SGK e-bildirge şifre işlemlerinde değişiklik Yapıldı
24 Eylül 2018 Pazartesi
SGK e-bildirge şifre alma işlemleri e-Sigorta Sözleşmesi e-devlet üzerinden onaylanarak otomatik olarak alınacak.
SGK e-bildirge şifre işlemlerinde değişiklik Yapıldı
SGK e-bildirge şifre işlemlerinde değişiklik Yapıldı

SGK e-bildirge şifre alma işlemleri e-Sigorta Sözleşmesi e-devlet üzerinden onaylanarak otomatik olarak alınacak. 

SGK e-bilderge şifre alma işlemlerinde yapılan düzenlemeyle e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi alınması amacıyla yapılacak başvurular, SGK’ ya işyeri bildirgesi hariç herhangi bir belge verilmeksizin işyeri bildirgesinin gönderilmesi sırasında işyeri tescil ekranlarında yer alan “e-Sigorta Kullanıcısı Bilgileri" kısmının doldurulmasıyla yapılabilecek ve e-Bildirge aktivasyon işlemleri işverenlerce/yöneticilerce/kullanıcılarca “e-Sigorta Sözleşmesi"nin e- Devlet üzerinden onaylanması suretiyle otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

SGK E-Bildirge Kullanıcı Kodu ve Şifresinin Alınma Usul Ve Esasları:

Bilindiği üzere işverenler tarafından SGK’ yaolan yükümlülüklerin yerine getirilmesi SGK’ dan alınan e-Sigorta kullanıcı adı ve şifresi vasıtasıyla yapılmaktadır.

Sosyal  Sigorta  İşlemleri  Yönetmeliğinde  yapılan  değişiklikle gerek  yasal  süresi  içerisinde gerekse  yasal  süresi  dışında SGK’  ya gönderilen  işyeri  bildirgelerine  ilişkin  bildirimlerin elektronik ortamda yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Buna paralel olarak yapılan düzenlemeyle, e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi alınması amacıyla yapılacak başvurular, işyeri bildirgesinin gönderilmesi sırasında işyeri tescil ekranlarında yer alan  “e-Sigorta  Kullanıcısı  Bilgileri”  kısmının  doldurulmasıyla yapılabilecek  ve  e-Bildirge aktivasyon  işlemleri  işverenlerce / yöneticilerce / kullanıcılarca “e-Sigorta  Sözleşmesi”nin e-Devlet üzerinden onaylanması suretiyle otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

Ancak,söz konusu işlemlerin e-Devlet vasıtasıyla yapılabilmesi için, tüzel özel işyerleri yönüyle sisteme  kaydedilen  tüm  yöneticilerinin,  adi  ortaklık/iş  ortaklığı  işyerleri  yönüyle  sisteme kaydedilen  tüm  işverenlerin/ortakların  gerçek  kişi  olması  gerekmekte  olup  aksi  halde aktivasyon  işlemleri e-Bildirge  hizmetleri  internet  kullanıcı  kodu  ve  kullanıcı  şifresi  başvuru formu  ve  e-Sigorta  sözleşmesinin imzalanarak  ilgili SGK’nın ilgili  birimine verilmek  suretiyle yapılmaya devam edilecektir.

SGK e-bildirge; 

e-bildirge kullanıcı adı ve şifresinin e-devlet üzerinden alınması işlemleri için tıklayınız.

13- Doç.Dr. Selin Sayek Böke (CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili) "Türkiye' de Ekonomik Kriz ve Çıkış Yolları" Konulu Sunumları Üzerine Gelen Sorulara Cevap Vererek Toplantı Sona Erdi.
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında Karatay Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nin düzenlediği “Engelsiz Sanat” sergisi açıldı.
Bilindiği gibi, kurumlar vergisinde bağış ve yardımlar 5520 sayılı yasanın 10. maddesinde düzenlenmiş olup,
Yargıtay, kıdemli ve vasıflı işçiye asgarî ücret verilmesinin hayatın olağan akışına ters olduğuna hükmetti
Türk vergi sistemi; adaletsiz dolaylı vergiler üzerine kurulmuş, mükelleflerin “gönüllerinden ne koparsa'' onu beyan ettikleri düzenin adıdır.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki torba yasa teklifi görüşmelerinde yeni bir düzenlemeye gidildiğini söyleyen BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, “7143 Sayılı Kanun ile vergi ve . . . .
Mali müşavirlik için ilk adım olan SMMM Staja Başlama Sınavı’na yönelik düzenlenen hazırlık kursu, Öğr. Gör. Adem Yıldırım’ın verdiği ‘Finansal Muhasebe’ dersiyle başladı.
Türkiye'nin ilk mesleki haber ajansı ve mevzuat portalı 35. yıl dönümünü kutladı.
Teklif ile; 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Ürteimi, İletimi, ...
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos...
MMMD Genel Merkezi 15 Aralık 2018 Cumartesi Günü Yeni Genel Başkanı Belirlemek Üzere Seçimli Olağan Genel Kurula Gidiyor.
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Ekonomi ve Vergi Ekseninde Muhasebe ve Denetime Bakış"..
Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk ÖZSELEK, 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan...
İstanbul’da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu’nda 01-02 Aralık 2018 tarihlerinde yapılan ‘SMMM Yeterlilik Sınavı’ Bursa’dan 295 mali müşavir adayının katılımıyla gerçekleşti.
Geçen ay basında çıkan bir haber Antalya kamuoyunun ilgisini Narenciye Bahçesi alanına yöneltmiştir. Şehrin ortasında neredeyse tek kalmış, Antalya’nın simgesi narenciye ağaçları ile
Mesleğimizin, Meslek Mensuplarının Geleceği Kişisel Çıkarlara ve Makamlara Feda Edilmektedir."
Kentsel dönüşüm kapsamına giren binalardan daire ve dükkan alan vatandaşlar tapu harç ödemelerini geri alabilecek.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: