Nispi Aidatlarla İlgili Önemli Duyuru
20 Ağustos 2017 Pazar
Danıştay dan aldığımız Nispi Aidatların iptali davasındaki yürütmenin durdurulması kararı karşısında meslektaşlarımıza türlü rivayetlerle farklı uygulamalar yapılmaktadır.
Nispi Aidatlarla İlgili Önemli Duyuru

NİSPİ AİDATLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Değerli meslektaşlarımız;

Danıştay dan aldığımız Nispi Aidatların iptali davasındaki yürütmenin durdurulması kararı karşısında meslektaşlarımıza türlü rivayetlerle farklı uygulamalar yapılmaktadır.

En başta belirtmemiz gereken bir konu; bu dava Eyyüp Sabri GÜLER in nispi aidat borcunun kaldırılması yada iptali değil, DANIŞTAY a açılmış, yönetmelikteki nispi aidatlara ilişkin 6. ve 10. maddelerin iptaline ilişkindir. Dolayısıyla tüm meslektaşlarımız açısından hak doğurucu işlem hükmündedir.

1- Yürütmenin durdurulması, bundan sonra aidatların alınamayacağı anlamına gelmektedir.

2- Danıştay ın kendilerine bildirme durumu yoktur. Muhatap (DAVALI) Maliye Bakanlığı ve TÜRMOB dur.

3- Sadece odalara yazı gönderilmediğinin belirtilmesi hukuka uygun değildir. Mahkemelerden çıkan kararlar kesin bağlayıcıdır. Örneğin halkı ilgilendiren bir davada herkese yazı gitmesi gerekmeksizin uygulamaya konur.

4- Aşağıdaki kararların çıktısını alıp ibraz etmeniz, dilekçe ekiyle yollamanız onların uygulamalarına itiraz etmeniz için yeterli belgedir. Sizin bir alacak dosyasına belge sunmanızdan farksızdır.

5- Yatıracak arkadaşlarımız var ise mutlak surette ihtirazi kayıtla ibaresini koydurmaları gerekmektedir.

6- TÜRMOB Başkanının Ankara SMMMO Genel Kurulundaki sözleri ve çıkartılan dedikodular asılsız ve hukuksuzdur. Bu yıl mayıs ayında ilk taksidini yatıracağınız aidatlar (nispi oranlamada 2015 yılı gelirleri baz alınsa da) tahakkuk dönemi 2016 dır. Yani bu karar 2016 aidatların durdurulmasına ilişkindir. Bunu ifade etmeleri resmen kötü niyettir. Bu karara rağmen icra vs uygulamaları da yasa dışıdır.

7- Geriye dönük ödemelerinizin geri alınması için tümden iptali kararını beklemekteyiz. 5 te 5 oy birliğiyle alınan bu kararda (yasal dayanağı olmadığı) savıyla kabul edildiğinden geçmişte alınanların da yasal olmadığı anlamına gelmektedir. Burada her üyemiz kendi odalarına başvuruda bulunacak olmadığı takdirde dava yoluyla 5 yada 10 yıllık ödemelerini geri alacaktır.

8- Meslektaşın haklarını savunacakken meslektaş üzerinde korku imparatorluğunu kuran yapının başında bulunan TÜRMOB Başkanının tamamen meslektaşın hakları yönünde kanunun verdiği bu kararı tanımayıp, güya hukukçularından aldığı görüşle " bu yönetmelik iptal olursa eskisi devreye girer" gibi hukuktan uzak söylemini, yine Ankara SMMMO Genel Kurulunda yaptığı konuşmada SOKAK AĞZIYLA meslektaşı hala yolunacak kaz hükmünde görerek "Alttan gireceğiz, üstten çıkacağız, gerekirse torba kanun çıkarttıracağız, bu aidatları alacağız" demesini ve bunu alkışlayan meslektaşlarımızı kınıyoruz.

Saygılarımızla

Mali Müşavirler Sendikası Başkanı
Eyyüp Sabri GÜLER 
Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, son dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) yapılan değişiklikleri anlattı.
Külliye'de çiftçilerle buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Şubat'tan itibaren çiftçilerin mazot maliyetinin yarısını devletin ödeyeceğini açıkladı.
Günün önemine istinaden ASMO başkanı Sn: E.TAYFUN ÇAVDAR' IN Konuşması dinleyiniz.....
Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) sözleşmeli öğretmenlik için ön başvuruların 2 Mart'ta alınacağını, sözlü sınavların ise 14 Nisan ve 8 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı.
Son yıllarda yapılan vergi düzenlemelerinin büyük bölümünün yatırımların teşvikine ve yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin olduğunu söylemek mümkün.
Gerek özel sektör işletmeleri arasında gerekse kamu idareleri ile gerçek veya tüzel kişilerle arasında mal ve hizmet alışverişinden kaynaklanan ve borçlunun. . . . .
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla . . .
7061 sayılı Torba Yasa ile KDV Kanunu’nun 9. maddesine “Şu kadar ki Türkiye’de ikametgahı, işyeri kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi
Hem bu köşede, hemde değişik ortamlarda vergilerin toplanamadığını, tahsilatın tahakkuka oranının düşük olduğunu, yapılandırmaların çok sık olarak çıkarılmış ....
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin kalkınma politikasının temeline yerli ve milli üretimi koyduklarını söyledi. Özlü, "Milli ve yerli üretim, stratejik bir duruştur.
Teröre Karşı Birlikteyiz. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtından uzun zaman sonra ülkemiz sınırları dışında ilk kez bu kadar kapsamlı bir operasyon gerçekleştiriliyor.
MADDE 1 – 5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin “
Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer, Kendisiyle Barışık Usta Sanatçı Fatoş Koçarslan' la ...
İşletme Fakültesinin Göztepe Kampüsüne taşınmasıyla birlikte; hepisinin,her köşesinde sayısız anısı bulunan Bahçelievler Kampüsünde Şubat ayı itibariyle tamamen eğitim ve öğretime son verildi.
Girişimciliğin ve KOBİ’lerin desteklenmesinde ulusal, bölgesel veya yerel düzeydeki iyi uygulamalar Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile 2006 yılından beri ödüllendirilmektedir.
" Bilişimde Vergilendirme ve Uygulamalı Defter Beyanı Sistemi Konulu Seminer Düzenledi.
Sunumları Arzu Yadigar Yaparken, Birleşme Konusunda Sunumlarını Yapması İçin Öncüler Mali Müşavirler Birliği Grup Başkan Yardımcısı İrfan Demirci....
2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması.