Miras kalan malvarlığının vergisi
18 Kasım 2019 Pazartesi
Miras kalan malvarlığı nedeniyle veraset ve intikal vergisi doğuyor. Ancak bu vergi her şartta ödenmiyor. Bazı istisna tutarları mevcut.
Miras kalan malvarlığının vergisi
Miras kalan malvarlığının vergisi

Doç. Dr. Cem Barlas Arslan

Miras kalan malvarlığı nedeniyle veraset ve intikal vergisi doğuyor. Ancak bu vergi her şartta ödenmiyor. Bazı istisna tutarları mevcut.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA TUTARLARI

Miras kalan menkul ve gayrimenkul mallardan (borçlar düşüldükten sonra), evlatlıklar da dahil olmak üzere altsoy (çocuk, torun, torun çocuğu) ve eşten her birine isabet eden miras hissesinin 250.125 TL’si (2019 yılı için) veraset ve intikal vergisinden istisna oluyor. Altsoy bulunmaması halinde ise eşe isabet eden miras hissesinin 500.557 TL’si veraset ve intikal vergisinden müstesna.

VERGİ TARİFESİ

Veraset ve İntikal Vergisi hesaplanırken;

- Önce her mirasçıya isabet eden miras payının tutarı belirleniyor.

- Sonra her birinden ayrı ayrı istisna tutarı düşülüyor.

- Kalan tutarın vergisi, (yüzde 1’den başlayıp 10’a kadar çıkan) tarifeye göre hesaplanıyor.

Söz konusu tarife şu şekilde:

Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi (2019 Yılı İçin)

 

Matrah

Veraset Yoluyla İntikallerde Vergi Oranı (%)

İlk 290.000 TL için

1

Sonra gelen 700.000 TL için

3

Sonra gelen 1.500.000 TL için

5

Sonra gelen 2.700.000 TL için

7

Matrahın 5.190.000 TL’yi aşan bölümü için

10


BEYANNAME SÜRESİ VE ÖDEME

Mirasçıların ölümü takip eden 4 ay içinde veraset ve intikal vergisi beyannamesi vermeleri gerekiyor. Ancak miras bırakan ve mirasçıların bulundukları ülkelerin farklı olması durumunda, beyanname verme süresi uzuyor. Süreler aşağıda yer alan tablodaki gibi:

Ölüm Yeri

Mükellefin Yerleşim Yeri

Süre

Türkiye

Türkiye

4 Ay

Yabancı Ülke

 6 Ay

 

Yabancı Ülke

Türkiye

6 Ay

Ölümün Gerçekleştiği Yabancı Ülke

4 Ay

Ölümün Gerçekleştiği Yabancı Ülkeden Başka Bir Yabancı Ülke

8 Ay


Hesaplanan Veraset ve İntikal Vergisi, her biri Mayıs ve Kasım ayında olmak üzere, 3 yılda ve 6 eşit taksitte ödeniyor.(Hürses)
1- Prof. Dr. Barış Sipahi - (İşletme Sermayesi Yönetimi)
Şirketler niçin holding çatısı altında toplanırlar? Soruyu bir başka şekilde de sorabiliriz. Normalde herhangi bir üretimi olmayan,. . .
Hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “Adisyon” belgesinin, elektronik ortamda e-Belge olarak düzenlenebilmesine, . .
Önceki yazımda şirketlerin mali yapılarının güçlendirilmesi için Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 5/1.e maddesinde düzenlenen gayrimenkul
İstanbul Sanayi Odası (İSO), her yıl geleneksel olarak yayımladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 2019 yılına ait olanını önceki gün kamuoyuna açıkladı.
Bundan 4 yıl önce Amerikan Emperyalizminin FETÖ terör örgütü marifetiyle kalkıştığı hain darbe girişimi Türk Ordusu, . . .
Perpa Kooratifi Yönetim Kurulu Başkanı, SMMM Hacı Demir' in Babası Ziya Demir Hakk'a yürümüştür.
Huzur hakkı ödemelerinin sigorta primine tabi olup olmadığı konusunda uygulamada tereddütler yaşanabiliyor. Huzur hakkı ödenecek kişi, a
Özet : 4447 sayılı Kanunun Geçici 24’üncü maddesi kapsamında ücretsiz izin bildirimi yapılacak dönemde, . . . .
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, 4 yıl önce gerçekleşen darbe girişiminde
Sermaye Piyasası Kurumu'nun daha önce hakkında suç duyurusunda bulunduğu kişilerin yatırım tavsiyesi vermek . .
Mükellefler dayanağını bilemedikleri ya da göremedikleri vergi ve ceza ihbarnamesine karşı ancak dava açtıktan sonra neden vergi ve cezaya muhatap olduklarının gerekçesini öğrenebileceklerdir.
Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanların bildirimi “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”
Vergi incelemesinde amaç, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Vergi incelemesi;
Mali yapıyı güçlendirmede vergisel bir teşvik: gayrimenkul ve iştirak satış kazancı istisnası Ekonominin içinden geçtiği bu zor günlerde,
7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID- 19) salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 23 üncü Maddesindeki ‘’Kısa Çalışma Ödeneği’’ süresi; 01.07.2020 tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı.
2007 yılında emekli oldum. Ancak bu tarih itibarıyla çalışmaya devam ediyorum. Tabii ki SGDP ödeniyor.