Meslek Örgütümüzün Gündemi
19 Şubat 2018 Pazartesi
Günün önemine istinaden ASMO başkanı Sn: E.TAYFUN ÇAVDAR' IN Konuşması dinleyiniz.....
Meslek Örgütümüzün Gündemi
MESLEK  ÖRGÜTÜMÜZÜN GÜNDEMİ…..(!)

 (LÜTFEN DİNLEYİNİZ- DÜŞÜNÜNÜZ….)

Günün önemine istinaden ASMO başkanı Sn: E.TAYFUN ÇAVDAR' IN Konuşması dinleyiniz.....

Gürsel Yurtbahar - SMMM - Antalya

     Anayasamızın 102. Maddesine göre kurulan mesleki örgütlerinin son zamanlarda gündeme gelmesi, Mesleki örgütlerin bugüne kadar topluma katkısının ve meslektaşlarına katkısını görülmemesinin üzüntüsünü yaşamaktayız.      En son yayınlanan araştırma sonuçlarına göre;

MUHASEBE mesleğinin  topluma faydalı  bir meslek olması ……….% 83.6

MUHASEBE mesleğinin toplumda saygınlığı …..................…….………% 82

MUHASEBE mesleğinin  gelir ve eğitim olarak …….............….……% 64.23

Açıklanmaktadır.

Bana göre MESLEK MENSUBUNUN topluma faydası bir meslek olmasının oranı daha yüksektir. Kamu kurum- kuruluşları ile kurumsal firmalar ve STÖ yöneticilerinde meslek mensubunun bulunmasıdır.

Başarının en önemli kaynağı BİLGİ ve DİSİPLİNDİR.

BİLGİ-DİSİPLİN ve ÇALIŞMA meslektaşlarımızın an unsuru olmakta olup vazgeçirmez unsurudur.

    ANTALYA SMMMO BAŞKANI  SN:E.Tayfun ÇAVDAR ‘ seminer öncesi yaptığı  konuşmasını dinledikten sonra ;2008 yılında yazdığım yazının ne kadar önemli olduğunu düşündüm ve güncelliğinin koruduğu için tekrar sizler  ile paylaşıyorum..

   Sn: ÇAVDAR ‘ ın konuşmasını tüm meslek mensuplarımız kadar bu konuda ilgili kişilerin çok dikkatli olarak dinlemesi gerektiğini düşünüyorum….

Muhakkak dinleyiniz……

Saygılarımla…..19/02/2018

*****

GÜRSEL YURTBAHAR-SMMM/ANTALYA
  Mesleğimiz !

Gürsel Yurtbahar - SMMM - 12 Şubat 2008 Salı –Antalya

Bir saatliğine mutlu olacaksanız,şekerleme yapın.

Bir günlüğüne mutlu olacaksanız,balık avlamaya gidin.

Bir aylığına mutlu olacaksanız,evlenin.

Bir yıllığına mutlu olacaksanız,bir servete konun. Tüm yaşam boyu mutlu olacaksanız,
İŞİNİZİ SEVİN. (Çin atasözü)

01 Haziran 1989 tarihinde kabul edilen meslek yasamız 19 .Yılını tamamlamaktadır. Gençliğin en güzel yıllarını yaşamakta ve karar aşamasında seçilme ve seçme hakkının bulunduğu gençlik yıllarını gerçek olgunluk yaşına gelmiş bulunmaktayız.

Meslek yasamızın ve yönetmeliklere göre mesleğimizin;

a-Devlete karşı sorumlulukları,
b-Topluma karşı sorumlulukları,
c-Müşterilere karşı sorumlulukları,
d-Mesleki kuruluş-kuruluşlara karşı sorumlulukları,
e-Kendisine karşı sorumluklarını;
bugüne kadar yerine getirmiştir.Meslek örgüt olarak sorumluluklarımızın yerine getirmek için, meslek mensubu ve örgütü olarak üzerimize düşen her görevi yaptık.

Örnek olarak ; 

Maliye Bakanlığının ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının beyanname ve bildirgeleri İnternet ortamında alınması uygulaması yeni bir dönemi başlatmıştır. E-Beyan dönemi kurumları çalışmaları ve denetlemelerini kolaylaştırmıştır.

Meslektaşlarımız bu uygulamada teknik/bilgi yönünden kurumlardan önde giderek, büyük başarı sağlamışlardır.

Mesleki örgütümüz/meslektaşlarımız sorumlulukları gereği mevzuatta yapılması gerekenleri, yapacaklarını ispatlamışlardır.

Meslektaşlarımız maddi kazançları olmadan bu ispatı yapmışlardır.

Meslektaşlarımızın kendi güvenlikleri sağlanmadan bu ispatı yapmışlardır.

Meslektaşlarımız iş ve işyeri güvenliği sağlanmadan bu ispatı yapmışlardır.

Bu ispatın tek kaynağı SEVGİ 'dir.

Meslek örgütümüz ve meslektaşlarımız İŞİNİ çok seviyorlar.

…………………………………………………………………………………………………………………..

SONUÇ:

İŞİMİZİ/MESLEĞİMİZİ çok seviyoruz.

Sevgimizin karşılığında çok fedakarlık yapıyoruz....

Yapmaya devam edeceğiz....

Ancak ANGARYA olan yükleri değil....
(Kanuni beyannamelerin dışında olan formları-bildirgeleri)

Bu yükleri sevmiyoruz.... sevmeyeceğiz.....

3568 sayılı kanuna ve mesleğimize ;

Meslektaş ve örgüt olarak sahip çıkacağız...”

------------------------------------------------------------------------------
Lütfen Aşağıda Defter Beyan Sistemi, E-Serbest meslek Makbuzu ve BES İşlemleri Eğitim Semineri  Vidomuzu İzleyiniz. 


Kamuoyunda 'Hurda araç teşviki' olarak bilinen 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında
Gelir vergisi mükelleflerinden basit usulde vergilendirilenler hariç olmak üzere ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek kazancı sahipleri ve kurumlar vergisi mükellefleri,
Yatırımların teşvikine ve yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Hem mevzuatta önemli düzenlemeler, hem de uygulamada önemli iyileştirmeler yapılıyor.
5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren “Mali Tatil”
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (BSMMMO) Ramazan Bayramı’nın ikinci günü Kültürpark’taki Dörtler Restaurant’ta gerçekleştirdiği geleneksel bayramlaşma töreni,
Uzunca sayılacak bir süredir futbol maçlarını baştan sona izlemiyorum. Tesadüfen denk gelirse maç özetlerine şöyle bir bakıyorum.
4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca, işverenlerce işçilere verilecek yıllık ücretli izinler kanun ve yönetmelikle belirlenir.İşyerinde işe başladığı günden itibaren,
Yeminli mali müşavirler (YMM), meslek kanunundan gelen zorunluluk nedeniyle mükelleflerin (gerçek ve tüzel kişilerin) mali tablolarını ve beyannamelerini ilgili mevzuat hükümleri,
Ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç), serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri için yılda dört defa söz konusu olan mükellefiyetlerden birisi de,
Dolayısıyla eğer riskin devam etmesini sonlandırma imkanı çıkmışşa bunu değerlendirmek gerekir.
7143 sayılı Yasa'ya göre 18.05.2018 tarihi itibariyle gümrük idarelerince takip edilen gümrük alacaklarını kesinleşmiş alacak, kesinleşmemiş alacak,
Ülkemizdeki şirketlerin büyük bir kısmı aile şirketi olarak limited şirket statüsünde kurulmaktadır. Limited şirket ortaklarının sorumluluğunun genişliği,
Önümüzdeki 15.06.2018 Cuma günü, dini bayramlardan biri olan Ramazan Bayramının 1. gününü ülke olarak hep birlikte idrak edeceğiz.
7143 sayılı Kanun 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Anılan Yasa ile ilgili 1 Nolu Tebliğ'de 26 Mayıs 2018 tarihli ....
Tarh işlemi kısaca, idareyi alacaklı statüsüne kavuşturan ve idarenin alacağını miktar itibariyle tespit eden bir icrai idari işlemdir.
Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan Ayı’nın son bulması ve Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Ramazan Bayramınızı Kutlar,Şeker Tadında Sağlık ve Huzur Dolu Nice Bayramla Dileriz.
İstanbul Meslekte Birlik geleneksel iftar programını İBB Zeytinburnu Çırpıcı Tesislerinde yoğun bir katılımla gerçekleştirdi.