Sektörel Vergi Uygulamaları Yapılmalıdır…
30 Mayıs 2020 Cumartesi
Pandemi krizi ile tanışmamızdan bugüne küresel ölçekte beş ay, ülkemizde ise üç ayı aşan bir süreyi geçirdik. . . .
Sektörel Vergi Uygulamaları Yapılmalıdır…

Sektörel Vergi Uygulamaları Yapılmalıdır…

Erol Çelen - SMMM 

Pandemi krizi ile tanışmamızdan bugüne küresel ölçekte beş ay, ülkemizde ise üç ayı aşan bir süreyi geçirdik. Her krizin tipik özelliği gereği Pandemi krizi de en çok toplumun ekonomik olarak en alt tabakasını etkilemiştir. Bunlar emeği ile geçinenler ve küçük esnaflardır. 

Basına yansıyan bilimsel açıklamalardan anlaşıldığı üzere krizin kısa sürede bitmesine ve yeni tedavi yöntemleri bulunmasına dair herhangi bir umut şu an için görülmemektedir. Sonuç olarak  ekonomik olarak zaten zorda olan toplumun alt kesiminin daha da zorlanacağı anlaşılmaktadır.

Mali otoritenin kriz ve etkileri ile ilgili yapacağı hamleler krizden etkilen kişi ve kuruluşlar için birincil katkı sağlayacağını düşünüyorum. Uzun bir süredir devam eden vergilemenin dijitalleşmesi uygulamaları mali otoritenin sektörel bilgi ağını geliştirmiştir. Mali otorite krizin uzun süreceğini gerçekliği ile ülke için yaşamsal olan vergi gelirlerinin azalacağını dikkate alarak, krizin yaratacağı ekonomik hasarın etkisi bitinceye kadar vergilemede genel uygulamalar anlayışını terk etmeli, geçici olarak sektörel vergi uygulamalarına geçmelidir.

Uygulamada iki aşamalı olabilir diye düşünüyorum;  Birinci aşama krizden etkilenen ve sürdürülebilirliği tehlikeye düşen sektörlerin yaşaması için vergi terkinleri uygulaması, ikinci aşama ise krizden etkilenmeyen ve kriz ortamından büyüyen şirketlerden belirlenen yeni matrah ve oranlarla vergi alınmasıdır. 

Yapılacak bu uygulama ve kamunun tasarruf ve diğer gider kısıtlamaları ile yaratılacak kaynak ülkemizin ve insanlarımızın krizi en az hasarla atlatmasına yardımcı olacaktır. 

Sevgiyle.
1- Prof. Dr. Barış Sipahi - (İşletme Sermayesi Yönetimi)
Koronavirüs pandemisi hayatımızda derin etkiler bıraktı, bırakmaya da devam ediyor. Salgının etkisinin azalmasıyla birlikte,
Geçen yazımda Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) istisnaları düzenleyen 5/1e maddesinde yer alan . . . .
Bilindiği üzere; Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak . . .
Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkartılan 18/6/2020 tarihli ve 2020/20 sayılı “İşveren İşlemleri Genelgesiyle” hem işyeri tescil ve
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Abdil Erdal, Başkan Yardımcısı Celal Emiroğlu ve Oda Sekreteri . . . .
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) istisnaları düzenleyen 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, kurumların, . . . .
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın da hizmet vereceği Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası,
1 Temmuz tarihi itibariyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olan mükelleflerce 30 Haziran 2020 tarihine “5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalı”ndan düzenlenmesi gereken e-Arşiv Faturalar Hakkında
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında . . . .
Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Kıdem tazminatının TES'e dönüştürülmesine ilişkin yasal düzenlemeyle ilgili süreç devam ederken, yeni kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.
Belirli Kriterleri Aşan İşyerleri, 6698 Sayılı Kanuna Göre, Veri Sorumluları Siciline (VERBİS’e) 30.06.2020 Tarihine Kadar Yapılması . . . .
Vergi Usul Kanunu’nun 7103 sayılı Kanun’un 12’nci maddesi ile değişik 353’üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde, . . .
Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından bira, rakı ve sigaraların maktu ÖTV tutarlarının yüzde 6,89 oranında artırıldığını belirtti.
Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın katıldığı bir internet haber sitesinde,
Dünya koronavirüs ile ilgili olarak ilk dalgayı atlatmış olmasına rağmen ilk dalga boyunca yapılan harcamalar nedeniyle artan
509 sıra No.lu VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ile yapılan düzenlemeler kapsamında zorunlu olması öngörülen . . .