Meslek Örgütümüzün Gündemi
19 Şubat 2018 Pazartesi
Günün önemine istinaden ASMO başkanı Sn: E.TAYFUN ÇAVDAR' IN Konuşması dinleyiniz.....
Meslek Örgütümüzün Gündemi
MESLEK  ÖRGÜTÜMÜZÜN GÜNDEMİ…..(!)

 (LÜTFEN DİNLEYİNİZ- DÜŞÜNÜNÜZ….)

Günün önemine istinaden ASMO başkanı Sn: E.TAYFUN ÇAVDAR' IN Konuşması dinleyiniz.....

Gürsel Yurtbahar - SMMM - Antalya

     Anayasamızın 102. Maddesine göre kurulan mesleki örgütlerinin son zamanlarda gündeme gelmesi, Mesleki örgütlerin bugüne kadar topluma katkısının ve meslektaşlarına katkısını görülmemesinin üzüntüsünü yaşamaktayız.      En son yayınlanan araştırma sonuçlarına göre;

MUHASEBE mesleğinin  topluma faydalı  bir meslek olması ……….% 83.6

MUHASEBE mesleğinin toplumda saygınlığı …..................…….………% 82

MUHASEBE mesleğinin  gelir ve eğitim olarak …….............….……% 64.23

Açıklanmaktadır.

Bana göre MESLEK MENSUBUNUN topluma faydası bir meslek olmasının oranı daha yüksektir. Kamu kurum- kuruluşları ile kurumsal firmalar ve STÖ yöneticilerinde meslek mensubunun bulunmasıdır.

Başarının en önemli kaynağı BİLGİ ve DİSİPLİNDİR.

BİLGİ-DİSİPLİN ve ÇALIŞMA meslektaşlarımızın an unsuru olmakta olup vazgeçirmez unsurudur.

    ANTALYA SMMMO BAŞKANI  SN:E.Tayfun ÇAVDAR ‘ seminer öncesi yaptığı  konuşmasını dinledikten sonra ;2008 yılında yazdığım yazının ne kadar önemli olduğunu düşündüm ve güncelliğinin koruduğu için tekrar sizler  ile paylaşıyorum..

   Sn: ÇAVDAR ‘ ın konuşmasını tüm meslek mensuplarımız kadar bu konuda ilgili kişilerin çok dikkatli olarak dinlemesi gerektiğini düşünüyorum….

Muhakkak dinleyiniz……

Saygılarımla…..19/02/2018

*****

GÜRSEL YURTBAHAR-SMMM/ANTALYA
  Mesleğimiz !

Gürsel Yurtbahar - SMMM - 12 Şubat 2008 Salı –Antalya

Bir saatliğine mutlu olacaksanız,şekerleme yapın.

Bir günlüğüne mutlu olacaksanız,balık avlamaya gidin.

Bir aylığına mutlu olacaksanız,evlenin.

Bir yıllığına mutlu olacaksanız,bir servete konun. Tüm yaşam boyu mutlu olacaksanız,
İŞİNİZİ SEVİN. (Çin atasözü)

01 Haziran 1989 tarihinde kabul edilen meslek yasamız 19 .Yılını tamamlamaktadır. Gençliğin en güzel yıllarını yaşamakta ve karar aşamasında seçilme ve seçme hakkının bulunduğu gençlik yıllarını gerçek olgunluk yaşına gelmiş bulunmaktayız.

Meslek yasamızın ve yönetmeliklere göre mesleğimizin;

a-Devlete karşı sorumlulukları,
b-Topluma karşı sorumlulukları,
c-Müşterilere karşı sorumlulukları,
d-Mesleki kuruluş-kuruluşlara karşı sorumlulukları,
e-Kendisine karşı sorumluklarını;
bugüne kadar yerine getirmiştir.Meslek örgüt olarak sorumluluklarımızın yerine getirmek için, meslek mensubu ve örgütü olarak üzerimize düşen her görevi yaptık.

Örnek olarak ; 

Maliye Bakanlığının ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının beyanname ve bildirgeleri İnternet ortamında alınması uygulaması yeni bir dönemi başlatmıştır. E-Beyan dönemi kurumları çalışmaları ve denetlemelerini kolaylaştırmıştır.

Meslektaşlarımız bu uygulamada teknik/bilgi yönünden kurumlardan önde giderek, büyük başarı sağlamışlardır.

Mesleki örgütümüz/meslektaşlarımız sorumlulukları gereği mevzuatta yapılması gerekenleri, yapacaklarını ispatlamışlardır.

Meslektaşlarımız maddi kazançları olmadan bu ispatı yapmışlardır.

Meslektaşlarımızın kendi güvenlikleri sağlanmadan bu ispatı yapmışlardır.

Meslektaşlarımız iş ve işyeri güvenliği sağlanmadan bu ispatı yapmışlardır.

Bu ispatın tek kaynağı SEVGİ 'dir.

Meslek örgütümüz ve meslektaşlarımız İŞİNİ çok seviyorlar.

…………………………………………………………………………………………………………………..

SONUÇ:

İŞİMİZİ/MESLEĞİMİZİ çok seviyoruz.

Sevgimizin karşılığında çok fedakarlık yapıyoruz....

Yapmaya devam edeceğiz....

Ancak ANGARYA olan yükleri değil....
(Kanuni beyannamelerin dışında olan formları-bildirgeleri)

Bu yükleri sevmiyoruz.... sevmeyeceğiz.....

3568 sayılı kanuna ve mesleğimize ;

Meslektaş ve örgüt olarak sahip çıkacağız...”

------------------------------------------------------------------------------
Lütfen Aşağıda Defter Beyan Sistemi, E-Serbest meslek Makbuzu ve BES İşlemleri Eğitim Semineri  Vidomuzu İzleyiniz. 


7- Yeditepe ve Işık Üniversitesi Öğr. Görevlisi Dr. Engin Ergüden "Büyük ve Orta Boy İşletmeleri İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)" Konulu Sunumlarını Tamamladıktan Sonra Kapanış Konuşmasını Altınordu Yaparak, Kameralarımıza Topluca Resim Verdiler.
Mart/2018 ayının 23’ünde Muhtasar Beyannamenin, Sigorta aylık prim ve hizmet belgelerinin, 26'sında . . . .
Vergi Denetim Kurulu 2017 yılı Faaliyet Raporu yayımlandı. Bu raporda yer alan verilerden hareketle; vergi oranının yükselmesi durumunda,
15.03.2018 tarih ve 7101 sayılı 7101 Sayılı Kanun – İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile iflas ertelemesi düzeni yerine konkordato düzeni getirilmiştir.
2017 yılında elde edilen gelirlere ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi süresi 26 Mart Pazartesi akşamı doluyor.
2017 Yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1-26 Mart 2018 tarihleri arasında verilecektir.
Sağlık güvencesi olmayanların da sağlık güvencesine kavuşturulması için getirilen genel sağlık sigortasında primlerin devlet tarafından mı,
17.03.2018 tarihinde “Geleceğin Mali Müşavirleri Derneği”nin İzmir Sanat Merkezinde Gerçekleşen " İnşaat Muhasebesi" seminerine ilgi büyüktü.
Meclis; konutunda ürettiği elektriği satanlara vergi muafiyeti, elektrikli araçlara teşvik, amatör spor kulüplerinin desteklenmesi ve hurda araç sahiplerine yeni araç alımında
Dr. A.Engin ERGÜDEN ' in Sunumlarıyla; Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBI FRS) Konulu Eğitim Seminer Düzenledi
Gelir Vergisi Kanunu'nun 21'inci maddesiyle, binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılında elde edilen hasılatın belli bir kısmı gelir vergisinden istisna edilmiş
Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nu gözden geçirme çalışmaları tamamlandı ve devreden KDV'nin iadesi de dâhil olmak üzere . . .
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Sıfır vergi geliyor. Sadece işçinin maaşını vereceksiniz. Bu teşvikler üç yıl sürecek. Bu teşviklerden yararlanın." dedi.
Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
15.03.2018 Tarihinden İtibaren Yeni Kurulacak Anonim Şirket, Limited Şirket Ve Kooperatiflerin Defterleri Ticaret Siciline Tasdik Ettirilecektir.
Bilindiği üzere, denetim kuruluşları ve denetçilerin uymak zorunda oldukları rotasyon hükümleri Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin . . . .
Katma Değer Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair ve Şirket Kuruluşlarında Değişiklikler Konulu Eğitim Semineri Verdi.