İzaha Davet Konuları
17 Mart 2020 Salı
Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilen mükellefler, davet konusu tespitle sınırlı olarak, bu Vergi Usul Kanunun 371 inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz.
İzaha Davet Konuları
İzaha Davet Konuları

Can Türker - (Hürses)
 
Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilen mükellefler, davet konusu tespitle sınırlı olarak, bu Vergi Usul Kanunun 371 inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz.

Yapılan izahın yeterli bulunmaması ve mükellef tarafından Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinde öngörülen işlemlerin gerçekleştirilmemesi durumunda incelemeye veya takdire sevk işlemleri yapılır.

İzaha davet şartlarından herhangi birini taşımadığı anlaşılan mükelleflerin vergi beyannamelerini vermelerine engel bir durum bulunmamakta olup, vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden beyannamelerini vermiş olanlara, ziyaa uğratılan vergi üzerinden Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi gereği %50 oranında vergi ziyaı cezası kesilir.

İzaha davet kapsamında verilen beyanname üzerine tahakkuk eden vergiler ile izah zammının mükelleflerce maddede öngörülen 15 günlük süre içerisinde ödenmemesi durumunda %20 oranında kesilmiş olan indirimli ceza, %50 oranı esas alınarak ikmal edilir ve izah zammının gecikme faizine dönüştürülmesi işlemi yapılır.

Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesi kapsamında %20 oranında kesilen vergi ziyaı cezasına ilişkin ihbarnamelerin tebliği üzerine mükellefler tarhiyat sonrası uzlaşma başvurusunda bulunabilirler.[1]

Hazine ve Maliye Bakanlığı, VUK’un 370. maddesinin 4 fıkrasıyla kendisine verilen yetkiye istinaden 482 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 2. maddesiyle izaha davet uygulamasının kapsamını belirlemiştir.

Buna göre;

· Ba-Bs bildirim formlarında yer alan bilgilerin analizi sonucunda,

·Kredi kartı satış bilgileri ile katma değer vergisi (KDV) beyannamelerinin karşılaştırılması sonucunda,

·Yıllık beyannameler ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin karşılaştırılması sonucunda,

·Çeşitli kurum ve kuruluşlardan elde edilen bilgiler ile asgari ücret tarifelerinin karşılaştırılması sonucunda,

·Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinde yapılan indirimleri, kanuni oranları aşan mükelleflerin,
 
· Dağıttığı kâr üzerinden tevkifat yapmadığı tespit edilenlerin,
 
· Geçmiş yıl zararlarının mahsubu yönünden,
 
· İştirak kazançlarını ilgili hesapta göstermeyen,


· Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesindeki istisna ile ilgili olarak,
 
· Örtülü sermaye yönünden,
 
· Ortaklardan alacaklar için hesaplanması gereken faizler yönünden,

·Ortaklık hakları veya hisselerini elden çıkardıkları halde beyanda bulunmayan limited şirket ortaklarının,

·Gayrimenkul alım/satım bedelinin eksik beyan edilmiş olabileceğine dair haklarında tespit bulunanların,

·Gayrimenkullere ilişkin değer artışı kazançları yönünden,

·Gayrimenkul sermaye iratlarını beyan etmeyen veya eksik/hatalı beyan eden,

· Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılması durumunda,
 

mükelleflerin izaha davet edilmesi gerektiği belirtilmiştir.[2]

-------------------------------------
[1] TÜRMOB, 2019/1 Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı, “Vergi Tekniği”, Sınav Komisyon Cevapları, sayfa;15.

[2] ŞAHİN, Mustafa,” İzaha Davet Uygulaması”, E-yaklaşım, Şubat 2020,Sayı:326.
TÜRMOB - Video Seminer - Corona Virüs Nedeni İle Çalışma Hayatında Uygulanabilecek Düzenlemeler.
Corona Virüsü Nedeni İle;Z or Anlar Yaşadığımız Bu Günlerde;Dertleriniz Kum Tanesi Kadar Küçük, Sevinçleriniz Bahar Yağmuru Tanecikleri kadar Bol,
12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemesi yarın itibarıyla başlıyor. SSK'lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de
İstanbul'da metro seferleri 21.00'de sona erdi. Şimdiye kadar 00.00'a kadar yapılan seferler corona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla
SGK prim ertelemesine ilişkin son düzenleme ile genel sağlık sigortası primlerinin ödemesi de ertelendi mi? SGK Yönetim Kurulu'nca alınan erteleme kararı ve yayınlanan . .
2019 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi . . . 2019 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 01.04.2020 tarihli duyurusu ile Ticaret Bakanlığı'nca kendilerine iletilen 31.03.2020 tarihli yazı ile
26.03.2020 tarih ve 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7226 sayılı BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile bazı kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.
İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde . . . .
Hukuki açıdan mücbir sebep kısaca idarenin sorumluluğunu kaldıran veya azaltan haller ve/veya idareye karşı . . . .
Söz konusu 7226 sayılı Yasa 26.03.2020 gün ve 31080 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
İlk önce Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve sonrasında tüm dünyada . . .
İki gün önce “a haber Tv” de Gelir İdaresi Başkanı Sayın Bekir Bayraktar’ı izledim. Açıklamalar çok güzel. . . .
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1 Nisan'da hayata geçecek olan konaklama vergisinin...
Rusya'nın daha önce duyurduğu koronavirüs aşısının bazı hayvanlarda testlerinin tamamlandığı belirtilerek . . .
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8)
Korona virüs [Covid- 19] salgını nedeniyle ardı ardına yeni kararlar uygulamaya konurken Ticaret Bakanlığı tarafından şirketlerin kâr payı
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge kapsamında büyükşehirler ve
Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkıp ülkemiz ile birlikte tüm dünyayı etkisi altına alan koranavirüs salgını,