SGK taşınmazları 60 aya varan vade seçenekleriyle satılabilecek.
20 Kasım 2017 Pazartesi
SGK Taşınmazlar Yönetmeliğinde Değişiklik içeren yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
SGK taşınmazları 60 aya varan vade seçenekleriyle satılabilecek.
SGK taşınmazları 60 aya varan vade seçenekleriyle satılabilecek.

SGK Taşınmazlar Yönetmeliğinde Değişiklik içeren yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, taşınmaza ilişkin ihaleyi kazanan talep etmesi halinde satış bedelinin yüzde 25'ini peşin, yüzde 75'ini taksitle ödeyebilecek.

50 milyon liranın altındaki bedellerde 24 ay vade, bu rakamın üzerindeki bedellerde 60 ay vade uygulanacak. Ödeme, 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitle ve yıllık kanuni faiz oranı uygulanmak şartıyla yapılacak.

Taşınmazın satış bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmeyecek. Ancak taksit tutarlarını ve kanuni faizlerini karşılayacak miktarda kesin, süresiz ve ilk talepte ödemeli banka teminat mektubu verilmesi veya taşınmazın üzerinde Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde alıcısı adına devredilebilecek.

Satışın feshi

Üst üste 2 taksitin vadesinde ödenmemesi durumunda alıcıya, borcun ödeme tarihine kadar tahakkuk edecek faizi ile birlikte 15 gün içinde ödenmesi aksi takdirde sözleşmenin feshedileceği bildirilecek.

Buna rağmen borcun ödenmemesi durumunda, taşınmaz Kurum mülkiyetinde ise sözleşme feshedilecek. İhale ile yapılan satışlarda geçici teminat olarak belirlenen tutar ve satış bedelinin yüzde 10'u Kuruma irat kaydedilerek satış bedeli olarak tahsil edilen tutarlardan mahsup edilecek ve kalanı faizsiz olarak alıcıya iade edilecek.

Taşınmaz alıcı adına tescil edilmiş ise teminat mektubu veya ipotek paraya çevrilerek kalan borç faiziyle birlikte tahsil edilecek.

Kiracı sözleşmesini devredebilecek

Taşınmazdaki mevcut kiracı, kira sözleşmesini devredebilecek. Bunun için kiracının, en az orta büyüklükte işletme olması, işletmeye devam ederek yatırım ve istihdam sağlaması ve Kurumdan gerekli izni alması zorunlu olacak.

Yeni kira bedeli, mevcut kiranın Vergi Usul Kanunu'nu çerçevesinde tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması sonucu bulunan tutardan az olmamak kaydıyla Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı firmanın belirlediği rayiç değere göre belirlenecek. (Kaynak: AA)

7- Yeditepe ve Işık Üniversitesi Öğr. Görevlisi Dr. Engin Ergüden "Büyük ve Orta Boy İşletmeleri İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)" Konulu Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Kapanış Konuşmasını Altınordu Yaparak, Kameralarımıza Topluca Resim Verdiler.
Mart/2018 ayının 23’ünde Muhtasar Beyannamenin, Sigorta aylık prim ve hizmet belgelerinin, 26'sında . . . .
Vergi Denetim Kurulu 2017 yılı Faaliyet Raporu yayımlandı. Bu raporda yer alan verilerden hareketle; vergi oranının yükselmesi durumunda,
15.03.2018 tarih ve 7101 sayılı 7101 Sayılı Kanun – İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile iflas ertelemesi düzeni yerine konkordato düzeni getirilmiştir.
2017 yılında elde edilen gelirlere ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi süresi 26 Mart Pazartesi akşamı doluyor.
2017 Yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1-26 Mart 2018 tarihleri arasında verilecektir.
Sağlık güvencesi olmayanların da sağlık güvencesine kavuşturulması için getirilen genel sağlık sigortasında primlerin devlet tarafından mı,
17.03.2018 tarihinde “Geleceğin Mali Müşavirleri Derneği”nin İzmir Sanat Merkezinde Gerçekleşen " İnşaat Muhasebesi" seminerine ilgi büyüktü.
Meclis; konutunda ürettiği elektriği satanlara vergi muafiyeti, elektrikli araçlara teşvik, amatör spor kulüplerinin desteklenmesi ve hurda araç sahiplerine yeni araç alımında
Dr. A.Engin ERGÜDEN ' in Sunumlarıyla; Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBI FRS) Konulu Eğitim Seminer Düzenledi
Gelir Vergisi Kanunu'nun 21'inci maddesiyle, binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılında elde edilen hasılatın belli bir kısmı gelir vergisinden istisna edilmiş
Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nu gözden geçirme çalışmaları tamamlandı ve devreden KDV'nin iadesi de dâhil olmak üzere . . .
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Sıfır vergi geliyor. Sadece işçinin maaşını vereceksiniz. Bu teşvikler üç yıl sürecek. Bu teşviklerden yararlanın." dedi.
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
15.03.2018 Tarihinden İtibaren Yeni Kurulacak Anonim Şirket, Limited Şirket Ve Kooperatiflerin Defterleri Ticaret Siciline Tasdik Ettirilecektir.
Bilindiği üzere, denetim kuruluşları ve denetçilerin uymak zorunda oldukları rotasyon hükümleri Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin . . . .
Katma Değer Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair ve Şirket Kuruluşlarında Değişiklikler Konulu Eğitim Semineri Verdi.