Özellikli Hesapların Vergi Denetimi
31 Ocak 2019 Perşembe
Dönem içindeki kasa hareketlerini çok yüksek tutarlı nakit tahsilat ve ödemeleri muavin defter aracılığıyla kontrol ediniz.
Özellikli Hesapların Vergi Denetimi
Özellikli Hesapların Vergi Denetimi

Bülent Berki 

(SMMM - Bağımsız Denetçi - Bilirkişi - Eğitmen) 


Dönem içindeki kasa hareketlerini çok yüksek tutarlı nakit tahsilat ve ödemeleri muavin defter aracılığıyla kontrol ediniz. Bu yüksek tutarlı nakit tahsilat ve ödemelerin mahiyetlerini faturalarından ve ilgili belgelerinden tespit ediniz.

Kasa  hesabını  kontrol ediniz  yıl  içinde ALACAK bakiye vermediğini tespit ediniz.

Firmanın döviz kasası mevcut ise bakiyeyi oluşturan dövizler hangi aralıklar ile değerlemeye tabi  tutulmaktadır?

3. Bakiyeyi oluşturan dövizlerin değerlemelerini tablo oluşturarak kontrol ediniz. (TCMB efektif alış kuru, döviz tutarı ve mizan bakiyeleri itibariyle)

4. Kasa noksan ve fazlalıklarının ilgili mevzuat hükümlerine göre muhasebeleştirildiklerini kontrol ediniz. Ayrıca bunların miktarı ve tekrarlanma sürelerinin normal izah edilebilir sınırlar içerisinde olduğunu kontrol ediniz. 

5.   Büyük meblağlı ödemelerin kasa yerine bankadan yapıldığı ve işletmede gereksiz yere nakit bulundurulmadığını kontrol ediniz.

6. Kasa ödeme ve ihtiyaçlarının, bakiyelerinin iş akışı ve ihtiyaçlarına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

12- TMUD Komisyon Başkanı YMM Sabri Tümer, Görüşlerini Sunan Meslek Mensuplarına Cevap Vermesi İçin TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi YMM Dr. Masum Türker Görüşlerini Sunduktan Sonra Türker'e Plaketinin Verilmesinden Sonra İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resim Verdiler.
(2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen eşdeğerlik kararlarının kamuoyuyla paylaşılmaması İdare Mahkemesinin kararında hataya sebebiyet verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
İstanbul SMMM Odası Geçmiş Dönem Üsküdar İlçe Temsilcisi Sayın SUAT ANTİK'in Değerli annesi hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumu, 5434-5510 sayılı Kanuna tabi olma ile memuriyete başlangıç tarihlerinin nasıl belirleneceği hakkında durumları 13 farklı örnekle açıkladı.
2019 yılının Ocak ayına ilişkin bütçe sonuçları açıklandı. Bilindiği üzere her yılın ocak ayı bütçesi fazla verir, bunun nedeni yılın ilk ayında ödenekler hemen serbest bırakılmadığı için
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre yenilenen kiralarında kira bedeli artış oranı, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamayı geçemeyecek.
Turnuvada Mmmbd Geçmiş Dönem Başkanı İrfan Demirci Tüm Rakiplerini Yenerek, Turnuva Şampiyonu Olurken,
İhbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İhbar tazminatı süreleri yasa ile belirlenir. İşçiler işten çıkarılmaları durumunda bu tazminatı almaya hak kazanır.
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu I sayılı listeye ilişkin beyannamede yer alan tablolarda yapılan çeşitli kontroller nedeniyle, Beyanname Düzenleme Programının güncellenmesi gerekmektedir.
Bilindiği gibi, vergide 213 sayılı VUK md. 359 ve 340 maddelerinin değişikliği hususu artık tartışılır hale gelmiştir.
7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 10’ncu maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Bilindiği gibi, uygulamada resen terk işlemleri vergi daireleri tarafından zamanında yerine getirilmesi gereken önemli bir konudur.
Vergi Usul Kanunu Sirküler Taslağında; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda, 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Konya SMMM Odasında, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü işbirliğinde Muhasebe ve Denetim Bilim dalında Tezsiz Yüksek Lisans yapan ...