Nispi Aidatlarla İlgili Önemli Duyuru
20 Ağustos 2017 Pazar
Danıştay dan aldığımız Nispi Aidatların iptali davasındaki yürütmenin durdurulması kararı karşısında meslektaşlarımıza türlü rivayetlerle farklı uygulamalar yapılmaktadır.
Nispi Aidatlarla İlgili Önemli Duyuru

NİSPİ AİDATLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Değerli meslektaşlarımız;

Danıştay dan aldığımız Nispi Aidatların iptali davasındaki yürütmenin durdurulması kararı karşısında meslektaşlarımıza türlü rivayetlerle farklı uygulamalar yapılmaktadır.

En başta belirtmemiz gereken bir konu; bu dava Eyyüp Sabri GÜLER in nispi aidat borcunun kaldırılması yada iptali değil, DANIŞTAY a açılmış, yönetmelikteki nispi aidatlara ilişkin 6. ve 10. maddelerin iptaline ilişkindir. Dolayısıyla tüm meslektaşlarımız açısından hak doğurucu işlem hükmündedir.

1- Yürütmenin durdurulması, bundan sonra aidatların alınamayacağı anlamına gelmektedir.

2- Danıştay ın kendilerine bildirme durumu yoktur. Muhatap (DAVALI) Maliye Bakanlığı ve TÜRMOB dur.

3- Sadece odalara yazı gönderilmediğinin belirtilmesi hukuka uygun değildir. Mahkemelerden çıkan kararlar kesin bağlayıcıdır. Örneğin halkı ilgilendiren bir davada herkese yazı gitmesi gerekmeksizin uygulamaya konur.

4- Aşağıdaki kararların çıktısını alıp ibraz etmeniz, dilekçe ekiyle yollamanız onların uygulamalarına itiraz etmeniz için yeterli belgedir. Sizin bir alacak dosyasına belge sunmanızdan farksızdır.

5- Yatıracak arkadaşlarımız var ise mutlak surette ihtirazi kayıtla ibaresini koydurmaları gerekmektedir.

6- TÜRMOB Başkanının Ankara SMMMO Genel Kurulundaki sözleri ve çıkartılan dedikodular asılsız ve hukuksuzdur. Bu yıl mayıs ayında ilk taksidini yatıracağınız aidatlar (nispi oranlamada 2015 yılı gelirleri baz alınsa da) tahakkuk dönemi 2016 dır. Yani bu karar 2016 aidatların durdurulmasına ilişkindir. Bunu ifade etmeleri resmen kötü niyettir. Bu karara rağmen icra vs uygulamaları da yasa dışıdır.

7- Geriye dönük ödemelerinizin geri alınması için tümden iptali kararını beklemekteyiz. 5 te 5 oy birliğiyle alınan bu kararda (yasal dayanağı olmadığı) savıyla kabul edildiğinden geçmişte alınanların da yasal olmadığı anlamına gelmektedir. Burada her üyemiz kendi odalarına başvuruda bulunacak olmadığı takdirde dava yoluyla 5 yada 10 yıllık ödemelerini geri alacaktır.

8- Meslektaşın haklarını savunacakken meslektaş üzerinde korku imparatorluğunu kuran yapının başında bulunan TÜRMOB Başkanının tamamen meslektaşın hakları yönünde kanunun verdiği bu kararı tanımayıp, güya hukukçularından aldığı görüşle " bu yönetmelik iptal olursa eskisi devreye girer" gibi hukuktan uzak söylemini, yine Ankara SMMMO Genel Kurulunda yaptığı konuşmada SOKAK AĞZIYLA meslektaşı hala yolunacak kaz hükmünde görerek "Alttan gireceğiz, üstten çıkacağız, gerekirse torba kanun çıkarttıracağız, bu aidatları alacağız" demesini ve bunu alkışlayan meslektaşlarımızı kınıyoruz.

Saygılarımızla

Mali Müşavirler Sendikası Başkanı
Eyyüp Sabri GÜLER 
Vergi İdaresi arsa karşılığı inşaat işlerinde, arsa payı teslimi karşılığında konut veya işyeri teslimini esas alan yeni bir uygulamaya geçti.
“Yerli Ve Milli Silah Üretiminin Konya’da Yapılması, Konya’ya Ve Ülkemize Büyük Katkılar Sağlayacaktır”
Kamuoyunda 'Hurda araç teşviki' olarak bilinen 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında
Gelir vergisi mükelleflerinden basit usulde vergilendirilenler hariç olmak üzere ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek kazancı sahipleri ve kurumlar vergisi mükellefleri,
Yatırımların teşvikine ve yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Hem mevzuatta önemli düzenlemeler, hem de uygulamada önemli iyileştirmeler yapılıyor.
Anayasanın 135. Maddesi gereği kurulan meslek odalarının Antalya’da örgütlü gönüllü birlikteliği olan Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu,
5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren “Mali Tatil”
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (BSMMMO) Ramazan Bayramı’nın ikinci günü Kültürpark’taki Dörtler Restaurant’ta gerçekleştirdiği geleneksel bayramlaşma töreni,
Uzunca sayılacak bir süredir futbol maçlarını baştan sona izlemiyorum. Tesadüfen denk gelirse maç özetlerine şöyle bir bakıyorum.
4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca, işverenlerce işçilere verilecek yıllık ücretli izinler kanun ve yönetmelikle belirlenir.İşyerinde işe başladığı günden itibaren,
25 Haziran 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması
Yeminli mali müşavirler (YMM), meslek kanunundan gelen zorunluluk nedeniyle mükelleflerin (gerçek ve tüzel kişilerin) mali tablolarını ve beyannamelerini ilgili mevzuat hükümleri,
Ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç), serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri için yılda dört defa söz konusu olan mükellefiyetlerden birisi de,
Sosyal Güvenlik Kurumu 2011 yılından itibaren, KADİM projesi kapsamında, kayıt dışı istihdam ile mücadele politikası kapsamında sigortasız işçiliği önlemek amacı ile Gelir İdaresi ile
Dolayısıyla eğer riskin devam etmesini sonlandırma imkanı çıkmışşa bunu değerlendirmek gerekir.
7143 sayılı Yasa'ya göre 18.05.2018 tarihi itibariyle gümrük idarelerince takip edilen gümrük alacaklarını kesinleşmiş alacak, kesinleşmemiş alacak,
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren imar barışı süreci başladı. e-Devlet kapısı üzerinden veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen
Ülkemizdeki şirketlerin büyük bir kısmı aile şirketi olarak limited şirket statüsünde kurulmaktadır. Limited şirket ortaklarının sorumluluğunun genişliği,