"Meslek Odaları Torba Taslakta"
22 Haziran 2020 Pazartesi
TMMOB'a bağlı 19 meslek odası, odaların yapısını değiştiren yasa taslağına tepki göstererek örgütlü mücadelenin parçalanmak ve kamu . . .
"Meslek Odaları Torba Taslakta"
İstanbul - BİA Haber Merkezinden Nilay Vardar'ın Haberine Göre

"Meslek Odaları Torba Taslakta"

TMMOB'a bağlı 19 meslek odası, odaların yapısını değiştiren yasa taslağına tepki göstererek örgütlü mücadelenin parçalanmak ve kamu yararı adına denetim görevi üstlenen odaların piyasalaştırılmak istendiğini belirtti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 6235 Sayılı kuruluş yasasını hükümetin torba yasası içinde değiştirmek istenmesine tepkili.

Mimarlar Odası'nda bir araya gelen 19 oda ortak yaptıkları açıklamada, kendilerini ilgilendiren yasa tasarısının kendilerine danışılmadan oldu bittiye getirilerek hazırlandığını belirtti.

"Merkeziyet ve denetim ortadan kalkıyor"

Odalar adına konuşan İstanbul İl Koordinasyonu Sekreteri Süleyman Solmaz, bu yasa tasarısı ile odaların örgütlü mücadelesini parçalamak ve kamu yararı adına denetim görevi üstlenen odaların piyasalaştırılarak ticari mekanlara dönüştürülmek istendiğini belirtti.

Yasa tasarısına göre, eskiden Ankara'daki merkez kararıyla kurulan şubeler sistemi ortadan kaldırılıyor. Buna göre, her şehirde meslekten 25 ila 100 kişi varsa merkeze bağlı olmadan il odaları kurulabilecek. 100 kişi varsa oda kurulması zorunlu, 100 kişinin altında ise tercihe bağlı.

Solmaz, il odaları ile merkezi örgütlülüğün parçalanarak meslek odalarının denetim mekanizmasının ortadan kaldırılmak istendiğini belirtti.

Yine yasa taslağına göre, odaların ticari faaliyette bulunmalarının önü açılıyor. Solmaz, kamu yararı adına çalışan meslek odalarının ticari mekanlara dönüştürülmesinin hedeflendiğini söyledi.

Sulukule'yi odalar iptal ettirdi

Solmaz, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) meslek odalarını kendisine engel gördüğünü belirterek  odaları kamusal niteliğinden arındırarak "rant politikalarına" kolayca uygulamak istediğini belirtti.

Çünkü odaların kamuoyuna tarafsız ve bilimsel temellerle gerçeklikleri aktaran; gerektiğinde hukuk yoluyla yanlışlarla mücadele eden bir kamu kurumu olduğunu sözlerine ekledi.

Solmaz, İstanbul özelinde odaların açtığı davalar nedeni ile gerçekte rant amaçlı olduğu açıkça ortada olan, kentsel dönüşüm adı altında sürdürülen projelerin bazılarının durdurduğunu bu yüzden de TMMOB'un iktidarın hedefi haline geldiğine dikkat çekti.

Buna örnek olarak da Sulukule'de iptal edilen kentsel dönüşüm projesini gösterdi.

"Torba yasanın tamamı neoliberal zihniyetin ürünü"

Torba yasanın içinde sadece TMMOB yasası değil ayrıca, Yapı Denetimi Hakkında Kanun, İmar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Kıyı Kanunu, İskan Kanunu, Mera Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili düzenlemeler de bulunuyor.

Solmaz, torba yasa taslağının bütününe bakıldığında neoliberal zihniyetin kentleri, tarım arazilerini, kıyıları, meraları ve doğal yaşam alanlarını bir sermaye birikim alanı olarak hedef aldığını belirtti. (NV)
5- İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Adalet Sarayı önündeki 'Savunma Mitingi'nde Basın Açıklamasını Yaparken Hareketli Anlar Yaşandı.(SON)
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) istisnaları düzenleyen 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, kurumların, . . . .
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın da hizmet vereceği Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası,
1 Temmuz tarihi itibariyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olan mükelleflerce 30 Haziran 2020 tarihine “5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalı”ndan düzenlenmesi gereken e-Arşiv Faturalar Hakkında
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında . . . .
Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Kıdem tazminatının TES'e dönüştürülmesine ilişkin yasal düzenlemeyle ilgili süreç devam ederken, yeni kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.
Belirli Kriterleri Aşan İşyerleri, 6698 Sayılı Kanuna Göre, Veri Sorumluları Siciline (VERBİS’e) 30.06.2020 Tarihine Kadar Yapılması . . . .
Vergi Usul Kanunu’nun 7103 sayılı Kanun’un 12’nci maddesi ile değişik 353’üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde, . . .
Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından bira, rakı ve sigaraların maktu ÖTV tutarlarının yüzde 6,89 oranında artırıldığını belirtti.
Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın katıldığı bir internet haber sitesinde,
Dünya koronavirüs ile ilgili olarak ilk dalgayı atlatmış olmasına rağmen ilk dalga boyunca yapılan harcamalar nedeniyle artan
Enflasyon rakamı, memur ve memur emeklisi ile işçi, çiftçi ve esnaf emeklilerinin maaşlarına ne kadar yansıyacak? İşte yanıtı..
Tüketici Fiyat Endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre %1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,88 arttı.
2681 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan . . .
Gelir Uzmanlığı Karşılıklı Yer Değiştirme Taleplerinin Değerlendirme Sonuçlarına İlişkin Duyuru
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Temmuz’dan itibaren ödenmeye başlayacağını bildirdi.
Binek Otomobillerin giderleri ve amortismanlarının gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilmesinin sınırlandırılması konusunda . . .
Bilindiği gibi 7194 sayılı Kanun’la birden fazla işverenden ücret geliri elde edenlerle ilgili kurallarda bazı değişiklikler yapıldı.