Serbest meslek erbabında: Avans tahsilat nedir?
18 Haziran 2019 Salı
Bilindiği gibi, serbest meslek kazancı sermayeden ziyade kişisel mesaiye ilmi veya mesleki veya teknik bilgiye veya uzmanlığa dayanan ve
Serbest meslek erbabında: Avans tahsilat nedir?
Serbest meslek erbabında: Avans tahsilat nedir?

Av. Nazlı Gaye Alpaslan

Bilindiği gibi, serbest meslek  kazancı sermayeden  ziyade kişisel  mesaiye  ilmi veya mesleki  veya teknik bilgiye veya uzmanlığa dayanan  ve ticari özellikli olmayan işlerin  işveren bağlı olmaksızın  kişisel  sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yürütülmesi  serbest  meslek  kazancının  tanımını  oluşturmaktadır.(1)  Serbest meslek  erbabı  193 sayılı  GVK’nın 65 md hükmüne göre;  bilirkişilik, tahkim, mütalaa vermesi durumunda  bu  işleri nedeniyle  aldıkları ücretler de serbest meslek  kazancı  sayılabilir. 

Diğer taraftan, serbest  meslek  faaliyetini mutat  meslek  halinde ifa edenler, serbest  meslek  erbabı  sayılmaktadır.   Serbest  meslek  faaliyetinin  yanı sıra  bu  işle ilgili  olarak meslekten başka bir iş veya  görev ile devamlı olarak  uğraşılması halinde serbest  meslek faaliyeti  vasfı  değişmez.

3568 sayılı yasaya göre unvan almış bir mali  müşavirin mesleği dolayısıyla tasfiye memurluğu yapması, bilirkişi yapması, bir kooperatifte denetçilik  yapması, kanunen yapılamayacak,  yasaklanmış işlerden  sayılmaz.  Serbest  meslek  erbabında  tahsilat  genelde nakit olarak tahsilat  sayılmaktadır.  Serbest  meslek  erbabının  banka hesabına müşteriler tarafından para  yatırılması  tahsilat hükmündedir. Serbest  meslek  ücreti, ayın olarak da tahsil  edilebilir.   Avans olarak yapılan tahsilatlar da tahsilat  hükmündedir.   Bu  nedenle, bir avukatın müşterisinden   keşif bedeli alması, dava açma, temyiz, itiraz vb.  başvuruları nedeniyle aldığı paralar ise serbest meslek  ücreti  kapsamında sayılmamaktadır. 

Kollektif veya adi  komandit  şirket  statüsünde serbest  meslek  faaliyetinin  sürdürülmesi halinde de  gelir serbest meslek  kazancı  sayılır.  Kollektif veya adi komandit şirket  ortakları  tarafından  payları  oranında kişisel olarak  serbest  meslek  kazancı  yıllık  beyanname ile  beyan edilecektir.   Limited şirket olarak serbest meslek  faaliyetinin  sürdürülmesi halinde ise, bu  faaliyet  kurum  kazancı  olarak  değerlendirilecek ve buna göre serbest meslek  kazancı değil, kurum ticari kazancı olarak  beyanı  yapılacaktır. 

Öte yandan, serbest  meslek  erbabı için   naklen  tahsil edilmemiş olsa bile,  bilgisi  dahilinde  alınan paralar, ayrıca  serbest  meslek  erbabı için  PTT, banka, noter  veya  benzeri kurumlara yapılan  ödemeler, havaleler, EFT’ler tahsil sayılmaktadır.   Ayrıca,  bir avukatın  mesleki  hizmetinden  doğan  alacağını  borcu  için  temlik  etmesi de tahsil  hükmündedir. 

Vergi, resim, harç, keşif, tanıklık, bilirkişilik ve ekspertiz gibi hususlara  harcanmak üzere müşteri veya müvekkilden  alınan ve tamamen bu  hususlara sarf  edilen para ve ayınlar kazanç sayılmaz.  

Avukatlar tarafından  karşı  taraftan alınan  “karşı yan  ücretleri” de serbest  meslek  kazancı  hükmündedir. 

Bir Danıştay  kararında: “davanın  kaybedilmesi halinde,  müşteriye iadesi meşrut olan paranın  alındığı  sene gelirleri meyanında yer  alması, bunun iadesi  gerekli bulunduğu yılda masraf olarak yazılması  icap eder.”(2) (Hürses)

-----------------------------------
[1] Bkz. GVK md. 65, 66, 67.

[2] ÖZBALCI Yılmaz, Gelir Vergisi Kanunu  Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, Şubat 2012, s.540.
1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Edirne'de SMMM lik Yapan Hanife Saatçi İle Kadın Muhasebeciler Derneğini Kurma Aşaması Üzerine Mini Söyleşi Yaptı.
Kişisel Verileri Koruma Kurulunca, icra takibi kapsamında borçlunun yakınına telefonla kısa mesaj gönderen avukata 50 bin lira idari para cezası verildi.
Yeni göreve gelen BSMMMO yönetimini makamında ağırlayan Vali Yakup Canbolat, tarihi ve doğal güzellikleri ile adeta turizm cenneti konumunda olan
Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu maktu harç tutarı, 500 liradan bin 500 liraya yükseldi.
Bilindiği üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 12.05.2016 gün ve 52535 sayılı resen terkin işlemleri hakkında 2016/2 sayılı Uygulama İç Genelgesi yayınlanmıştır.
Haydi hayırlı olsun Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yeni kazanç kapıları açmaya devam eden Devletimize milletimize allah zeval vermesin.
İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kendi kamyonunuzla şehirler arası yük taşımacılığı faaliyetiyle iştigal ettiğinizi ve işletme hesabı esasına göre . . . .
İlgide kayıtlı özelge talep formunda, üzerinde 2656 m² inşaat alanlı idari kısım ve depoların bulunduğu,
Özelge: Faydalı ömrü bitmeden veya bittikten sonra kullanımına devam edilen iktisadi kıymetlere yapılan bakım ve onarım giderlerinin itfası hk.
Kıdem tazminatı yıllarca çalışanların sigortası niteliğinde. Memur maaşlarındaki artışa endeksli olan bu tazminata temmuz itibarıyla zam geldi.
Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, . . . .
MSB: S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali bugün başladı
Tarımsal faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik amacıyla Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin'de kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık,
BİST, 23 kıymetli madenler aracı kuruluşunun Kıymetli Madenler Piyasası'ndaki işlem yapma yetkilerinin iptal edildiğini duyurdu
Sigara tüketimi geçen yıla oranla yüzde 12 artarken, Türkiye’de üretilen sigaralarda yerli tütün kullanım oranı yüzde 12,07’ye düştü.
08.07.2019 tarihinde TBMM'ne sunulan kanun teklifinde özetle aşağıdaki konulara yer verilmiştir.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret eden BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, Erdem’den seçim sürecinde . . . . .
Yeni TTK ve Danıştay kararları sonrası limited şirket ortaklarının sorumlulukları arttı. Yeni durum dikkatle incelendiğinde anonim şirketlerin ....