YAZAR
Resul Kurt
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik
Resul Kurt
23.11.2017
İnsan onuruna yaraşır bir çalışma hayatının ilk adımı sağlıklı bir işyeri ile mümkündür. İşçilerin maruz kaldıkları sağlık risklerinin belirlenmesi,...
17.11.2017
İş kazaları, ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olduğuna sanırım kimsenin itirazı olmayacaktır. İşte bu gerekçeyle 2012 yılında 6331 sayılı Kanun'la İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkartıldı.
10.11.2017
Tehlikeli ve yıpratıcı bazı işlerle uğraşanlara diğer çalışanlara oranla daha erken emeklilik hakkı tanınmaktadır.
03.11.2017
İş mevzuatında işveren vekili özel bir konuma sahiptir. Genel olarak işveren vekilleri iş güvencesi hariç işçiye sağlanan tüm haklardan yararlanabilmektedir.
27.10.2017
Bir süre önce TBMM’de kabul edilerek yasalaşan 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile çalışma hayatında yeni bir dönem başlayacak.
20.10.2017
İşverence işçiye verilen eğitim, işçinin iş yerinde mal ve hizmet üretimine katkı sağlaması sebebiyle işveren yararına olmakla birlikte, . . .
22.09.2017
Yıllık izin, Anayasal bir hak olduğu gibi İş Kanunu ve iş sağlığı ve güvenliği açısından da kullanılması zorunlu bir haktır.
25.08.2017
Kadın çalışanların istihdamının arttırılması ve istihdamda kalıcılığın sağlanması için bir dizi tedbir alınmaktadır. Bu tedbirlerin en günceli de yarım çalışma hakkıdır.
04.08.2017
İşsizliğin azaltılması ve istihdamın arttırılmasında en önemli engellerden birisi olan istihdam maliyetlerinin düşürülebilmesi, bütün işletmeler için büyük bir önem taşınmaktadır.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

9- "Mustafa Kemal Fabrikalarının Kuruluşu ve Bugün" Konulu Bilgilendirme Söyleşilerine Sümerbank Eski Bölge Müdürü Ömer Faruk Gürpınar Devam Etti. (Bu Bölümde Katılımcılar, Katlılarını Sunarak Konuya Zenginlik Kattılar) - (SON)