Özellikli Hesapların Vergi Denetimi
31 Ocak 2019 Perşembe
Dönem içindeki kasa hareketlerini çok yüksek tutarlı nakit tahsilat ve ödemeleri muavin defter aracılığıyla kontrol ediniz.
Özellikli Hesapların Vergi Denetimi
Özellikli Hesapların Vergi Denetimi

Bülent Berki 

(SMMM - Bağımsız Denetçi - Bilirkişi - Eğitmen) 


Dönem içindeki kasa hareketlerini çok yüksek tutarlı nakit tahsilat ve ödemeleri muavin defter aracılığıyla kontrol ediniz. Bu yüksek tutarlı nakit tahsilat ve ödemelerin mahiyetlerini faturalarından ve ilgili belgelerinden tespit ediniz.

Kasa  hesabını  kontrol ediniz  yıl  içinde ALACAK bakiye vermediğini tespit ediniz.

Firmanın döviz kasası mevcut ise bakiyeyi oluşturan dövizler hangi aralıklar ile değerlemeye tabi  tutulmaktadır?

3. Bakiyeyi oluşturan dövizlerin değerlemelerini tablo oluşturarak kontrol ediniz. (TCMB efektif alış kuru, döviz tutarı ve mizan bakiyeleri itibariyle)

4. Kasa noksan ve fazlalıklarının ilgili mevzuat hükümlerine göre muhasebeleştirildiklerini kontrol ediniz. Ayrıca bunların miktarı ve tekrarlanma sürelerinin normal izah edilebilir sınırlar içerisinde olduğunu kontrol ediniz. 

5.   Büyük meblağlı ödemelerin kasa yerine bankadan yapıldığı ve işletmede gereksiz yere nakit bulundurulmadığını kontrol ediniz.

6. Kasa ödeme ve ihtiyaçlarının, bakiyelerinin iş akışı ve ihtiyaçlarına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Balıkesir SMMM Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Oda Sekreteri Eren Çekiç'le Muhasebe Mesleğini ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Masaya Yatırdı.
Paranın olduğu yerde verginin olmaması beklenemez ve vergi hayatın birçok yerinde olduğu gibi dini vazifelerin yerine getirilmesinde de hayatımızın içinde.
Vergi icra hukuku olarak da bilinen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 13’üncü maddesinde hüküm altına alınan ihtiyati haciz müessesesi . . . . .
Yazılı bölümü 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde, sözlü bölümü ise 20-21-22 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen
Gülerken düşündüren……………….Düşündürürken öğreten……………..Öğrettiğini unutturmayan……………Maliyenin ve mesleğimizin unutulmaz hocası……
Elbette ki, 5510 Sayılı Kanunla Kanun’un 53. Maddesi’nde yer alan 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 4/b bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı sayılanların,
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’nun 353/1 maddesi hükmüne göre verilmesi ve alınması gereken fatura ve gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile
Yeni TTK’nın 390. maddesinin birinci fıkrasına göre, “Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının
3 yıldır işsiz, etrafımın yardımıyla yaşıyorum. 1 Ekim 1977 doğumluyum. 25 Ekim 1999'da SSK kapsamında mühendis olarak işe başladım ve
Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. İlk 6 ayda 78.6 milyar TL açık veren bütçe, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye devrinden sonra...
Otomotiv sektör temsilcileri yaşadıkları kriz karşısında bazı isteklerini ve önerilerini sıralıyorlar. Aralarında Rusya’da sektörün yaşadığı krizden
Toplantının hemen başında Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Tekstil sizin için ne anlama geliyor?” diye sordu. Ucuz işgücü, zorlu çalışma şartları, ç
Bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esaslar, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve
İdeal olan şirketlerin kendi öz kaynakları ile yatırımlarını yapmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri olmakla birlikte, bu her zaman mümkün olmaz ve kaynak ihtiyacı
Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek . . . . .
BİLSEM sonucu MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar sonrasında kesin kayıt hakkı elde edecek isimler ortaya çıktı.
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
2576 sayılı “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un, “Vergi Mahkemeleri’nin Görevleri” başlıklı