SMMM Çetin Düzce' nin İstanbul SMMM Odasının 24. Olağan Genel Kurulunda Islıklarla Boykot Edilerek, Konuşmasına izin Verilmeyen Konuşma Meninin Tamamını Yayınlıyoruz.
17 Mayıs 2019 Cuma
SMMM Çetin Düzce

SMMM Çetin Düzce' nin İstanbul SMMM Odasının 24. Olağan Genel Kurulunda Islıklarla Boykot Edilerek, Konuşmasına izin Verilmeyen Konuşma Meninin Tamamını Yayınlıyoruz.

Sayın Divan.

Saygıdeğer Konuklar .

Odamızın  değerli  üyeleri ve basın emekçileri.

Hepinizi en içten duygularımla Selamlıyorum.

Hoş geldiniz.

Genel kurulumuzu yaptığımız şu günlerde, Dünya da  ve ülkemizde  olumsuz  gelişmelerle karşı karşıyayız.  

Berlin duvarının yıkılması ve Sovyetler  birliğinin dağılması  sonrası,  liberal kapitalizmin  demogogları nın bizlere vaad ettiği  küresel refah  dünyasının  aksine, dünyamızda krizler  ve  sürekli  savaşlar olmaktadır   özellikle  savaşlar neticesinde  yerlerini yurtlarını terk eden  mültecileri… bunla rın  dramlarını  hep birlikte  elimizden hiç bir şey  gelmemiş bir şekilde egemenler bizlere   izlettiriyorlar yada izliyoruz.

Dünyamız  sanki 2. Paylaşım savaşı öncesi olduğu  gibi çeşitli kutuplaşmaların olduğu bir kutuplaşma ile karşı karşıya gibi

Sanki 3. Paylaşım savaşının eşiğindeyiz .

Hani bir zamanlar Türk’ ün Türk’ten Başka dostu yoktur deyiminin kullanıldığı gibi  Türkiye’ nin Kendinden başka dostunun kalmadığı bir ortam içinde  gibiyiz.

Özellikle AKP iktidarı ile birlikte bölgemizde barışık olduğumuz  komşumuz ülkeleri  bir tarafa bırakalım taa ABD  den AB ye kadar kavgalı olmayıp zıtlaşmadığımız ülke kalmamış durumda.

Yine  Sosyal Siyasal ve ekonomik süreç  kötüye gitmekte dir .

24 Haziran Sonrası girdiğimiz siyasi Atmosfer ülkemizde de Kapıkomşu yu  bile  Kamplaştırdı.

ya bizdensin Yada öbür taraftan … sürecidir bu süreç.

Siyasal iktidarın bir tek elde toplandığı, yasama, yürütme ve yargının  işlevsel ve  bağımsız olmadığı medyanın ve ekonomik gücün yandaşlarda toplandığı, Cumhuriyetin  değerlerinin bir, bir gözden çıkartıldığı  laik ve çağdaş yaşamın ortadan kaldırılmaya  çalışıldığı,  ülkenin kurucu değerlerine hakaret ve saldırıların pervasızca yapıldığı  bu süreci  yaşarken 31 mart yerel  seçimleri adeta bu gidişata dur  demenin işareti oldu. Ama bunu kabullenmeyen siyasi iktidar YSK eliyle özellikle anasının ak sütü gibi helal olan oylarla İstanbul büyükşehir belediyesi başkanlığını alan  sayın Ekrem İmamoğlu ‘nun mazbatasını geri alarak ne kadar demokrat ve ne kadar halkın iradesine  saygı duyduğunu  16 milyon ve 82 milyon yurttaşımıza göstermiş oldu.

23 haziran seçimine giderken ,

Demokrat  Çağdaş, laik Mütedeyyin   düşünceyi  benimsemiş    Meslektaşların  bölünme parçalanma ve ötekilileştirme  furyasından kurtulup  dayanışmayı ve paylaşımı öne çıkartan söylem ve eylemlilik içinde olması  gerekir. İşte bu Dayanışmanın ve Paylaşımın hayata geçirileceği  zeminlerden bir tanesi de  Mesleğimizin  odasıdır. Hedefimiz bu kurumumuzu layık olduğu yere taşımak ve meslektaşların dayanışmasını  ve birliğini sağlamaktır.

Hani Diyoruz Ya  “ Meslek Sorunları Ülke Sorunlarından Ayırt edilemez”  tamda bu noktadayız  yani “Bağımsız meslek Demokratik Türkiye “ şiarıyla hareket etmeliyiz…

Ülkemizin  bilinçli bir tercih ile  üretime değil tüketime dayalı  borç ekonomisin getirmiş olduğu sonuç, dövizin olağan üstü  artması olmuştur.  Buda Son aylarda  yurttaşlarımızım eskiye nazaran  yarı yarıya  fakirleşmesine sebep oldu.  Meslektaslarımıza  yansıması ise   gelirlerinde kayıplara  yol açtığı  ve gidişatın bizler açısından daha da kötüye gideceği emareleri şimdiden kendini göstermiştir.

İşte bu ahval  içinde yıllardır birikmiş mesleki sorunlarımız devam ediyor.

Tahsilat sorunlarımız, mesleki angaryalar, Haksız rekabet, ikide bir çıkartılan kayıt dışılığı teşvik eden vergi barışları.  Ekonomik pastanın daralması sonucu alınan payın küçülmesi. Vergisel yükümlülüklerimiz . Ucube  bir mali tatil uygulaması, Bağımlı çalışan Meslek mensuplarımıza sendikal hak. Kadın Meslek mensuplarının Doğum izni başta olmak üzere Bütün meslektaşlarımızın Sağlık sorunlarının mücbir sebep  olarak kanuni güvenceye alınmaması. Meslek mensuplarına ait sosyal tesislerin kurulamaması.  Sosyal  dayanışmamızı geliştirmeyi  sağlayacak  lokaller ve tatil merkezlerinin tesis edilmemesi yine olumsuzluk olarak durmaktadır.

Muhasebe mesleği, Sadece vergi incelemelerinde  hatırlanması gereken bir meslek değil, aksine yaşamın temelini oluşturan iktisadi faaliyetlerin tüm alanlarında, olmazsa olmaz temel bir meslek dalı  olduğu gibi sosyal alanında içindedir.

-         Hiçbir meslek mensubunu ötekileştirmeden  ve  guruplara ayırmadan  tüm  üyelerimizi kucaklayıcı olacağı

-         Kişisel değil mesleki Menfaatlerin   öne çıkartılacağı.

-         Yerel yönetimler aracılığı ile  Meslektaşların faydalanabileceği  ve mesleki dayanışmaya katkıyı artırıcı rolü olacağı düşüncesi ile bir lokali meslektaşlarımızın hizmetine sunulacağı.

-         Ülke sorunlarına duyarlı bir Meslek örgütü olunacağı.

-         Ülkeyi  ve mesleğimizi  ilgilendiren  sosyal siyasal ve ekonomik  durumlarla   ilgili duyarlı çevrelerle ve kişilerle  birlikte olup  basın açıklaması, panel, seminer, form ve çalıştayların  yapılacağı .

-         Tiyatro Sinema konser Etkinlikleri Kültür ve Turizm turları düzenleyecek.

-         Kitap ve şiir günleri  Düzenleyecek.

-          Eğitsel Mali Tatili Hayata geçirecek.

-         Çeşitli Kurumlardan Meslek mensuplarına indirim sağlayacak.

-         Mesleğin sorunlarını  ülke sorunlarından ayırt etmeden insan hak ve özgürlüklerine saygın  olan inançla, Çağdaşlığı, Laikliği, Demokratlığı,  Katılımcılığı ve hoşgörüyü esas alan  düşünce yolunda  ilerlemeyi hedeflemek odamızın görevi olmalıdır.

Bu Duygularla konuşmamı bitiriyor hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum.

1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Balıkesir SMMM Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Oda Sekreteri Eren Çekiç'le Muhasebe Mesleğini ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Masaya Yatırdı.
Paranın olduğu yerde verginin olmaması beklenemez ve vergi hayatın birçok yerinde olduğu gibi dini vazifelerin yerine getirilmesinde de hayatımızın içinde.
Vergi icra hukuku olarak da bilinen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 13’üncü maddesinde hüküm altına alınan ihtiyati haciz müessesesi . . . . .
Yazılı bölümü 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde, sözlü bölümü ise 20-21-22 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen
Gülerken düşündüren……………….Düşündürürken öğreten……………..Öğrettiğini unutturmayan……………Maliyenin ve mesleğimizin unutulmaz hocası……
Elbette ki, 5510 Sayılı Kanunla Kanun’un 53. Maddesi’nde yer alan 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 4/b bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı sayılanların,
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’nun 353/1 maddesi hükmüne göre verilmesi ve alınması gereken fatura ve gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile
Yeni TTK’nın 390. maddesinin birinci fıkrasına göre, “Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının
3 yıldır işsiz, etrafımın yardımıyla yaşıyorum. 1 Ekim 1977 doğumluyum. 25 Ekim 1999'da SSK kapsamında mühendis olarak işe başladım ve
Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. İlk 6 ayda 78.6 milyar TL açık veren bütçe, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye devrinden sonra...
Otomotiv sektör temsilcileri yaşadıkları kriz karşısında bazı isteklerini ve önerilerini sıralıyorlar. Aralarında Rusya’da sektörün yaşadığı krizden
Toplantının hemen başında Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Tekstil sizin için ne anlama geliyor?” diye sordu. Ucuz işgücü, zorlu çalışma şartları, ç
Bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esaslar, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve
İdeal olan şirketlerin kendi öz kaynakları ile yatırımlarını yapmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri olmakla birlikte, bu her zaman mümkün olmaz ve kaynak ihtiyacı
Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek . . . . .
BİLSEM sonucu MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar sonrasında kesin kayıt hakkı elde edecek isimler ortaya çıktı.
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
2576 sayılı “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un, “Vergi Mahkemeleri’nin Görevleri” başlıklı