Mini istihdam paketi yürürlüğe girdi
28 Temmuz 2020 Salı
İşten çıkarma yasağının 30 Haziran 2021, kısa çalışma ödeneğinin sektörler itibarıyla 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmasını . . . .
Mini istihdam paketi yürürlüğe girdi
Mini istihdam paketi yürürlüğe girdi

İşten çıkarma yasağının 30 Haziran 2021, kısa çalışma ödeneğinin sektörler itibarıyla 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmasını öngören mini istihdam paketi Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşten çıkarma yasağının 30 Haziran 2021, kısa çalışma ödeneğinin sektörler itibariyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki veren, koronavirüs sürecinde kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulayan ve yeniden faaliyete geçen iş yerlerine normalleşme desteği verilmesini öngören mini istihdam paketi Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yürürlüğe giren istihdam paketine göre, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecek. Koronavirüs sürecinden en fazla etkilenen turizm sektöründe kısa çalışmanın uzatılması bekleniyor.

1 Temmuz’dan önce pandemi nedeniyle kısa çalışma ödeneğine geçen ve çalışanlarını ücretsiz izine çıkaran iş yerlerinin normal çalışmaya geçmeleri halinde 3 ayı geçmemek üzere, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Yeniden faaliyete geçen iş yerlerine işçi başına aylık 868 lira destek verilecek. Bu destek SGK’ya yapılacak prim ödemelerinden mahsup edilecek. İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi, kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği verilen süreye göre belirlenecek. Normalleşme desteği alan işverenler, aynı işçiler için bu süre boyunca diğer prim teşviki ve istihdam desteklerinden yararlanamayacaklar. Cumhurbaşkanı 3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bütün olarak 6 aya kadar uzatabilecek.

İşten çıkarma yasağı uzatılabilecek

Yürürlüğe giren yasaya göre, belirli iş sözleşmesi, hizmet sözleşmesi ile çalıştırılanlarda sözleşme süresi sona erenler, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetin sona vermesi, her türlü hizmet alımı ile yapım işlerinde işin sona ermesi durumlarında iş akdi feshedilebilecek. Mevcut düzenlemeye göre, işveren sadece İş Kanununda yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık durumunda iş akdini feshedebiliyordu. Teklifle işten çıkarma yasağı her defasında 3’er aylık dilimlerle olmak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek. İşten çıkarma yasağı 17 Nisan’da 3 ay süreyle getirilmiş ve sürenin dolmasının ardından 17 Ağustosa kadar uzatılmıştı. Bu tarihten sonra 3’er aylık sürelerle işten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek. Bu süreçte işveren işçileri ücretsiz izne çıkartabilecek. Ücretsiz izindeki işçiye aylık 1168 lira ödeme yapılacak.

İş güvenliği uzmanına erteleme

50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ile kamuya ait iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesi zorunluluğu 31 Aralık 2023 tarihine kadar ertelendi. (Ankara (Dünya))
7- Beslenme Konusunda Dr. Aytül Gencer Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Teşekkür Konuşmasını Dernek Başkanı Gülüzar Özev Yaptıktan Sonra Topluca İktisadi Dayanışma Kameralarına Resim Vererek Etkinlik Sona Erdi.
Anayasa Mahkemesi Borçtan Dolayı Eve Haciz Konulmasını Mülkiyet Hakkı İhlali Saydı. 6 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı ile . . . .
Cumhurbaşkanının 2811 sayılı Kararı ile sözleşme fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması süreleri “1 ay”daha uzatılmıştır.
Pandeminin iş ve çalışma yaşamına etkilerini azaltmak amacıyla uygulanan “Sosyal Koruma Kalkanı” programı çerçevesinde
31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı
Annem, babamdan dul maaşı alıyordu. Babam işçi emeklisi. Annemin maaşı her ayın 26. günü hesabına yatıyordu.
Dijital dönüşüm; kurumların iş süreçlerinde verimliliğini arttırmak, tüm operasyonlarda devamlı bir iletişim ve dönüşüm içinde olmak,. . . .
Ülkemizde bağımsız denetim uygulamalarının genele yayılması, 2012 yılında yürürlüğe giren yeni Ticaret Kanunu hükümleriyle gerçekleşmiş bulunmaktadır.
Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İş yeri işlemlerinde kolaylık sağlamak, kayıt dışı istihdamla çapraz mücadele ve istihdam üzerindeki formalitelerin azaltılması amacıyla
Okurlarımız erteleme gelecek mi başlığını görünce hemen anlamışlardır konuyu. Öyle ya bir süredir gündemde ilk sıralarda olan . . . .
7194 sayılı Kanun ile değiştirilen 213 sayılı VUK’nın “İzaha Davet” başlıklı 370’inci maddesinin uygulanmasının usul ve esaslarını belirleyen
Nakdi ücret desteği ödemeleri 7 Ağustos itibariyle başladı. Vatandaşlar nakdi ücret desteği ödemelerini banka hesapları ve PTT aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.
Değerli okurlar, malumunuz son birkaç haftadır altın fiyatları üst üste rekorlar kırmakta ve tarihin en yüksek düzeylerine ulaşmış bulunmaktadır.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2020 -2019 -2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 ve Diğer Yılları İçerir)
17 Ekim 2020 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır.
Toplam 115 gıda ürününün çeşitli ülke ve ülke gruplarından ithalatına uygulanacak ek gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi.
Yukarıdaki başlığı boşuna atmıyoruz. “Vergi” gibi önemli ve bir o kadar da tehlikeli silahla bu kadar oynanmaz ki!...