Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Şişli Şubesi;
01 Eylül 2018 Cumartesi
Genel Kurul İlanı
Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Şişli Şubesi;

Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Şişli Şubesi;

Genel Kurul İlanı


1 - Şubemizin 16. Seçimli olağan Genel kurulu 18 EYLÜL 2018 tarihinde Salı. günü saat 15:00’da aşağıda yazılı gündem maddeleri doğrultusunda Halide Edip Adıvar Mahallesi, Darülaceze Cd. 9/1-1, 34382 Şişli/İstanbul 

NAZIM HİKMET KÜLTÜR MERKEZİ adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25 EYLÜL 2018 Salı günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin katılımını önemle rica ederiz.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve Yoklama,
2. Başkanlık Divanının seçilmesi,
3. Divana Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,
4. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
5. Yönetim Kurulu adına Şube Başkanının konuşması,
6.Konukların tanıtımı ve konuşmaları,
7.Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Kesin hesaplar ve Denetleme Kurulu Raporunun 
ayrı ayrı okunması,
8. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Kesin hesaplar ve Denetleme Kurulu Raporunun 
ayrı ayrı Görüşülmesi,
9.Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı ibrası,
10.Yeni dönem için Üye giriş ve üyelik aidatlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
11. Yeni Çalışma Dönemi Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
12.Seçimde kullanılacak oy pusulalarının şeklinin görüşülmesi ve onaylanması,
13. Seçime katılacak adayların listelerinin Divana bildirilmesi ve tanıtılması,
14.Yönetim, Denetleme, Onur Kurulları Asıl ve Yedek Üyeleri ile Genel Merkez Genel Kurul Delegeleri Seçiminin yapılması,
15.Dilek ve Temenniler..
8- Uyumsoft E-Dönüşüm Koordinatörü Arif Erhun Öçal " E-Fatura, E-Arşiv, E-İrsaliye ve E-Dönüşüm Uygulamaları" Konulu Sunumlarını Tamamlayarak Sözlerine Son Verdi.
" E-Fatura, E-Arşiv, E-İrsaliye ve E-Dönüşüm Uygulamaları İle Güncel Mesleki Konulara İlişkin Kahvaltılı Eğitim Seminerine Davetlisiniz.
" Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlik, Bağımsız Denetçilik Mesleğinin Geleceği Yeniden Yapılandırılması İş Dünyasına Katkıları " Konulu Seminere Davetlisiniz.
Atamızın Aramızdan Ayrılışının 80. Yılı Anmaları Kapsamında Konferansa Davetlisiniz.
"Vergi (Usul) İncelemeleri ve mesleki Sorumluluklar" Konulu Seminere Davetlisiniz.