MMMBD Üsküdar Şubesi, İktisadi Dayanışma İle Bir ilke İmza Attı.
07 Ocak 2016 Perşembe
Bizler İktisadi Dayanışma olarak, 34 Yıldır Muhasebe Mesleğini İcra eden meslek mensuplarına hizmet vererek
MMMBD Üsküdar Şubesi, İktisadi Dayanışma İle Bir ilke İmza Attı.
MMMBD Üsküdar Şubesi, İktisadi Dayanışma İle Bir ilke İmza Attı.
Bizler İktisadi Dayanışma olarak, 34 Yıldır Muhasebe Mesleğini İcra eden meslek mensuplarına hizmet vererek
MMMBD Üsküdar Şubesi, İktisadi Dayanışma Yuvarlak Masa Toplantısında Bir Araya Gelerek, İlklere İmza Atmaya devam ediyorlar.....

Bizler İktisadi Dayanışma olarak, 34 Yıldır Muhasebe Mesleğini İcra eden meslek mensuplarına hizmet vererek 35. yaşımıza girebilmenin mutluluğunu Üsküdar Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerinden;

Şube Başkanı Sayın Cemil N.Atilla, 

Başkan Yardımcısı Sayın Yüksel Güleç, 

Başkan Yardımcısı Sayın Tarık Demirkesen, 

Sayman Sayın Fatma Gürel ve 

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nurten Demirel ile Cemil Beyin ofisinde bir araya gelerek aşağıdaki konu başlıklarını masaya yatırdık. 

 * Şube Başkanı Atilla' ya,  neden Üsküdar şube başkanlığına  aday  olduğunu, gelecekteki projelerinin ne olduğunu, 

 * Günümüz de sivil toplum kuruluşlarının meslekteki yeri ve önemini,

 * Türkiye de iç ve dış savaşlar yaşanırken, bu savaş ortamında muhasebecilerin durumu ve konumları hakkında,

 * Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubunun 3' e  bölünmeleriyle, 2016 yılı mayısta yapılacak olan seçimlere 3 liste halinde girerken bunun yanında diğer gruplardan da seçimlere girenler olacak. Çağdaş grubun bölünmesinin nedenlerini,

 * Üsküdar şubesi olarak çalışmaları arasında ekonomik şartları el vermeyen veya mesleğe yeni katılmış meslek mensupları için her hangi bir çalışmalarının olup, olmadığını, mali durumu zayıf meslek mensuplarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için her hangi bir fon oluşturup, oluşturmadıklarını,

 * Diğer şubelerle çalışmaları hakkında, Genel Merkezden (MMMBD) beklentilerinin olup olmadığı, varsa neler bunların neler olduğu veya olacağı,

 * Türkiye genelinde şubelere, yeni şubelerin eklenip eklenmemesi,

 * Verilen hizmetler karşılığında haklarının alınıp, alınmadığı,

 * İcra ettikleri meslekte kariyer açısında son noktalarının ne olacağı,

 * Son zamanlarda sıkça üzerinde durulan usul incelemeleri hakkında,

 * 5786 sayılı yasa gereği NİSBİ TEMSİLLE ilgili görüşleri,

 * 6552 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunun vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması hakkında görüşlerini,

 * Serbest çalışanların mesleki anlamda avantaj ve dezavantajları nelerdir,

 * Bağımlı çalışan meslek mensuplarının mesleki anlamda  avantaj ve dez avantajları hakkında,

  * Muhasebe mesleğinin, DÜNÜ, BUGÜNÜ ve GELECEĞİ ve nereye gittiği hakkında görüşlerini,

 * Sayın Arıkan Yeminli Mali Müşavir oldu fakat henüz Belgesini almadı. Bu dönem, seçimler de 5786 sayılı yasa gereği aday olamıyor. Ancak delege seçildiği an, TÜRMOB' da  hizmetlerine devam edebilecek. Siz bu seçimlerde oda başkanlığında kimi görmek istersiniz,

 * Yeni bir seçimli genel kurula giderken sizce muhasebe camiasının en büyük sorunu nedir?

Yukarıdaki soru ve sorunları masaya yatırdıktan sonra, Sayın Yüksel Güleç' le

 * AVM' lerin  muhasecilere  vurduğu darbe yi masaya yatıralım . (küçük ölçekli esnafın kapanma noktasına geldiğini masaya yatıralım dedik)

 * Türkiye de kaç tane AVM varsa, her AVM de de belirli markalar var. bu büyük firmaların muhasebeleriAnkara İstanbul, İzmir de v.s. büyük illerimizde tek merkezden tutuluyor. Daha önce yüzlerce mali müşavirin yapmış olduğu işleri, kendi bünyesin de 5 tane mali müşavir ve ymm le muhasebe kayıtlarını yaparak, siz meslek mensuplarının pastada ki  payı küçülüyor veya yok ediyor. AVM lerin dez avantajlarını,

 * Kısacası büyük balıklar her zaman küçük balıkları yutuyor. Bu da günümüz de yaşam savaşı veren küçük esnafı bitiriyor, tüketiyor, adeta yutuyor, yok ediyor. sadece büyük balıklar yaşamlarını garanti altına alırken, küçük balık diye örneklediğimiz küçük esnaf yok oluyor. bu yok olmanın önüne nasıl geçilebilir.

* Muhasebe mesleğinin olmazsa olmazları,

* Bağımsız denetim hakkında görüşlerini, ve bağımsız denetime sıcak bakıp, bakmadıklarını,

* Yeminli Mali Müşavir olamayı düşünüp, düşünmediklerini masaya yatırdık.

10 Bölüm halinde derlemiş olduğumuz söyleşiyi izlemek için http://www.iktisadidayanisma.com/iktisadiTV/ tıklayınız.

10 Bölüm halinde derlemiş olduğumuz söyleşiyi izlemek için http://www.iktisadidayanisma.com/iktisadiTV/ tıklayınız.

8- BMMG Tüm Katılımcıları Sahneye Davet Edilerek " Çanakkale İçinde Vurdular Beni" yi" Koro Halinde Söylediler. Celal Özgüroğlu Atatürk Sülüetini BMMG İlçe Temsilcilerine Hediye Ederek Bir Döneme Daha Damgalarını Vurdular.
MMMD Genel Merkezi 15 Aralık 2018 Cumartesi Günü Yeni Genel Başkanı Belirlemek Üzere Seçimli Olağan Genel Kurula Gidiyor.
Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Adı Olan Fakat, Tam Anlamıyla Uygulanamayan "Mali Tatilde" Edirne SMMM Odası Başkanı Sayın Kenan Karakuş' la Mesleki Konuları Masaya Yatırdılar.
Kuruluş Amaçları ve Gelecekte Kadın Muhasebecilerle Yapacakları Çalışmalar Üzerine Mini Söyleşi Yaptık.
Odaların Konumu, Meslek Mensuplarının Durumu, KGK ve Bağımsız Denetimin Konumunu Masaya Yatırdık. Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer, SİZ, 3568 sayılı Muhasebe Mesleği Uygulayıcıları İçin İstanbul Meslekte Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ethem Yüksel Kahveci ile Mini Söyleşi Yaparak Muhasebe Mesleğini, Odaların geleceğini ve Mesleki Sorunları Masaya Yatırdılar.