SGK e-bildirge şifre işlemlerinde değişiklik Yapıldı
24 Eylül 2018 Pazartesi
SGK e-bildirge şifre alma işlemleri e-Sigorta Sözleşmesi e-devlet üzerinden onaylanarak otomatik olarak alınacak.
SGK e-bildirge şifre işlemlerinde değişiklik Yapıldı
SGK e-bildirge şifre işlemlerinde değişiklik Yapıldı

SGK e-bildirge şifre alma işlemleri e-Sigorta Sözleşmesi e-devlet üzerinden onaylanarak otomatik olarak alınacak. 

SGK e-bilderge şifre alma işlemlerinde yapılan düzenlemeyle e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi alınması amacıyla yapılacak başvurular, SGK’ ya işyeri bildirgesi hariç herhangi bir belge verilmeksizin işyeri bildirgesinin gönderilmesi sırasında işyeri tescil ekranlarında yer alan “e-Sigorta Kullanıcısı Bilgileri" kısmının doldurulmasıyla yapılabilecek ve e-Bildirge aktivasyon işlemleri işverenlerce/yöneticilerce/kullanıcılarca “e-Sigorta Sözleşmesi"nin e- Devlet üzerinden onaylanması suretiyle otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

SGK E-Bildirge Kullanıcı Kodu ve Şifresinin Alınma Usul Ve Esasları:

Bilindiği üzere işverenler tarafından SGK’ yaolan yükümlülüklerin yerine getirilmesi SGK’ dan alınan e-Sigorta kullanıcı adı ve şifresi vasıtasıyla yapılmaktadır.

Sosyal  Sigorta  İşlemleri  Yönetmeliğinde  yapılan  değişiklikle gerek  yasal  süresi  içerisinde gerekse  yasal  süresi  dışında SGK’  ya gönderilen  işyeri  bildirgelerine  ilişkin  bildirimlerin elektronik ortamda yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Buna paralel olarak yapılan düzenlemeyle, e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi alınması amacıyla yapılacak başvurular, işyeri bildirgesinin gönderilmesi sırasında işyeri tescil ekranlarında yer alan  “e-Sigorta  Kullanıcısı  Bilgileri”  kısmının  doldurulmasıyla yapılabilecek  ve  e-Bildirge aktivasyon  işlemleri  işverenlerce / yöneticilerce / kullanıcılarca “e-Sigorta  Sözleşmesi”nin e-Devlet üzerinden onaylanması suretiyle otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

Ancak,söz konusu işlemlerin e-Devlet vasıtasıyla yapılabilmesi için, tüzel özel işyerleri yönüyle sisteme  kaydedilen  tüm  yöneticilerinin,  adi  ortaklık/iş  ortaklığı  işyerleri  yönüyle  sisteme kaydedilen  tüm  işverenlerin/ortakların  gerçek  kişi  olması  gerekmekte  olup  aksi  halde aktivasyon  işlemleri e-Bildirge  hizmetleri  internet  kullanıcı  kodu  ve  kullanıcı  şifresi  başvuru formu  ve  e-Sigorta  sözleşmesinin imzalanarak  ilgili SGK’nın ilgili  birimine verilmek  suretiyle yapılmaya devam edilecektir.

SGK e-bildirge; 

e-bildirge kullanıcı adı ve şifresinin e-devlet üzerinden alınması işlemleri için tıklayınız.

4- Divan Başkanı Arıkan; Konuşmalarını Yapması İçin TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve E. Devlet Bakanı Dr. Masum Türker'i Kürsüye Davet Etti.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
Bilindiği gibi, serbest meslek kazancı sermayeden ziyade kişisel mesaiye ilmi veya mesleki veya teknik bilgiye veya uzmanlığa dayanan ve
İzmit 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 23. Genel Kurul Hazirun Listeleri,
1952 yılında dünyaya gelen Arif Aytulun, 1976 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Muhasebe ve Vergi Uzmanlığı bölümünden mezun olmuştur.
Muhasebe Camiasına , Değerli Ailesine, Yakınlarına ve Tüm Sevenlerine Baş Sağlığı ve Sabır Dileriz.
Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (KSMMMO) 23.Olağan Genel Kurul öncesi takvimi açıkladı.
İstanbul SMMM Odası Başkanı Akdemir; "Meslek Yasamızın 30. Yılı Kutlu Olsun..."
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO) 3568 sayılı meslek yasasının 30’uncu yıldönümü çerçevesinde, . . . .
Samsun SMMMO Onursal Başkanı, Ahmet Hayvalı, 13 Haziran'ı, önemini ve mesleki açıdan beklentilerini yazdı...
KGK’nın “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği”ne uygun şekilde tasarlanmış “Bağımsız Denetim Standartları – II” Eğitimi düzenlenmiştir.
Yürürlüğe giren maddelere göre hurda araç indirimi 10 bin liradan, 15 bin liraya yükseltilirken;
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Başlatma Sınavı Hazırlık Kursları
Yeni askerlik sistemi TBMM Genel Kurulu’nda! Kalıcı bedelli ve tek tip askerlik sistemini kapsayan yeni askerlik sistemi henüz vatani görevini yapmamış
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yaşadığı sorunların tespit edilerek, çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, . . .
İmar barışından yararlanmak için başvuru süresi 15 Haziran’da, ödemeler ise 30 Haziran’da sona eriyor. Ancak,
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası bir duyuru yayınlayarak “Danıştay 8.Dairenin vermiş olduğu nispi aidat kararı ve genel kurulda alınan
Bilindiği gibi, zamanaşımı belirli bir sürenin geçmesi ile bir hakkın kazanılmasına, kaybedilmesine veya bir yükten kurtulmaya neden olan süredir.