SGK taşınmazları 60 aya varan vade seçenekleriyle satılabilecek.
20 Kasım 2017 Pazartesi
SGK Taşınmazlar Yönetmeliğinde Değişiklik içeren yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
SGK taşınmazları 60 aya varan vade seçenekleriyle satılabilecek.
SGK taşınmazları 60 aya varan vade seçenekleriyle satılabilecek.

SGK Taşınmazlar Yönetmeliğinde Değişiklik içeren yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, taşınmaza ilişkin ihaleyi kazanan talep etmesi halinde satış bedelinin yüzde 25'ini peşin, yüzde 75'ini taksitle ödeyebilecek.

50 milyon liranın altındaki bedellerde 24 ay vade, bu rakamın üzerindeki bedellerde 60 ay vade uygulanacak. Ödeme, 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitle ve yıllık kanuni faiz oranı uygulanmak şartıyla yapılacak.

Taşınmazın satış bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmeyecek. Ancak taksit tutarlarını ve kanuni faizlerini karşılayacak miktarda kesin, süresiz ve ilk talepte ödemeli banka teminat mektubu verilmesi veya taşınmazın üzerinde Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde alıcısı adına devredilebilecek.

Satışın feshi

Üst üste 2 taksitin vadesinde ödenmemesi durumunda alıcıya, borcun ödeme tarihine kadar tahakkuk edecek faizi ile birlikte 15 gün içinde ödenmesi aksi takdirde sözleşmenin feshedileceği bildirilecek.

Buna rağmen borcun ödenmemesi durumunda, taşınmaz Kurum mülkiyetinde ise sözleşme feshedilecek. İhale ile yapılan satışlarda geçici teminat olarak belirlenen tutar ve satış bedelinin yüzde 10'u Kuruma irat kaydedilerek satış bedeli olarak tahsil edilen tutarlardan mahsup edilecek ve kalanı faizsiz olarak alıcıya iade edilecek.

Taşınmaz alıcı adına tescil edilmiş ise teminat mektubu veya ipotek paraya çevrilerek kalan borç faiziyle birlikte tahsil edilecek.

Kiracı sözleşmesini devredebilecek

Taşınmazdaki mevcut kiracı, kira sözleşmesini devredebilecek. Bunun için kiracının, en az orta büyüklükte işletme olması, işletmeye devam ederek yatırım ve istihdam sağlaması ve Kurumdan gerekli izni alması zorunlu olacak.

Yeni kira bedeli, mevcut kiranın Vergi Usul Kanunu'nu çerçevesinde tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması sonucu bulunan tutardan az olmamak kaydıyla Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı firmanın belirlediği rayiç değere göre belirlenecek. (Kaynak: AA)

3- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Adı Olan Fakat, Tam Anlamıyla Uygulanamayan "Mali Tatilde" Edirne SMMM Odası Başkanı Sayın Kenan Karakuş' la Mesleki Konuları Masaya Yatırdılar.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından revize edilen ve 29 Mart 2018 tarihinde nihai metni yayımlanan"
Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürü Fatma Derya ALAN 7143 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, yapılandırmanın 2018 Mart ayı ve öncesi dönemlere ait sigorta primi,
TBMM’ye sevk edilen bedelli askerlikten yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri için bir yeniliğe gidilerek, temel askerlik eğitimlerinin tatil dönemlerine kaydırılabileceği belirtiliyor.
Konya SMMM Odası ve Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Sosyal Güvenlik Kurumu, Konya Çalışma ve İş Kurumu işbirliği ile
Tüketicilerin güncel yaşamlarında sıklıkla karşılaştıkları fatura ve borç ödeme konularında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yapılan değişikliklerin ödemelerinde gecikmeleri
AK Partili Grup Başkanvekili Bülent Turan, milyonların beklediği bedelli askerlik haberini az önce açıkladı. AK Partili Turan, 'Yaş 25, ücret 15 bin TL ve 25 gün de askerlik olacak.' dedi
Türkiye Varlık Fonu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Cumhurbaşkanlığı himayesine verilirken, ekonomi ile ilgili diğer pek çok kuruluş Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgilendirildi.
Milyonlarca emekli hem maaş hem de ek ödemelerini zamlı olarak almaya başlıyor. Temmuz zamları bugünden itibaren hesaplara yatırılıyor.
Kurumların yurt dışı iştiraklerinden elde ettikleri kazançlar öteden beri Kurumlar Vergisi Yasa'mızda yer alan hüküm çerçevesinde vergiden istisna edilmekteydi.
Başta TÜRMOB olmak üzere, çeyrek yüzyılı aşkın süredir oda yönetimlerinde de bulunan yönetim anlayışı; eleştiriye kapalı, demokratik işleyişten uzak, etkisiz,
Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında,
Tur kapsamında , önce Eskişehir SMMM Odası Başkanı Sayın Neşet ERSOY ve Yönetim Kurulu ziyaret edildi.
İş-Kur’ a kayıtlı issizler arasından olmak üzere 1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında , işe alındığı yıldan önceki takvim yılında işyerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işe alınan,
Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, İmar Barışı düzenlemesine başvurularda binanın oturumu, kat sayısı ve katların metrekaresinin hatalı ölçüldüğünü belirterek,
Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi ile Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası arasında imzalanan “Sektör Danışmanlığı” protokolü hayata geçirildi.
Antalya İşitme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin ÇAKAR, Dernek Sekreteri Gül DURAN ve eğitmen Güzin ALTINAY odamızı ziyaret etti.
Gerek Vergi Usul Hukukunda ve gerekse, 6183 sayılı AATUHK’nun uygulamasında mücbir sebepler sürelerin kullanımında önemli bir yer tutmaktadır.
Son yıllarda futbol kulüplerinin bilançolarında görülen dengesizlikler ve finansal risklerin artması sonucu UEFA,