Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Karşıyaka Şubesi Başkanlığından (İzmir)
11 Eylül 2018 Salı
2018 yılı Seçimli Olağan Genel Kurul toplantımız aşağıda yazılı gündem maddeleri dahilinde
Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Karşıyaka Şubesi Başkanlığından (İzmir)

Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Karşıyaka Şubesi Başkanlığından (İzmir)

Sayın Dernek üyemiz ve meslektaşlarımız 

2018 yılı Seçimli Olağan Genel Kurul toplantımız aşağıda yazılı gündem maddeleri dahilinde 21 Eylül 2018 Cuma günü saat 13.00 de Karşıyaka Belediyesi toplantı salonu Karşıyaka İZMİR adresinde yapılacaktır. Ancak çoğunluk sağlanmaması durumunda 28 Eylül 2018 Cuma günü saat 13.00 da aynı adreste çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. 

Genel kurulumuza katılmanız bizleri onurlandıracaktır. 

Saygılarımızla 

Savaş GÜVENÇ 
Şube Başkanı 

GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ 

1- Açılış ve yoklama 
2- Başkanlık divanın seçilmesi 
3- Divana Genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi 
4- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması 
5- Yönetim kurulu adına Şube başkanının konuşması 
6- Konukların tanıtımı ve konuşmaları 
7- Yönetim Kurulu Çalışma raporu, Kesin hesaplar ve denetleme kurulu raporunun ayrı ayrı okunması. 
8- Yönetim kurulu çalışma raporu, Kesin hesaplar ve Denetleme kurulu raporunun ayrı ayrı görüşülmesi. 
9- Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı ibrası 
10- Yeni dönem için üye giriş ve üyelik aidatlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi 
11- Yeni çalışma dönemi bütçesinin okunması görüşülmesi ve onaylanması 
12- Seçimde kullanılacak oy pusulalarının şeklinin görüşülmesi ve onaylanması 
13- Seçime katılacak adayların listelerinin Divana bildirilmesi ve tanıtılması 
14- Yönetim Denetleme Onur Kurulları Asıl ve Yedek Üyeleri ile Genel Merkez Genel kurul Delegeleri seçiminin yapılması 
15- Dilek ve Temenniler
16- Divan Başkanı Kenan Mülayim, Ondördüncü Gündem Maddesi Olan Seçim Maddesine Geçerek Üyelerin Oylarını Kullanarak Yeni Yönetimi Seçmesi İçin Hazırlıklarını Tamamladılar. (SON)
Seçimli Olağan Genel Kurula Davet
16. Olağan Genel Kurul Toplantısında Sizleri Aramızda Görmekten Onur Duyarız.
2018 yılı Seçimli Olağan Genel Kurul toplantımız aşağıda yazılı gündem maddeleri dahilinde