Odayı Salona Katmak (!)
01 Ekim 2018 Pazartesi
Hayatımız yaptığımız tercihlerin toplamıdır der Dr. Wayne W. Dyer. Tercihini doğru yapanın yolu her zaman açık ve aydınlıktır. Sorgulamadan, şoven ve rövanşist duygularla yapılan tercihler
Odayı Salona Katmak (!)
Görü-yorum

Odayı Salona Katmak (!)

SMMM Hıdır Daştan

Hayatımız yaptığımız tercihlerin toplamıdır der Dr. Wayne W. Dyer. Tercihini doğru yapanın yolu her zaman açık ve aydınlıktır. Sorgulamadan, şoven ve rövanşist duygularla yapılan tercihler ise yarınları karanlığa gömerken, görmezden gelinen durum neticelendikçe psikolojimiz gerçekleri maniple ederek, çarpıtmak suretiyle durumu kabul edilebilir hale sokar ve her koşulda yine bizi haklı çıkarır. Dilediğin kadar yanlış yap, savunma mekanizman iyi çalışıyorsa sen hep haklısındır, ne kadar şans verilirse verilsin bir şans daha iste, şayet bir şans daha verilirse bu sefer kesinlikle (!) istediğin ve vaat ettiğin sonuca ulaşacaksındır. 

Dernekler en önemli sivil toplum kuruluşlarındandır. Tüm sivil toplum kuruluşlarında olduğu gibi derneklerde de gönüllülük esastır. Dernek yöneticileri yerine göre maddi, manevi tüm olanaklarını yöneticisi oldukları derneğe ayırır ve büyük fedakârlıklarla üyelerinin taleplerini yerine getirilmesi için örgütlü mücadele ederler. Bir kişinin haklı talebinin yerine getirilme çabasının sonuca ulaşması ile örgütlü bir grubun durumu aynı olmaz. Ayrıca dernekler demokratik ortamın gelişiminde ve sağlıklı yürümesinde de önemli yer tutarlar.

Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği İstanbul Seçimli Genel Kurulları 28 Eylül 2019 tarihinde son olarak Maltepe’de yapılarak tamamlanmış oldu.  İstanbul seçimleri süreci boyunca davet edildiğimiz her ilçeye olanaklarımız dâhilinde katıldık. Bazı ilçelerde çoklu liste çıkması nedeniyle tansiyonun yüksek olduğunu ve bazılarında tek liste ile gidilmesi nedeniyle ilginin düşük olduğunu gördük. Bakırköy, Şişli, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Kadıköy gibi Mali Müşavirlerin yoğun olduğu yerlerde seçim süreci daha ilgi çekse de Üsküdar ve Maltepe gibi üye profili mevcut oda yönetiminin çizgisinde olan yerlerde katılıma rağmen diğer büyük ilçelere göre daha sönük geçtiğini gördük.

Dernekleri amaçları yönünden incelersek Mesleki grupların üzerinde ve Meslek siyasetinin dışında tutulması gerekliliğini görürüz. Dernekler, odalar kurulmadan önce meslek mensuplarının çatı örgütü olmuş ve mücadelesini odalar kuruluncaya dek bu şekilde sürdürmüşlerdir. Dernekler; odalar kurulmadan önce olduğu gibi odalar kurulduktan sonra da son on yıla dek meslektaşın siyasi görüşü veya üyesi olduğu gruba  bakılmaksızın, iktidar hırsı gibi kaygılardan uzak, sadece ve sadece mesleki sorunlara odaklanmış çalışmalar içerisinde olmuşlardır. 

Mayıs 2008’den sonra “Nisbi Sistem” devreye girince Dernekler ne yazık ki meslektaşın sorunlarını dillendirmek, sorunlarına çözüm olmak yerine iktidar grubunun iktidarını perçinlemek çabası içerisine girmişlerdir. Yanlış anımsamıyorsam Üsküdar Şubesinin birikmiş aidat alacağı yüz elli bin TL civarındaydı. Hal böyle olunca, aidat ve bağış toplayıp, hizmet verebilecek bir mekâna sahip olarak proje üretmek çabası yerine sadece grup örgütlenmesi yapmayı amaç edinmişlerdir. Bu durumu MMMBD Bakırköy ve Fatih Şube Genel kurulları ile örnekleyebiliriz. Genel Merkez Başkan ve yöneticileri dışında Oda üst düzey Yöneticileri ne yazık ki “boşa zaman kaybetmemek” için bu Genel Kurullara iştirak etmediler. 

Katıldığım tüm Genel Kurullarda Genel Başkan Sayın Server Gökmen’in tahsilat sorunun ne derneğin ne de Mali Müşavirler Odasının sorunu olmadığını söylemesi Genel kurula iştirak eden meslektaşları hayretler içerisinde bırakmıştır. Mali Müşavir Odaları meslektaşın tahsilat, haksız rekabet, angaryalar ve mücbir sebepler gibi sorunlarını çözmeyecek ise ne iş yapacaklar? Bu tavrı ve söylemleri ile meslek odamız sorunlarımızı çözemeyecek durumda olduğunu itiraf etmiş ve tabiri caizse “odayı salona katmak” niyetine girdiklerini açık açık beyan etmişlerdir. O halde biz Meslek mensuplarına düşen oda yönetiminde değişim başlatmak, yeni ve dinamik bir ekibe şans vermek olmalıdır. Otuz yıla varan iktidar dönemlerinde her seçim zamanı çözeceğiz dedikleri ve kangren olmuş olan sorunlar yumağının çözülebilme iradesinin olamayışı ancak Freud’un bastırma (baskılama) dediğimiz savunma mekanizması ile izah edebilir. 

MMMBD Maltepe Şubesinin Genel Kurulunda bir konuşma yapan TÜRMOB Genel Sekreteri Sayın Yahya Arıkan’ın tespit ve önerileri ayrı bir tartışma konusu olabilecek nitelikteydi. Sayın Arıkan meslektaşın ancak ortaklık yaparak ayakta kalabileceğine işaret etti. O da haklı, zira meslektaşın haksız rekabet, angaryalar, mücbir sebep ve tahsilat sorunu gibi sorunu yok ve varsa da bu sorunun çözüm yeri bağlı oldukları Mali Müşavirler Odaları değil demişti Sayın Gökmen. İstanbul’da sayısı elli bini bulan meslektaşın tek sorunu ortaklık. “Hepsi” ortak oldu mu haksız rekabet kesinlikle çözülebilir(!) Bizlere ortaklığı öneren Sayın Arıkan’ın bu konuda önderlik yapıp ilk ortaklığı kendisinin yapmasını bekliyorum, zira bildiğim kadarıyla kendisinin mesleki bir ortaklığı bulunmuyor. Zaten çözüm yeri Mali Müşavirler Odası değilse bu durumda Ticaret odalarıdır. TÜRMOB Sekreteri ve Sayın Genel Başkanın birlikte işaret ettiği çözüm de bu olsa gerek;

Ticaret Odası süreci tamamlandıktan sonra ortaklık kuruldu mu tüm sorunlar bitiyor diye anlıyoruz, sonrası güzel günlere “merhaba”…

Dernek üyesi olarak katıldığım tüm Genel Kurullarda Sayın Akdemir, İngilizlerin bizlerden 120-130 sene önde olduklarını, onların gündeminin siber teknoloji, sanal para gibi konular olduğunu anlattı. Bunları anlatacağına, onları nasıl yakalayıp ve hatta onlara nasıl örnek olabileceğimizi, bunun için oda olarak gerek mesleki gerekse ülke gündemine yön verecek projelerini anlatmasını beklerdim. Mesleki planlamayı dinleyip, Mali Müşavirlik mesleğine girişin hemen hemen her fakülteden değil sadece uzmanlık gerektiren fakültelerden olacağı müjdesini beklerdim. Staja başlama sınavlarının mesleğin hak ettiği saygıya paralel zorluk derecesinin yükseltilmesini, Kamuda Mali konulardaki görevlerde Mali Müşavirlerin olma zorunluluğu konusunu, mücbir sebebin çözümünü beklerdim. 

Maltepe hariç katıldığım tüm Genel Kurullarda katalog halinde muazzam bir Genel Kurul dosyası hazırlanmıştı. Üyeler gündemi de faaliyetleri de tabloları da kolaylıkla takip edebiliyordu bu şekilde. Bu konuda üyesi olduğum Maltepe ne yazık ki sınıfta kaldı. Ancak ayakta alkışlayacağım çok güzel bir şeye de şahit oldum Maltepe’de. Gurur duydum. Katıldığım tüm Gelen Kurullarda Divan üyelerinden biri kadın olsa da Başkanları Erkekti. Oysa Maltepe’de Divan önceki dönem başkanlardan oluşmuştu, önceki dönem Kadın başkanlardan. 
12- TMUD Komisyon Başkanı YMM Sabri Tümer, Görüşlerini Sunan Meslek Mensuplarına Cevap Vermesi İçin TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi YMM Dr. Masum Türker Görüşlerini Sunduktan Sonra Türker'e Plaketinin Verilmesinden Sonra İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resmi Verdiler.
1 Şubat-30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak. Çiftçilerin borç yapılandırmasındaki destek artırılacak
(2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
20 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de 24 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Bu Tebliğ düzenlemesi ile KDV iadelerinde önemli değişikliğe gidildi.
20.02.2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde ...
İzmir Bölge İdare Mahkemesi, KHK ile görevine iade edilen öğretmenin açtığı davada, zorunlu nitelikteki ek ders görevi karşılığındaki ücretlerin ödenmesi gerektiğine karar verdi.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin genel kurulunda yeni başkan belirlendi. Tek aday olan Simone Kaslowski genel kurulda başkanlığa seçildi.
7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların Aralık 2018 ve Ocak 2019’da ödenmesi gereken taksitlerinin ...
2018 Yılı Aktif Toplamı 3,449,600 TL veya Net Satışlar Toplamı 6,898,900 TL’nin aşan üretim ve hizmet işletmeleri, 2019 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.
Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen eşdeğerlik kararlarının kamuoyuyla paylaşılmaması İdare Mahkemesinin kararında hataya sebebiyet verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
İstanbul SMMM Odası Geçmiş Dönem Üsküdar İlçe Temsilcisi Sayın SUAT ANTİK'in Değerli annesi hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumu, 5434-5510 sayılı Kanuna tabi olma ile memuriyete başlangıç tarihlerinin nasıl belirleneceği hakkında durumları 13 farklı örnekle açıkladı.
2019 yılının Ocak ayına ilişkin bütçe sonuçları açıklandı. Bilindiği üzere her yılın ocak ayı bütçesi fazla verir, bunun nedeni yılın ilk ayında ödenekler hemen serbest bırakılmadığı için
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre yenilenen kiralarında kira bedeli artış oranı, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamayı geçemeyecek.
Turnuvada Mmmbd Geçmiş Dönem Başkanı İrfan Demirci Tüm Rakiplerini Yenerek, Turnuva Şampiyonu Olurken,
İhbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İhbar tazminatı süreleri yasa ile belirlenir. İşçiler işten çıkarılmaları durumunda bu tazminatı almaya hak kazanır.