Mali müşavirlere 32 yeni uzmanlık alanı
09 Mayıs 2019 Perşembe
Mali müşavirlik mesleğinin her gün gelişmesi ve değişmesi meslekte yeni uzmanlık alanları yaratılması gerekliliğini ortaya çıkardı.
Mali müşavirlere 32 yeni uzmanlık alanı
Mali müşavirlere 32 yeni uzmanlık alanı

Mali müşavirlik mesleğinin her gün gelişmesi ve değişmesi meslekte yeni uzmanlık alanları yaratılması gerekliliğini ortaya çıkardı. 

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkan Adayı Turgay Kanarya, “Dünya her gün gelişiyor, değişiyor. Mesleğimizin de fonksiyonları her geçen gün gelişmekte, değişmekte. Bunun gereği olarak meslektaşlarımıza uzmanlaşma eğitimleri vereceğiz. 32 tane yeni uzmanlık alanı yaratıyoruz. Bir alanda uzmanlaşan kişiyi markalaştırmak istiyoruz.” dedi.

44 bin üyeli İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) 12 Mayıs Pazar günü Olağan Genel Kurulu'nda seçime gidiyor. İSMMMO seçimlerinde Başkan adayı olan Turgay Kanarya, mesleğin gelişmesi adına her alanda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Belirli alanlarda meslek mensuplarını uzmanlaştıracaklarını vurgulayan Kanarya, “Mali müşavirlik mesleği her gün değişiyor ve gelişiyor. Buna uyum sağlamak için de meslekte uzmanlık eğitimlerin geliştirilmesi gerekiyor. 32 tane yeni uzmanlık alanı yaratıyoruz. Bir alanda uzmanlaşan kişiyi markalaştırmak istiyoruz.” dedi.

Meslek mensuplarının uzmanlaşması için eğitimler verileceğini açıklayan Kanarya,

Meslektaşlarımıza;

* Ticaret kanunu uygulama uzmanlığı, 
* İç denetim uzmanlığı, 
* Şirket derleme ve derecelerinde uzmanlığı, 
* Yönetim muhasebesi, 
* Finans yönetimi ve bütçeleme, 
* Kurumsal yönetim, 
* Risk yönetim, 
* Vergi danışmanlığı, 
* Vergi ihtilafları ve çözüm yolları, 
* Sektörel muhasebe ve vergi uygulamaları,  
* Sosyal güvenlik uzmanlığı ve 
* İnsan kaynakları uzmanlığı alanlarında eğitim vereceğiz.” 

diye söyledi.

MALİ MÜŞAVİRLERE ARABULUCULUK İMKANI

Meslektaşlarına yeni iş alanları sağlamak için çalışmalarda bulunacaklarını aktaran Kanarya, 

“Meslektaşlarımıza yeni iş alanları sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öncelikle işlem denetçiliği müessesinin geri getirilmesi için mücadele edeceğiz. Arabuluculuk için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arabuluculuk yolunun sadece hukuk mezunlarına değil, muhasebe alanına giren konularla ilgili olmak üzere meslek mensuplarımızı da açılmasını sağlayacağız. Son olarak ise vergi danışmanlık faaliyetlerimizi geliştirip meslektaşlarımızın vergi mahkemelerinde temsil hakkı kazanması için gerekli yasal çalışmalarımızı başlatacağız.” 

dedi.
1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Balıkesir SMMM Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Oda Sekreteri Eren Çekiç'le Muhasebe Mesleğini ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Masaya Yatırdı.
Paranın olduğu yerde verginin olmaması beklenemez ve vergi hayatın birçok yerinde olduğu gibi dini vazifelerin yerine getirilmesinde de hayatımızın içinde.
Vergi icra hukuku olarak da bilinen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 13’üncü maddesinde hüküm altına alınan ihtiyati haciz müessesesi . . . . .
Yazılı bölümü 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde, sözlü bölümü ise 20-21-22 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen
Gülerken düşündüren……………….Düşündürürken öğreten……………..Öğrettiğini unutturmayan……………Maliyenin ve mesleğimizin unutulmaz hocası……
Elbette ki, 5510 Sayılı Kanunla Kanun’un 53. Maddesi’nde yer alan 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 4/b bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı sayılanların,
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’nun 353/1 maddesi hükmüne göre verilmesi ve alınması gereken fatura ve gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile
Yeni TTK’nın 390. maddesinin birinci fıkrasına göre, “Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının
3 yıldır işsiz, etrafımın yardımıyla yaşıyorum. 1 Ekim 1977 doğumluyum. 25 Ekim 1999'da SSK kapsamında mühendis olarak işe başladım ve
Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. İlk 6 ayda 78.6 milyar TL açık veren bütçe, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye devrinden sonra...
Otomotiv sektör temsilcileri yaşadıkları kriz karşısında bazı isteklerini ve önerilerini sıralıyorlar. Aralarında Rusya’da sektörün yaşadığı krizden
Toplantının hemen başında Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Tekstil sizin için ne anlama geliyor?” diye sordu. Ucuz işgücü, zorlu çalışma şartları, ç
Bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esaslar, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve
İdeal olan şirketlerin kendi öz kaynakları ile yatırımlarını yapmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri olmakla birlikte, bu her zaman mümkün olmaz ve kaynak ihtiyacı
Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek . . . . .
BİLSEM sonucu MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar sonrasında kesin kayıt hakkı elde edecek isimler ortaya çıktı.
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
2576 sayılı “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un, “Vergi Mahkemeleri’nin Görevleri” başlıklı