SGK e-bildirge şifre işlemlerinde değişiklik Yapıldı
24 Eylül 2018 Pazartesi
SGK e-bildirge şifre alma işlemleri e-Sigorta Sözleşmesi e-devlet üzerinden onaylanarak otomatik olarak alınacak.
SGK e-bildirge şifre işlemlerinde değişiklik Yapıldı
SGK e-bildirge şifre işlemlerinde değişiklik Yapıldı

SGK e-bildirge şifre alma işlemleri e-Sigorta Sözleşmesi e-devlet üzerinden onaylanarak otomatik olarak alınacak. 

SGK e-bilderge şifre alma işlemlerinde yapılan düzenlemeyle e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi alınması amacıyla yapılacak başvurular, SGK’ ya işyeri bildirgesi hariç herhangi bir belge verilmeksizin işyeri bildirgesinin gönderilmesi sırasında işyeri tescil ekranlarında yer alan “e-Sigorta Kullanıcısı Bilgileri" kısmının doldurulmasıyla yapılabilecek ve e-Bildirge aktivasyon işlemleri işverenlerce/yöneticilerce/kullanıcılarca “e-Sigorta Sözleşmesi"nin e- Devlet üzerinden onaylanması suretiyle otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

SGK E-Bildirge Kullanıcı Kodu ve Şifresinin Alınma Usul Ve Esasları:

Bilindiği üzere işverenler tarafından SGK’ yaolan yükümlülüklerin yerine getirilmesi SGK’ dan alınan e-Sigorta kullanıcı adı ve şifresi vasıtasıyla yapılmaktadır.

Sosyal  Sigorta  İşlemleri  Yönetmeliğinde  yapılan  değişiklikle gerek  yasal  süresi  içerisinde gerekse  yasal  süresi  dışında SGK’  ya gönderilen  işyeri  bildirgelerine  ilişkin  bildirimlerin elektronik ortamda yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Buna paralel olarak yapılan düzenlemeyle, e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi alınması amacıyla yapılacak başvurular, işyeri bildirgesinin gönderilmesi sırasında işyeri tescil ekranlarında yer alan  “e-Sigorta  Kullanıcısı  Bilgileri”  kısmının  doldurulmasıyla yapılabilecek  ve  e-Bildirge aktivasyon  işlemleri  işverenlerce / yöneticilerce / kullanıcılarca “e-Sigorta  Sözleşmesi”nin e-Devlet üzerinden onaylanması suretiyle otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

Ancak,söz konusu işlemlerin e-Devlet vasıtasıyla yapılabilmesi için, tüzel özel işyerleri yönüyle sisteme  kaydedilen  tüm  yöneticilerinin,  adi  ortaklık/iş  ortaklığı  işyerleri  yönüyle  sisteme kaydedilen  tüm  işverenlerin/ortakların  gerçek  kişi  olması  gerekmekte  olup  aksi  halde aktivasyon  işlemleri e-Bildirge  hizmetleri  internet  kullanıcı  kodu  ve  kullanıcı  şifresi  başvuru formu  ve  e-Sigorta  sözleşmesinin imzalanarak  ilgili SGK’nın ilgili  birimine verilmek  suretiyle yapılmaya devam edilecektir.

SGK e-bildirge; 

e-bildirge kullanıcı adı ve şifresinin e-devlet üzerinden alınması işlemleri için tıklayınız.

4 Ekim 2018 tarihli Dünya Gazetesinde yayımlanan “Borca Batık Olma Durumu ve Konkordato” başlıklı yazımızda; Türk Ticaret Kanunu ve İcra ve İflas Kanununda “Konkordato” ile
Bilindiği gibi 13.9.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yerleşik kişiler arasındaki sözleşmelerde edimi döviz veya dövize olarak belirleme yasağı getirilmiş,
2018 yılı sonlarına yaklaştığımız bugünlerde, aşağı yukarı bir yıldır devam eden ağır ekonomik savaş ve kriz, ülkemizde ve işletmelerimizde ağır tahribat yaparak sona ermeye başladı.
Yeni veriler, yeni akıllı sistemler fırsat mı, tehdit mi? Teknolojide yaşanan gelişmeler doğrultusunda görüyoruz ki,
Kriz sadece vatandaşları ve şirketleri değil, bankaları da etkiledi. Piyasada yaşanan nakit darlığının etkisiyle bankalar; ellerindeki yetkiyi kullanarak mudileri mağdur ediyor.
Teknolojik gelişmeler neticesinde insanlık tarihi, bir zamanlar ihtişamlı ve gösterişli birçok mesleğin yok oluşuna tanıklık etmiştir.
Oda seçimleri yaklaşınca , Oda seçimleri yaklaşınca, Aynı traş’a...Devam etmeyeceğiz.Aynı keseye aynı tasa aynı kurnaya... Aynı hamama... Aynı tellak’a...Aynen devam demeyeceğiz.
TRAFİK cezalarını artıran kanun, yasadışı taşıma yapanların araçlarının trafikten men edilme yetkisi de getirdi.
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO) bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuvası,
Konya SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu 18. Anadoly Odaları Eğitim Semineri
''Verilecek olan Eğitim Katılım sertifikaları İlgili Adliyelere Haliç Üniversitesi tarafından bildirimi yapılacaktır.''
Teklif ile, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurmuş ama yaş şartını yerine getirememiş olanlara..
Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
İşletme sermayesi, bir işletmenin gelir elde edinceye kadar geçecek sürede yapacağı harcalar olarak tanımlanabilir.
2010 Yılında TÜRMOB sürecinde ‘Rakip Değil Meslektaş , Rekabet Değil Dayanışma’ sloganıyla meslek mücadelesinde meslektaşın sesi ve umudu olma amacıyla yola çıkan
Yeminli Mali Müşavir, İstanbul Milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Vedat DEMİRÖZ’ün katılımıyla, “Mevzuattaki son gelişmeler” konusunda bir toplantı düzenledi.
12.9.2018 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (Karar), 32 Sayılı Karar’da yaptığı bir değişiklikle bazı hallerde alım-satım, kira, eser, iş ve hizmet ..