Şahlanan ekonomide vergi gelirleri düşüyor!
22 Ağustos 2019 Perşembe
Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. İlk 6 ayda 78.6 milyar TL açık veren bütçe, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye devrinden sonra...
Şahlanan ekonomide vergi gelirleri düşüyor!
Şahlanan ekonomide vergi gelirleri düşüyor!

Dr. Nedim Türkmen

Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. İlk 6 ayda 78.6 milyar TL açık veren bütçe, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye devrinden sonra 9.9 milyar TL fazla verdi. Buna rağmen; ilk 7 aydaki bütçe açığımız 68.7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Geçen yıl Ocak- Temmuz döneminde 460.4 milyar TL olan bütçe giderleri; bu yılın aynı döneminde %22.7 artarak, 565.1 milyar TL'ye yükseldi. Giderlerin bu kadar yüksek oranda artışının en temel nedeni, bilindiği üzere yerel seçimler oldu. Geçen yılın Ocak- Temmuz döneminde 414.4 milyar TL olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, bu yılın aynı döneminde %19.5'lik artışla 496.4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Vergi gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre bu yılın ilk 7 aylık döneminde %4.8 artış gösterdi.

TÜKETİCİLER BÜTÇEYİ SIRTLIYOR

Bilindiği üzere; 2018 yılında vergi gelirlerimiz 621.536 milyon TL olarak gerçekleşmişti. İktidar, 2019 yılı bütçesinde 756.495 milyon TL'lik bir vergi hedefi koydu.

İlk 7 ayın sonunda vergi gelirlerinin dağılımını incelediğimizde;

– Gelir vergisi ve kurumlar vergisinin vergi gelirleri içerisindeki oransal ağırlığının %35,2 olarak gerçekleştiğini,

– İthalde ve dâhilde alınan katma değer vergisinin vergi gelirleri içerisindeki oransal ağırlığının %27.2 olarak gerçekleştiğini,

– Özel tüketim vergisinin tek başına %21'lik bir oransal ağırlığının bulunduğunu,

– Damga vergisinin %3, harçların %3.5, banka ve sigorta muameleleri vergisinin %3.6 ve diğer vergi türlerinin %6.7'lik oransal ağırlığının olduğu görülmektedir.

Yukarıdaki ilk 7 aylık sonuçlar, adaletsiz dolaylı vergiler üzerine kurulu Türk Vergi Sisteminin hazin durumunu göstermektedir.

EKONOMİ BÜYÜMEDEN VERGİ GELİRİ ARTAMAZ

Vergi gelirlerinin artması, ülkenin büyümesine bağlıdır. Ülkemiz, son 3 yılda bırakın büyümeyi ciddi bir küçülme yaşıyor ve buna bağlı olarak da daralan piyasalar nedeniyle vergi gelirleri azalıyor.

İktidar cari açığı düşürdüm diye seviniyor ama ithalde aldığı KDV ve ÖTV'nin azaldığının farkında değil. Ekonomik hareketlilik olmadığı sürece; katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi gelirlerinin de artması söz konusu olmayacaktır.

İlk 7 ayda vergi gelirleri reel olarak azalmıştır. Bütçenin vergi hedeflerinde sigara ve alkol ile ilgili ÖTV ve KDV hedeflerinin yapılan zamlar ile tutturulduğu görülmektedir. Diğer vergi kalemlerine baktığımızda; dâhilde alınan katma değer vergisinde, özel tüketim vergisinde ve ithalde alınan katma değer vergisinde ekonomik durgunluğa bağlı olarak azalma olduğunu net bir şekilde görüyoruz.

En dramatik azalışı motorlu taşıt araçlarına ilişkin özel tüketim vergisinde görmek mümkün. Şöyle ki; 2019 yılı bütçesinde 23.926 milyon TL olan hedefin, ilk 7 ayda sadece 5.153 milyon TL'sine ulaşılmış durumda. Otomobilin ÖTV'sinde yapılan indirimler bile işe yaramadı. Ülkeyi yönetenler, ülkemizdeki konut ve araç talebini belirleyen ana unsurun banka faiz oranı olduğunun hâlâ farkına varamadı.

Enflasyon reel değeri azalttı

Yukarıdaki vergi gerçekleşmeleri sonuçları bize; enflasyonun vergi gelirlerini olumsuz etkilediğini göstermektedir. Bir ülkede enflasyonun vergi gelirlerinin reel değerini artırması için; vergiye tabi kazanç ve iratlar enflasyon oranındaki artışa paralel olarak artmalı, vergi sistemi artan oranlı bir tarife yapısına sahip olmalı ve vergi tahsilat süresinin çok kısa olması gerekmektedir.

Ülkemizde mükelleflerin gelirlerinin enflasyon oranının çok altında arttığı ve çıkartılan af yasaları nedeniyle vergi tahsilat sürelerinin çok uzun olması dikkate alındığında; enflasyonun vergi gelirlerini olumsuz etkilemesi, malumun ilanıdır.

Bir paket sigaraya ödenen bedelin %85'inin vergi olarak maliyeye gittiği bir vergi düzenini uzun süre sürdürmek mümkün değildir. ((Sözcü - 19.08.2019)
2- Oturum Başkanı İYMMO Bşk. Yrd. YMM Sabri Tümer Açılış Konuşmalarını Yapması İçin TMUD Başkanı Prpf. Dr. Fatih Yılmaz'ı Kürsüye Davet Etti.
2019 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerimizin vergilendirilmesine ilişkin olarak “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi” ile
Sivil toplum tanımlarında, devlet ve merkezi yapının dışındaki unsurlar dikkate alınmaktadır.
Gelir Vergisi Kanunu ücreti, işverene tabi ve belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile
"Balat' ta Söyleşi Kadınlara Dair" Konulu Etkinliğe Davetlisiniz.
Sosyal medya danışmanlığı hayatımıza son yıllarda giren bir danışmanlık hizmet türlerinden biri olup, son zamanlarda özellikle . . .
01.01.2020 tarihinden itibaren, Muhtasar ve Hizmet Prim Beyannamesi uygulamasına başlanılmış olup, Ocak 2020 dönemine ait olup
27 Şubat 1963 doğumluyum. 1 Ağustos 1995 tarihinde sigortalı, 1 Kasım 1995'ten itibaren isteğe bağlı sigortalı oldum.
Geri kazanım katılım payı uygulaması genişliyor. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek-1 sayılı listesinde yer alan plastik poşetler için geri kazanım katkı payı . . .
Önce konuyu yine özetleyerek başlayalım. Bilindiği gibi 7194 sayılı Kanunla, Değerli Konutlar Vergisi (DKV) ihdas edildi.
Geri kazanım katılım payı uygulaması genişliyor. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek-1 sayılı listesinde yer alan
Azaklıoğlu Necati Bay Vakfında yapılan yönetim değişikliği ile Eski Giresun Valisi Dursun Ali Şahin başkanlığa getirildi.
İktidar, 2019 yılında verilen büyük bütçe açığını da dikkate alarak daha önce tanınan bazı istisna ve muafiyetler ile ilgili kısıtlamaya gitti.
İlave 6 Puanlık SGK Teşvikinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de 23.02.2020 tarih ve 31048 sayı ile yayınlanmıştır.
Yüksek Ticaretliler Derneği 15. Vergi Kongresi Düzenleme Kurulu İlk Toplantısını Yüksek Ticaretliler Derneği Marmara Lokalinde Gerçekleştirdi.
Bugüne kadar her zaman üye ve stajyerinin yanında olan Odamız bundan sonra da daha interaktif, daha dinamik projelerle yanınızda olmaya devam edecektir.
On binlerce vatandaşın beklediği vergi borcu affı için yeni bir gelişme yaşandı. Vergi borcu affı son dakika çıktı mı?
Devreden KDV yıllardır reel sektörün önemli finans sorunlarından birisi. 200 milyar TL’yi aşan büyüklüğüyle ivedi bir çözümü hak ediyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 09.02.2020 Tarih ve 31034 sayı İle Muhtasar ve Prim Hizmet ....