Mersin SMMM Odası Tarafından Bilgi Mahiyetinde Gönderilen;"Özel Okullarda Uygulanacak KDV Oranlarına İlişkin " Duyuru
14 Eylül 2020 Pazartesi
31/7/2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2812 sayılı ile . . . .
Mersin SMMM Odası Tarafından Bilgi Mahiyetinde Gönderilen;"Özel Okullarda Uygulanacak KDV Oranlarına İlişkin " Duyuru
Mersin SMMM Odası Tarafından Bilgi Mahiyetinde Gönderilen;

"Özel Okullarda Uygulanacak KDV Oranlarına İlişkin
Duyuru

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı

ACELE

Sayı : 50169878-200.03.01 -E. 101262    10.09.2020

Konu : KDV Oranları

İlgi : 07/09/2020 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, 31/7/2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2812 sayılı ile 30/8/2020 tarihli ve 31229 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarına ilişkin olarak;

-    1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilecek eğitim ve öğretim hizmetlerine ilişkin olarak 1 Eylül 2020 tarihi öncesinde faturası düzenlenen avans niteliğindeki ödemelere uygulanan %8 oranındaki katma değer vergisinin (KDV) %1 olarak düzeltilip düzeltilemeyeceği,

-    Düzeltmenin mümkün olması durumunda aradaki farkın iadesinin nasıl yapılacağı,

-    "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliği" uyarınca, okul yönetimleri tarafından doğrudan ve/veya dışarıdan hizmet temin edilmesi yoluyla eğitim hizmeti yanında verilen yemek, servis gibi hizmetlerin ayrıca ücretlendirilmesi nedeniyle bu işlemler için eğitim hizmetlerine yönelik tek bir fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği ile bu hizmetlerin faturada ayrıca gösterilmesi halinde KDV oranlarının nasıl uygulanacağı,

-    Öğrenci servis ve yurt hizmetlerinde hangi oranda KDV uygulanması gerektiği
hususlarında bilgi talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

-    (1/1) maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

-    (8/2) maddesinde, vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya KDV'yi fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde, düzenlediği bu tür vesikalarda KDV gösterenlerin, bu vergiyi ödemekle mükellef olduğu, bu hususun kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerli olduğu, bu gibi sebeplerle fazla veya yersiz hesaplanan ve Hâzineye ödenen verginin, Hazine ve Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre işlemi yapan mükeilefe iade edileceği, şu kadar ki söz konusu iadenin yapılabilmesi için işlemle ilgili beyanların düzeltilmesi ve fazla veya yersiz hesaplanan verginin satıcı tarafından alıcıya geri verilmesinin şart olduğu,

Metnin tamamı için tıklayınız >>>>> 10-09-2020-kdv.pdf
2003 yılında vefat eden eşimden dolayı Bağ-Kur dul aylığı almaktayım. Babam Emekli Sandığı emeklisi ve hayatta.
Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda Konya SMMM Odasına girişlerde
Dünyada ekonomik ve sosyal alanda tüm dengeleri alt üst eden COVID-19 salgını gündemdeki yerini koruyor.
Konya SMMM Odası Başkanı Abdil Erdal, Ahilik Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Hazine arazileri çiftçilere 10 yıllığına kiraya verilecek. İlk yıl kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1.5’i olacak.
25 Şubat 2020 tarih ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2151 Sayılı “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla
Bu paranın 38 milyar doları Cayman, Seyşeller, Bermuda Bahama ve Man Adası gibi vergi cennetlerinde tutuluyor.
Sitemiz 13 ada. Her ada parsellere ayrılmış ve 140 parsel var. Plan gereği her parselde bodrum+3 kat tek bağımsız bölümlü. Alt yapısı, sosyal tesis alanları ve . .
Covid-19’un en çok etkilediği alanlardan biri dış ticaret. Dünya genelinde ihracat ve ithalat düşüyor. Türkiye’de Mart’tan beri yaşadıklarımızı,
2010 yılında Anayasa’da yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesi (AYM)’ne bireysel başvuru yolu açılmış ve o günden sonra . . .
Merkezi yönetim bütçesi Ağustos ayında 28 milyar 220 milyon 389 bin lira fazla verdi. Bütçe geçen yılın aynı döneminde 576 milyon TL fazla vermişti.
Vergi Usul Kanunu’nun 3. maddesi, vergi kanunlarının lafzı ve ruhu ile hüküm ifade ettiğini söylüyor.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 67 kişi hayatını kaybetti, bin 742 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan’ı Makamında Ziyaret Etti.
Fon, kâr payı vs. adı ne olursa olsun bir iç kaynağın sermayeye eklenmesi halinde, artık fon, kâr payı vs. niteliğini yitirir ve sermayenin bir parçası olarak sermayenin içinde erir.