Krizi, futbol kulüplerini kurtararak mı aşacağız?
13 Ocak 2019 Pazar
Ülkemiz yeni yıla, geçen yıldan devreden sorunlarla girdi. Bu sorunların 2018 yılından daha fazla şiddetle 2019 yılında devam edeceğini hep birlikte görüyoruz ve yaşıyoruz.
Krizi, futbol kulüplerini kurtararak mı aşacağız?
Krizi, futbol kulüplerini kurtararak mı aşacağız?

Dr. Nedim Türkmen - Sözcü

Ülkemiz yeni yıla, geçen yıldan devreden sorunlarla girdi. Bu sorunların 2018 yılından daha fazla şiddetle 2019 yılında devam edeceğini hep birlikte görüyoruz ve yaşıyoruz. Ekonomik krizi aşmak için nakit sorununu ve nakde erişim sorununu çözmek zorundayız. Bankaların olası risklerinin bir an önce ortadan kaldırılması, sıcak para ile yaşamaya alışmış ülkemiz için olmazsa olmazdır.

Uzun vadeli yeni kaynak bulunarak borçların yeniden yapılandırılması ve ilave kaynak için; mutlaka bankacılık sektörü ile ilgili risklerin bertaraf edilmesi gerekiyor. Bu riskler bertaraf edilmezse; uluslararası kuruluşlardan ya da fonlardan bankaların borç bulması mümkün değil. Uluslararası finans kuruluşları devlete borç vermede istekli iken, Türk bankalarına borç vermeyi tercih etmemektedirler. Türk bankalarının başta inşaat ve enerji sektörü olmak üzere ciddi riskleri mevcuttur.

NAKİT AKIŞLARI BOZULMUŞTUR

Piyasadaki nakit sıkışıklığının, konkordato ilan eden ya da iflas eden şirketlerin sayısının artması ile beraber tavan yaptığı bu dönemde; ülkemizdeki emtia piyasalarında ayrı ve ilave bir problem oluşmuş durumda. Eskiden altı aylık, dokuz aylık çeklerle ticaret yapabilmek mümkün iken; artık toptancılar nakit para almadan mal satmamaktadırlar. Dolayısıyla ticaret hacminde ciddi bir daralma söz konusudur. Bu daralma, işletmelerin nakit akışlarını tamamen bozmuştur. Tüketicinin de talebini kısması ile beraber, çok ciddi ve alışık olmadığımız bir tablo ortaya çıkmıştır.

Hükümet, bu ekonomik daralmaya çare olarak, geçen yılın son üç ayında uygulamaya koyduğu vergi indirimlerini, bu yılın ilk üç ayında da devam ettirme kararı almıştır. Vergi indirimlerini devam ettirme kararını, bütçe açığı açısından değerlendirdiğimizde; burada çok ciddi bir vergi kaybının olmayacağını geçen yıl yapılan düzenlemeyle ilgili olarak söylemiştim. Uygulamanın bu yılda fazla bir bütçe açığı yaratacağını söylemek mümkün değil.

Çiftçi borcunu yapılandıramıyor. İşadamı bırakın krediyi ihaleye girmek için bankalardan teminat mektubu alamıyor iken; 4 kulübü kurtarmak için yine Ziraat Bankası üzerinden çözüm üretilmeye çalışılması; kriz ile ilgili olumlu ve iyi niyetli çabaları anlamsız kılıyor.

KURTARMA FİKRİ PROVOKASYONDUR

Süper Lig'de 2011-2013 yılları arasında Orduspor Kulübü Başkanlığı ve Kulüpler Birliği'nde Başkan Yardımcılığı yaptım.

Şike sürecinde, Finansal Fair Play kurallarının uygulanmaya başladığı ve yabancı futbolcu sayısının tartışıldığı en hareketli dönemde; bugün Türk futbolunu bitirenlere, bugünleri öngörerek önerilerde bulunmuştum. Hiçbirisini ciddiye almadılar.

– Şikenin üstünü kapattılar,

– Taraftarı ve sponsorları futboldan soğuttular,

– Futbolun marka değerini dibe indirdiler,

– Kuralları herkese eşit uygulamadılar. Türkiye‘de Ulusal Kulüp Lisansı verilen kulüpler; aynı kriterlere göre UEFA'dan lisans alamadılar.

Benim önerim, “Suç var ise ceza istisnasız uygulansın; 2013-2018 yılları arasında yabancı oyuncu oynatılmasın ve Avrupa kupalarına katılınmasın” şeklinde idi. Bunları yapmaz iseniz; zaten Finansal Fair Play kuralları nedeni ile katılamayacaksınız demiştim. Yine haklı çıktım. Türk futbolunda gelirler artmış, harcamalar çok daha fazla artmıştır. En çok gelir elde eden kulüplerin en çok borcu olması da bu yüzdendir.

Bu yapılandırma, en çok borcu olan 4 kulüp için gündeme getirilmektedir. Bu en çok borçlu 4 kulübün önümüzdeki 5 yıllık gelirlerinin tamamı finans kuruluşlarına temlik edilmiş ve bu kulüpler “teknik iflas” durumunda iken; ilave sermaye girişi olmadan, borç yapılandırması ile bu kulüplerin nasıl kurtulacağını biri bize anlatsın. Bu yapılandırmanın diğer kulüplere ve özellikle bir alt lige düşmeleri nedeni ile İngiltere‘deki gibi “Denge Fonu”uygulanmadığı için amatör liglere kadar düşen her biri en az 50 yıllık şehir kulüplerine hiçbir faydası olmayacaktır.
1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Balıkesir SMMM Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Oda Sekreteri Eren Çekiç'le Muhasebe Mesleğini ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Masaya Yatırdı.
Paranın olduğu yerde verginin olmaması beklenemez ve vergi hayatın birçok yerinde olduğu gibi dini vazifelerin yerine getirilmesinde de hayatımızın içinde.
Vergi icra hukuku olarak da bilinen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 13’üncü maddesinde hüküm altına alınan ihtiyati haciz müessesesi . . . . .
Yazılı bölümü 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde, sözlü bölümü ise 20-21-22 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen
Gülerken düşündüren……………….Düşündürürken öğreten……………..Öğrettiğini unutturmayan……………Maliyenin ve mesleğimizin unutulmaz hocası……
Elbette ki, 5510 Sayılı Kanunla Kanun’un 53. Maddesi’nde yer alan 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 4/b bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı sayılanların,
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’nun 353/1 maddesi hükmüne göre verilmesi ve alınması gereken fatura ve gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile
Yeni TTK’nın 390. maddesinin birinci fıkrasına göre, “Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının
3 yıldır işsiz, etrafımın yardımıyla yaşıyorum. 1 Ekim 1977 doğumluyum. 25 Ekim 1999'da SSK kapsamında mühendis olarak işe başladım ve
Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. İlk 6 ayda 78.6 milyar TL açık veren bütçe, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye devrinden sonra...
Otomotiv sektör temsilcileri yaşadıkları kriz karşısında bazı isteklerini ve önerilerini sıralıyorlar. Aralarında Rusya’da sektörün yaşadığı krizden
Toplantının hemen başında Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Tekstil sizin için ne anlama geliyor?” diye sordu. Ucuz işgücü, zorlu çalışma şartları, ç
Bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esaslar, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve
İdeal olan şirketlerin kendi öz kaynakları ile yatırımlarını yapmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri olmakla birlikte, bu her zaman mümkün olmaz ve kaynak ihtiyacı
Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek . . . . .
BİLSEM sonucu MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar sonrasında kesin kayıt hakkı elde edecek isimler ortaya çıktı.
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
2576 sayılı “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un, “Vergi Mahkemeleri’nin Görevleri” başlıklı