Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak?
17 Nisan 2019 Çarşamba
Her 100 çalışandan 85’i kıdem tazminatını alamıyor. Mahkemelerde işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların yüzde 70’i kıdemden kaynaklanıyor.
Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak?
Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak?

Her 100 çalışandan 85’i kıdem tazminatını alamıyor. Mahkemelerde işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların yüzde 70’i kıdemden kaynaklanıyor. Reforma ihtiyaç olduğu tüm kesimler tarafından kabul ediliyor. Ancak işçi sendikaları, aylık ücretin yüzde 8.33’üne denk gelen tazminat tutarında ısrar ediyor, işveren kesimi ise bu oranı düşürmeye çalışıyor.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

Hürriyet Gazetesi'nden Noyan Doğan'ın yazısı şöyle; Pazartesi günkü, ‘Tüm yönleriyle tamamlayıcı emeklilik ile kıdem tazminatı fonu’ başlıklı yazımda, kıdem tazminatı reformu kapsamında atılacak adımlara ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile kıdem tazminatının nasıl entegre edileceğine değindim.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

Yazı sonrası da okuyuculardan soru yağmuruna tutuldum. Kimileri geçmiş hakların ne olacağını ve istediği zaman kıdemini alıp alamayacağını soruyor, kimileri reform ile kıdem tazminatı oranının azalıp azalmayacağını merak ediyor.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

Kimileri de kıdem tazminatında fonlu sistemi desteklediğim için beni eleştirip, çalışanlar için kıdemin kırmızı çizgi olduğunu hatırlatıyor. Sorulara tek tek cevap vereyim. Ama önce bir-iki tespitte bulunayım.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

Bugün işçilerin yüzde 85’e yakını kıdem tazminatını alamıyor. Yani, her 100 çalışandan 85’i kıdem tazminatını alamıyor, yüzde 15’i ancak alabiliyor.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak?

Yargıda ki, son düzenlemeler ile arabuluculuk sisteminde, işçi ve işveren uyuşmazlıkları dosyalarının yüzde 70’e yakını kıdem tazminatıyla ilgili uyuşmazlıklardan kaynaklanıyor.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? 

Eski haklar ne olacak? Daha açık bir anlatımla işçi sendikaları, ‘kıdem kırmızı çizgimiz dokundurmayız’ deyip, reforma ve kıdemde fonlu sisteme karşı çıkıyor ama ortada bir gerçek var; o da, işçilerin çok büyük bir kısmı kıdem tazminatını alamıyor.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

Aynı şekilde işverenlerin büyük bir kısmı da çalışanının kıdem tazminatını ayırmıyor. Peki, sorun nereden kaynaklanıyor? İşçi sendikaları kıdem hesaplamasında yılda 30 günden, aylık da yüzde 8.33’lük orandan taviz vermiyor, işveren kesimi ise, bu oranın yüzde 5.6 olması gerektiğini savunuyor. Yeri gelmişken belirteyim, son rakamlara göre işçi statüsünde 16 milyondan fazla çalışan var, sendikaya üye işçi sayısı ise 2 milyonu ancak buluyor.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

ESKİ HAKLAR NE OLACAK?

Gelelim, okuyuculardan gelen soru ve eleştirilere. Deniyor ki, ‘yeni sistemde, kıdemimi istediğim zaman alamayacağım, tazminatıma dokunamayacağım’. Kıdem, zaten, 3-5 yılda alınacak bir birikim değil. Yıllarca çalışmış, doğru dürüst tasarruf yapamamış, birikimi olmayan kişilerin emekliliklerinde alması gereken toplu bir para.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

Soruyorlar, ‘yeni sistemde her ay ya da her yıl işveren hesabıma kıdemimi yatırmazsa ne olacak?’. Bugün de işveren yatırmıyor ve çalışan kıdem karşılığının ayrılıp ayrılmadığını bile bilmiyor. En çok merak edilen konu ise, eski hakların ne olacağı. Eski haklar baki olacak, hak kaybı yaşanmayacak.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

Emekliliğine az süre kalmış ya da belirli çalışma süresini geçmiş kişiler yeni sisteme girmeyecek; yeni çalışanlar ya da iş değiştirenler ve belirli yaşın ve prim ödeme gün sayısının altında olanlar işvereni ile anlaşıp, yeni sisteme geçecek. Yine soruyorlar, ‘yeni sistemi emeklilik şirketleri üzerine mi kuracaklar?’. Kıdem tazminatı reformunda emeklilik şirketleri sadece bir aracı rolü üstlenecek.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

YENİ SİSTEM NE GETİRECEK?

Reform adı verilen yeni sistemde; çalışanların kıdem tazminatları bir hesapta yönetilecek, işveren bu hesaba dokunamayacak ve her ay ya da her yıl çalışanının kıdemini bu hesaba yatıracak, çalışan şeffaf şekilde yatırıldığını takip edecek, çalışan iş değiştirdiğinde hesabı da transfer olacak, belirli süre ve şartlarda çalışanın kıdemine ulaşmasına ya da belirli miktarına ulaşmasına imkan tanınacak.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

Bugünkü uygulamada kıdem tazminatında devletin bir katkısı yok, işveren ödüyor; yeni sistemde ise devlet de katkı yapacak. Kimlerin yeni sisteme gireceği, çalışanın kıdem hesabına nasıl ve hangi şartlarda erişeceği, kıdemin hangi yılda ve ne zaman hak edileceği, devletin yapacağı katkı, işverenin hesaba yatıracağı tutar, işçiden kesilecek tutar; bunların hepsi sene sonuna kadar tüm tarafların görüşü alınarak, netleşecek.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

Diyeceğim o ki, çalışanların yüzde 85’inin alamadığı kıdem tazminatında hem reforma hem de tarafların anlaşmasına ihtiyaç var.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? Kıdem tazminatı neden sorun oldu?

* Çalışanların yüzde 85’i kıdem tazminatını alamıyor. 

* Her 100 kişinden 86’sı kıdem tazminatı alamıyor.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

* Sadece işten atılanlar alabiliyor.

* İşverenlerin çoğu, çalışanın kıdem tazminatını yasal olarak ayırmıyor.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

* Çalışanlar kıdeminin ayrılıp ayrılmadığını bilmiyor ve takip edemiyor.

* İşten ayrılanlar tazminatını yakıyor.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

* Kayıt dışılık nedeniyle 100 çalışandan 35’inin kıdem hakkı bulunmuyor.

* Bir işçinin yılda en az bir kere işe giriş çıkışı yapılıyor, kıdem hakkı oluşmuyor.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

* Mahkemelerdeki iş uyuşmazlığı davalarının yüzde 70’i kıdem tazminatı alamamaktan kaynaklanıyor.

* İflas eden, konkordato ilan eden, finansal sorun yaşayan şirketlerde çalışanlar kıdem tazminatlarını alamıyor.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

* İşçi sendikaları kıdem hesaplamasında yılda 30 günden, aylık da yüzde 8.33’lük orandan taviz vermiyor, işveren kesimi ise, bu oranın yüzde 5.6 olması gerektiğini savunuyor.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? Kim alıyor, nasıl hesaplanıyor?

Tazminat alabilmek için işten çıkarılmış olmak ve işyerinde bir yıldan az çalışmamış olmak gerekiyor. Kendi isteği ile işten çıkanlar ve işyerinde bir yıldan az çalışanlar tazminat alamıyor. Gerekli yaş ve prim ödeme gün sayısını doldurup emekli olanlar kıdemini alabiliyor.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

Bunlara ek olarak erkek çalışanlar askerlik nedeniyle; kadın çalışanlar da evlendikten sonra bir yıl için kendi isteği ile işten ayrıldığında tazminata hak kazanabiliyor. Ayrıca 15 yıllık sigortalılık süresini dolduran ve 3600 prim ödeyen de kıdemini alabiliyor.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

Kıdem tazminatı; aylık brüt maaş, ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi ödemeleri içeren giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanıyor ve işveren, her bir yıl için aylık brüt ücret üzerinden -yani 30 gün üzerinden- tazminatı hesaplayıp, çalışana ödüyor. Bu da bir işçinin aylık ücretinin yüzde 8.33’üne denk geliyor.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

Yani, çalışanın aylık ücretinin yüzde 8,33’ü kıdem tazminatı olarak ayrılıyor. İşte tüm tartışma da buradan kaynaklanıyor. İşçi sendikaları yılda 30 günden, aylık da yüzde 8.33’lük orandan taviz vermemekte ısrar ediyor; işveren kesimi ise, bu oranın yüzde 5.6 olması, gerektiğini savunuyor.(CNNTürk)
59- Divan Başkanı Ziya Disanlı, Meslekte Birlik Grubundan Halil Erdem Gültekin' e Söz Verdi. Halil Erdem Gültekin Nispi Temsille İlgili Görüşlerini Sundu.(SON)
01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Yurt İçi ve Yurt Dışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunca (KGK) faizsiz finans muhasebe standartlarına ilişkin kurul kararları yayımlandı.
Türkiye'mizin doğum günü olan:19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mızın 100'üncü yılı kutlu olsun!
Noyan Doğan’ın moderatörlüğündeki ; Oda Başkanı Vehbi Karabıyık 20 Mayıs Pazartesi Günü Habertürk Televizyonunda canlı yayında olacak.
Bugün Yönetim Kurulunun Yapmış Olduğu Toplantı Sonunda; İstanbul YMM Odası Yönetim, ...
Milyonlarca emeklinin yanı sıra aileleriyle beraber 200 bine yakın iş göremezlik geliri alan vatandaşa da bayram ikramiyesi verilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından öğrencilerin kullandığı mavi kart öğrenci aylık abonman ücreti 85 liradan 40 liraya düşürülmüştü.
Son yazımda defter ve belgelerin vergi incelemesine yetkili elemanlara ibraz edilememesi halinde doğrudan KDV indirimi reddiyatı yapılması durumunda
Çalıştığı fabrikada, kendisiyle aynı işi yapan işçilerin daha çok maaş aldığını belirten işçi, işverenin 'eşitlik' ilkesine uymadığını öne sürüp noter kanalıyla istifa etti.
Genel kurulda verilen taahhütlerin yakın takipçisi olacağız.
Vergi, devletin ülkesi üzerindeki egemenlik hakkına dayanarak, kamu giderlerini karşılamak üzere, karşılıksız ve zorla aldığı ekonomik değerdir.
Son 3 yılda odamızın ne yaptığı hakkında bilgisi olan aramızda sadece oda yöneticileri var, bizler yokuz.
2018 Yılı Aktif Toplamı 3,449,600 TL veya Net Satışlar Toplamı 6,898,900 TL’nin aşan üretim ve hizmet işletmeleri,
“Siyaset tek kişilik bir oyun değildir.” Derler; uzun soluklu ve ekip işidir. Siyasete küskünlük, kırgınlık olmaz Mücadele ettiğin zemin ve şartlar gözden geçirilir ancak ....
Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından İş Kanunu gereğince vermiş olduğu bir tazminat.