Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Fatih Şubesi üyelerine 6335'in TTK'ya getirdiği yenilikleri ve kâr payı avans dağıtımına ilişkin bilgi verdi.
05 Ekim 2012 Cuma
Önceki gün gerçekleştirdikleri kahvaltı etkinliğine ilişkin olarak katılan üyelere ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen isimlere teşekkür ederek başlayan MMMBD Fatih Şubesi başkanı Halim Bursalı
Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Fatih Şubesi üyelerine 6335

Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Fatih Şubesi üyelerine 6335'in TTK'ya getirdiği yenilikleri ve kâr payı avans dağıtımına ilişkin bilgi verdi.

İktisadi Dayanışma Haber Ajansı- Seda Duygu Pekel - (Haber Müdürü)

Önceki gün gerçekleştirdikleri kahvaltı etkinliğine ilişkin olarak katılan üyelere ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen isimlere teşekkür ederek başlayan MMMBD Fatih Şubesi başkanı Halim Bursalı, yıl sonunun yaklaştığına işaret ederek, üyeleri defterlerine ilişkin yıl sonunda olası kötü sürprizlere karşı inceleme yapma uyarısında bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun iş görmezlik ödeneği konusunda işverenlerden istenen mail adresine ilişkin olarak da Bursalı, '' Şu anki sistem iş görmezlik raporunu 5 gün içinde girmemiz gerekiyordu. Kurum yazı gönderiyordu. Gerçekleştirmediğimiz takdirde cezaya uğruyorduk yeni sisteme göre işverene de mail gelecek. Personel raporlu ama çalışmış mı, çalışmamış mı 5 gün içinde çalışmıyor onayını vereceksin ki ödeneğini alsın. 5 günde gerçekleştirmediğimiz takdirde cezalı işveren olacak'' ifadesinde bulundu.

''Geçen hafta konuşmuştuk hangi firmalar bağımsız denetime tabi tutulacak konusunu'' diyen Bursalı şunları ifade etti: '' Onların ölçüleri taslak olarak yayınlandı ciro 250 milyon ,aktif büyüklük 150 milyon , çalışan sayısı500. Bu üç kriterden ikisini aşanlar bağımsız denetime tabi tutulacaklar. Yine başka bir yönetmelik taslağı yayınlandı bu bağımsız denetçilerin kimler olacağına ilişkin. Geçici maddede bana göre tehlikeli yorum var.''31. 12. 2013 tarihine kadar yetkilendirilenler'' diyor bir sonrakinde ise''31.12.2014'e kadar yetkilendirilenlerden 10 yıllık meslek mensupları'' diyor şimdi o tarihe kadar yetkilendirilenlerle neyi kastediyor? Yani 31.12.2013'e kadar yetkilendirilmediğinde bir daha bu maddeden yararlanamayacağı noktasında bir soru işareti oluşuyor.''

Toplantıda konuşan İstanbul Mali Müşavirler Muhasebeciler OdasıBaşkan Yardımcısı Turgay Kanarya, bağımsız denetime ilişkin kanunun meslek mensupları için neyi anlattığını şu sözlerle ifade etti: ''2013 yılına kadar her arkadaşımın yaptığı, mesleki tecrübe olan kabul edilecek. mesleki tecrübeye ne giriyor? Staj, üniversite.. bu şekilde girerse daha farklı atmosferlerle girileceğini tahmin ediyorum. 4 yıl mesleğini icra etmiş kişi bağımsız denetçi olarak ruhsat alacaktır, tabi bu kişilere kısa bir eğitim düşünülüyor. Bununla ilgili tek bir üniversite vardı, şimdi 30 tane üniversiteyle anlaştıklarının duyumunu aldım.''

''Mükellef gelsin para gelsin mantığı yanlış''

Kanarya, İSMMMO'da düzenlenen Müşteri İlişkileri Yönetimi Konferansına ilişkin olarak da pazarlama tekniğinin değinildiğine vurgu yaparak, 270 kişinin başvurup yaklaşık 100 kişinin gelmediğinin altını çizdi. Konferansta mesleki anlamda pazarlamanın nasıl yapılması gerektiğinin bilgisi verildiğine işaret eden Kanarya, ''yıllardır biz çok mükellef çok para takdiğini uyguluyoruz ama artık müşteri bazlı herşey. Mükellef kral. şunu görüyorum son iki yılda özellikle genç kesimde bir yenileme var . Ama mükelef gelsin para gelsin mantığı yanlış'' şeklinde konuştu.

İSMMMO Başkan Yardımcısı Turgay Kanarya'nın ardından tekrar söz alan Fatih Şube Başkanı Halim Bursalı, geçen hafta yönetim kurulu üyesi Kadir Osoydan ile birlikte yürüttükleri 6335'in TTK'ya getirdiği yeniliklere bu hafta kar payı avansla ilgili olarak devam edeceğine dikkati çekerek, şunları ifade etti: '' Yönetim Kurulu faaliyet raporunda bulunması gereken hususlar kar payı avansın dağıtımına ilişkin tebliğ yayınlandı. Kurumlar vergisinde bir düzenleme vardı,ama anayasa mahkemesi onu iptal etti. Neden çünkü TTK'da karşılığı yoktu. Şimdi onun da düzenlemesi geldi. Artık kar payı avansı ile karşı karşıyayız. Şimdi hem anonim şirketlerde hem limited şirketlerde kar payı avansı verebileceğiz.''

Kâr payı avansı tutarları Genel Kurul kararınıizleyen en geç 6 hafta içerisinde ödenir.

'Şimdi kar payı neydi ? Net dönem kârı veya serbest yedek akçeler üzerinden ortaklara ve kâra katılan diğer kimselere genel kurulca dağıtılmasına karar verilen tutarı, Kar payı avansını ne şekilde tanımlamış tebliğ, Kâr payından mahsup edilmek üzere ara dönem finansal tablolara göre oluşan kârlar üzerinden hesaplanan tutarı, Bu kar üzerinden paylarımızı hesaplayacağız. Serbest yedek akçe Genel kanuni yedek akçelerin sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısınıaşan kısmı ile Kanun ve sözleşme gereği ayrılanlar dışında genel kurulca ayrılmasına karar verilen yedek akçeleri, Hangi hallerde dağıtabiliriz diyen Bursalı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''1. si, mutlaka genel kurul kararına ihtiyacımız var. 2.si tüm ara dönemlerde 3-6-9 aylık dönemlerde finansal tablolarda kar hesaplanmış olması gerekiyor. İlgili hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansınıkarşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, Yanidağıttığımız avansın daha altında bir karla karşı karşıya kaldık diyelim o durumda tebliğ diyor ki önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden yararlanacağız ki onun içinde mutlaka serbest yedek akçeye sahip olmamız gerekiyor. Yetmezse verilen kar payı avansını ortaklar iade edecekler. Bu kar varsa yapılacak işlem.

2. seçenekse ilgili hesap döneminin sonunda zararın oluşmasıdurumunda, dönem finansal tablolara göre avans verdik o zaman 1. Şık; varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacak, bu akçelerin oluşan zararıkarşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilecektir, Faaliyetteyken de ortaklarımıza kar payı avans dağıtımı yapabiliyoruz konumuz bu.

2.Sık; serbest yedek akçelerimizi hesaplayacağız. Genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirilecek, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilecektir. Genel kurulca kar payı avansı dağıtımıyla ilgili karar alınabilmesi için sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinintoplantıda hazır olması, bu nisabın toplantı süresince korunması ve toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kâr payı avansı dağıtılması yönünde kullanılmış olması gerekir. TTK, limited şirketlerinde ise toplantı yeter sayılarını kolaylaştırdı. limited şirketlerde ise kar payı avansı için toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğunun kâr payı avansı dağıtılması yönünde olması gereklidir. Genel kurulun kararından itibaren 6 hafta içerisinde kar payı avansının dağıtılmasıgerekiyor.''

9- Güncel Mevzuattaki Son Değişiklikler Üzerine Sunumlarına Dr. Veysi Seviğ Devam Ederken, Zaman Zaman Gelen Sorulara Sohbet Havası İçinde Cevaplar Verdi.(SON)
Bir Hizmet Daha;
ORTA VE İLERİ DÜZEY EXCEL KURSU
IX.MUVVS MUHASEBE UYGULAMALARI ve VERGİ MEVZUATI SEMPOZYUMU