YAZAR
Resul Kurt
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik
Resul Kurt
12.10.2018
Türkiye’ye döviz üzerinden yapılan ekonomik baskılara karşı alınan önlemlerden birisi de başta gayrimenkul kiraları olmak üzere bir kısım sözleşmelerin Türk Lirası olarak yapılma zorunluluğu olduğunu görmekteyiz.
14.09.2018
İş sözleşmesi hem işçiye ve hem de işverene birtakım yükümlülükler getirmektedir.
07.09.2018
Uzun bir süre beklendikten sonra nihayet TBMM’de görüşülerek kabul edilen 7146 sayılı Kanun’la bedelli askerlikle ilgili düzenlemeler 3 Ağustos 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
04.09.2018
Kıdem tazminatı, çalışma hayatında en fazla merak edilen, soru sorulan, araştırma yapılan ve okunan konularından birisidir.
17.08.2018
Her ülkenin kendi kültür ve tarihine göre önemli günler var. Bu günlerde çalışma olmaz. Ülkemizde de bir takvim yılında ulusal bayram ve genel tatil günlerinin toplamı 15.5 gündür.
25.07.2018
Anayasal güvence altına alınan haklardan birisi olan yıllık ücretli izin hakkı ile çalışanların dinlenme ve motivasyonlarının sağlanması mümkün olduğu gibi,
13.07.2018
Mali meslek mensupları (serbest muhasebeciler veya mali müşavirler) ve benzeri işlerde çalışanlar, periyodik kamu yükümlülükleri nedeniyle yılın tüm zamanlarında çalışmaktadırlar.
06.07.2018
Hizmet sözleşmesi ister belirli süreli isterse de belirsiz süreli olsun, onu kendiliğinden sona erdiren bir hal, ölüm (taraflarının ölümü) durumudur.
04.07.2018
Emekliler ülkemizin geçmiş yıllardaki kalkınma ve büyümesinin baş aktörleri, ekonominin en iyi gözlemcileri olduğu gibi aynı zamanda her seçim döneminin gözde seçmenleridir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...