Miras kalan malvarlığının vergisi
18 Kasım 2019 Pazartesi
Miras kalan malvarlığı nedeniyle veraset ve intikal vergisi doğuyor. Ancak bu vergi her şartta ödenmiyor. Bazı istisna tutarları mevcut.
Miras kalan malvarlığının vergisi
Miras kalan malvarlığının vergisi

Doç. Dr. Cem Barlas Arslan

Miras kalan malvarlığı nedeniyle veraset ve intikal vergisi doğuyor. Ancak bu vergi her şartta ödenmiyor. Bazı istisna tutarları mevcut.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA TUTARLARI

Miras kalan menkul ve gayrimenkul mallardan (borçlar düşüldükten sonra), evlatlıklar da dahil olmak üzere altsoy (çocuk, torun, torun çocuğu) ve eşten her birine isabet eden miras hissesinin 250.125 TL’si (2019 yılı için) veraset ve intikal vergisinden istisna oluyor. Altsoy bulunmaması halinde ise eşe isabet eden miras hissesinin 500.557 TL’si veraset ve intikal vergisinden müstesna.

VERGİ TARİFESİ

Veraset ve İntikal Vergisi hesaplanırken;

- Önce her mirasçıya isabet eden miras payının tutarı belirleniyor.

- Sonra her birinden ayrı ayrı istisna tutarı düşülüyor.

- Kalan tutarın vergisi, (yüzde 1’den başlayıp 10’a kadar çıkan) tarifeye göre hesaplanıyor.

Söz konusu tarife şu şekilde:

Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi (2019 Yılı İçin)

 

Matrah

Veraset Yoluyla İntikallerde Vergi Oranı (%)

İlk 290.000 TL için

1

Sonra gelen 700.000 TL için

3

Sonra gelen 1.500.000 TL için

5

Sonra gelen 2.700.000 TL için

7

Matrahın 5.190.000 TL’yi aşan bölümü için

10


BEYANNAME SÜRESİ VE ÖDEME

Mirasçıların ölümü takip eden 4 ay içinde veraset ve intikal vergisi beyannamesi vermeleri gerekiyor. Ancak miras bırakan ve mirasçıların bulundukları ülkelerin farklı olması durumunda, beyanname verme süresi uzuyor. Süreler aşağıda yer alan tablodaki gibi:

Ölüm Yeri

Mükellefin Yerleşim Yeri

Süre

Türkiye

Türkiye

4 Ay

Yabancı Ülke

 6 Ay

 

Yabancı Ülke

Türkiye

6 Ay

Ölümün Gerçekleştiği Yabancı Ülke

4 Ay

Ölümün Gerçekleştiği Yabancı Ülkeden Başka Bir Yabancı Ülke

8 Ay


Hesaplanan Veraset ve İntikal Vergisi, her biri Mayıs ve Kasım ayında olmak üzere, 3 yılda ve 6 eşit taksitte ödeniyor.(Hürses)
4- Sunumları Yapan Ülkü Paker Polat, Konuşmalarını Yapması İçin MMMBD Genel Başkanı Mahmut Şahin'i Kürsüye Davet Etti.
İTO 19 Mali Müşavirler Meslek Komitesi olarak düzenlemiş oldukları “Ekonominin paydaşları güz dönemi kahvaltı etkinliklerinde
Kamuoyunda büyük gürültü kopartan vergi teklifi 21 Kasım 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesini sağlayacaklarını söyledi.
21 Kasım 2019 günü TBMM’de kabul edilerek yasalaşan 7193 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle eklenen 107/A...
Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Hiç kimse inkâr etmesin, aramızda bugün dolar kaç lira oldu diye haberlere bakmayan, euro borçlandıysak karalar bağlamayan,
Hepimizin bildiği üzere 07.11.2019 tarih ve 30941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7190 sayılı Kanun ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklikler yapıldı.
15.07.2019 Tarih ve 30832 sayılı Resmi Gazete’de 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım Ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun yayımlanmıştır.
Gökyüzünde yıldıza ve her gün yeniden doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak tüm karanlıklara meydan okur.
eklif ile, yıllık izin ücreti, iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat, ...
Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ..
İstanbul SMMM Odası Eğitim Müdürü İnci ŞALCI’in Sunumlarıyla E-Uygulamalar Konulu Seminer Düzenledi
Turizm payı, yukarıda sayılan ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda
Bu günlerde gazetelerde sürekli olarak vergi idaresinin veya SGK’nın borçlulara e-Ödeme emri gönderdiği, daha önce gönderdiklerine ise e-Haciz uyguladığı