Kadın Muhasebeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri;
09 Mayıs 2017 Salı
Mart Ayı Gelir Vergisi Beyanı ve Nisan Ayı Kurumlar Vergisi Beyanının Ardından İstanbul Yüksek Ticaretliler Lokalinde Bir Araya Gelerek Yorgunluk Attılar.
Kadın Muhasebeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri;
Kadın Muhasebeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri;

Mart Ayı Gelir Vergisi Beyanı ve Nisan Ayı Kurumlar Vergisi Beyanının Ardından İstanbul Yüksek Ticaretliler Lokalinde Bir Araya Gelerek Yorgunluk Attılar.

Kadın Muhasebeciler Derneğinin amacı;

Kadın Muhasebecilerin mesleki , kültürel , sosyal sorunların  çözümü ve kadın  dayanışmasının sağlanmasıdır. Dernek ,3568 sayılı Serbest Muhasebecilik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yetki almış Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ,Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçiler  arasında yardımlaşmaya, dayanışmaya,  paylaşıma ve diyaloğa  önem verir.

Ayrıca stajyer muhasebeci ve büro emekçisi kadınların sorunları konusunda çözüm üretmeye çalışır.

Kadınların  gerek yasalardan gerekse uygulamadan kaynaklanan  sorunlarına;  evrensel insan hakları çerçevesinde  hukuki siyasi yollarla çözüm yolları arar.  Kadın meslektaşların ; sosyo ekonomik,  siyasi,  kültürel  mesleki anlamda  onurlu bir yaşam sürmesi doğrultusunda teorik  pratik çözümler üretir, mücadele vermek olan,

Kadın Muhasebeciler Derneği yönetimi ve kadın arkadaşıyla mesleğin vermiş olduğu stresi üzerlerin den atmak, birbirleriyle kaynaşmayı - dayanışmayı artırmak için, İstanbul Yüksek Ticaretliler Lokalinde buluşarak bir arada olabilmenin mutluluğunu yaşadılar.

05 Mayıs Cuma akşamı düzenlemiş oldukları etkinlikte, hem hasret giderdiler, hemde günün ve ayların yorgunluğunu attılar. Beyoğlu'nda Yüksek Ticaretliler Lokalinde Kadın Kadına hem eğlendiler, hemde meslek adına sohbet etmenin tadına vardılar.

Yemekte;
 * Kadın Muhasebeciler Derneği Başkanı Gülüzar Özev,
 * Başkan Yardımcısı Ramize Çetin.
 * Dernek Sayman Gülnaz Güler,
 * Dernek Sözcüsü Handan Yüce
 * MMMBD Şişli Şubesi Başkanı Nesrin Altın,
 * Katılımcı Muhasebeciler Hareketi Yürütme Kurulu Başkanı E. Funda Üçüncü,
 * Muhasebeciler Sendikası Üyesi Hülya Kurun Gül 
 ve arkadaşları beraber olanın hazzını yaşadılar.


12- TMUD Komisyon Başkanı YMM Sabri Tümer, Görüşlerini Sunan Meslek Mensuplarına Cevap Vermesi İçin TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi YMM Dr. Masum Türker Görüşlerini Sunduktan Sonra Türker'e Plaketinin Verilmesinden Sonra İktisadi Dayanışma Kameralarına Aile Resim Verdiler.
(2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir) (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen eşdeğerlik kararlarının kamuoyuyla paylaşılmaması İdare Mahkemesinin kararında hataya sebebiyet verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
İstanbul SMMM Odası Geçmiş Dönem Üsküdar İlçe Temsilcisi Sayın SUAT ANTİK'in Değerli annesi hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumu, 5434-5510 sayılı Kanuna tabi olma ile memuriyete başlangıç tarihlerinin nasıl belirleneceği hakkında durumları 13 farklı örnekle açıkladı.
2019 yılının Ocak ayına ilişkin bütçe sonuçları açıklandı. Bilindiği üzere her yılın ocak ayı bütçesi fazla verir, bunun nedeni yılın ilk ayında ödenekler hemen serbest bırakılmadığı için
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre yenilenen kiralarında kira bedeli artış oranı, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamayı geçemeyecek.
Turnuvada Mmmbd Geçmiş Dönem Başkanı İrfan Demirci Tüm Rakiplerini Yenerek, Turnuva Şampiyonu Olurken,
İhbar tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İhbar tazminatı süreleri yasa ile belirlenir. İşçiler işten çıkarılmaları durumunda bu tazminatı almaya hak kazanır.
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu I sayılı listeye ilişkin beyannamede yer alan tablolarda yapılan çeşitli kontroller nedeniyle, Beyanname Düzenleme Programının güncellenmesi gerekmektedir.
Bilindiği gibi, vergide 213 sayılı VUK md. 359 ve 340 maddelerinin değişikliği hususu artık tartışılır hale gelmiştir.
7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 10’ncu maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Bilindiği gibi, uygulamada resen terk işlemleri vergi daireleri tarafından zamanında yerine getirilmesi gereken önemli bir konudur.
Vergi Usul Kanunu Sirküler Taslağında; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda, 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Konya SMMM Odasında, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü işbirliğinde Muhasebe ve Denetim Bilim dalında Tezsiz Yüksek Lisans yapan ...