Ödenmeyen SGK Primlerinde Yapılan en büyük Muhasebe Hatası; bilindiği üzere ödenmeyen SGK giderlerinin ticari kazançtan indirim konusu yapılamayacağı
14 Eylül 2020 Pazartesi
Ödenmeyen SGK Primlerinde Yapılan en büyük Muhasebe Hatası; bilindiği üzere ödenmeyen SGK giderlerinin ticari kazançtan indirim konusu yapılamayacağı
Ödenmeyen SGK Primlerinde Yapılan en büyük Muhasebe Hatası; bilindiği üzere ödenmeyen SGK giderlerinin ticari kazançtan indirim konusu yapılamayacağı 

Necdet Bardan - SMMM/Denizli
nbardan@hotmail.com

5510 sayılı Kanun’un değişik 5.fıkrasınca aşağıdaki gibi hüküm altına alınmıştır.

“Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz”

Ancak bordro uygulamasının doğal bir sonucu olarak bordroların muhasebeleştirilmesi esnasında SGK primlerinin ödenip ödenmediği dikkate alınmaksızın giderleştirilmektedir.

Uygulamada konu ile ilgili olarak en çok 2 hata yapılmaktadır. Bunlardan birincisi, ödenmeyen SGK primlerinin 361 nolu hesaptan 368 nolu hesaba virmanlanmaması, ikincisi ise ödenmeyen SGK primlerinin kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıtlara alınmamasıdır.

Örnek: ABC A.Ş. şirketinin ücret bordrosu kaydı aşağıdaki gibi olup bordroya ait SGK primleri şirketin finansal sıkıntısı dolayısıyla ödenmemiştir.

En çok yapılan hata:
----------------------------------------------------/-------------------------------------------------
770.01 GEN.YÖN.GİD.                                      3.900
            770.01.001 Brüt Ücret
            770.01.002 SGK İşveren Payı
            770.01.003 SGK İşveren İşsizlik Payı
136 DİGER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS                     100
            136.01 Asgari Geçim İndirimi
 
                                     360.01 ÖDE.VER.FON.                              500
                                              360.01.001 İşçi G.V.      480
                                              360.02 Damga Vergisi     20
                                     361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES.            1000
                                         361.01 SGK İşçi Payı
                                              361.02 SGK İşçi İşsizlik Payı
                                              361.03 SGK İşveren Payı
                                              361.04 SGK İşveren İşsizlik Payı
                                     335 PERSONELE BORÇLAR                        2500
Ücret Bordrosu tahakkuk kaydı
--------------------------------------------------/---------------------------------------------------

360 Gelir Vergisi                         100
         360.01 Gelir Vergisi 
                                         136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hs.        100
                                                136.01 Asgari Geçim İndirimi
AGİ’nin Ödenecek Gelir Vergisine Mahsubunun Muhasebe kaydı
--------------------------------------------------/---------------------------------------------------

360 Öde.Ver.Fon       400
         360.01 Gelir Vergisi
                                                                   102 BANKA         400          
                                                                         102.01 Banka
Muhtasar Beyanname ödeme kaydı
----------------------------------------------------/-------------------------------------------------
Görüldüğü üzere şirket tarafından SGK primlerinin ödenmemesine rağmen sanki ödenmiş gibi ücret bordrosu tahakkuk ettirilmiş ve ödenmeyen SGK primleri ile ilgili olarak herhangi bir kayıt yapılmamıştır.

Oysa burada yapılan bu kayıt 5510 sy.Kanunun 88.maddesine aykırı şekilde bir gider kaleminin ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılması demektir ki bu da vergi ziyaına neden olan bir uygulamadır

Doğru uygulama:
----------------------------------------------------/-------------------------------------------------
770.01 GEN.YÖN.GİD.                                 3.900
            770.01.001 Brüt Ücret
            770.01.002 SGK İşveren Payı
            770.01.003 SGK İşveren İşsizlik Payı
136 DİGER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS                100
            136.01 Asgari Geçim İndirimi
 
                                     360.01 ÖDE.VER.FON.                                      500
                                              360.01.001 İşçi G.V.      480
                                              360.02 Damga Vergisi     20
                                     361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES.                  1000
                                              361.01 SGK İşçi Payı
                                              361.02 SGK İşçi İşsizlik Payı
                                              361.03 SGK İşveren Payı
                                              361.04 SGK İşveren İşsizlik Payı
                                     335 PERSONELE BORÇLAR                              2500

Ücret Bordrosu tahakkuk kaydı
--------------------------------------------------/---------------------------------------------------
360 Gelir Vergisi               100
         360.01 Gelir Vergisi 
                                                         136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hs.        100
                                                                    136.01 Asgari Geçim İndirimi

AGİ’nin Ödenecek Gelir Vergisine Mahsubunun Muhasebe kaydı
-----------------------------------------------------/------------------------------------------------
360 Öde.Ver.Fon       400
      360.01 Gelir Vergisi
                                                                         102 BANKA         400          
                                                                                   102.01 Banka
Muhtasar Beyanname ödeme kaydı
----------------------------------------------------/-------------------------------------------------
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES.            1000
  361.01 SGK İşçi Payı
  361.02 SGK İşçi İşsizlik Payı
  361.03 SGK İşveren Payı
  361.04 SGK İşveren İşsizlik Payı

                                    368 VAD.GEL.ERT. VEYA.TAK. VERGİ VE DİĞ.YÜK.   1.000

Ödenmeyen SGK primlerinin virmanı
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burada yapılması gereken şey 368 hesaba kaydedilen tutarın aynı zamanda takip eden ilk geçici vergi döneminde kanunen kabul edilmeyen gider olarak nazım hesaplarda takip edilmesidir.Oysa uygulamada bazı şirketler tarafından bu göz ardı edilmektedir.

-----------------------------------------------------------/------------------------------------------
901 MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR 1.000

                                    902 MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR 1.000
4. dönem ödenmeyen SGK primleri kaydı
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Görüldüğü üzere şirket tarafından kanunen kabul edilmeyen gider olarak ayrıca nazım hesaplarda takip edilmektedir.

Burada birçok işletme tarafından göz ardı edilen bir diğer konu ise daha önceki dönemlerde kanunen kabul edilmeyen gider olarak matraha ilave edilen ödenmeyen SGK primlerinin ödendiği dönemde matrahtan diğer indirimler olarak tenzil edilmemesidir. Bir başka deyişle, daha önceki dönemde kanunen kabul edilmeyen gider olarak matraha ilave edilen ödenmeyen SGK primleri ödendikçe bu sefer matrahtan ayrıca indirim konusu yapılacaktır.

----------------------------------------------/------------------------------------------------------
368 VAD.GEL.ERT. VEYA.TAK. VERGİ VE DİĞ.YÜK.   400

                                                                             102 BANKALAR  400
Ödenmeyen SGK primlerinin ödenmesi
------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------/----------- -------------------------------------
901 MATRAHTAN İNDİRİLECEK UNSURLAR 400

                                    902 MATRAHTAN İNDİRİLECEK UNSURLAR 400

Ödenmeyen SGK primlerinin ödenmesi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Görüldüğü üzere şirket ödemediği SGK primlerinin 400 TL lik kısmını bir sonraki yılda ödemiş ve ödediği dönemi takip eden ilk geçici vergi döneminde 400 TL’lik tutar ayrıca geçici vergi beyannamesinde diğer indirimler olarak matrahtan tenzil edilmelidir.
Kalan 600 TL’nin 10. ayda ödenmesi halinde ise aşağıdaki kayıt yapılır.

-----------------------------------------------------/------------------------------------------------
368 VAD.GEL.ERT. VEYA.TAK. VERGİ VE DİĞ.YÜK.   600
                                                                          102 BANKALAR  600
Ödenmeyen SGK primlerinin ödenmesi

--------------------------------------------------/------------------------------------------------
901 MATRAHTAN İNDİRİLECEK UNSURLAR 600

                                    902 MATRAHTAN İNDİRİLECEK UNSURLAR 600
Ödenmeyen SGK primlerinin ödenmesi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
KGK tarafından Bağımsız denetim Firmalarına gönderilen yazılarda; BDS 700 ile ilgili olarak KGK tarafından belirlenen 2. Formata uygun . . .
Limited şirketler, Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre kurulmuş ticaret şirketleridir. Şirketin kuruluşu, ortaklık yapıları ve
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliklerle birlikte, kredi kartında da ıslak imza zorunluluğu kaldırıldı.
İktidar, darbe girişimi, ekonomik durgunluk ve Rahip Brunson krizi sırasında yaşanan döviz kurlarının ani ve olağanüstü yükseldiği . . .
Doğum tarihim 2 Ekim 1971, toplam primim 8.210 gün, sigorta başlangıcım 1 Mayıs 1986 olup, 2 Ekim 2020 tarihinde yaşım dolarak . . . .
Kalifiye eleman istihdam eden, teknolojiyi izlemek ve değişen teknolojiye uyum sağlamak zorunda olan, Ar-Ge faaliyeti yapan
Katma değer Vergisinin (KDV) yüzde 1’e indirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti.
Bazı yükümlülüklerde ertelemenin bittiği ve cari dönem vergilerinin çakıştığı ekim ayına günler kala, iş dünyası gözünü Meclis’e çevirdi.
Mersin’de bir mali müşavirin temmuz ayında koronavirüs testi pozitif çıkıyor. Ağustos’un 5’ine kadar hastanede kalıyor, tedavi ediliyor.
Taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda veya belli bir konuda herhangi bir şeyin değerini veya değer düşüklüğünü yahut hasarın maliyetini . .
Dünyanın en zenginlerinden Bill Gates, yeni tip koronavirüs (COVID-19) hakkında yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO), zorlu eğitim maratonunu tamamlayarak mesleğe yeni adım atan
Vergi, resim ve harç istisnası belgelerine yönelik iş ve işlemlerin fiziksel ortamda oluşturulmasına ilişkin tanınan 6 aylık süre, 9 aya çıkarıldı.
Mükellef sayısı itibariyle çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor. Taşınmaz sahibi herkes mükellef. Ayrıca geniş muaflıklar içeriyor.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağustos 2020 Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu'nu açıkladı. 2020 yılı Ağustos ayında merkezi yönetim