİK bakımından hiçbir farklılık olmadığı da bilinen bir gerçektir. 

Türkiye de, ruhsatlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Uluslararası IFAC Standartları, EU Prag, EU Harcama Denetim Referans Şartları ve ilgili uluslararası mevzuat hükümleri ile Türk Hukukunun incelenmesinde uyumluluk olduğu açıktır. 

Kısaca, 
 
Türkiye de, 3568 sayılı yasa hükümleri ile yetkilendirilen sertifikalı Mali Müşavir olarak "HARCAMA DENETİMİ" ile ilgili PRAG hükümlerini ve eklerinde öngörülen tüm koşulları sağladığım hiçbir kuşkuya yer vermeyecek biçimde şüphesizdir. 

Açıklanan nedenlerle; AB fonlarından temin edilerek TÜBİTAK geri ödemesiz destek programları ile özel sektör işletmelerin finanse edildiği projelerin denetimi ve raporlanması hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’ ndeki hizmet sağlayıcısının 3568 sayılı yasa hükümleri çerçevesinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler olduğu belgeleriyle aleni ve kesindir. 
 
3568 sayılı yasa hükümlerinde DENETİM yapmak konusunda eşit haklara sahip olan serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler arasında bürokrasi tarafından yapılan ikincil düzenlemeler ve uygulama esasları talimat düzenlemelerinde yapılan unvan ayrımcılığı yapılarak TÜBİTAK tarafından geri ödemesiz destek sağlanan projelerin denetlenmesi ve raporlanması hizmetlerinin Yeminli Mali Müşavirlere yaptırılması kamu kaynaklarının belli bi zümrenin kişisel servetlerine aktarılmasıdır.  

Meslekdaşlarım, dil, din, ırk, mezhep, siyasi görüşün ne olursa olsun, meslek yasamız ile kurulan sömürü düzenine başkaldırının zamanı bugün değilse ne zaman ? Sessiz Çığlık, hak hukuk ve adaleti tesis etmez.

Hak Verilmez Söke Söke Alınır… 

TÜRMOB, YMM meslek mensuplarının ekonomik menfaatlerini koruyan meslek örgütü, demek suç ise ben suçluyum. 

Selam ve saygı ile..
7- Beslenme Konusunda Dr. Aytül Gencer Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Teşekkür Konuşmasını Dernek Başkanı Gülüzar Özev Yaptıktan Sonra Topluca İktisadi Dayanışma Kameralarına Resim Vererek Etkinlik Sona Erdi.
Anayasa Mahkemesi Borçtan Dolayı Eve Haciz Konulmasını Mülkiyet Hakkı İhlali Saydı. 6 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı ile . . . .
Cumhurbaşkanının 2811 sayılı Kararı ile sözleşme fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması süreleri “1 ay”daha uzatılmıştır.
Pandeminin iş ve çalışma yaşamına etkilerini azaltmak amacıyla uygulanan “Sosyal Koruma Kalkanı” programı çerçevesinde
31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı
Annem, babamdan dul maaşı alıyordu. Babam işçi emeklisi. Annemin maaşı her ayın 26. günü hesabına yatıyordu.
Dijital dönüşüm; kurumların iş süreçlerinde verimliliğini arttırmak, tüm operasyonlarda devamlı bir iletişim ve dönüşüm içinde olmak,. . . .
Ülkemizde bağımsız denetim uygulamalarının genele yayılması, 2012 yılında yürürlüğe giren yeni Ticaret Kanunu hükümleriyle gerçekleşmiş bulunmaktadır.
Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İş yeri işlemlerinde kolaylık sağlamak, kayıt dışı istihdamla çapraz mücadele ve istihdam üzerindeki formalitelerin azaltılması amacıyla
Okurlarımız erteleme gelecek mi başlığını görünce hemen anlamışlardır konuyu. Öyle ya bir süredir gündemde ilk sıralarda olan . . . .
7194 sayılı Kanun ile değiştirilen 213 sayılı VUK’nın “İzaha Davet” başlıklı 370’inci maddesinin uygulanmasının usul ve esaslarını belirleyen
Nakdi ücret desteği ödemeleri 7 Ağustos itibariyle başladı. Vatandaşlar nakdi ücret desteği ödemelerini banka hesapları ve PTT aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.
Değerli okurlar, malumunuz son birkaç haftadır altın fiyatları üst üste rekorlar kırmakta ve tarihin en yüksek düzeylerine ulaşmış bulunmaktadır.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
17 Ekim 2020 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır.
Toplam 115 gıda ürününün çeşitli ülke ve ülke gruplarından ithalatına uygulanacak ek gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi.
Yukarıdaki başlığı boşuna atmıyoruz. “Vergi” gibi önemli ve bir o kadar da tehlikeli silahla bu kadar oynanmaz ki!...