Özel Okullarda Servis Taşımacılığı Yapan Personelin Sigortalılığı İle Ödenmeyen Prim Borçlarından Dolayı Müşterilerin Ve Okulların Sorumluluğu
08 Eylül 2020 Salı
Özel Okullarda Servis Taşımacılığı Yapan Personelin Sigortalılığı İle Ödenmeyen Prim Borçlarından Dolayı Müşterilerin Ve Okulların Sorumluluğu

Özel Okullarda Servis Taşımacılığı Yapan Personelin Sigortalılığı İle Ödenmeyen Prim Borçlarından Dolayı Müşterilerin Ve Okulların Sorumluluğu


Eyüp Sabri DEMİRCİ
Sosyal Güvenlik Danışmanı

Özel okullarda öğrenim gören öğrencilere sunulan servis hizmeti;

-Müşterilerin doğrudan servis taşımacılığı yapan firma ile anlaşmaları suretiyle ve taşımacılık hizmetini sunan firma tarafından fatura edilmesi şeklinde,

-Ya da uygulamada nadiren de olsa servis taşımacılığı yapan firmanın özel okul ile anlaşarak okul ücreti ile servis ücretinin müşteriye okul tarafından birlikte fatura edilmesi şeklinde

iki ayrı yöntemle sunulmaktadır.

Servis taşımacılığı hizmetinin, taşımacılık hizmetini sunan firma tarafından fatura edilmesi veya özel okul tarafından fatura edilmesi, bu araçlarda çalışan şoför ve rehber personelin sigortalılıklarının sağlanma şeklini ve sigortalılık statüsünü değiştirmemektedir.

Servis taşımacılığı hizmetinde çalıştırılan şoför ile rehber personelin sigortalılığı;

- Servis aracının servis taşımacılığı yapan firmaya ait olmasına veya firma tarafından yalnızca araçların kiralanarak şoför ve rehber personelin firma tarafından çalıştırılmasına

-Ya da servis aracında araç sahibinin bizzat kendisinin çalıştırılmasına

göre değişmektedir.

Servis araçlarının, servis taşımacılığı yapan firmaya ait olması veya firmaya ait olmamakla birlikte firma tarafından yalnızca araçların kiralanması, şoför veya rehber personelinin ise firma tarafından çalıştırılması

Her iki durumda da, şoför ve rehber personelinin firma tarafından çalıştırılması nedeniyle servis araçlarında çalıştırılan şoför ve rehber personelin ilgili firma tarafından 4/a kapsamında sigortalı bildirilmeleri gerekiyor.

Servis araçlarında çalışan personelin başka okul, kurum veya kuruluşlara da hizmet vermeleri nedeniyle, söz konusu faaliyet, özel okul ile anlaşma olmasa dahi devam edecek nitelikte bir faaliyet olduğundan, SGK bildirimlerinin firmaya ait tescil edilecek işyeri dosyasından yapılması gerekecektir.

Servis araçlarında araç sahiplerinin bizzat kendilerinin çalışmaları

Servis araçlarında, araç sahiplerinin bizzat kendileri çalışıyorsa, firma sahibi ile araç sahibi arasındaki akit, hizmet akdinden ziyade istisna akdi olarak değerlendirildiğinden vergi mükellefiyetlerinin bulunması nedeniyle bu kişiler 4/b kapsamında sigortalı olacaklardır. Araç sahibi olan bu kişilerin SGK’dan yaşlılık veya emeklilik aylığı alıyor olmaları halinde 4/b kapsamında SGDP primi ödenmediğinden prim ödeme gibi bir yükümlülükleri olmayacaktır.

Servis araçlarında araç sahibinin dışında çalıştırılan rehber personel ise;

-Ücretleri araç sahibi tarafından ödeniyor ise, başka bir anlatımla iş sözleşmesi araç sahibi ile rehber personel tarafından imzalanmışsa araç sahibi adına tescil edilen işyeri dosyasından;

-Ücretleri firma tarafından ödeniyor ise, başka bir anlatımla iş sözleşmesi firma ile rehber personel tarafından imzalanmışsa firma adına tescil edilen işyeri dosyasından

4/a kapsamında sigortalı olarak bildirilmeleri gerekecektir.

Ay içinde 10 günden az çalışan şoför ve rehber personelin 5510/Ek-6. madde kapsamında sigortalılığı

Servis araçlarında çalışan şoför ve rehber personelin kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısının 10 günden az olması halinde, bu vatandaşların sigortalılıkları, 5510/Ek-6. madde kapsamında kendileri tarafından 30 gün üzerinden prim ödemeleri suretiyle sağlanmaktadır.

Kısmi süreli iş sözleşmesiyle ay içinde 10 günden az çalışan bu kişilerin Ek-6. Madde kapsamında sigortalı olabilmeleri için;

1-5510/4-a kapsamında tam süreli çalışmamaları,

2- 5510/4b ve 4-c kapsamında veya 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamında ya da isteğe bağlı sigortalı olmamaları,

3- Kendi sigortalılıklarından dolayı gelir veya aylık almamaları

Gerekiyor.

Servis araçlarında çalışan sigortalıların ödenmeyen prim ve idari para cezası borçlarından dolayı özel okulların sorumluluğu

Servis hizmetini sunan firmaların 4/a kapsamındaki prim borçlarının ödeme yükümlüsü ilgili firma;  kendi servis aracında bizzat kendisi çalışan 4/b kapsamındaki sigortalı ile Ek-6. madde kapsamındaki sigortalının prim ödeme yükümlüsü ise sigortalının bizzat kendisidir.

Bu bağlamda, söz konusu borçların prim ödeme yükümlüsü olarak özel okulun kabul edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Firmanın ödenmeyen prim ve idari para cezası borçları 6183 sayılı Kanuna göre müşterilerden veya okullardan istenebilir.

Servis hizmeti sunan firmanın ödenmeyen prim ve idari para cezası borçlarından dolayı Sosyal Güvenlik Kurumunca firma aleyhine 6183 sayılı Kanun gereği icra takibine geçilebilmekte, haliyle firmanın veli (müşteri) veya okul nezdindeki hak edişlerine haciz konulabilmektedir.

Bu durumda, firmanın ödenmeyen vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının;

- Müşterilerin doğrudan servis taşımacılığı yapan firma ile anlaşmış olmaları halinde müşteri (veli) tarafından,

- Okul ücreti ile servis ücretinin müşteriye okul tarafından birlikte fatura edilmesi halinde okul tarafından

SGK’nın göndermiş olduğu haciz bildirisine istinaden derhal SGK hesabına aktarılması gerekiyor.

Sonuçta bu durum, haciz işlemleri sonucunda zor durumda kalan firmanın araç sahiplerine ödeme yapamamasına, haliyle servis düzeninde ve neticesinde eğitim sürecinde aksamalara neden olabilmektedir.  

Bu durumlarla karşılaşmamak adına neler yapılabilir?

Servis hizmeti sunan firmanın ödenmeyen prim ve idari para cezası borçlarından dolayı her ne kadar okulun veya velinin bir kusuru olmasa da haciz işlemleri ve sonrasında yaşanabilecek olası aksaklıklar, okulun imajı açısından hiç de hoş olmayan olayların yaşanmasına neden olabilecektir.

Bu gibi durumlarla karşılaşmamak adına eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce servis hizmeti sunacak firmalarla anlaşma sağlanmadan, SGK’ya, hatta aynı durumlar vergi borçları nedeniyle de yaşanabileceğinden vergi dairesine vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair ilgili Kurumlardan alınacak bir yazının ibraz edilmesi mutlaka istenilmelidir.

Eğitim öğretim dönemi başlamadan önce prim borcu bulunmayan firmaların eğitim öğretim dönemi başladıktan sonra da borçlarının oluşması mümkün olabileceğinden bu yazıların düzenli aralıklarla firmadan istenilmesi isabetli olacaktır.

Diğer taraftan, servis hizmeti sunan firmaların prim ve idari para cezası borçları nedeniyle müşterilerine haciz bildirimi gönderilmesi sadece özel okullara münhasır bir durum olmayıp, devlet okullarında öğrenim gören öğrenci velilileri de aynı durumlarla karşılaşabilmektedir.

Bu nedenle devlet okullarının da aynı şekilde servis hizmeti sunacak firmalarla anlaşma sağlamadan önce SGK ve vergi dairesine vadesi geçmiş borçlarının olup olmadığına dair bir yazı mutlaka istenilmelidir.

Ayrıca gerek kamu alacağının tahsil kabiliyetinin artırılması, gerekse servis hizmeti sunan firmaların vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarından dolayı veli, öğrenci ve okulun sonradan yaşanması muhtemel sorunlarla karşılaşmamaları adına, oluşabilecek durumların ve yapılması gerekli işlemlerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından okullara gönderilecek bilgilendirici mahiyette bir yazı ile açıklanmasının hem isabetli, hem de gerekli olduğu düşünülmektedir.
KGK tarafından Bağımsız denetim Firmalarına gönderilen yazılarda; BDS 700 ile ilgili olarak KGK tarafından belirlenen 2. Formata uygun . . .
Limited şirketler, Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre kurulmuş ticaret şirketleridir. Şirketin kuruluşu, ortaklık yapıları ve
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliklerle birlikte, kredi kartında da ıslak imza zorunluluğu kaldırıldı.
İktidar, darbe girişimi, ekonomik durgunluk ve Rahip Brunson krizi sırasında yaşanan döviz kurlarının ani ve olağanüstü yükseldiği . . .
Doğum tarihim 2 Ekim 1971, toplam primim 8.210 gün, sigorta başlangıcım 1 Mayıs 1986 olup, 2 Ekim 2020 tarihinde yaşım dolarak . . . .
Kalifiye eleman istihdam eden, teknolojiyi izlemek ve değişen teknolojiye uyum sağlamak zorunda olan, Ar-Ge faaliyeti yapan
Katma değer Vergisinin (KDV) yüzde 1’e indirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti.
Bazı yükümlülüklerde ertelemenin bittiği ve cari dönem vergilerinin çakıştığı ekim ayına günler kala, iş dünyası gözünü Meclis’e çevirdi.
Mersin’de bir mali müşavirin temmuz ayında koronavirüs testi pozitif çıkıyor. Ağustos’un 5’ine kadar hastanede kalıyor, tedavi ediliyor.
Taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda veya belli bir konuda herhangi bir şeyin değerini veya değer düşüklüğünü yahut hasarın maliyetini . .
Dünyanın en zenginlerinden Bill Gates, yeni tip koronavirüs (COVID-19) hakkında yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO), zorlu eğitim maratonunu tamamlayarak mesleğe yeni adım atan
Vergi, resim ve harç istisnası belgelerine yönelik iş ve işlemlerin fiziksel ortamda oluşturulmasına ilişkin tanınan 6 aylık süre, 9 aya çıkarıldı.
Mükellef sayısı itibariyle çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor. Taşınmaz sahibi herkes mükellef. Ayrıca geniş muaflıklar içeriyor.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağustos 2020 Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu'nu açıkladı. 2020 yılı Ağustos ayında merkezi yönetim