Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak?
17 Nisan 2019 Çarşamba
Her 100 çalışandan 85’i kıdem tazminatını alamıyor. Mahkemelerde işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların yüzde 70’i kıdemden kaynaklanıyor.
Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak?
Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak?

Her 100 çalışandan 85’i kıdem tazminatını alamıyor. Mahkemelerde işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların yüzde 70’i kıdemden kaynaklanıyor. Reforma ihtiyaç olduğu tüm kesimler tarafından kabul ediliyor. Ancak işçi sendikaları, aylık ücretin yüzde 8.33’üne denk gelen tazminat tutarında ısrar ediyor, işveren kesimi ise bu oranı düşürmeye çalışıyor.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

Hürriyet Gazetesi'nden Noyan Doğan'ın yazısı şöyle; Pazartesi günkü, ‘Tüm yönleriyle tamamlayıcı emeklilik ile kıdem tazminatı fonu’ başlıklı yazımda, kıdem tazminatı reformu kapsamında atılacak adımlara ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile kıdem tazminatının nasıl entegre edileceğine değindim.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

Yazı sonrası da okuyuculardan soru yağmuruna tutuldum. Kimileri geçmiş hakların ne olacağını ve istediği zaman kıdemini alıp alamayacağını soruyor, kimileri reform ile kıdem tazminatı oranının azalıp azalmayacağını merak ediyor.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

Kimileri de kıdem tazminatında fonlu sistemi desteklediğim için beni eleştirip, çalışanlar için kıdemin kırmızı çizgi olduğunu hatırlatıyor. Sorulara tek tek cevap vereyim. Ama önce bir-iki tespitte bulunayım.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

Bugün işçilerin yüzde 85’e yakını kıdem tazminatını alamıyor. Yani, her 100 çalışandan 85’i kıdem tazminatını alamıyor, yüzde 15’i ancak alabiliyor.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak?

Yargıda ki, son düzenlemeler ile arabuluculuk sisteminde, işçi ve işveren uyuşmazlıkları dosyalarının yüzde 70’e yakını kıdem tazminatıyla ilgili uyuşmazlıklardan kaynaklanıyor.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? 

Eski haklar ne olacak? Daha açık bir anlatımla işçi sendikaları, ‘kıdem kırmızı çizgimiz dokundurmayız’ deyip, reforma ve kıdemde fonlu sisteme karşı çıkıyor ama ortada bir gerçek var; o da, işçilerin çok büyük bir kısmı kıdem tazminatını alamıyor.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

Aynı şekilde işverenlerin büyük bir kısmı da çalışanının kıdem tazminatını ayırmıyor. Peki, sorun nereden kaynaklanıyor? İşçi sendikaları kıdem hesaplamasında yılda 30 günden, aylık da yüzde 8.33’lük orandan taviz vermiyor, işveren kesimi ise, bu oranın yüzde 5.6 olması gerektiğini savunuyor. Yeri gelmişken belirteyim, son rakamlara göre işçi statüsünde 16 milyondan fazla çalışan var, sendikaya üye işçi sayısı ise 2 milyonu ancak buluyor.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

ESKİ HAKLAR NE OLACAK?

Gelelim, okuyuculardan gelen soru ve eleştirilere. Deniyor ki, ‘yeni sistemde, kıdemimi istediğim zaman alamayacağım, tazminatıma dokunamayacağım’. Kıdem, zaten, 3-5 yılda alınacak bir birikim değil. Yıllarca çalışmış, doğru dürüst tasarruf yapamamış, birikimi olmayan kişilerin emekliliklerinde alması gereken toplu bir para.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

Soruyorlar, ‘yeni sistemde her ay ya da her yıl işveren hesabıma kıdemimi yatırmazsa ne olacak?’. Bugün de işveren yatırmıyor ve çalışan kıdem karşılığının ayrılıp ayrılmadığını bile bilmiyor. En çok merak edilen konu ise, eski hakların ne olacağı. Eski haklar baki olacak, hak kaybı yaşanmayacak.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

Emekliliğine az süre kalmış ya da belirli çalışma süresini geçmiş kişiler yeni sisteme girmeyecek; yeni çalışanlar ya da iş değiştirenler ve belirli yaşın ve prim ödeme gün sayısının altında olanlar işvereni ile anlaşıp, yeni sisteme geçecek. Yine soruyorlar, ‘yeni sistemi emeklilik şirketleri üzerine mi kuracaklar?’. Kıdem tazminatı reformunda emeklilik şirketleri sadece bir aracı rolü üstlenecek.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

YENİ SİSTEM NE GETİRECEK?

Reform adı verilen yeni sistemde; çalışanların kıdem tazminatları bir hesapta yönetilecek, işveren bu hesaba dokunamayacak ve her ay ya da her yıl çalışanının kıdemini bu hesaba yatıracak, çalışan şeffaf şekilde yatırıldığını takip edecek, çalışan iş değiştirdiğinde hesabı da transfer olacak, belirli süre ve şartlarda çalışanın kıdemine ulaşmasına ya da belirli miktarına ulaşmasına imkan tanınacak.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

Bugünkü uygulamada kıdem tazminatında devletin bir katkısı yok, işveren ödüyor; yeni sistemde ise devlet de katkı yapacak. Kimlerin yeni sisteme gireceği, çalışanın kıdem hesabına nasıl ve hangi şartlarda erişeceği, kıdemin hangi yılda ve ne zaman hak edileceği, devletin yapacağı katkı, işverenin hesaba yatıracağı tutar, işçiden kesilecek tutar; bunların hepsi sene sonuna kadar tüm tarafların görüşü alınarak, netleşecek.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

Diyeceğim o ki, çalışanların yüzde 85’inin alamadığı kıdem tazminatında hem reforma hem de tarafların anlaşmasına ihtiyaç var.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? Kıdem tazminatı neden sorun oldu?

* Çalışanların yüzde 85’i kıdem tazminatını alamıyor. 

* Her 100 kişinden 86’sı kıdem tazminatı alamıyor.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

* Sadece işten atılanlar alabiliyor.

* İşverenlerin çoğu, çalışanın kıdem tazminatını yasal olarak ayırmıyor.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

* Çalışanlar kıdeminin ayrılıp ayrılmadığını bilmiyor ve takip edemiyor.

* İşten ayrılanlar tazminatını yakıyor.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

* Kayıt dışılık nedeniyle 100 çalışandan 35’inin kıdem hakkı bulunmuyor.

* Bir işçinin yılda en az bir kere işe giriş çıkışı yapılıyor, kıdem hakkı oluşmuyor.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

* Mahkemelerdeki iş uyuşmazlığı davalarının yüzde 70’i kıdem tazminatı alamamaktan kaynaklanıyor.

* İflas eden, konkordato ilan eden, finansal sorun yaşayan şirketlerde çalışanlar kıdem tazminatlarını alamıyor.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

* İşçi sendikaları kıdem hesaplamasında yılda 30 günden, aylık da yüzde 8.33’lük orandan taviz vermiyor, işveren kesimi ise, bu oranın yüzde 5.6 olması gerektiğini savunuyor.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? Kim alıyor, nasıl hesaplanıyor?

Tazminat alabilmek için işten çıkarılmış olmak ve işyerinde bir yıldan az çalışmamış olmak gerekiyor. Kendi isteği ile işten çıkanlar ve işyerinde bir yıldan az çalışanlar tazminat alamıyor. Gerekli yaş ve prim ödeme gün sayısını doldurup emekli olanlar kıdemini alabiliyor.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

Bunlara ek olarak erkek çalışanlar askerlik nedeniyle; kadın çalışanlar da evlendikten sonra bir yıl için kendi isteği ile işten ayrıldığında tazminata hak kazanabiliyor. Ayrıca 15 yıllık sigortalılık süresini dolduran ve 3600 prim ödeyen de kıdemini alabiliyor.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

Kıdem tazminatı; aylık brüt maaş, ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi ödemeleri içeren giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanıyor ve işveren, her bir yıl için aylık brüt ücret üzerinden -yani 30 gün üzerinden- tazminatı hesaplayıp, çalışana ödüyor. Bu da bir işçinin aylık ücretinin yüzde 8.33’üne denk geliyor.

Kıdem tazminatında yeni sistem ne getirecek? Eski haklar ne olacak? 

Yani, çalışanın aylık ücretinin yüzde 8,33’ü kıdem tazminatı olarak ayrılıyor. İşte tüm tartışma da buradan kaynaklanıyor. İşçi sendikaları yılda 30 günden, aylık da yüzde 8.33’lük orandan taviz vermemekte ısrar ediyor; işveren kesimi ise, bu oranın yüzde 5.6 olması, gerektiğini savunuyor.(CNNTürk)
1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Balıkesir SMMM Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Oda Sekreteri Eren Çekiç'le Muhasebe Mesleğini ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Masaya Yatırdı.
Paranın olduğu yerde verginin olmaması beklenemez ve vergi hayatın birçok yerinde olduğu gibi dini vazifelerin yerine getirilmesinde de hayatımızın içinde.
Vergi icra hukuku olarak da bilinen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 13’üncü maddesinde hüküm altına alınan ihtiyati haciz müessesesi . . . . .
Yazılı bölümü 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde, sözlü bölümü ise 20-21-22 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen
Gülerken düşündüren……………….Düşündürürken öğreten……………..Öğrettiğini unutturmayan……………Maliyenin ve mesleğimizin unutulmaz hocası……
Elbette ki, 5510 Sayılı Kanunla Kanun’un 53. Maddesi’nde yer alan 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 4/b bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı sayılanların,
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’nun 353/1 maddesi hükmüne göre verilmesi ve alınması gereken fatura ve gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile
Yeni TTK’nın 390. maddesinin birinci fıkrasına göre, “Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının
3 yıldır işsiz, etrafımın yardımıyla yaşıyorum. 1 Ekim 1977 doğumluyum. 25 Ekim 1999'da SSK kapsamında mühendis olarak işe başladım ve
Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. İlk 6 ayda 78.6 milyar TL açık veren bütçe, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye devrinden sonra...
Otomotiv sektör temsilcileri yaşadıkları kriz karşısında bazı isteklerini ve önerilerini sıralıyorlar. Aralarında Rusya’da sektörün yaşadığı krizden
Toplantının hemen başında Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Tekstil sizin için ne anlama geliyor?” diye sordu. Ucuz işgücü, zorlu çalışma şartları, ç
Bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esaslar, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve
İdeal olan şirketlerin kendi öz kaynakları ile yatırımlarını yapmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri olmakla birlikte, bu her zaman mümkün olmaz ve kaynak ihtiyacı
Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek . . . . .
BİLSEM sonucu MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar sonrasında kesin kayıt hakkı elde edecek isimler ortaya çıktı.
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
2576 sayılı “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un, “Vergi Mahkemeleri’nin Görevleri” başlıklı