Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı ( Vlll. OTURUM)
02 Ekim 2019 Çarşamba
(Vlll. OTURUM)
Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı ( Vlll. OTURUM)
İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu 
(Ege Odaları Platformu) 
17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu

Vlll. OTURUM
"Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı"
Sunum: 
Prof. Dr. Volkan Demir 
(Galatasaray Üniversitesi, İ.İ.B.F.Dekanı)

Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı "
Ülkemizde hali hazırda iki standart seti uygulamadadır. " Kamu Yararına İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) " TFRS setini, KAYİK statüsünde olmayan büyük ve orta boy işletmeler ise BOBİ FRS kullanmak durumundadırlar.

KGK kısa bir süre önce de bilanço esasına göre defter tutma hadlerini sağlayan ve bağımsız denetime tabi olmayan işletmelerin finansal tablolarının, gerçeğe ve ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir finansal bilgi sunmasını teminen " Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama standardı" taslak metnini yayınlayarak kamuoyunun görüşüne açmıştır.  Bu oturumda üç standart seti genel hatlarıyla karşılaştırılarak, özellikle küçük işletmeler için hazırlanan taslağın neler getirdiği üzerinde duruldu.

PANELİST; 
 PROF DR. SAYIN VOLKAN DEMİR'İN 
SUNUMLARINI SİZLER İÇİN ÇEKİMLERİNİ YAPTIĞIMIZ 
İKTİSADİ TV' DEN
 İZLEYEBİLİRSİNİZ.

******

56- (21-09-2019) - (000136) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
56 - Vlll. OTURUM; Konusu : Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı - Panelist; Prof. Dr. Volkan Demir - (Galatasaray Üniversitesi İ.İ.B.F.Dekanı)

******
57- (21-09-2019) - (000137) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
57- Vlll. OTURUM; Konusu : Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı - Panelist; Prof. Dr. Volkan Demir - (Galatasaray Üniversitesi İ.İ.B.F.Dekanı) Sunumlarına Devam Etti.

******
58- (21-09-2019) - (000138) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
58- Vlll. OTURUM; Konusu : Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı - Panelist; Prof. Dr. Volkan Demir - (Galatasaray Üniversitesi İ.İ.B.F.Dekanı) Sunumlarına Devam Etti.

******
59- (21-09-2019) - (000139) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
******

59- (21-09-2019) - (000139) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
59-Vlll. OTURUM; Konusu : Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı - Panelist; Prof. Dr. Volkan Demir - (Galatasaray Üniversitesi İ.İ.B.F.Dekanı) Sunumlarına Devam Etti.

******
60- (21-09-2019) - (000140-141) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
60- Vlll. OTURUM; Konusu : Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı - Panelist; Prof. Dr. Volkan Demir - (Galatasaray Üniversitesi İ.İ.B.F.Dekanı) Sunumlarına Devam Etti.

******
61- (21-09-2019) - (000142-143) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
61- Vlll. OTURUM; Konusu : Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı - Panelist; Prof. Dr. Volkan Demir - (Galatasaray Üniversitesi İ.İ.B.F.Dekanı) - Bu Bölümde Konuklardan Gelen Sorulara Cevap Verdi
7- MMMBD Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Nejla Öz, Konuşmalarını Yapması İçin MMMBD Genel Merkez Onur Kurulu Başkanı Yahya Arıkan'ı Kürsüye Davet Etti. (SON)
Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir. 1- 27 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Tebliğinin...
Geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık yüz yirmi bin üyesi ve onları temsilen bin yedi yüz altmış dört delegesi olan, Mali Müşavirlerin çatı örgütü Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin
Sayın Emre Kartaloğlu Başkanlığında TÜRMOB 'da (Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulunda) Görev Yapacak Olan Tüm Kurul Üyelerine Şimdiden Başarılar Dileriz.
Teşvik kavramı, belirli ekonomik faaliyetlerin veya işlemlerin gerçekleşmesini veya başka faaliyet ve işlemlere oranla daha fazla yapılmasını sağlamak amacıyla,
Vergi alacaklarının hiç tahakkuk ettirilmemesi ya da geç tahakkuk ettirilmesi nedeniyle ortaya çıkan paranın zaman maliyetini telafi etmek amacıyla,
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenliyor.
Sayın DÜNYA okurları, Gümrükler Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına bir talimat verdi. Bu talimatla, alacaklarının takip ve tahsilinde
Bilindiği gibi, Türk Vergi Sistemi mükelleflerinin ve vergi sorumlularının, üzerinden vergi ödeyecekleri vergi matrahını kendilerinin hesaplamaları
Piyasa faiz oranlarında meydana gelen değişimlere paralel olarak, vergi uygulamasında kullanılan çeşitli faiz ve zam oranlarında da değişiklik yapılıyor.
1989 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 Sayılı "SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK" hakkında kanun . . .
Kurumsal Dönüşüm Konferansına Davetlisiniz
Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması
Vergi otoritesinin uzun yıllardır başarıyla uyguladığı elektronik dönüşüm projelerine bir yenisi daha eklendi.
Yenileme fonu, Vergi Usul Kanunu’nun 328/4. maddesinde düzenlenmiş bir vergi erteleme müessesidir. Bu konuyu daha önce irdelemiştim.
15 Ağustos 2019 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Turizm Payı” başlıklı yazımızda . . .
Anlatıyordu....Herkes sessizce dinliyordu...“Uzlaşmalıyız,birlik beraberlik içinde olmalıyız dedik,bizi tefe koydular” diyordu. .
Yasal düzenleme gereği 213 sayılı VUK 142-147. maddeleri hükümlerine göre, aramalı vergi incelemelerinde izlenecek yollar belirtilmiştir.