Merdiven Yönteminden Uzay Muhasebesine
11 Kasım 2016 Cuma
Arif Aytulun
Hızla gelişen dünyamızda düşünce ve istekler tarihsel akış içinde buluşların sınırlarını zorlamıştır. Bu zorlamalarda insanoğluna medeniyet kapısını açmıştır.

Merdiven Yönteminden Uzay Muhasebesine

Arif Atyulun- YMM

Hızla gelişen dünyamızda düşünce ve istekler tarihsel akış içinde buluşların sınırlarını zorlamıştır. Bu zorlamalarda insanoğluna medeniyet kapısını açmıştır. Her istek başka bir isteği çağrıştırıp, bizleri yeni bir çalışma ve buluşa götürmüştür. Bende bu bilinçle olayı mesleğim gereği Mali yapılanma açısından irdelemek istedim. Bakın nerelerden nerelere geldim.  Örneğin MÖ 3.000 de Mısırda papirüs üzerine kayıt ile ambar muhasebesinden başlayan mesleki tarihsel serüven MÖ 2000 de Mezopotamya da Asurlar, Anadolu’da prohititler arasındaki Ticari İlişkiler hesaplaşma, kil tabletler üzerine kayıt yanında MÖ 500 de Batı Anadolu Lidyalılar Gediz Vadisinde ilk metal para kullanımını uygulayarak ticaretin kolaylaştırılması yanında kayıt düzenine giden yolun açılmasını sağlanmıştır. M.S.770 Abbasi Devleti (750-1258)Merdiven Yönteminin, devlet Muhasebe yöntemi olarak doğuşuna şahit olup,1879 a kadar Ortadoğu da kullanıldığını görüyoruz.19.yüzyılın 2.yarısında Ortadoğu çift yanlı kayıt yöntemi ile tanışıp,20.yüzyılda çift yanlı kayıt yöntemi bu coğrafyada genel kabul görmüştür.

UZAY MUHASEBESİ.docx

59- Divan Başkanı Ziya Disanlı, Meslekte Birlik Grubundan Halil Erdem Gültekin' e Söz Verdi. Halil Erdem Gültekin Nispi Temsille İlgili Görüşlerini Sundu.(SON)
Kulüp Toplantılarınızı Uygun Fiyatlarla Toplantı Odalarımızda Yapabilirsiniz.
Galata Bankerleri ve Tüccarları