Muhasebenin Dijital Dönüşüm Yolculuğu Konulu Seminere Davetlisiniz
25 Haziran 2019 Salı
Muhasebenin Dijital Dönüşüm Yolculuğu Konulu Seminere Davetlisiniz
Muhasebenin Dijital Dönüşüm Yolculuğu Konulu Seminere Davetlisiniz
13- TMUD Komisyon Başkanı YMM Sabri Tümer Konuşmalarını Yapması İçin Dr. Masum Türker'e Söz Verdikten Sonra Bir Daha ki Toplantıda Görüşmek Üzere Toplantıya Son Verdiler.
" E- Dönüşüm Son Düzenlemelere Göre; Elektronik Defter Genel Tebliği Sıra N0:1 Yapılan Değişiklikler ve Özellik Arz Eden Durumlar " Konulu Seminere Davetlisiniz
Ekim - Kasım 2019 Bilirkişilik Eğitimleri
"Ülkemizde Yaşanan Ekonomik Krizin Vergi Gelirlerine Etkisi" Konulu Etkinliğe Davetlisiniz
" Sanayi Devrimi " Konulu Eğitim Semineri Verilecektir.