Konkordato gitti, finansal yeniden yapılandırma geldi
18 Kasım 2019 Pazartesi
Ülkemizde yaşanılan ekonomik darboğazı aşmak, şirketlerin sınırlı bir sürede de olsa bir limana sığınarak ticari hayatlarını devam ettirebilmeleri adına
Konkordato gitti, finansal yeniden yapılandırma geldi
Serbest Kürsü

Konkordato gitti, finansal yeniden yapılandırma geldi

Yılmaz Sezer - Güncel Group Yönetim Kurulu Başkanı

Ülkemizde yaşanılan ekonomik darboğazı aşmak, şirketlerin sınırlı bir sürede de olsa bir limana sığınarak ticari hayatlarını devam ettirebilmeleri adına değişik müesseseler ihdas edilmektedir.

Bunlardan ilki olan “İflas Erteleme”nin zamanla çok fazla dejenere olduğu düşünüldüğünden, bu uygulama sonlandırılarak aynı amaca hizmet etmek üzere konkordato müessesesi revize edilmiş ve uygulamaya alınmıştır. Ancak son yapılan değişiklikler sonrasında konkordato için bağımsız denetimden geçmiş olmak ve bağımsız denetimden “makul güvence“ almak şartının getirilmesi ile konkordato müessesesi de hukuki olmasa bile fiili olarak sona ermiş bulunmaktadır. Hatta biz de “Konkordatoya Fren” ve “Ve Konkordato Müessesesi De Sona Erdi” başlıklı yazılarımızla konkordatonun fiilen sona erdiğini belirterek konu hakkındaki görüşlerimizi paylaşmıştık.
Gelinen bu ekonomik daralmanın sürmesine paralel olarak ticari hayatın “yeni bir limana sığınma” isteği devam etmektedir.

Bu noktada devreye Türkiye Bankalar Birliği (TBB) girdi ve banka ve finansal kurumlara kredi borcu olan büyük ölçekli şirketler için Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) uygulamasının resmen başlatıldığını kamuoyuna duyurdu. Bankalar Birliği 14.10.2019 tarihinde yayınladığı sirkü ile 25 milyon ve üstünde borcu olan firmalar için FYY uygulamalarını düzenlerken, peşinden 08.11.2019 tarihinde yayınladığı sirkü ile 25 milyon altındaki küçük ölçekli firmaların FYY uygulamalarına da olanak vermiştir.

Söz konusu uygulama borçlarını ödemeye niyetli olan, ancak gelir- gider dengesi bozulduğu için borçlarını ödeyemeyen mükelleflerin borçlarının geri ödenmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Bankacılık Kanunu’nun Geçici 32. maddesi hükmü gereğince yapılmış olan düzenlemeden, iflas eden firmalar dışında kalan ve bankalara, finansal kiralama şirketlerine, faktöring şirketlerine, finansman şirketlerine büyük ölçekli şirketler ve küçük ölçekli şirketler yararlanacaklardır. Bu uygulama en yüksek alacaklı kuruluşlardan birine yapılacak müracaat ile başlayacak olup, yapılacak çerçeve anlaşması ile sona erecektir. Çerçeve anlaşmasını imzalayan şirketler Türkiye Bankalar Birliği tarafından güncel olarak ilan edilecektir. Çerçeve anlaşmasının imzalanması ile yeniden yapılandırılan alacaklara ilişkin icra takibi yapılamayacak, mevcut takiplere devam edilemeyecek ve diğer yasal yollara başvurulamayacaktır.

Çerçeve anlaşmasının imzalanması ile korunma süreci başlamış olacak şirketler ise yapılan çerçeve anlaşmasına uygun olarak borçlarını ödemeye başlayacaklar, hem ödemeye ilişkin yükümlülerini yerine getirecekler hemde üretim, yatırım, istihdam faaliyetlerine devam edeceklerdir.

Düzenlenen çerçeve anlaşması ile sadece finans kurumlarına olan borçlar değil, piyasa borçları olarak adlandırabileceğimiz satıcı borçları da kapsama dahil olacaktır. Çerçeve anlaşması imzalamış şirketlere istemeleri halinde yine lider finans şirketi tarafından işletme sermayesi de verilebilecektir.

FYY ekonomik tıkanmışlığın önünü aşmak üzere getirilmiş iyi bir sistem olarak tarafımızca değerlendirilmektedir. Bu sistemle iyi niyetli borcunu ödeyerek ticari hayatına devam etmek isteyen şirketlerin önü açılmış olacak hem finans kurumlarına hemde satıcılara borçlarını ödemiş olacaklar ve ihtiyaç duydukları işletme sermayesine kavuşmuş olacaklardır. Bu nedenle de çerçeve anlaşması yapan firmalar ticari alanın dışına çıkmadan, içinde kalarak yaşamaya üretmeye ve ekonomiye katkı sağlayabileceklerdir.

Ne diyelim hem zorda olan şirketler hemde ülke ekonomisi için doğru işlemesi halinde güzel bir sistem! (Dünya)
1- Prof. Dr. Barış Sipahi - (İşletme Sermayesi Yönetimi)
Şirketler niçin holding çatısı altında toplanırlar? Soruyu bir başka şekilde de sorabiliriz. Normalde herhangi bir üretimi olmayan,. . .
Hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “Adisyon” belgesinin, elektronik ortamda e-Belge olarak düzenlenebilmesine, . .
Önceki yazımda şirketlerin mali yapılarının güçlendirilmesi için Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 5/1.e maddesinde düzenlenen gayrimenkul
İstanbul Sanayi Odası (İSO), her yıl geleneksel olarak yayımladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 2019 yılına ait olanını önceki gün kamuoyuna açıkladı.
Bundan 4 yıl önce Amerikan Emperyalizminin FETÖ terör örgütü marifetiyle kalkıştığı hain darbe girişimi Türk Ordusu, . . .
Perpa Kooratifi Yönetim Kurulu Başkanı, SMMM Hacı Demir' in Babası Ziya Demir Hakk'a yürümüştür.
Huzur hakkı ödemelerinin sigorta primine tabi olup olmadığı konusunda uygulamada tereddütler yaşanabiliyor. Huzur hakkı ödenecek kişi, a
Özet : 4447 sayılı Kanunun Geçici 24’üncü maddesi kapsamında ücretsiz izin bildirimi yapılacak dönemde, . . . .
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, 4 yıl önce gerçekleşen darbe girişiminde
Sermaye Piyasası Kurumu'nun daha önce hakkında suç duyurusunda bulunduğu kişilerin yatırım tavsiyesi vermek . .
Mükellefler dayanağını bilemedikleri ya da göremedikleri vergi ve ceza ihbarnamesine karşı ancak dava açtıktan sonra neden vergi ve cezaya muhatap olduklarının gerekçesini öğrenebileceklerdir.
Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanların bildirimi “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”
Vergi incelemesinde amaç, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Vergi incelemesi;
Mali yapıyı güçlendirmede vergisel bir teşvik: gayrimenkul ve iştirak satış kazancı istisnası Ekonominin içinden geçtiği bu zor günlerde,
7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID- 19) salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 23 üncü Maddesindeki ‘’Kısa Çalışma Ödeneği’’ süresi; 01.07.2020 tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı.
2007 yılında emekli oldum. Ancak bu tarih itibarıyla çalışmaya devam ediyorum. Tabii ki SGDP ödeniyor.