Kurumlar Vergisi Beyanı
15 Nisan 2019 Pazartesi
Sermaye Şirketleri (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler), Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tabi fonlar,
Kurumlar Vergisi Beyanı

KURUMLAR VERGİSİ  BEYANI


Bülent Berki - Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi


KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

•Sermaye Şirketleri (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler),
• Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tabi fonlar,
•Kooperatifler,
•İktisadi kamu kuruluşları,
•Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler
•İş ortaklıkları
•Döner sermayeli işletmeler
•Yabancı şirketler, kuruluş ve işletmeler,( A.Ş. Limited mahiyetinde)
•Yabancı banka şubeleri
KURUMLAR VERGİSİNDEN   MUAF  KURUM VE KURULUŞLAR 
1.Kamu İdare ve Kuruluşları Tarafından Bilim ve Güzel Sanatları Öğretmek Amacıyla İşletilen Kuruluşlar,
2.Kamu İdare ve Kuruluşları Tarafından insan ve Hayvan Sağlığının Korunması Amacıyla  İşletilen Kuruluşlar,
3.Kamu İdare ve Kuruluştan Tarafından Sosyal Amaçlarla işletilen Kuruluşlar,  Kamu İdare ve Kuruluşları Tarafından Yetkili İdari Makamlann İzni ile Açılan Yerel, Ulusal veya Uluslararası Nitelikteki Sergiler, Fuarlar ve Panayırlar,
4.Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine Ait Kreş ve Konukevleri ile Askeri ve Kışlalardaki Kantinler,
5.Kanunla Kurulan Emekli ve Yardım Sandıklan ile Sosyal Güvenlik Kurumları ,
6.Yaptıktan İş veya Hizmet Karşılığında Resim ve Harç Alan Kamu Kuruluşları,

Devamı için tıklayınız ;2018-kurum beyani.pptx

4- Divan Başkanı Arıkan; Konuşmalarını Yapması İçin TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve E. Devlet Bakanı Dr. Masum Türker'i Kürsüye Davet Etti.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
Bilindiği gibi, serbest meslek kazancı sermayeden ziyade kişisel mesaiye ilmi veya mesleki veya teknik bilgiye veya uzmanlığa dayanan ve
İzmit 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 23. Genel Kurul Hazirun Listeleri,
1952 yılında dünyaya gelen Arif Aytulun, 1976 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Muhasebe ve Vergi Uzmanlığı bölümünden mezun olmuştur.
Muhasebe Camiasına , Değerli Ailesine, Yakınlarına ve Tüm Sevenlerine Baş Sağlığı ve Sabır Dileriz.
Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (KSMMMO) 23.Olağan Genel Kurul öncesi takvimi açıkladı.
İstanbul SMMM Odası Başkanı Akdemir; "Meslek Yasamızın 30. Yılı Kutlu Olsun..."
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca (BSMMMO) 3568 sayılı meslek yasasının 30’uncu yıldönümü çerçevesinde, . . . .
Samsun SMMMO Onursal Başkanı, Ahmet Hayvalı, 13 Haziran'ı, önemini ve mesleki açıdan beklentilerini yazdı...
KGK’nın “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği”ne uygun şekilde tasarlanmış “Bağımsız Denetim Standartları – II” Eğitimi düzenlenmiştir.
Yürürlüğe giren maddelere göre hurda araç indirimi 10 bin liradan, 15 bin liraya yükseltilirken;
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Başlatma Sınavı Hazırlık Kursları
Yeni askerlik sistemi TBMM Genel Kurulu’nda! Kalıcı bedelli ve tek tip askerlik sistemini kapsayan yeni askerlik sistemi henüz vatani görevini yapmamış
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yaşadığı sorunların tespit edilerek, çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, . . .
İmar barışından yararlanmak için başvuru süresi 15 Haziran’da, ödemeler ise 30 Haziran’da sona eriyor. Ancak,
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası bir duyuru yayınlayarak “Danıştay 8.Dairenin vermiş olduğu nispi aidat kararı ve genel kurulda alınan
Bilindiği gibi, zamanaşımı belirli bir sürenin geçmesi ile bir hakkın kazanılmasına, kaybedilmesine veya bir yükten kurtulmaya neden olan süredir.