Niçin vergi veriyoruz?
23 Temmuz 2020 Perşembe
Aristo’nun Politika kitabında yer alan bir ifadede, özetle, “Dünyanın düzeni, devlete dayalı, devlet egemenliğe dayalı, . . .
Niçin vergi veriyoruz?
VERGİNİN GÜNDEMİ

Niçin vergi veriyoruz?

Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK
akif.akarca@alfaymm.com

Aristo’nun Politika kitabında yer alan bir ifadede, özetle, “Dünyanın düzeni, devlete dayalı, devlet egemenliğe dayalı, egemenlik yola yönteme dayalı, yol/yöntem devlet politikasına dayalı. Devlet politikası ordu gücüyle ayakta durur. Ordu gücü, ekonomiye dayalı. Ekonomi üretenlerle oluşturulur. ‘’Üretenler adaletle korunur. Adalet dünya düzenini ayakta tutar. Dünya düzeni devlet gücüne dayanır’’ denilmektedir. (İbni Haldun-Mukaddime adlı eserinden)


İnsanın dünyadaki diğer canlılardan farklı özellikleri nedeniyle, toplumsal yaşan insan için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu zorunluluk, devletlerin varlığını da gerekli kılmıştır. Devletlerin varlığı ve hizmetlerini görebilmesi için kaynağa ihtiyaç vardır. Devletin sorumluluklarını yerine getirebilmesi için vergi bunlardan en önemlisidir.

Devlet, kuruluşunun gereği olarak günümüzde çok çeşitli faaliyetler yürütür. Kamusal ve yarı kamusal mal ve hizmetlerin üretimi, gelir ve servetin yeniden dağılımı, sosyal ve ekonomik refahın artırılması ekonomik istikrar ve kurallara uyumun sağlanması devletin başlıca faaliyetleri olarak sıralanabilir. Vergileme-vergilerin toplanması tüm kamusal faaliyetler için önemlidir.

Kamusal mal ve hizmetlerin sağlanması

Kamusal mal ve hizmetler sadece devlet ya da kamu kesimi tarafından üretilir ve insanların hizmetine sunulur. Marjinal maliyeti sıfırdır. Ülkede yaşayanların tümü yararlanır; faydaları bölünmez, fiyatlandırılmazlar. Toplumun tümü yararlanır. Tüketimlerinde bir rekabet söz konusu olmaz.

Milli savunma-iç güvenlik, eğitim, sağlık, adalet, dış işleri başta olmak üzere kamu kesimi tarafından sağlanan mal ve hizmetler vergiler başta olmak üzere tümüyle kamu kesimi gelirleriyle finanse edilir.

Yarı kamusal mal ve hizmetler

Kamu kesimi üretip sunduğu bazı mal ve hizmetleri ise yukarıdakilerden farklı olarak yararlananlara bir bedel karşılığı sunar. Bu mal ve hizmetlerin faydaları bölünebilir, fiyatlandırılabilir, ayrı olarak talep edilebilir. Hem bireylere hem de toplumun tümüne faydası sağlar.

Yarı kamusal hizmetler genellikle devletçe sunulmakla birlikte yetki almış özel kurumlar da bu tür hizmetleri üretip sunabilirler. Örneğin özel üniversitelerin tıp eğitimi sunabilmesi mümkündür. Doktor sayısının artmış olması daha fazla kişinin sağlık hizmeti almasına imkan verir; toplum sağlığına da katkı sağlar.

Birçok yarı kamusal hizmet üretiminde devlet katkısı da söz konusu olabilir.

Gelir ve servetin yeniden dağılımı ve vergiler

Mal ve hizmetlerin üretimi sırasında emek, sermaye, toprak (gayrimenkul-menkul), girişim gibi üretim faktörleri paylarını almaktadırlar. Ancak bu paylaşım zaman içinde toplumsal açıda adaletsiz bir durum yaratabilmektedir.

Vergileme mekanizması ve sosyal transferler yoluyla gelirin ve servetin düşük gelirli kişi ya da gruplar lehine dağıtımına katkı sağlanmaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu’ndaki vergi tarifesinin müterakki yapısı, Katma Değer Vergisi oranlarının zorunlu ihtiyaç maddelerinde daha düşük, lüks mallarda ve alkollü içeceklerde daha yüksek oranda belirlenmesi düşük gelirliler lehine gelirin dağıtımına katkı sağlamaktadır.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda ölüm ve ivazsız intikaller yoluyla malların mirasçılar ve lehine mal bırakılanların vergilendirilmesinde vergiden istisna intikal tutarlarıyla vergi tarifesinin artan oranlı olması servet eşitsizliğini azaltmayı hedeflemektedir.

Ekonomik istikrarın sağlanması ve devam ettirilmesi

Devlet, ya da hükümetler yüksek enflasyon ve işsizliğin önlenmesi, ekonomik istikrarın sağlanması ve sürdürülmesinden sorumludur.

Devlet, içinde yer alan otomatik istikrar sağlayıcı araçlarla ekonomik istikrarın sağlanmasında vergi sisteminden yararlanır. Vergi sistemine kazandırılan yapısal esneklik sayesinde vergi yasalarında değişiklik yapılmasına gerek olmadan milli gelirin artma ve azalma yönünde değişmesine paralele olarak -müterakki gelir vergisi tarifesi nedeniyle- devlet bütçesi fazla veya açık verir. Bu suretle iktisadi istikrarın sağlanmasına katkı sağlanır.

Ekonomik gereklere göre yeni vergiler ihdas edilmesi veya mevcut vergilerde oran artışına /azalışına gidilmesi, istisna ve muafiyetlerin artırılması/azaltılması da mümkündür.

Para ve sermaye piyasalarının yeterince gelişmediği ekonomilerde vergi sistemi ekonomik kalkınmanın ve istihdamı artırmanın önemli finansman ve politika aracıdır. (Dünya)
7- Beslenme Konusunda Dr. Aytül Gencer Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Teşekkür Konuşmasını Dernek Başkanı Gülüzar Özev Yaptıktan Sonra Topluca İktisadi Dayanışma Kameralarına Resim Vererek Etkinlik Sona Erdi.
Anayasa Mahkemesi Borçtan Dolayı Eve Haciz Konulmasını Mülkiyet Hakkı İhlali Saydı. 6 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı ile . . . .
Cumhurbaşkanının 2811 sayılı Kararı ile sözleşme fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması süreleri “1 ay”daha uzatılmıştır.
Pandeminin iş ve çalışma yaşamına etkilerini azaltmak amacıyla uygulanan “Sosyal Koruma Kalkanı” programı çerçevesinde
31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı
Annem, babamdan dul maaşı alıyordu. Babam işçi emeklisi. Annemin maaşı her ayın 26. günü hesabına yatıyordu.
Dijital dönüşüm; kurumların iş süreçlerinde verimliliğini arttırmak, tüm operasyonlarda devamlı bir iletişim ve dönüşüm içinde olmak,. . . .
Ülkemizde bağımsız denetim uygulamalarının genele yayılması, 2012 yılında yürürlüğe giren yeni Ticaret Kanunu hükümleriyle gerçekleşmiş bulunmaktadır.
Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İş yeri işlemlerinde kolaylık sağlamak, kayıt dışı istihdamla çapraz mücadele ve istihdam üzerindeki formalitelerin azaltılması amacıyla
Okurlarımız erteleme gelecek mi başlığını görünce hemen anlamışlardır konuyu. Öyle ya bir süredir gündemde ilk sıralarda olan . . . .
7194 sayılı Kanun ile değiştirilen 213 sayılı VUK’nın “İzaha Davet” başlıklı 370’inci maddesinin uygulanmasının usul ve esaslarını belirleyen
Nakdi ücret desteği ödemeleri 7 Ağustos itibariyle başladı. Vatandaşlar nakdi ücret desteği ödemelerini banka hesapları ve PTT aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.
Değerli okurlar, malumunuz son birkaç haftadır altın fiyatları üst üste rekorlar kırmakta ve tarihin en yüksek düzeylerine ulaşmış bulunmaktadır.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
17 Ekim 2020 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır.
Toplam 115 gıda ürününün çeşitli ülke ve ülke gruplarından ithalatına uygulanacak ek gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi.
Yukarıdaki başlığı boşuna atmıyoruz. “Vergi” gibi önemli ve bir o kadar da tehlikeli silahla bu kadar oynanmaz ki!...