Kurumlar Vergisi Beyanı
15 Nisan 2019 Pazartesi
Sermaye Şirketleri (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler), Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tabi fonlar,
Kurumlar Vergisi Beyanı

KURUMLAR VERGİSİ  BEYANI


Bülent Berki - Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi


KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

•Sermaye Şirketleri (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler),
• Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tabi fonlar,
•Kooperatifler,
•İktisadi kamu kuruluşları,
•Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler
•İş ortaklıkları
•Döner sermayeli işletmeler
•Yabancı şirketler, kuruluş ve işletmeler,( A.Ş. Limited mahiyetinde)
•Yabancı banka şubeleri
KURUMLAR VERGİSİNDEN   MUAF  KURUM VE KURULUŞLAR 
1.Kamu İdare ve Kuruluşları Tarafından Bilim ve Güzel Sanatları Öğretmek Amacıyla İşletilen Kuruluşlar,
2.Kamu İdare ve Kuruluşları Tarafından insan ve Hayvan Sağlığının Korunması Amacıyla  İşletilen Kuruluşlar,
3.Kamu İdare ve Kuruluştan Tarafından Sosyal Amaçlarla işletilen Kuruluşlar,  Kamu İdare ve Kuruluşları Tarafından Yetkili İdari Makamlann İzni ile Açılan Yerel, Ulusal veya Uluslararası Nitelikteki Sergiler, Fuarlar ve Panayırlar,
4.Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine Ait Kreş ve Konukevleri ile Askeri ve Kışlalardaki Kantinler,
5.Kanunla Kurulan Emekli ve Yardım Sandıklan ile Sosyal Güvenlik Kurumları ,
6.Yaptıktan İş veya Hizmet Karşılığında Resim ve Harç Alan Kamu Kuruluşları,

Devamı için tıklayınız ;2018-kurum beyani.pptx

11- Kapanış Konuşmasını Yapmak Üzere Sözü Bşk. Yrd. Sabri Tümer Yaptıktan Sonra Konuşmacılara Teşekkür Plaketleri Verildi. Daha Sonra İktisadi Dayanışma Kameralarına Resim Vererek Panele Son Verdiler.
27 Şubat 1963 doğumluyum. 1 Ağustos 1995 tarihinde sigortalı, 1 Kasım 1995'ten itibaren isteğe bağlı sigortalı oldum.
Geri kazanım katılım payı uygulaması genişliyor. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek-1 sayılı listesinde yer alan plastik poşetler için geri kazanım katkı payı . . .
Önce konuyu yine özetleyerek başlayalım. Bilindiği gibi 7194 sayılı Kanunla, Değerli Konutlar Vergisi (DKV) ihdas edildi.
Azaklıoğlu Necati Bay Vakfında yapılan yönetim değişikliği ile Eski Giresun Valisi Dursun Ali Şahin başkanlığa getirildi.
İktidar, 2019 yılında verilen büyük bütçe açığını da dikkate alarak daha önce tanınan bazı istisna ve muafiyetler ile ilgili kısıtlamaya gitti.
İlave 6 Puanlık SGK Teşvikinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de 23.02.2020 tarih ve 31048 sayı ile yayınlanmıştır.
Yüksek Ticaretliler Derneği 15. Vergi Kongresi Düzenleme Kurulu İlk Toplantısını Yüksek Ticaretliler Derneği Marmara Lokalinde Gerçekleştirdi.
Bugüne kadar her zaman üye ve stajyerinin yanında olan Odamız bundan sonra da daha interaktif, daha dinamik projelerle yanınızda olmaya devam edecektir.
On binlerce vatandaşın beklediği vergi borcu affı için yeni bir gelişme yaşandı. Vergi borcu affı son dakika çıktı mı?
"Balat' ta Söyleşi Kadınlara Dair" Konulu Etkinliğe Davetlisiniz.
Devreden KDV yıllardır reel sektörün önemli finans sorunlarından birisi. 200 milyar TL’yi aşan büyüklüğüyle ivedi bir çözümü hak ediyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 09.02.2020 Tarih ve 31034 sayı İle Muhtasar ve Prim Hizmet ....
Sayın Dr. Nedim Türkmen & Sayın Doç. Dr. Resul Kurt'la, BloombergHT' den Sayın Barış Esen;
Coğrafi verilerin toplanması, üretimi, paylaşımı ile mali ve cezai hükümler
E-defter Bilgilendirme Duyurusu . . . E-defter Bilgilendirme Duyurusu . . . E-defter Bilgilendirme Duyurusu
Vergi sistemimizde re’sen, ikmalen ve idarece yapılan vergi tarhiyatları ile kesilen vergi cezalarına ilişkin ihbarnamelerin tebliğ edilmesini müteakip mükellefler
08 Şubat 2020 Cumartesi Günü Gerçekleştirmiş olup, Olağan üstü Genel Kurula Kadar;
23 Ocak 2020 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan yazımızda 7194 sayılı Yasa’yla yapılan düzenlemeler ile binek otomobillerine ilişkin giderler ve