Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (SON OTURUM)
02 Ekim 2019 Çarşamba
(SON OTURUM)
Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (SON OTURUM)
İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu 
(Ege Odaları Platformu) 
17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu

SON OTURUM

*****

Oturumun Konusu:
"Standartlarla Raporlamaya Nasıl Hazırlanmalı?"

MODERATÖR: 
Prof. Dr. Rüstem Hacırüsemoğlu, (Galatasaray Üniversitsi),

PANELİSTLER : 
Emre Öztürk; 
Vansan Water technologies, Mali İşlerden sorumlu GMY,

İsmail Önder Ünal 
KPMG Türkiye,

Mehmet Çengel
EY Türkiye,

Özgür Öney
Deloitte Türkiye,

Dr. Rıza Bozoklar
Petkim Petro Kimya Holding, Mali işler Direktörü,

Serdar İnanç
PWC Türkiye


"Standartlarla Raporlamaya Nasıl Hazırlanmalı?"

Standartlara göre raporlama yapmanın en önemli, gereklerinden biri raporlayan işletmede bir planlama dahilinde uygun bir raporlama organizasyonun kurulmasıdır. Bu organizasyon gerekli insan kaynağının sağlanması var olan insan kaynağının eğitim eksiklerinin tamamlanması işletmedeki bilgi sistemlerinin ve bilgi akışının gözden geçirilmesi ve standartlara göre hazırlanacak raporların girdisini oluşturan finansal ve finansal olmayan bilginin üretilmesi ve derlenmesi gibi süreçleri kapsamaktadır. 

Bu mekanik süreçlerin yanı sıra işletme üst yönetiminden başlayarak finansal raporlamaya katkı verecek olanların da düşünsel olarak bir hazırlık evresinden geçmeleri gerekmektedir. İşletme daha önce üretmediği bilgileri üretmek üretiyorsa da paylaşmadığı bazı bilgileri paylaşmak bunları uluslararası kabul görmüş ilkelere göre yapmak ve belkide ilk defa finansal tablolarını denetime açarak denetlenme süreçleriyle tanışmak durumunda kalmaktadır. Bu oturumda panelistler işletmelerin standartlara göre raporlamaya nasıl hazırlanmaları gerektiği konusundaki tecrübe ve düşüncelerini katılımcılarla paylaşmışlardır.

ANELİSTLERİN PAYLAŞMIŞ OLDUKLARI BU DEĞERLİ BİLGİLERİ ;
AŞAĞIDA SİZLER İÇİN ÇEKİMLERİNİ YAPTIĞIMIZ 
İKTİSADİ TV' DEN
 İZLEYEBİLİRSİNİZ.

******

62- (21-09-2019) - (000144-145) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu

62- SON OTURUM; Oturumun Konusu: "Standartlarla Raporlamaya Nasıl Hazırlanmalı?" Moderatör: Prof. Dr. Rüstem Hacırüsemoğlu, (Galatasaray Üniversitsi), Hacırüstemoğlu, İlk Sözü: Dr. Rıza Bozoklar'a (Petkim Petro Kimya Holding, Mali işler Direktörü ) ne Verdi.

******
63- (21-09-2019) - (000146) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
63- SON OTURUM; Oturumun Konusu: "Standartlarla Raporlamaya Nasıl Hazırlanmalı?" Moderatör: Prof. Dr. Rüstem Hacırüsemoğlu, (Galatasaray Üniversitsi), Hacırüstemoğlu, İkinci Sunumu ; Emre Öztürk'e ; (Vansan Water Technologies, Mali İşlerden Sorumlu GMY) Verdi.

******
64- (21-09-2019) - (000147) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
64- SON OTURUM; Oturumun Konusu: "Standartlarla Raporlamaya Nasıl Hazırlanmalı? " Moderatör: Prof. Dr. Rüstem Hacırüsemoğlu, (Galatasaray Üniversitsi), Dr. Rıza Bozoklar'a (Petkim Petro Kimya Holding, Mali işler Direktörü ) Sunumlarına Devam Etti.

******|
65- (21-09-2019) - (000148) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
65- SON OTURUM; Oturumun Konusu: "Standartlarla Raporlamaya Nasıl Hazırlanmalı? " Moderatör: Prof. Dr. Rüstem Hacırüsemoğlu, (Galatasaray Üniversitsi),Hacırüstemoğlu; Sunumlarını Yapması İçin Sözü; Serdar İnanç'a (PWC Türkiye) Verdi.

******|
66- (21-09-2019) - (000149) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
66- SON OTURUM; Oturumun Konusu: "Standartlarla Raporlamaya Nasıl Hazırlanmalı? " Moderatör: Prof. Dr. Rüstem Hacırüsemoğlu, (Galatasaray Üniversitsi), Sunumlarına Serdar İnanç (PWC Türkiye) Devam Etti.

******|
67- (21-09-2019) - (000150-151) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
67- SON OTURUM; Oturumun Konusu: "Standartlarla Raporlamaya Nasıl Hazırlanmalı? " Moderatör: Prof. Dr. Rüstem Hacırüsemoğlu, (Galatasaray Üniversitsi), Sunumlarını Yapması İçin Sözü; İsmail Önder Ünal'a (KPMG Türkiye) Verdi.

******|
68- (21-09-2019) - (000152) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
68- SON OTURUM; Oturumun Konusu: "Standartlarla Raporlamaya Nasıl Hazırlanmalı? " Moderatör: Prof. Dr. Rüstem Hacırüsemoğlu, (Galatasaray Üniversitsi), Sunumlarını Yapması İçin Sözü ; Mehmet Çengel'e (EY Türkiye) Verdi.

******
69- (21-09-2019) - (000153) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
69- SON OTURUM; Oturumun Konusu: "Standartlarla Raporlamaya Nasıl Hazırlanmalı? " Moderatör: Prof. Dr. Rüstem Hacırüsemoğlu, (Galatasaray Üniversitsi), Sunumlarını Yapması İçin Sözü ;Özgür Öney' e Deloitte Türkiye Verdi.

******
70- (21-09-2019) - (000154-155) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
70- SON OTURUM; Oturumun Konusu: "Standartlarla Raporlamaya Nasıl Hazırlanmalı? " Moderatör: Prof. Dr. Rüstem Hacırüsemoğlu, (Galatasaray Üniversitsi), Sempozyum Konuklardan Gelen Sorulara Cevap Verilerek Son Buldu.
Sunum; İSMMMO Y.K.Üyesi Halim Bursalı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir' le" Mesleki Gündem "
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının iptal edildiğini açıkladı. Erdoğan kararını Twitter hesabından yaptı.
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler. .
Corona virüsü salgınıyla gelen ekstra zamların altında ezilen emekliye mini zam, memur ve memur emeklilerine de mini zam farkı göründü.
Son zamanlarda “liyakat” sözcüğünü çok kullanılır olduk. Personel alımlarında, tüm atamalarda, kamuda, özel sektörde hep bir liyakat sözü dolaşıp duruyor
Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazançlarla ilgili 40’ncı ve serbest meslek erbabı ile ilgili 68’inci maddesinde 7194 sayılı Kanun’la yapılan değişikliklerle,
ABD Ticaret Temsilciliği, 2 Haziran 2020 tarihinde yaptığı duyuruda[1] dijital hizmet vergisi (DHV) uygulayan veya uygulayacak olan Avusturya,. . .
Bilindiği üzere; 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 3. maddesindeki düzenleme ile;
Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak; kentimizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin korunmasında, . . .
Günümüz iş dünyasında işletmeler iş yerine bağlılığı artırmak amacıyla çalışanlarına pek çok sosyal yardımlar ve ilave olanaklar sağlayabiliyorlar.
Serbest döviz fonlarında gerçek kişiler için yüzde 10, tüzel kişiler için yüzde 0 (sıfır) olan vergi tevkifatı oranı yüzde 15’e çıkarıldı.
Teklif ile, Çiftçi Kayıt Sisteminin (ÇKS) yanı sıra Tarımsal Üretim Kayıt Sisteminin (TÜKAS) kayıtlarının da esas alınarak üreticilere tarım . . .
Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik öngören teklif, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.
Teklif ile, sağlık personeline verilen fiili hizmet süresi zammının 60 günden 90 güne çıkarılması öngörülmektedir.
Bilindiği üzere, Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) 29/07/2017 tarihinde yayımlanmış ve . . .
Kötü günleri geride bıraktığımız ve eski değil de yavaş yavaş yeni normale dönmeye başladığımız bu günlerde,
Başkanlığımızca 19 Ekim 2019 tarihinde yazılı, 04-14 Şubat 2020 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı’nın sonucu açıklandı.
Başkanlığımızca toplumda vergi bilincinin ve vergiye gönüllü uyumun artırılmasına yönelik olarak vatandaşlarımıza ve mükelleflerimize sunduğumuz . . . .
Epeydir günlük hukuk sorunların yazmaktan yeni yayınların tanıtımını yapamamış, mali hukuk alanındaki yeni ve önemli yayınları duyuramamıştım.