Nispi Aidatlarla İlgili Önemli Duyuru
20 Ağustos 2017 Pazar
Danıştay dan aldığımız Nispi Aidatların iptali davasındaki yürütmenin durdurulması kararı karşısında meslektaşlarımıza türlü rivayetlerle farklı uygulamalar yapılmaktadır.
Nispi Aidatlarla İlgili Önemli Duyuru

NİSPİ AİDATLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Değerli meslektaşlarımız;

Danıştay dan aldığımız Nispi Aidatların iptali davasındaki yürütmenin durdurulması kararı karşısında meslektaşlarımıza türlü rivayetlerle farklı uygulamalar yapılmaktadır.

En başta belirtmemiz gereken bir konu; bu dava Eyyüp Sabri GÜLER in nispi aidat borcunun kaldırılması yada iptali değil, DANIŞTAY a açılmış, yönetmelikteki nispi aidatlara ilişkin 6. ve 10. maddelerin iptaline ilişkindir. Dolayısıyla tüm meslektaşlarımız açısından hak doğurucu işlem hükmündedir.

1- Yürütmenin durdurulması, bundan sonra aidatların alınamayacağı anlamına gelmektedir.

2- Danıştay ın kendilerine bildirme durumu yoktur. Muhatap (DAVALI) Maliye Bakanlığı ve TÜRMOB dur.

3- Sadece odalara yazı gönderilmediğinin belirtilmesi hukuka uygun değildir. Mahkemelerden çıkan kararlar kesin bağlayıcıdır. Örneğin halkı ilgilendiren bir davada herkese yazı gitmesi gerekmeksizin uygulamaya konur.

4- Aşağıdaki kararların çıktısını alıp ibraz etmeniz, dilekçe ekiyle yollamanız onların uygulamalarına itiraz etmeniz için yeterli belgedir. Sizin bir alacak dosyasına belge sunmanızdan farksızdır.

5- Yatıracak arkadaşlarımız var ise mutlak surette ihtirazi kayıtla ibaresini koydurmaları gerekmektedir.

6- TÜRMOB Başkanının Ankara SMMMO Genel Kurulundaki sözleri ve çıkartılan dedikodular asılsız ve hukuksuzdur. Bu yıl mayıs ayında ilk taksidini yatıracağınız aidatlar (nispi oranlamada 2015 yılı gelirleri baz alınsa da) tahakkuk dönemi 2016 dır. Yani bu karar 2016 aidatların durdurulmasına ilişkindir. Bunu ifade etmeleri resmen kötü niyettir. Bu karara rağmen icra vs uygulamaları da yasa dışıdır.

7- Geriye dönük ödemelerinizin geri alınması için tümden iptali kararını beklemekteyiz. 5 te 5 oy birliğiyle alınan bu kararda (yasal dayanağı olmadığı) savıyla kabul edildiğinden geçmişte alınanların da yasal olmadığı anlamına gelmektedir. Burada her üyemiz kendi odalarına başvuruda bulunacak olmadığı takdirde dava yoluyla 5 yada 10 yıllık ödemelerini geri alacaktır.

8- Meslektaşın haklarını savunacakken meslektaş üzerinde korku imparatorluğunu kuran yapının başında bulunan TÜRMOB Başkanının tamamen meslektaşın hakları yönünde kanunun verdiği bu kararı tanımayıp, güya hukukçularından aldığı görüşle " bu yönetmelik iptal olursa eskisi devreye girer" gibi hukuktan uzak söylemini, yine Ankara SMMMO Genel Kurulunda yaptığı konuşmada SOKAK AĞZIYLA meslektaşı hala yolunacak kaz hükmünde görerek "Alttan gireceğiz, üstten çıkacağız, gerekirse torba kanun çıkarttıracağız, bu aidatları alacağız" demesini ve bunu alkışlayan meslektaşlarımızı kınıyoruz.

Saygılarımızla

Mali Müşavirler Sendikası Başkanı
Eyyüp Sabri GÜLER 
9- Güncel Mevzuattaki Son Değişiklikler Üzerine Sunumlarına Dr. Veysi Seviğ Devam Ederken, Zaman Zaman Gelen Sorulara Sohbet Havası İçinde Cevaplar Verdi.(SON)
SGK Taşınmazlar Yönetmeliğinde Değişiklik içeren yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
İstanbul Yüksek Ticaret Ve Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Mezunları Derneği
Avrupa Birliği normlarına uygun kamu mali yönetimi ve kontrol sistemi amaçlanarak 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu değiştirilmiş ve yerine ...
Bilindiği üzere; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 2001 yılından itibaren yürürlüktedir. “Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bölge)” anılan kanundaki tanımıyla;
Özel esaslar, iade edilecek KDV tutarının gerçek olup olmadığının tespit edilmesini ve bu şekilde, Hazine’ye intikal etmemiş ve hayali olarak oluşturulmuş,
Başkentte toplu ulaşım artık her gün 24 saat boyunca sürecek. “Ulaşım vatandaşın birinci ihtiyacı” diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna,
SGK, Genel Sağlık Sigortası’nın kapsamını genişletti. 15 Temmuz gazileri ile er ve erbaşlar sigortalı olacak. Eski borçlar silinecek, gençlerin primlerini devlet ödeyecek
Artık mali yılın da sonuna yaklaşıyoruz. Yılsonu, bazı sermaye şirketleri için aynı zamanda sermaye artırımının zamanını da ifade ediyor.
Bu Yönetmelik Kişisel Verileri Koruma Kurulunun çalışma usul ve esaslarını, görevlerini, yetkilerini ve sorumluluklarını belirlemek için hazırlanmıştır.
Başkanlığımızın Bilgi İşlem Sistemlerinin e-beyanname sisteminde yapılacak bakım nedeniyle;
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 10/11/2017 Tarihli ve 75935942-050.01.04–[01/203] Sayılı Kararı
Vergilemede zaman aşımı, vergi idaresinin vergi alacağını tarh etme ve tahakkuk etmiş alacağını tahsil edebilme yetkisini ortadan kaldıran bir durumdur.
Yeniden değerleme müessesesi vergi mevzuatımızdan, enflasyon düzeltmesi müessesesinin kabulü ile birlikte, 1.1.2004 tarihi itibariyle kaldırılmıştır.
"Meslek Mensupları; Odamıza güvenmiyor, Meslek Mensupları; Paydaşlarla kavga istemiyor, Meslek Mensupları; Yeni iş imkanı istiyor."
Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından ‘Bilirkişilik Temel Eğitimi’ verecek kurum olarak yetkilendirilen Bursa Serbest Muhasebeci . . . .
Meslek olarak dikkate alınma ve bir yasa ile meslek insanlarına amaç ve kapsam sınırlamaları doğrultusunda getirilen standartlaşma neticeleri muhasebe;
"Anılar ve Müzik -82 " Ücretsiz Müzik Şölenine Davetlisiniz.