1- Prof. Dr. Barış Sipahi - (İşletme Sermayesi Yönetimi)