Kiralık araç kullanan şirketlerde çalışanlar üzülebilir
01 Ekim 2018 Pazartesi
Özellikle son birkaç yıldır ülkemizde şirketler, araç satın almak yerine uzun vadeli filo kiralamaya yönelmiştir. Resmi istatistikler bir yana sadece trafikte plaka altlıklarına
Kiralık araç kullanan şirketlerde çalışanlar üzülebilir
Serbest Kürsü

Kiralık araç kullanan şirketlerde çalışanlar üzülebilir

Serbest Kürsü
AHMET BALCI - ÇABA Danışmanlık - Mali İşler Danışmanı

Özellikle son birkaç yıldır ülkemizde şirketler, araç satın almak yerine uzun vadeli filo kiralamaya yönelmiştir. Resmi istatistikler bir yana sadece trafikte plaka altlıklarına bakarak bile bu durumu rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz.

İşin özüne baktığımızda şirketler açısından araç kiralamanın pek çok vergisel, operasyonel ve maliyetsel avantajı vardır. Araç kiralama sayesinde araç almak için para ödemenize gerek yoktur, bu araçların bakımlarını yaptırmak zorunda değilsinizdir, araçların; kasko, zorunlu sigorta, muayeneleri sizin sorumluluğunuzda değildir. Bunlara ilave olarak binek araç alımlarında KDV indirim konusu yapılamazken, araç kiralamalarda faturada yazan KDV’yi indirim konusu yapabilirsiniz. Bir de eğer şirket sürekli kâr elde edip, kurumlar vergisi ödüyorsa bu halde araç için ödediğiniz giderleri indirim konusu yaparsınız. (Satın alınan araçlarda da amortisman yazılıyor ancak aracın satışı halinde bu satış bedeli kâr olduğu için sadece alım-satım arasındaki fark kadar gider yazmış olursunuz. Kiralamada ise ödenen bedelin % 22’si kadar kurumlar vergisi efekti olacaktır)

Tüm bunların yanında araç kiralamada personelinize sürekli olarak yeni araç verdiğiniz için çalışan memnuniyeti araç vermeyen veya çok eski araç veren firmalara nazaran çok daha üst seviyede olacaktır. Ülkemizde insanların iş değiştirmesinde en önemli faktörlerden birinin de kiralık aracın kalitesi olduğu, araştırmalarla ortaya konulmuştur.

Uzun dönem araç filo kiralamalarında süre isteğe bağlı olmakla birlikte genelde 12 ay, 18 ay, 24 ay ve 36 aylık kiralamalar yapıldığı görülmektedir. Bu süreler içerisinde ise en çok 36 ay, ardından 24 aylık kiralamalar şirketler tarafından tercih edilmektedir. Kiralamalarda para birimi olarak ağırlıklı olarak TL, ardından da euro kiralamalar gelmektedir. Kiralanan araçlar genelde Avrupa menşeili olduğu için sektörde ABD Dolar ile kiralama çok daha az olmaktadır. Ancak ister TL, ister döviz olsun, ülkemizde üretilen araçlarda dahi ana hammaddeler yurtdışından geldiği ve bu araçlarda işçilik payı toplam maliyetler içerisinde düşük olduğu için araç fiyatlamalarında, döviz artış/azalışları maliyetlere birebir etki etmektedir.

Keza serbest meslek sahipleri de son yıllarda çok fazla gelir vergisi ödedikleri için, araç satın almak yerine aynı şekilde araç kiralamalarına yönelmektedirler. Yapılan araştırmalarda YMM’ler, noterler, SMMM’ler ve avukatların araç satın almak yerine kiralamaya yöneldikleri görülmektedir.

Yıllar içerisinde araç kiralama sektörü, gelişen talebe bağlı olarak kendini geliştirmiş ve müşterilerine çok uygun fiyatlarda araç kiralama imkânları sunmaya başlamıştır. Hatta bazı araç kiralama firmaları ülkemizde üretim yapan araç fabrikalarına binlerce araçlık siparişi verip, bu araçları avantajlı fiyatlardan alıp; müşterilerine çok özel fiyatlarla kiralamaya başlamıştır. Kiralık araç fiyat teklifi alırken, firmalar arasındaki aynı araç ile ilgili çok farklı rakamlar verilmesinin başında bu durumdan kaynaklanmaktadır.

Araç kiralama sanılanın aksine çok kârlı bir iş kolu değildir. Bilakis rekabetin son derece yoğun olduğu, kur hedge işlemlerinin hayati önem arz ettiği, araç kiralama ödeme vadeleri ile banka kredi ödeme dengelerinin birbirine çok aşırı duyarlı olduğu bir sektördür. Uzun süredir istikrarlı bir seyir izleyen döviz kurlarının, özellikle son iki ayda artması sebebiyle, araç kiralama firmaları çok zorlanmaya başlamıştır. Hatta hepimizin malumu üzere sektördeki amiral gemilerinden biri geçtiğimiz ay iflas etmiştir.

Bu ay içerisinde bir tebliğle dövizle kiralamaların yasaklanması sonrasında, araç kiralama firmaları çok daha zora düşmüştür. Zira dövizle aldıkları araçların TL ile fiyatlanarak kiralanması, tabiri caizse bir kumara dönüşmüştür. Bu işlemi hedge etmeye kalkarsanız, karşınıza çıkacak maliyeti araç kiralama bedeline yansıtmak da mümkün değildir. Şimdi kiralama firmaları bu fasit daire içerisinde hem müşterilerin uygun fiyat vermek, hem de uygun şartlarda araç temin etmeye çalışmaktadır. Tüm bunlara ilave olarak 100 bin TL altında en düşük modelli araçlar bile alınamazken; kiralama fiyatlarının anormal derecede artması kaçınılmaz hale gelmiştir.

Bu işe bir de araç satın almak yerine, filo kiralaması yapan şirketler açısından bakarsak; bu firmaların önemli bir kısmı araçları uzun vadeli ve TL ile kiraladığı için henüz onlar açısından şimdilik bir sorun yok gibi. Ancak son dönemde pek çok firma konkordato ilan ederken, firmalar dört koldan maliyet azaltıcı önlemlere başvururken, işten çıkarmalar artarak devam ederken, bir de kira süresi biten aracın yerine yeni araç kiralamasında büyük sıkıntılar ortaya çıkabilecektir. Bundan 1 yıl önce şirket genel müdürüne kiralanan lüks makam aracının aylık kirası ile şimdi ortak kullanım için alınan en düşük modelli manuel bir havuz aracı neredeyse aynı fiyata gelmiştir. Özellikle yüzlerce araç kiralayan firmalarda bu durum daha büyük bir etki yaratacaktır. Sürecin sonunda firmalar personeline verdikleri bu kiralık araçların yerine herhangi bir araç kiralamayabilirler. İşin kötüsü ikinci el araç almak isteseler dahi sıfır araç fiyatlarının aşırı artışı sebebiyle ikinci el fiyatları da akıl almaz seviyelere ulaşmıştır. Kendisine verilen kiralık aracı elinden alınan çalışanda ise mutlaka bir küskünlük, isteksizlik, iş sadakati ve motivasyon azalması olacak, hatta bu çalışan kendisine kiralık araç veren başka firmalara geçmeye çalışacaktır.

Bir ülkede insanların düzgün beslenebilmesi, iyi şartlarda yaşaması, güzel konutlarda oturması, kaliteli araçlara binmesi o ülke fertlerinin en temel ve anayasal haklarıdır; bu durum eleştirilemez. Keza ülkemizde de yurttaşlarımızın güzel, kaliteli ve güvenlikli araçlarla seyahat edebilmeleri en temel haklarıdır. Ancak geldiğimiz süreçte özellikle araç fiyatlarının artmasıyla bu durum bir süreliğine sekteye uğrayacak gibi görünüyor. İşin kötüsü ne yazık ki bu konuda devletin araçlarda ÖTV’yi azaltarak, araç satış fiyatlarını düşmesini sağlamasının dışında başka hiçbir seçeneği olduğu da görünmüyor.(Dünya)
12- TMUD Komisyon Başkanı YMM Sabri Tümer, Görüşlerini Sunan Meslek Mensuplarına Cevap Vermesi İçin TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi YMM Dr. Masum Türker Görüşlerini Sunduktan Sonra Türker'e Plaketinin Verilmesinden Sonra İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resmi Verdiler.
1 Şubat-30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak. Çiftçilerin borç yapılandırmasındaki destek artırılacak
(2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
20 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de 24 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Bu Tebliğ düzenlemesi ile KDV iadelerinde önemli değişikliğe gidildi.
20.02.2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde ...
İzmir Bölge İdare Mahkemesi, KHK ile görevine iade edilen öğretmenin açtığı davada, zorunlu nitelikteki ek ders görevi karşılığındaki ücretlerin ödenmesi gerektiğine karar verdi.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin genel kurulunda yeni başkan belirlendi. Tek aday olan Simone Kaslowski genel kurulda başkanlığa seçildi.
7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların Aralık 2018 ve Ocak 2019’da ödenmesi gereken taksitlerinin ...
2018 Yılı Aktif Toplamı 3,449,600 TL veya Net Satışlar Toplamı 6,898,900 TL’nin aşan üretim ve hizmet işletmeleri, 2019 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.
Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen eşdeğerlik kararlarının kamuoyuyla paylaşılmaması İdare Mahkemesinin kararında hataya sebebiyet verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
İstanbul SMMM Odası Geçmiş Dönem Üsküdar İlçe Temsilcisi Sayın SUAT ANTİK'in Değerli annesi hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumu, 5434-5510 sayılı Kanuna tabi olma ile memuriyete başlangıç tarihlerinin nasıl belirleneceği hakkında durumları 13 farklı örnekle açıkladı.
2019 yılının Ocak ayına ilişkin bütçe sonuçları açıklandı. Bilindiği üzere her yılın ocak ayı bütçesi fazla verir, bunun nedeni yılın ilk ayında ödenekler hemen serbest bırakılmadığı için
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre yenilenen kiralarında kira bedeli artış oranı, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamayı geçemeyecek.
Turnuvada Mmmbd Geçmiş Dönem Başkanı İrfan Demirci Tüm Rakiplerini Yenerek, Turnuva Şampiyonu Olurken,
İhbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İhbar tazminatı süreleri yasa ile belirlenir. İşçiler işten çıkarılmaları durumunda bu tazminatı almaya hak kazanır.