Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (SON OTURUM)
02 Ekim 2019 Çarşamba
(SON OTURUM)
Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (SON OTURUM)
İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu 
(Ege Odaları Platformu) 
17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu

SON OTURUM

*****

Oturumun Konusu:
"Standartlarla Raporlamaya Nasıl Hazırlanmalı?"

MODERATÖR: 
Prof. Dr. Rüstem Hacırüsemoğlu, (Galatasaray Üniversitsi),

PANELİSTLER : 
Emre Öztürk; 
Vansan Water technologies, Mali İşlerden sorumlu GMY,

İsmail Önder Ünal 
KPMG Türkiye,

Mehmet Çengel
EY Türkiye,

Özgür Öney
Deloitte Türkiye,

Dr. Rıza Bozoklar
Petkim Petro Kimya Holding, Mali işler Direktörü,

Serdar İnanç
PWC Türkiye


"Standartlarla Raporlamaya Nasıl Hazırlanmalı?"

Standartlara göre raporlama yapmanın en önemli, gereklerinden biri raporlayan işletmede bir planlama dahilinde uygun bir raporlama organizasyonun kurulmasıdır. Bu organizasyon gerekli insan kaynağının sağlanması var olan insan kaynağının eğitim eksiklerinin tamamlanması işletmedeki bilgi sistemlerinin ve bilgi akışının gözden geçirilmesi ve standartlara göre hazırlanacak raporların girdisini oluşturan finansal ve finansal olmayan bilginin üretilmesi ve derlenmesi gibi süreçleri kapsamaktadır. 

Bu mekanik süreçlerin yanı sıra işletme üst yönetiminden başlayarak finansal raporlamaya katkı verecek olanların da düşünsel olarak bir hazırlık evresinden geçmeleri gerekmektedir. İşletme daha önce üretmediği bilgileri üretmek üretiyorsa da paylaşmadığı bazı bilgileri paylaşmak bunları uluslararası kabul görmüş ilkelere göre yapmak ve belkide ilk defa finansal tablolarını denetime açarak denetlenme süreçleriyle tanışmak durumunda kalmaktadır. Bu oturumda panelistler işletmelerin standartlara göre raporlamaya nasıl hazırlanmaları gerektiği konusundaki tecrübe ve düşüncelerini katılımcılarla paylaşmışlardır.

ANELİSTLERİN PAYLAŞMIŞ OLDUKLARI BU DEĞERLİ BİLGİLERİ ;
AŞAĞIDA SİZLER İÇİN ÇEKİMLERİNİ YAPTIĞIMIZ 
İKTİSADİ TV' DEN
 İZLEYEBİLİRSİNİZ.

******

62- (21-09-2019) - (000144-145) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu

62- SON OTURUM; Oturumun Konusu: "Standartlarla Raporlamaya Nasıl Hazırlanmalı?" Moderatör: Prof. Dr. Rüstem Hacırüsemoğlu, (Galatasaray Üniversitsi), Hacırüstemoğlu, İlk Sözü: Dr. Rıza Bozoklar'a (Petkim Petro Kimya Holding, Mali işler Direktörü ) ne Verdi.

******
63- (21-09-2019) - (000146) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
63- SON OTURUM; Oturumun Konusu: "Standartlarla Raporlamaya Nasıl Hazırlanmalı?" Moderatör: Prof. Dr. Rüstem Hacırüsemoğlu, (Galatasaray Üniversitsi), Hacırüstemoğlu, İkinci Sunumu ; Emre Öztürk'e ; (Vansan Water Technologies, Mali İşlerden Sorumlu GMY) Verdi.

******
64- (21-09-2019) - (000147) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
64- SON OTURUM; Oturumun Konusu: "Standartlarla Raporlamaya Nasıl Hazırlanmalı? " Moderatör: Prof. Dr. Rüstem Hacırüsemoğlu, (Galatasaray Üniversitsi), Dr. Rıza Bozoklar'a (Petkim Petro Kimya Holding, Mali işler Direktörü ) Sunumlarına Devam Etti.

******|
65- (21-09-2019) - (000148) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
65- SON OTURUM; Oturumun Konusu: "Standartlarla Raporlamaya Nasıl Hazırlanmalı? " Moderatör: Prof. Dr. Rüstem Hacırüsemoğlu, (Galatasaray Üniversitsi),Hacırüstemoğlu; Sunumlarını Yapması İçin Sözü; Serdar İnanç'a (PWC Türkiye) Verdi.

******|
66- (21-09-2019) - (000149) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
66- SON OTURUM; Oturumun Konusu: "Standartlarla Raporlamaya Nasıl Hazırlanmalı? " Moderatör: Prof. Dr. Rüstem Hacırüsemoğlu, (Galatasaray Üniversitsi), Sunumlarına Serdar İnanç (PWC Türkiye) Devam Etti.

******|
67- (21-09-2019) - (000150-151) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
67- SON OTURUM; Oturumun Konusu: "Standartlarla Raporlamaya Nasıl Hazırlanmalı? " Moderatör: Prof. Dr. Rüstem Hacırüsemoğlu, (Galatasaray Üniversitsi), Sunumlarını Yapması İçin Sözü; İsmail Önder Ünal'a (KPMG Türkiye) Verdi.

******|
68- (21-09-2019) - (000152) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
68- SON OTURUM; Oturumun Konusu: "Standartlarla Raporlamaya Nasıl Hazırlanmalı? " Moderatör: Prof. Dr. Rüstem Hacırüsemoğlu, (Galatasaray Üniversitsi), Sunumlarını Yapması İçin Sözü ; Mehmet Çengel'e (EY Türkiye) Verdi.

******
69- (21-09-2019) - (000153) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
69- SON OTURUM; Oturumun Konusu: "Standartlarla Raporlamaya Nasıl Hazırlanmalı? " Moderatör: Prof. Dr. Rüstem Hacırüsemoğlu, (Galatasaray Üniversitsi), Sunumlarını Yapması İçin Sözü ;Özgür Öney' e Deloitte Türkiye Verdi.

******
70- (21-09-2019) - (000154-155) - İzmir SMMM Odasının Düzenlemiş Olduğu (Ege Odaları Platformu) 17. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
70- SON OTURUM; Oturumun Konusu: "Standartlarla Raporlamaya Nasıl Hazırlanmalı? " Moderatör: Prof. Dr. Rüstem Hacırüsemoğlu, (Galatasaray Üniversitsi), Sempozyum Konuklardan Gelen Sorulara Cevap Verilerek Son Buldu.
7- MMMBD Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Nejla Öz, Konuşmalarını Yapması İçin MMMBD Genel Merkez Onur Kurulu Başkanı Yahya Arıkan'ı Kürsüye Davet Etti. (SON)
Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir. 1- 27 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Tebliğinin...
Geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık yüz yirmi bin üyesi ve onları temsilen bin yedi yüz altmış dört delegesi olan, Mali Müşavirlerin çatı örgütü Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin
Sayın Emre Kartaloğlu Başkanlığında TÜRMOB 'da (Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulunda) Görev Yapacak Olan Tüm Kurul Üyelerine Şimdiden Başarılar Dileriz.
Teşvik kavramı, belirli ekonomik faaliyetlerin veya işlemlerin gerçekleşmesini veya başka faaliyet ve işlemlere oranla daha fazla yapılmasını sağlamak amacıyla,
Vergi alacaklarının hiç tahakkuk ettirilmemesi ya da geç tahakkuk ettirilmesi nedeniyle ortaya çıkan paranın zaman maliyetini telafi etmek amacıyla,
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenliyor.
Sayın DÜNYA okurları, Gümrükler Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına bir talimat verdi. Bu talimatla, alacaklarının takip ve tahsilinde
Bilindiği gibi, Türk Vergi Sistemi mükelleflerinin ve vergi sorumlularının, üzerinden vergi ödeyecekleri vergi matrahını kendilerinin hesaplamaları
Piyasa faiz oranlarında meydana gelen değişimlere paralel olarak, vergi uygulamasında kullanılan çeşitli faiz ve zam oranlarında da değişiklik yapılıyor.
1989 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 Sayılı "SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK" hakkında kanun . . .
Kurumsal Dönüşüm Konferansına Davetlisiniz
Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması
Vergi otoritesinin uzun yıllardır başarıyla uyguladığı elektronik dönüşüm projelerine bir yenisi daha eklendi.
Yenileme fonu, Vergi Usul Kanunu’nun 328/4. maddesinde düzenlenmiş bir vergi erteleme müessesidir. Bu konuyu daha önce irdelemiştim.
15 Ağustos 2019 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Turizm Payı” başlıklı yazımızda . . .
Anlatıyordu....Herkes sessizce dinliyordu...“Uzlaşmalıyız,birlik beraberlik içinde olmalıyız dedik,bizi tefe koydular” diyordu. .
Yasal düzenleme gereği 213 sayılı VUK 142-147. maddeleri hükümlerine göre, aramalı vergi incelemelerinde izlenecek yollar belirtilmiştir.