"Mali Mühendislik Kuramı"
09 Ağustos 2018 Perşembe
Dijitalleşme; e-defter, e-fatura, e-beyanname, interaktif vergi dairesi ve defter beyan sistemi gibi uygulamalarla muhasebe mesleğinin kayıttan beyan aşamasına kadar hemen hemen her adımına dokunur.
"Mali Mühendislik Kuramı"
"Mali Mühendislik Kuramı"

İsmail Tekbaş - SMMM - Gaziantep

Dijitalleşme;  e-defter, e-fatura, e-beyanname, interaktif vergi dairesi ve defter beyan sistemi gibi uygulamalarla muhasebe mesleğinin kayıttan beyan aşamasına kadar hemen hemen her adımına dokunur. Günümüzde geleneksel muhasebe uygulamaları, yerini dijital muhasebe uygulamalarına bırakıyor.Diğer taraftan geleneksel uygulama tarzından, dijital uygulama tarzına geçiş, muhasebe mesleği adına değişim zorunluluğunu ortaya koyuyor. Bu durumu muhasebe mesleği için “Dijital Evrim”olarak tanımlayabiliriz. Hiç şüphesiz, dijital dönüşüm bir kere başladı ve farklı yaratıcılar elinde muhasebe mesleğine yeni fırsatlar sunacaktır. Dolasıyla dijital dönüşümün teorik olarak doğru okunması gereklidir.

Dijital uygulamaların ortaya çıkması, muhasebe mesleğinin kâğıt ve defter gibi geleneksel yöntemlerle olan ilişkisini değiştiriyor. Muhasebe mesleği söz konusu olduğunda, dijital sistemler ve teknolojiler, profesyonel muhasebecilere müzakere etmeleri için yeni materyaller, süreçler ve değerler getiriyor. Muhasebe mesleğinde sözel kültür,  yerini sayısal ve analitik kültüre doğru yön çevirmiş durumda. Bu nedenle günümüzde geleneksel muhasebe uygulamaları yeniden sorgulanıyor.  Tartışmanın odağındaki temel sorular ise; muhasebe mesleği yok mu olacak, dijital sistemler muhasebe meslek mensuplarının yerini mi alacak ve muhasebe dünyasında dijitalleşmeyi nasıl okumalıyız?  Mali mühendislik kuramı,  bu can alıcı soruların üzerinde yükseliyor. Dijital sistemlerin muhasebe mesleğinde yarattığı inanılmaz değişim ile birlikte,  muhasebe meslek mensuplarının dijital sistemleri doğru kullanılabilme, doğru bilgiye ulaşma ve yönetebilme süreçlerinde, dijital alana dair yepyeni bir dilin kurulması gerektiği de ortadadır. Çünkü dijital muhasebe, dijital bir sistemi kullanma becerisinden çok daha fazlasını içerir. Kuram, bu sorulardan hareketle muhasebe mesleğinin dijital devrime uyum sağlaması amacıyla,  “Mali Mühendisliğin”yeni bir model olup, olamayacağını tartışmayı amaçlar.

Mali mühendislik kuramı, muhasebenin dijitalleşmesinde temel oluşturan kavramları, ilkeleri ve prosedürleri kapsar. Muhasebe mesleğini dijitalleşme temelinde nasıl şekillendireceğini ele alır. Kuram, dijitalleşmenin muhasebe yapısına ve muhasebe meslek mensuplarına etkileri ile ilgilenir. Muhasebe uygulamalarının dijitalleşme ile birlikte yaşayacağı değişime yoğunlaşarak, muhasebe mesleğinde ve meslek mensuplarında yarattığı değişimi analiz eder. Ve dijitalleşme odağında muhasebe mesleğinin yeniden tasarımına odaklanır. 

Mali mühendislik kuramı, sistematik ilke ve metodoloji ifadesinden oluşan muhasebe türevidir.  Kuramın rolü, muhasebe uygulamalarını dijitalleşme çerçevesinde geliştirmek ve dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkacak olan muhasebe sorunlarını çözmektir. Kuramın amacı ise, dijitalleşmenin muhasebe uygulamalarına etkilerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için genel referans çerçevesini oluşturan tutarlı bir dizi mantıksal ilkeler sağlayarak yeni bir model önerisi sunmaktır. Yeni bir model önerisi yokluğunda, muhasebe mesleğinin dijitalleşmeye uyum sağlamasını beklemek ise gerçekçi değildir.  

Dijital dönüşümde yalnızca malzeme, araç ya da tekniğin değil;algının değişmesi de önemli.Bu durumda, muhasebe eğitiminin bu gerçeklerden yola çıkarak, muhasebe meslek mensuplarının dijital sistemlere olan algılarını ve farkındalıklarını geliştirecek şekilde yapısını değiştirmesi gerekiyor. Kuram, muhasebe mesleğinin ve meslek mensuplarının dijitalleşmeden nasıl etkileneceklerini tahmin ederek, mühendislik yetenekleri çerçevesinde mevcut muhasebe eğitiminin yeniden şekillenmesini sağlar. Dijital muhasebenin kavramsallaştırılmasında en önemli unsur,  dijital evrim için mühendislik yeteneklerinin kullanılmasıdır. Bu bağlamda, mühendislik bilimi muhasebe meslek mensuplarına analitik ve sayısal düşünme, etkin iletişim, problem çözme, yaratıcılık ve olaylara büyük resminden bakma yeteneği kazandıracaktır. Ve bu yetenekler muhasebe meslek mensuplarının dijital dönüşümü gerçekleştirebilmesi için kritik öneme sahiptir.  
Sonuç olarak, bugün muhasebe mesleğinde kullanılan verilerin tamamı bilgisayar ortamında üretilmektedir.  Başka bir ifadeyle,  günümüz muhasebe endüstrisinin uygulama süreçlerinde dijital sistemlerden kaçınılması neredeyse imkânsızdır. Dijital dünya bu eksende bizlere muhasebe adına yeni tartışma alanları açıyor. Mali mühendislik kuramı, bu tartışmalar ekseni üzerinde yapılanmaktadır. Çünkü muhasebe mesleği dijitalleşme ile birliktedeğişiyorve bunun ötesinde muhasebe meslek mensuplarına yeni fırsatlar yaratıyor.

Makalenin Sözü: “Dehanın ve erdemin sonsuz alanı, gözlerimizin önünde açıldığı zaman, yeryüzünün sınırları kaybolur.” Immanuel Kant 
Mali müşavirlik için ilk adım olan SMMM Staja Başlama Sınavı’na yönelik düzenlenen hazırlık kursu, Öğr. Gör. Adem Yıldırım’ın verdiği ‘Finansal Muhasebe’ dersiyle başladı.
Türkiye'nin ilk mesleki haber ajansı ve mevzuat portalı 35. yıl dönümünü kutladı.
Teklif ile; 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Ürteimi, İletimi, ...
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos...
Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk ÖZSELEK, 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçlarını ödeyemeyen mükellefler için çıkarılan kanuna dikkat çekti.
İstanbul’da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu’nda 01-02 Aralık 2018 tarihlerinde yapılan ‘SMMM Yeterlilik Sınavı’ Bursa’dan 295 mali müşavir adayının katılımıyla gerçekleşti.
Geçen ay basında çıkan bir haber Antalya kamuoyunun ilgisini Narenciye Bahçesi alanına yöneltmiştir. Şehrin ortasında neredeyse tek kalmış, Antalya’nın simgesi narenciye ağaçları ile
Mesleğimizin, Meslek Mensuplarının Geleceği Kişisel Çıkarlara ve Makamlara Feda Edilmektedir."
Kentsel dönüşüm kapsamına giren binalardan daire ve dükkan alan vatandaşlar tapu harç ödemelerini geri alabilecek.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi . . . Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi . . .
"Burası 2019 Oda seçimlerinin başlangıç yeri olacaktır. Devrim burada başlıyor"
Yılın başından başlayıp artan bir hızla, ekonomideki olumsuz gelişmeleri ortadan kaldırmak için hükümet yoğun bir mesai harcamaktadır.
Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı, Yenikapı’daki...
Piyasalar tarafından merakla beklenen 2018 Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu.
Aylardır birbiri ardına rekor kıran enflasyon, milyonlarca memur ve emekli ile asgari ücretlilere yapılacak zamlar yaklaşınca eksiye geçti.
“Mükemmel bir dijital dönüşüm için ihtiyacımız nedir?” diye sorarsanız, size verebileceğim en iyi cevap: “Tasarım Odaklı Düşünme” olur.