Karşılıksız çekte kolaylık geliyor
22 Mayıs 2020 Cuma
Salgına karşı alınan ekonomik önlemler kapsamında, karşılıksız çek nedeniyle alınan cezaların infazlarının durdurularak tahliyelerin önünü
Karşılıksız çekte kolaylık geliyor
Ankara Dünya Gazetesinden Sayın Canan Sakarya'nın Haberine Göre

Karşılıksız çekte kolaylık geliyor

Salgına karşı alınan ekonomik önlemler kapsamında, karşılıksız çek nedeniyle alınan cezaların infazlarının durdurularak tahliyelerin önünü açan düzenlemede hükümlü lehine yeni bir değişikliğe gidiliyor.

Karşılıksız çek nedeniyle cezaevine girenlerin cezalarının infazlarının durdurularak tahliyelerinin önünü 3 ay içerisinde çek bedelinin yüzde 10’unun ödenmesi şartıyla açan düzenlemede 3 aylık sürenin uzatılması planlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde ticari faaliyetlerin sekteye uğraması nedeniyle çek affından yararlanacak vatandaşların 3 ay içerisinde ödemeleri gereken çek bedelinin yüzde 10’luk bölümünü ödemelerinde yaşanacak güçlük dikkate alınarak haziran ayı sonunda dolacak olan sürenin uzatılması bekleniyor.

Süre uzatımının AK Parti tarafından hazırlanmakta olan 20 maddelik yeni torba teklifle getirilmesi planlanıyor. 26 Mart’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kanunla, Çek Kanuna geçici bir madde eklenerek 24 Mart 2020 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı en geç 3 ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının yüzde 10’unun alacaklıya ödemesi şartıyla durduruldu. Hükümlü tahliye tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının yüzde 10’unu alacaklıya ödeyecek. Kalan kısmını 3 aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek.

İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç 3 ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının yüzde 10’unu ödenmediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek. Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecek. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek. 26 Haziran’da dolacak olan 3 aylık sürenin Meclis'e sunulacak torba teklifle uzatılması planlanıyor.

Sözleşmeler elektronik ortamda yapılacak

AK Parti tarafından, bankalarla krediler dahil her türlü sözleşmenin elektronik ortamda yapılması için de yasa çalışması yapılıyor. Koronavirüs günlerinde hizmetlerini büyük oranda elektronik ortama kaydıran bankalarla ilgili bu yeni düzenleme hayata geçtiğinde sektörde kredi işlemlerinden finansal kiralama işlemlerine kadar tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılması sağlanacak. Telefon abonelik sözleşmeleri de yine elektronik ortamda yapılabilecek.
Sunum; İSMMMO Y.K.Üyesi Halim Bursalı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir' le" Mesleki Gündem "
Corona virüsü salgınıyla gelen ekstra zamların altında ezilen emekliye mini zam, memur ve memur emeklilerine de mini zam farkı göründü.
Son zamanlarda “liyakat” sözcüğünü çok kullanılır olduk. Personel alımlarında, tüm atamalarda, kamuda, özel sektörde hep bir liyakat sözü dolaşıp duruyor
Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazançlarla ilgili 40’ncı ve serbest meslek erbabı ile ilgili 68’inci maddesinde 7194 sayılı Kanun’la yapılan değişikliklerle,
ABD Ticaret Temsilciliği, 2 Haziran 2020 tarihinde yaptığı duyuruda[1] dijital hizmet vergisi (DHV) uygulayan veya uygulayacak olan Avusturya,. . .
Bilindiği üzere; 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 3. maddesindeki düzenleme ile;
Günümüz iş dünyasında işletmeler iş yerine bağlılığı artırmak amacıyla çalışanlarına pek çok sosyal yardımlar ve ilave olanaklar sağlayabiliyorlar.
Serbest döviz fonlarında gerçek kişiler için yüzde 10, tüzel kişiler için yüzde 0 (sıfır) olan vergi tevkifatı oranı yüzde 15’e çıkarıldı.
Teklif ile, Çiftçi Kayıt Sisteminin (ÇKS) yanı sıra Tarımsal Üretim Kayıt Sisteminin (TÜKAS) kayıtlarının da esas alınarak üreticilere tarım . . .
Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik öngören teklif, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.
Teklif ile, sağlık personeline verilen fiili hizmet süresi zammının 60 günden 90 güne çıkarılması öngörülmektedir.
Kötü günleri geride bıraktığımız ve eski değil de yavaş yavaş yeni normale dönmeye başladığımız bu günlerde,
Başkanlığımızca 19 Ekim 2019 tarihinde yazılı, 04-14 Şubat 2020 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı’nın sonucu açıklandı.
Başkanlığımızca toplumda vergi bilincinin ve vergiye gönüllü uyumun artırılmasına yönelik olarak vatandaşlarımıza ve mükelleflerimize sunduğumuz . . . .
Epeydir günlük hukuk sorunların yazmaktan yeni yayınların tanıtımını yapamamış, mali hukuk alanındaki yeni ve önemli yayınları duyuramamıştım.
Başlığı okuyunca “Sanat ve icadın vergisi mi olur?” diye aklınıza gelebilir. Paranın olduğu her yerde vergi mutlaka vardır.
İthalatçıların ve ihracatçıların önemli kapısı gümrüklü liman sahalarında hizmet ücretleri çoğunlukla döviz olarak ödeniyor.
Tütün mücadeleye başladığımız günlerden beri, Tütün kullanıcılarını UYARDIK VE UYARMAYA DEVAM EDECEĞİZ…
Arabuluculuk Daire Başkanı tarafından ekibiyle birlikte yeni bir arabuluculuk kanunu yazılıyor.