MMMBD Şişli Şubesi 2017 Yılının Son Toplantısında;
17 Aralık 2017 Pazar
7061 Sayılı Kanun Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 2018 yılı defter tasdik ücretleri Konusunda;
MMMBD Şişli Şubesi 2017 Yılının Son Toplantısında;
MMMBD Şişli Şubesi 2017 Yılının Son Toplantısında;

7061 Sayılı Kanun Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 2018 yılı defter tasdik ücretleri Konusunda; 

- Hüseyin Turan  YMM ve 
- Gülnaz Güler   SMMM' in Sunumlarıyla Meslek Mensuplarını Bilgilendirdiler.

Şişli Şube Başkanı Sayın Nesrin Altın; Açılış Konuşmasıyla sözlerine şöyle başladı.

" DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ MERHABA,"

"Yılın son toplantısında sizlerle birlikteyiz. Katılımınız için çok teşekkürler, Özellikle bizim bir çok etkinliğimizde bizi yalnız bırakmayan Kadın Muhasebeciler Derneği başkanı Gülüzar  Özev ve yönetim kurulu kadın meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kadın dayanışması böyle bir şey,
Derneğimiz kurucularından Turgut Arığ’a çok teşekkür ediyoruz.

2017 yılını geride bırakmak üzereyiz.2017 yılında MMMBD Şişli olarak çeşitli faaliyetlerle bir arada olduk.

2017 yılında neler yaptık,2017 ülkemiz için çok önemli bir yıl oldu, parlamenter sistemin yerine başkanlık sisteminin geçirilmesi amacıyla bizlere dayatılan yeni anayasanın yanlış olduğunu Şişli derneği olarak çeşitli konuklarla tartıştık, NAZAN MOROĞLU,MERDAN YANARDAĞ,CAN ATAKLI gibi isimleri toplantılarımıza davet ettik.

TÜRMOB ‘da yapılacak genel kurulun gündeminde olan  yeni yönetmelik taslaklarını Dr. MASUM TÜRKER ile değerlendirdik.

Temmuz ayında İTALYA gezisi gerçekleştirdik.

E defter e irsaliye e fatura güncellemelerinin  sunumunu UYUM SOFT firması ekibine yaptırdık.ve yeni dönem açılış kokteyli düzenledik.

En son VEYSİ SEVİĞ hocamız yeni dönem vergi incelemelerini değerlendirdi.

Şişli şubesi olarak Genel merkezin düzenlediği futbol turnuvasına katıldık.

Elbette çok kapsamlı bir faaliyet dönemi geçirmiş sayılmayız.

Üyelerinin çoğu  dernek üyelerimizden oluşan yeni bir grup oluşumu ÖNCÜ MALİ MÜŞAVİRLER grubu ve yönetim gücünü elinde bulunduran grubun baskıları sonucu toplantıya katılan arkadaşlarımızın sayısının azalışı bizlerin enerjisini düşürdüğünü ama tüm bu olumsuzlukların arkasına sığınmadan görevimiz ve sorumluluğumuzun bilinci ile hareket ettik ve etmeye devam edeceğiz.

Eğitim konusunda İSMMMO gerekli çalışmaları yapıyor. Eğitimi elbette hepimiz önemsiyoruz.
Ancak İSMMMO ve TÜRMOB çıkarılacak ya da çıkan bizimle ilgili yasalara itiraz etme yerine eğitmekle yetiniyor. Kurumsal konumları gereği itiraz etme şansları olamayabilir. En azından çıkacak yasalarda önceden danışılması gereken bir kurum olduğu yönünde söz hakkının olduğunu kabul ettirmeli,

Biz dernekler aracılığı ile çıkan bizimle ilgili yasalara tepki göstererek kamuoyu oluşturabiliriz.
Son günlerde tebliğler havada uçuşuyor. Takip edemiyoruz. Mükelleflerimiz karşısında yanlışa düşmeyelim,mükelleflerimizi zarara uğratmayalım diye tebliğleri takip etmeye çalışıyoruz. 

Yapılan değişiklikleri sadece nasıl uygulayacağımızı anlamaya çalışan bir seyirci topluluğu gibiyiz.
Önümüzdeki yıl yine eğitim çalışmalarımızı ve sosyal aktivitelerimizi sürdüreceğiz.

2018 yılında sorumluluklarımız ve angaryalarımız artıyor. 

Örneğin muhtasarda çalışanların meslek kodlarının yanlış yazılması nedeniyle ya da aldıkları ücretleri düşük gösteren mükellefle birlikte müteselsil sorumlu olacağız. Sahte ve yanıltıcı belge düzenlemiş olma nedeniyle hapis cezası ile bile karşı karşıya kalabiliriz.

Belki de ceza olarak öncelikle biz muhasebecileri e deftere geçirdiler. Aldığımız ücretlerin tarifenin altında olması halinde sorgulanacağız. Umarım bu sistemin kayıtdışılığı ve haksız rekabeti önleyici bir katkısı olur.

Yaşadığımız teknolojik gelişmeler sonucu mesleğimiz de ortadan kalkabilir. Ama önce defterler ortadan kalkacak. Önceden sevdiklerimize yazılan mektupların ortadan kalktığı gibi,artık asker annesine,babasına yada sevgililer birbirine mektup yazmıyor. Sanal iletişim ortamında görüşmeler oluyor.

Evet son yıllarını yaşadığımız defterlerimizin noter tastik ücretlerini ve yaptığımız diğer masrafları mükelleflerimizden ortak bir taban ücreti belirleyerek istersek tartışmalar yaşanmaz. Ankara Mali müşavirler muhasebeciler derneği bir komisyon çalışması ile asgari fiyatları çıkarmış. Bunun fotokopilerini dağıtacağız. Ancak Ankara İstanbul farkı ya da mükellef bazında belirleyeceğiz fiyatlar konusunda her birimiz özgür karar alma hakkına sahibiz. Bu liste sadece bir öneri niteliğinde olup herhangi bir bağlayıcılığı yoktur.

SAĞLIKLI,MUTLU,HUZURLU,BAŞARILI VE BOL KAZANÇLI YENİ BİR YIL DİLEĞİYLE HEPİNİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM.

7061 SAY. YASAYI anlatmak üzere  sözü YMM HÜSEYİN TURAN BEY’e veriyorum Bu hazırlığı nedeniyle  emeğine çok teşekkür ediyorum.

GÜLNAZ GÜLER arkadaşımız ise 2018 yılı değişiklilerini başlıklar halinde sunacak kendisine çok teşekkür ediyorum."

diyerek sözlerini noktaladı.

TOPLANTI resimleri için aşağıdaki linki tıklayınız
Vergi İdaresi arsa karşılığı inşaat işlerinde, arsa payı teslimi karşılığında konut veya işyeri teslimini esas alan yeni bir uygulamaya geçti.
“Yerli Ve Milli Silah Üretiminin Konya’da Yapılması, Konya’ya Ve Ülkemize Büyük Katkılar Sağlayacaktır”
Kamuoyunda 'Hurda araç teşviki' olarak bilinen 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında
Gelir vergisi mükelleflerinden basit usulde vergilendirilenler hariç olmak üzere ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek kazancı sahipleri ve kurumlar vergisi mükellefleri,
Yatırımların teşvikine ve yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Hem mevzuatta önemli düzenlemeler, hem de uygulamada önemli iyileştirmeler yapılıyor.
Anayasanın 135. Maddesi gereği kurulan meslek odalarının Antalya’da örgütlü gönüllü birlikteliği olan Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu,
5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren “Mali Tatil”
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (BSMMMO) Ramazan Bayramı’nın ikinci günü Kültürpark’taki Dörtler Restaurant’ta gerçekleştirdiği geleneksel bayramlaşma töreni,
Uzunca sayılacak bir süredir futbol maçlarını baştan sona izlemiyorum. Tesadüfen denk gelirse maç özetlerine şöyle bir bakıyorum.
4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca, işverenlerce işçilere verilecek yıllık ücretli izinler kanun ve yönetmelikle belirlenir.İşyerinde işe başladığı günden itibaren,
25 Haziran 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması
Yeminli mali müşavirler (YMM), meslek kanunundan gelen zorunluluk nedeniyle mükelleflerin (gerçek ve tüzel kişilerin) mali tablolarını ve beyannamelerini ilgili mevzuat hükümleri,
Ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç), serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri için yılda dört defa söz konusu olan mükellefiyetlerden birisi de,
Sosyal Güvenlik Kurumu 2011 yılından itibaren, KADİM projesi kapsamında, kayıt dışı istihdam ile mücadele politikası kapsamında sigortasız işçiliği önlemek amacı ile Gelir İdaresi ile
Dolayısıyla eğer riskin devam etmesini sonlandırma imkanı çıkmışşa bunu değerlendirmek gerekir.
7143 sayılı Yasa'ya göre 18.05.2018 tarihi itibariyle gümrük idarelerince takip edilen gümrük alacaklarını kesinleşmiş alacak, kesinleşmemiş alacak,
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren imar barışı süreci başladı. e-Devlet kapısı üzerinden veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen
Ülkemizdeki şirketlerin büyük bir kısmı aile şirketi olarak limited şirket statüsünde kurulmaktadır. Limited şirket ortaklarının sorumluluğunun genişliği,