SMMM Çetin Düzce' nin İstanbul SMMM Odasının 24. Olağan Genel Kurulunda Islıklarla Boykot Edilerek, Konuşmasına izin Verilmeyen Konuşma Meninin Tamamını Yayınlıyoruz.
17 Mayıs 2019 Cuma
SMMM Çetin Düzce

SMMM Çetin Düzce' nin İstanbul SMMM Odasının 24. Olağan Genel Kurulunda Islıklarla Boykot Edilerek, Konuşmasına izin Verilmeyen Konuşma Meninin Tamamını Yayınlıyoruz.

Sayın Divan.

Saygıdeğer Konuklar .

Odamızın  değerli  üyeleri ve basın emekçileri.

Hepinizi en içten duygularımla Selamlıyorum.

Hoş geldiniz.

Genel kurulumuzu yaptığımız şu günlerde, Dünya da  ve ülkemizde  olumsuz  gelişmelerle karşı karşıyayız.  

Berlin duvarının yıkılması ve Sovyetler  birliğinin dağılması  sonrası,  liberal kapitalizmin  demogogları nın bizlere vaad ettiği  küresel refah  dünyasının  aksine, dünyamızda krizler  ve  sürekli  savaşlar olmaktadır   özellikle  savaşlar neticesinde  yerlerini yurtlarını terk eden  mültecileri… bunla rın  dramlarını  hep birlikte  elimizden hiç bir şey  gelmemiş bir şekilde egemenler bizlere   izlettiriyorlar yada izliyoruz.

Dünyamız  sanki 2. Paylaşım savaşı öncesi olduğu  gibi çeşitli kutuplaşmaların olduğu bir kutuplaşma ile karşı karşıya gibi

Sanki 3. Paylaşım savaşının eşiğindeyiz .

Hani bir zamanlar Türk’ ün Türk’ten Başka dostu yoktur deyiminin kullanıldığı gibi  Türkiye’ nin Kendinden başka dostunun kalmadığı bir ortam içinde  gibiyiz.

Özellikle AKP iktidarı ile birlikte bölgemizde barışık olduğumuz  komşumuz ülkeleri  bir tarafa bırakalım taa ABD  den AB ye kadar kavgalı olmayıp zıtlaşmadığımız ülke kalmamış durumda.

Yine  Sosyal Siyasal ve ekonomik süreç  kötüye gitmekte dir .

24 Haziran Sonrası girdiğimiz siyasi Atmosfer ülkemizde de Kapıkomşu yu  bile  Kamplaştırdı.

ya bizdensin Yada öbür taraftan … sürecidir bu süreç.

Siyasal iktidarın bir tek elde toplandığı, yasama, yürütme ve yargının  işlevsel ve  bağımsız olmadığı medyanın ve ekonomik gücün yandaşlarda toplandığı, Cumhuriyetin  değerlerinin bir, bir gözden çıkartıldığı  laik ve çağdaş yaşamın ortadan kaldırılmaya  çalışıldığı,  ülkenin kurucu değerlerine hakaret ve saldırıların pervasızca yapıldığı  bu süreci  yaşarken 31 mart yerel  seçimleri adeta bu gidişata dur  demenin işareti oldu. Ama bunu kabullenmeyen siyasi iktidar YSK eliyle özellikle anasının ak sütü gibi helal olan oylarla İstanbul büyükşehir belediyesi başkanlığını alan  sayın Ekrem İmamoğlu ‘nun mazbatasını geri alarak ne kadar demokrat ve ne kadar halkın iradesine  saygı duyduğunu  16 milyon ve 82 milyon yurttaşımıza göstermiş oldu.

23 haziran seçimine giderken ,

Demokrat  Çağdaş, laik Mütedeyyin   düşünceyi  benimsemiş    Meslektaşların  bölünme parçalanma ve ötekilileştirme  furyasından kurtulup  dayanışmayı ve paylaşımı öne çıkartan söylem ve eylemlilik içinde olması  gerekir. İşte bu Dayanışmanın ve Paylaşımın hayata geçirileceği  zeminlerden bir tanesi de  Mesleğimizin  odasıdır. Hedefimiz bu kurumumuzu layık olduğu yere taşımak ve meslektaşların dayanışmasını  ve birliğini sağlamaktır.

Hani Diyoruz Ya  “ Meslek Sorunları Ülke Sorunlarından Ayırt edilemez”  tamda bu noktadayız  yani “Bağımsız meslek Demokratik Türkiye “ şiarıyla hareket etmeliyiz…

Ülkemizin  bilinçli bir tercih ile  üretime değil tüketime dayalı  borç ekonomisin getirmiş olduğu sonuç, dövizin olağan üstü  artması olmuştur.  Buda Son aylarda  yurttaşlarımızım eskiye nazaran  yarı yarıya  fakirleşmesine sebep oldu.  Meslektaslarımıza  yansıması ise   gelirlerinde kayıplara  yol açtığı  ve gidişatın bizler açısından daha da kötüye gideceği emareleri şimdiden kendini göstermiştir.

İşte bu ahval  içinde yıllardır birikmiş mesleki sorunlarımız devam ediyor.

Tahsilat sorunlarımız, mesleki angaryalar, Haksız rekabet, ikide bir çıkartılan kayıt dışılığı teşvik eden vergi barışları.  Ekonomik pastanın daralması sonucu alınan payın küçülmesi. Vergisel yükümlülüklerimiz . Ucube  bir mali tatil uygulaması, Bağımlı çalışan Meslek mensuplarımıza sendikal hak. Kadın Meslek mensuplarının Doğum izni başta olmak üzere Bütün meslektaşlarımızın Sağlık sorunlarının mücbir sebep  olarak kanuni güvenceye alınmaması. Meslek mensuplarına ait sosyal tesislerin kurulamaması.  Sosyal  dayanışmamızı geliştirmeyi  sağlayacak  lokaller ve tatil merkezlerinin tesis edilmemesi yine olumsuzluk olarak durmaktadır.

Muhasebe mesleği, Sadece vergi incelemelerinde  hatırlanması gereken bir meslek değil, aksine yaşamın temelini oluşturan iktisadi faaliyetlerin tüm alanlarında, olmazsa olmaz temel bir meslek dalı  olduğu gibi sosyal alanında içindedir.

-         Hiçbir meslek mensubunu ötekileştirmeden  ve  guruplara ayırmadan  tüm  üyelerimizi kucaklayıcı olacağı

-         Kişisel değil mesleki Menfaatlerin   öne çıkartılacağı.

-         Yerel yönetimler aracılığı ile  Meslektaşların faydalanabileceği  ve mesleki dayanışmaya katkıyı artırıcı rolü olacağı düşüncesi ile bir lokali meslektaşlarımızın hizmetine sunulacağı.

-         Ülke sorunlarına duyarlı bir Meslek örgütü olunacağı.

-         Ülkeyi  ve mesleğimizi  ilgilendiren  sosyal siyasal ve ekonomik  durumlarla   ilgili duyarlı çevrelerle ve kişilerle  birlikte olup  basın açıklaması, panel, seminer, form ve çalıştayların  yapılacağı .

-         Tiyatro Sinema konser Etkinlikleri Kültür ve Turizm turları düzenleyecek.

-         Kitap ve şiir günleri  Düzenleyecek.

-          Eğitsel Mali Tatili Hayata geçirecek.

-         Çeşitli Kurumlardan Meslek mensuplarına indirim sağlayacak.

-         Mesleğin sorunlarını  ülke sorunlarından ayırt etmeden insan hak ve özgürlüklerine saygın  olan inançla, Çağdaşlığı, Laikliği, Demokratlığı,  Katılımcılığı ve hoşgörüyü esas alan  düşünce yolunda  ilerlemeyi hedeflemek odamızın görevi olmalıdır.

Bu Duygularla konuşmamı bitiriyor hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum.

3- Kahvaltılı Etkinlikte, Hakan Ustabaş,Bilgilendirme Konuşmalarını Yapması İçin İstanbul SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Yüksel Kahveci'yi Kürsüye Davet Etti. (SON).
Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (KSMMMO) 23.Olağan Genel Kurul öncesi takvimi açıkladı.
KGK’nın “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği”ne uygun şekilde tasarlanmış “Bağımsız Denetim Standartları – II” Eğitimi düzenlenmiştir.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Başlatma Sınavı Hazırlık Kursları
Yeni askerlik sistemi TBMM Genel Kurulu’nda! Kalıcı bedelli ve tek tip askerlik sistemini kapsayan yeni askerlik sistemi henüz vatani görevini yapmamış
İmar barışından yararlanmak için başvuru süresi 15 Haziran’da, ödemeler ise 30 Haziran’da sona eriyor. Ancak,
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası bir duyuru yayınlayarak “Danıştay 8.Dairenin vermiş olduğu nispi aidat kararı ve genel kurulda alınan
Bilindiği gibi, zamanaşımı belirli bir sürenin geçmesi ile bir hakkın kazanılmasına, kaybedilmesine veya bir yükten kurtulmaya neden olan süredir.
Diyelim ki; e bildirgeyi son günü veriyorsunuz. Ve elektrikler kesildi yada internet ağı bağlantısında sorun çıktı gönderme imkanı olmadı.
Bilindiği üzere, 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ve sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı Tebliğ ile 32 sayılı Karar'da değişiklikler yapılarak
İzmit 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 23. Genel Kurul Hazirun Listeleri,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İmar Barışı için başvuru süresi yeniden uzatılmayacak.
Burgaz adasında Sait Faik Abasıyanık’ın kitapları değerlendirildi, yaşamı anlatıldı. Kadın Muhasebeciler Derneğinin düzenlemiş olduğu etkinlikte Yazar Emin Karaca çok güzel,
Her Şeyin Kalbiniz Kadar Güzel Olmasını Temenni Ederiz. İyi Bayramlar....
Bilindiği gibi GVK’nın 88’inci maddesine göre; Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararlar(80’inci maddede yazılı diğer kazanç ve . . .
Son dönemlerde en çok tartışılan, gündemden düşmeyen konu…. KIDEM TAZMİNATI…….Tasarının yasalaşması durumunda bir kıdem tazminatı fonu oluşturulacak.
Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 507)
Kendimiz İçin Akciğer Sağlığı Toplum İçin Temiz Hava İstiyoruz. Gelecek İçin Tütün Maddesi Kullanılmasını ve İzmarit İstemiyoruz…..