Pandora’nın Kutusu Açılıyor!
15 Haziran 2019 Cumartesi
Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (KSMMMO) 23.Olağan Genel Kurul öncesi takvimi açıkladı.
Pandora’nın Kutusu Açılıyor!
Pandora’nın Kutusu Açılıyor!

11. Madde’denin Sırrı Nedir 

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (KSMMMO)  23.Olağan Genel Kurul öncesi takvimi açıkladı.  

İki gün sürecek olan seçim sürecinde; birinci gün 14 maddenin görüşülmesi ile ikinci gün ise yönetim, denetleme, disiplin kurulu üyelerinin ve birlik delegelerinin seçimleri ile genel kurul sona erecek.

Oldukça çekişmeli geçmesi beklenen Oda seçimlerinde, Ankara 7 ve 10.İdare Mahkemesi (ve istinaf mahkemesi) kararları ile Disiplin Yönetmeliğinin 16.maddesi hükümleri gereğince, dönemin iki yönetim kurulu üyesi hakkında genel kurul üyelerince soruşturma yapılması, oylama yapılarak disiplin kuruluna sevk edilip edilmemesi hususlarının karara bağlanması merakla beklenen konular arasında.

Oda’nın işleyiş süreçlerinde uygulanan haksızlıkları, oda ve oda üyelerinin saygınlığını, haklarını ve hukuklarını korumak maksadıyla yargı sürecine taşıyan, aynı zamanda bu dönem Mesleki Adalet Grubu başkan adayı olarak karşımıza çıkan Savaş Yıldız‘a 11. madde de ki anlaşılmaz durumu, belirsizliğin, nedenlerini sorduk ve içtenlikle cevaplar aldık.

Sayın Yıldız ile uzaktan görüşme ile gerçekleştirdiğimiz görüşme de şu cevapları aldık!

Yusuf Bey kardeşim, öncelikle oda seçimlerimize gösterdiğiniz yakın ilgi dolayısıyla şahsım, ve Mesleki Adalet Grubu arkadaşarımız adına çok teşekkür ederim. Malumunuz üzere seçimlerin yapılmasına çok az bir zaman kaldı. Nasipse Allah’ın izniyle zafere ulaşmamıza çok az bir zaman kaldı. Önce Kocaeli sonra bütün Türkiye’yi kapsayan projelerimizle koşar adımlarla, azim, kararlılık,dik duruş ve en önemlisi samimiyetle geliyoruz. Bağımlı genç kardeşlerimiz başta olmak üzere, diğer oda üyelerinin kanayan yaralarına tek tek merhem olmaya geliyoruz. Sözü daha fazla uzatmadan sizin de dikaktinizi çeken ve şahsımıza yöneltiğiniz soruya gelecek olursak; 

Mesleki Adalet Grubu başkan adayı Yıldız; Odamız genel kurul gündeminin 11.maddesi ile dönemin yönetim kurulu üyeleri Mustafa Taşpınar ile Ali Odabaşın ; oda üyelerinin menfaatlerini korumak, meslekdaşın ve mesleğin gelişimine katkı sağlamak görevinin icra edilip edilmediği, oylanacaktır, dedi!

2008 yılında başlayan süreçte, yönerge hükümlerinin aksine uygulamalarla, oda eğitmenleri seçildi ve belirlendi. Oda eğitmenlerinin kimler olduğunun, oda üyelerinden sır olarak saklandığı ve hiçbir şekilde bilgi verilmediği, açıktır.

Oda eğitmenlerinin varlığı ve yapılan uygulamalar reddedildi. Yönetim kurulu üyeleri Mustafa Taşpınar ve kendisini oda eğitmeni olarak belirleyen Ali Odabaş, oda eğitmenlerinin varlığını inkar ederek, şahsım hakkında asılsız şikayet dilekçeleri verdiler. Hakkımda her türlü hukuk dışı uygulamalarla gene bu kişilerin imzaları ile tesis edilen disiplin cezaları idari yargıda açtığım davalar neticesinde iptal edildi. Ankara 2.İdare Mahkemesinde açmış bulunduğum tazminat davası devam etmektedir.

Diğer taraftan, uzunca bir süre sonra ulaştığım 15 kişilik oda eğitmen listesi ile birlikte şahsıma iftira atıldığını beyan ederek Mustafa Taşpınar ve Ali Odabaş hakkında, odama dilekçe verdim. “Şikayet merci yönetim kurulumuz değildir.”denilmek suretiyle dilekçem reddedildi. Disiplin Yönetmeliğinin 16.maddesi ile şikayet merci olarak oda genel kurulu, gösterildi. Bu yönetim kurulu kararlarına, idari yargı nezdinde açtığım davaları kazandım.

Yargı kararları derki; Kamu görevini icra eden oda yönetim kurulu üyeleri hakkında bu görevleri ile ilgili olarak oda üyesi tarafından verilen şikayet dilekçesinin nereye verileceği konusunda yasada belirsizlik(boşluk) bulunmaktadır. Genel kurul üyelerini temsil eden temsilcis(ler)i yoktur. Oda üyesinin yönetim, denetim yada disiplin kuruluna hitaben yazmış olduğu dilekçeyi alan birimin, bu dilekçeyi genel kurulun gündemine taşıması gerekmektedir, diyerek, halen görevde olan yönetim kuruluna yapılacak olan ilk genel kurulun gündemine Mustafa Taşpınar ve Ali Odbaş hakkındaki dilekçelerimin yazılması görevini verdi.

Odamız genel kurulunun gündemi oda üyelerine ulaştı. Ancak, 11.madde konusunda ziyaret ettiğimiz meslekdaşlarımız sorular sormaktadır. Belirsizlikler olduğu açıktır.

MALİ MÜŞAVİRLERİN AB UYUM SÜRECİ

Mesleki Adalet Grubu Başkan Adayı Savaş Yıldız, Avrupa Birliği uyum sürecinde TBMM’de kabul edilen “Milletlerarası Andlaşma” 26.02.1995 günü mükerrer resmi gazetede yayınlandı. İş dünyası o günden bugüne büyüdü, gelişti. İş dünyası gelişirken, muhasebe meslek mensuplarının küreselleşme sürecinin gerisinde kalması düşünülemezdi.

Uluslararası Eğitim Standartları Kurulu’nca, 90’lı yıllarda yayınlanan Muhasebeciler için Uluslararası Eğitim Standartları der ki ; Türkiye’de muhasebecilerin Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan uluslararası muhasebe, defter tutma, denetim ve danışmanlık hizmetlerinin uygulanmasında, eğitim ihtiyacı var. Ancak , eğitim pahalı bir hizmet olmaktadır. Bu nedenlerle,

Üye Ülkelerin, üye kuruluslari(türmob/odalar birliği), ve alt birimleri (odalar) kendi üyeleri arasından yeterlilik ve yeteneklilik testlerine tabi tutarak en  iyileri seçmeli, seçilen oda üyeleri, kişisel gelişim eğitimleri, formasyon eğitimleri ve uzmanlık eğitimleri ile oda eğitmeni olarak yetiştirilmelidir. Bu eğitmenler, oda uyelerinekuresellesme surecindeki uzmanlikegitimlerini verirler. Böylece egitimlerin maliyeti minimize edilirken, diğer taraftan küreselleşmeye hazırlık süreci de tamamlanmış olur.

EĞİTMEN YÖNERGESİ ( ! )

Anayasa’nın 135maddesi ve meslek yasamızda, oda üyelerinin menfaatlerinin korunması, mesleğin ve meslek mensubunun gelişimine katkı sağlanması, oda yönetim kurulunun görevleri arasında sayılmıştır.

AB uyum sürecinde,  3568 sayılı meslek yasasına zorunlu eğitimi içeren hükümler 2008 yılında 5786 sayılı kanun ile eklendi. Aynı yıl, odalar birliğimizin genel kurulunda toplumsal yarar sağlanması maksadıyla , SEE – Sürekli Eğiticinin Eğitimi (Formatör) Yönergesi kabul edildi.

Formatör Yönergesi hükümlerinde açık, net, anlaşılır ifadelerle ;

“Sürekli Eğitim Komisyonunun duyurusu üzerine , oda üyelerine duyuru yapılarak aday adaylığı süreci başlatılır.”denilmektedir.

FormatörYönergesi hükümleri gereğince, oda üyelerine duyuru yapılması ve aday adaylıgı sürecinin başlatilmasi, milli eğitimden ve üniversiteden uzmanların biraraya getirilerek bir komisyon oluşturulması, yeteneklilik ve yeterlilik testleri ile oda üyeleri arasından en iyilerin eğitmen adayı olarak seçilmesi herhalde olağan bir durum olurdu.

ODA ÜYELERİNE YAPILAN HAKSIZLIK KONUSU OLAY NEDİR ?

2008 yılından 2013 yılına kadar yönetim kurulu üyesi ve oda sekreteri  sıfatıyla görev yapan Mustafa Taşpınarınve başkan yardımcılığı görevini icra eden Ali Odabaşın bulunduğu yönetim kurulunca, oda üyelerine duyuru yapılmadığı gibi, aday adaylığı sürecinin başlatılması da asla söz konusu olmadı. 2008 yılından günümüze, genel kurul üyelerinden gizlenerek belirlenen oda eğitmelerinin kimler olduğu halen bilinmemektedir. Halen aynı uygulamalar sürdürülmektedir.

Yönetim kurulu üyeleri Ali Odabaş ve Hafız Coşkun ile yönetim kuruluna yakınlıkları bilinenve geçmiş dönemlerde yönetim kurulu üyeliği yapmış olan İsmail Birtürk ve Atilla Güngör, oda eğitmeni olarak seçildi ve belirlendi. Toplamda  15 kişi oda üyelerinin haberi olmadan eğitmen seçildi.

Eğitmen adayı olarak belirlenen ve türmob tesmer de eğiticinin eğitimi eğitimlerine katılan bu kişilerin hangi kriterlere göre eğitmen adayı seçildiği, belirsizdir.

GENEL KURUL SORUŞTURMA YAPACAK !

Oda üyelerine gönderilen gündemin 11.maddesi, muhasebe meslek yasasında bulunan boşluğu dolduran yargı kararları neticesinde ihdas edildi. Disiplin Yönetmeliğinin 16.maddesi, oda kurullarında görev yapanlar hakkında bu görevleri ile ilgili olarak, oda üyelerince yapılacak şikayetlerin genel kurul üyelerine yapılacağını ve genel kurul üyelerince soruşturma yapılarak disiplin kuruluna sevk edilip edilmeme kararının verilmesini, hüküm altına almaktadır.

Oda üyelerine yapılan haksız uygulamalar nedeniyle hak, hukuk ve adaleti arayan konumunda olan oda üyesinin, kürsüye çıkarak dönemin yönetim kurulu üyeleri Mustafa Taşpınar ve Ali Odabaş hakkinda genel kurul üyelerine gerekçeli şikayetini anlatması, şikayet edilenlerin de kürsüye çıkarak genel kurul üyelerine gerekçeli savunmalarını yapması gerekmektedir. Soruşturma yapıldıktan sonra, Mustafa Taşpınar ve Ali Odabaş hakkinda disiplin kuruluna sevk edilip edilmemelerine genel kurul üyelerince yapılacak oylama ile karar verileceği tabidir. Oy kullanma noktasında sıkıntılar mevcuttur.

ÖNERGELERE DESTEK BEKLİYORUZ ( ! )

Oylamanın kapalı yapılması konusunda meslektaşlarımızdan yoğun talepler gelmektedir.

Mustafa Taşpınar ve Ali Odabaş’ın disiplin kuruluna sevk edilmesi yada edilmemesi ile ilgili olarak kapalı oylama yapılması için önerge vereceğiz. Meslektaşlarımızın önergeye destek vermelerini bekliyoruz.

Genel kurul sonrasında, oda üyelerine duyuru yapılması, en iyilerin seçilerek oda eğitmeni yapılması maksadıyla odamızın eğitmen yönergesini hazırlayıp genel kurulda görüşülmesini talep edeceğiz. Oda üyelerimizin önergemize destek vermelerini ve eğitmen yönergesinin kabulü konusunda desteklerini bekliyoruz. Bu önergelerimizin kabul edilmesi durumunda bundan sonra hiçbir yönetim keyfi uygulamalar yapamayacaktır.

Oda üyelerinin menfaatlerini korumak , mesleğin, meslektaşın gelişimine katkı sağlanması konusunda büyük bir adım atılmış olacaktır” diye konuştu.

Gündem maddeleri incelendiğinde, 11.maddenin geç saatlerde görüşüleceği açıktır. Bu nedenle, meslektaşlarımızın 22.haziran.2019 günü gündemdeki konuların görüşüleceği genel kurul toplantısına katılmaları ve 11.maddenin görüşülmesi esnasında mutlaka genel kurul salonunda olmaları ve oy kullanmaları odamızın geleceği açısından önem arz etmektedir.
 
SÜREKLİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ( ! )

23 Haziran 2018’de Sürekli Eğitim Yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı. Sürekli eğitim yönetmeliğinde  4 önemli sonuç ortaya çıkmaktadır.

Zorunlu eğitim,

Paralı eğitim,

EĞİTİMLER ODA EĞİTMENLERİ TARAFINDAN VERİLİR ve ODA EĞİTMENLERİNE HUZUR HAKKI ÖDENİR.  şeklinde önemli hükümler bulunmaktadır.
 
(Kocaeligazetesi) - Kocaeli Okuyor ailesi olarak,  şeffaflık, hesap verilebilirlik, eşitlik ve adalet, doğruluk ilkeleri ile yönetilen oda hayalinizi gerçekleştirmek için Kocaeli SMMMO genel kurul üyelerinden Mesleki Adalet Grubunun dürüst ve güvenilir başkan adayı Savaş Yıldız a destek vermelerini bekliyoruz. 
1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Balıkesir SMMM Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Oda Sekreteri Eren Çekiç'le Muhasebe Mesleğini ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Masaya Yatırdı.
Paranın olduğu yerde verginin olmaması beklenemez ve vergi hayatın birçok yerinde olduğu gibi dini vazifelerin yerine getirilmesinde de hayatımızın içinde.
Vergi icra hukuku olarak da bilinen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 13’üncü maddesinde hüküm altına alınan ihtiyati haciz müessesesi . . . . .
Yazılı bölümü 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde, sözlü bölümü ise 20-21-22 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen
Gülerken düşündüren……………….Düşündürürken öğreten……………..Öğrettiğini unutturmayan……………Maliyenin ve mesleğimizin unutulmaz hocası……
Elbette ki, 5510 Sayılı Kanunla Kanun’un 53. Maddesi’nde yer alan 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 4/b bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı sayılanların,
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’nun 353/1 maddesi hükmüne göre verilmesi ve alınması gereken fatura ve gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile
Yeni TTK’nın 390. maddesinin birinci fıkrasına göre, “Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının
3 yıldır işsiz, etrafımın yardımıyla yaşıyorum. 1 Ekim 1977 doğumluyum. 25 Ekim 1999'da SSK kapsamında mühendis olarak işe başladım ve
Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. İlk 6 ayda 78.6 milyar TL açık veren bütçe, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye devrinden sonra...
Otomotiv sektör temsilcileri yaşadıkları kriz karşısında bazı isteklerini ve önerilerini sıralıyorlar. Aralarında Rusya’da sektörün yaşadığı krizden
Toplantının hemen başında Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Tekstil sizin için ne anlama geliyor?” diye sordu. Ucuz işgücü, zorlu çalışma şartları, ç
Bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esaslar, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve
İdeal olan şirketlerin kendi öz kaynakları ile yatırımlarını yapmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri olmakla birlikte, bu her zaman mümkün olmaz ve kaynak ihtiyacı
Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek . . . . .
BİLSEM sonucu MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar sonrasında kesin kayıt hakkı elde edecek isimler ortaya çıktı.
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
2576 sayılı “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un, “Vergi Mahkemeleri’nin Görevleri” başlıklı