Serbest (döviz) fonları için %15 oranında tevkifat uygulaması
26 Haziran 2020 Cuma
Cumhurbaşkanı kararı, karar sayısı 2604 yayımlanmış olup, bu kararda;
Serbest (döviz) fonları için %15 oranında tevkifat uygulaması
Serbest (döviz) fonları için %15 oranında tevkifat uygulaması

Berker Bostancı - Hürses)

Cumhurbaşkanı kararı, karar sayısı 2604 yayımlanmış olup, bu kararda;
 
193 sayılı gelir vergisi kanununun geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki bakanlar kurulunun 2006/10731 sayılı kararının eki, 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
“3) Serbest (döviz) fonları için %15”
 
Oranında vergi tevkifatı uygulanacak, bu tevkifat oranı; kararın yayımı tarihinde (03.06.2020) yürürlüğe girmektedir.
 
2604 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 2006/10731 bakanlar kurulu kararının eki kararın 1’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine eklenen 3 numaralı bentle beraber, (b) bendi aşağıdaki gibidir.
 
“b) 8 numaralı fıkrada yer alan sermaye piyasası kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansman fonları dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden;
 
1) Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için %0,
 
2) 1 numaralı alt bent dışında kalanlar için; 01.ekim 2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %0
(01 ekim 2006 tarihine kadar %10 uygulanmakta idi.)
 
3) Serbest (döviz) fonları için %15”
 
oranlarda vergi tevkifatı uygulanacaktır. yapılan değişiklikle, serbest (döviz) fonlarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden 03.06.2020 tarihinden itibaren %15 oranında vergi tevkifatı uygulanacaktır.(20.06.2020)
5- İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Adalet Sarayı önündeki 'Savunma Mitingi'nde Basın Açıklamasını Yaparken Hareketli Anlar Yaşandı.(SON)
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) istisnaları düzenleyen 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, kurumların, . . . .
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın da hizmet vereceği Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası,
1 Temmuz tarihi itibariyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olan mükelleflerce 30 Haziran 2020 tarihine “5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalı”ndan düzenlenmesi gereken e-Arşiv Faturalar Hakkında
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında . . . .
Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Kıdem tazminatının TES'e dönüştürülmesine ilişkin yasal düzenlemeyle ilgili süreç devam ederken, yeni kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.
Belirli Kriterleri Aşan İşyerleri, 6698 Sayılı Kanuna Göre, Veri Sorumluları Siciline (VERBİS’e) 30.06.2020 Tarihine Kadar Yapılması . . . .
Vergi Usul Kanunu’nun 7103 sayılı Kanun’un 12’nci maddesi ile değişik 353’üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde, . . .
Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından bira, rakı ve sigaraların maktu ÖTV tutarlarının yüzde 6,89 oranında artırıldığını belirtti.
Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın katıldığı bir internet haber sitesinde,
Dünya koronavirüs ile ilgili olarak ilk dalgayı atlatmış olmasına rağmen ilk dalga boyunca yapılan harcamalar nedeniyle artan
Enflasyon rakamı, memur ve memur emeklisi ile işçi, çiftçi ve esnaf emeklilerinin maaşlarına ne kadar yansıyacak? İşte yanıtı..
Tüketici Fiyat Endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre %1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,88 arttı.
2681 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan . . .
Gelir Uzmanlığı Karşılıklı Yer Değiştirme Taleplerinin Değerlendirme Sonuçlarına İlişkin Duyuru
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Temmuz’dan itibaren ödenmeye başlayacağını bildirdi.
Binek Otomobillerin giderleri ve amortismanlarının gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilmesinin sınırlandırılması konusunda . . .
Bilindiği gibi 7194 sayılı Kanun’la birden fazla işverenden ücret geliri elde edenlerle ilgili kurallarda bazı değişiklikler yapıldı.