SGK taşınmazları 60 aya varan vade seçenekleriyle satılabilecek.
20 Kasım 2017 Pazartesi
SGK Taşınmazlar Yönetmeliğinde Değişiklik içeren yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
SGK taşınmazları 60 aya varan vade seçenekleriyle satılabilecek.
SGK taşınmazları 60 aya varan vade seçenekleriyle satılabilecek.

SGK Taşınmazlar Yönetmeliğinde Değişiklik içeren yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, taşınmaza ilişkin ihaleyi kazanan talep etmesi halinde satış bedelinin yüzde 25'ini peşin, yüzde 75'ini taksitle ödeyebilecek.

50 milyon liranın altındaki bedellerde 24 ay vade, bu rakamın üzerindeki bedellerde 60 ay vade uygulanacak. Ödeme, 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitle ve yıllık kanuni faiz oranı uygulanmak şartıyla yapılacak.

Taşınmazın satış bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmeyecek. Ancak taksit tutarlarını ve kanuni faizlerini karşılayacak miktarda kesin, süresiz ve ilk talepte ödemeli banka teminat mektubu verilmesi veya taşınmazın üzerinde Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde alıcısı adına devredilebilecek.

Satışın feshi

Üst üste 2 taksitin vadesinde ödenmemesi durumunda alıcıya, borcun ödeme tarihine kadar tahakkuk edecek faizi ile birlikte 15 gün içinde ödenmesi aksi takdirde sözleşmenin feshedileceği bildirilecek.

Buna rağmen borcun ödenmemesi durumunda, taşınmaz Kurum mülkiyetinde ise sözleşme feshedilecek. İhale ile yapılan satışlarda geçici teminat olarak belirlenen tutar ve satış bedelinin yüzde 10'u Kuruma irat kaydedilerek satış bedeli olarak tahsil edilen tutarlardan mahsup edilecek ve kalanı faizsiz olarak alıcıya iade edilecek.

Taşınmaz alıcı adına tescil edilmiş ise teminat mektubu veya ipotek paraya çevrilerek kalan borç faiziyle birlikte tahsil edilecek.

Kiracı sözleşmesini devredebilecek

Taşınmazdaki mevcut kiracı, kira sözleşmesini devredebilecek. Bunun için kiracının, en az orta büyüklükte işletme olması, işletmeye devam ederek yatırım ve istihdam sağlaması ve Kurumdan gerekli izni alması zorunlu olacak.

Yeni kira bedeli, mevcut kiranın Vergi Usul Kanunu'nu çerçevesinde tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması sonucu bulunan tutardan az olmamak kaydıyla Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı firmanın belirlediği rayiç değere göre belirlenecek. (Kaynak: AA)

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
''Verilecek olan Eğitim Katılım sertifikaları İlgili Adliyelere Haliç Üniversitesi tarafından bildirimi yapılacaktır.''
İşletme sermayesi, bir işletmenin gelir elde edinceye kadar geçecek sürede yapacağı harcalar olarak tanımlanabilir.
12.9.2018 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (Karar), 32 Sayılı Karar’da yaptığı bir değişiklikle bazı hallerde alım-satım, kira, eser, iş ve hizmet ..
İflas erteleme müessesesi yerine revize edilen konkordato yeniden uygulamaya konuldu. Düzenleme, alacaklılarla ticari durumu sarsılmış borçlunun müzakere etmesine ve varılan anlaşmanın mahkemece tasdikine dayanıyor...
10.10.2018 tarihli ve 30561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde;
Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, “Başvuru yapmak isteyen 5 yıl mesleki kıdem kazanmış meslek mensupları
Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından hakkında yasal takip işlemi başlatılmamış, hakkında iflas kararı bulunmayan kredileri 30 Haziran 2018 tarihinden
BMMG Yürütme Kurulu Üyesi Celal Özgüroğlu' nun Yapmış Olduğu Söyleşiyi Noktasına Virgülüne Dokunmadan Aynen Yayınlıyoruz.
Sözleşmeleri TL'ye çevirme esaslarına yönelik tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık kira, satış, danışmanlık vb sözleşmeler TL ile yapılacak.
31 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yetkilendirme Tebliğ’i ile 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yapılacak Yatırım Teşvik Belgesi başvuruları ve ilişkili işlemler elektronik ortama taşındı.
Dünkü yazımızda dövizle işlem yasağına ilişkin tebliğin biran önce Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkartılması gerektiğini ele almıştım. Bakanlık çağrımıza kulak verdi ve taslağı açıkladı.
Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun (MYK) çalışma hayatından en önemli faaliyetlerinden olanı Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluğudur. Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup bakanlıkça yayımlanacak
BMMG Bayrampaşa İlçe Temsilciliği Meslek Mensuplarına Yönelik E- Uygulamalarda Son Durum Konulu Eğitim Semineri Düzenledi.
İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz, döviz kurlarındaki ve faiz oranlarındaki artışın tsunami etkisi yarattığı özel sektörde . . . .
20 milyon kişi ya kiralık evlerde yaşıyor ya da iş yeri için mülk sahibine kira ödüyor. Her yıl yenilenen kiranın ne kadar artacağı ise hep kafaları karıştırıyor. İşte detaylar...
20 Eylül tarihli DÜNYA Gazetesi'nde yayımlanan “Sermaye Şirketlerinde Borca Batıklık Durumu Ve Yeni Düzenlemeler” başlıklı yazımızda açıklandığı üzere;
XX. Türkiye Muhasebe Kongresi. XX. Türkiye Muhasebe Kongresi. XX. Türkiye Muhasebe Kongresi. XX. Türkiye Muhasebe Kongresi.