İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 24. Olağan Genel Kurulunu Yaptı.
07 Mayıs 2019 Salı
İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Genel Sekreteri Sabri Tümer Meslek Mensuplarını Saygı İle Selamladıktan Sonra Divan Başkanlığına Oy Birliği İle
İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 24. Olağan Genel Kurulunu Yaptı.
İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 24. Olağan Genel Kurulunu Yaptı.

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Genel Sekreteri Sabri Tümer Meslek Mensuplarını Saygı İle Selamladıktan Sonra Divan Başkanlığına Oy Birliği İle ;
Sezai Onaral, Divan Kurulu Üyelerine Hakan Taştan, Osman Okur, Yusuf Evren ve Fatma Gök Seçilerek Divandaki Yerlerini Aldıktan Sonra, Divan Başkanı ve Geçmiş Dönem İYMM Odası Başkanı Onaral Kısa Bir Teşekkür Konuşması Yaptı.
Daha Sonra İstiklal Marşının Okunmasıyla Genel Kurul Başladı.

GÜNDEM

 • 1-Açılış ve saygı duruşu,
 • 2-Başkanlık Divanı seçimi, Divan Heyetine Genel Kurul belgelerinin Genel Kurul adına imzalama yetkisinin verilmesi,
 • 3-Yönetim Kurulu faaliyet ve hesap raporları ile Denetçi raporunun okunması ve görüşülmesi,
 • 4-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası,
 • 5-Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ve Denetim ve Disiplin Kurullarına verilecek huzur haklarının saptanması,
 • 6-Yönetim Kuruluna taşınmaz alımı, satımı ve borçlanma konusunda yetki verilmesi,
 • 7-Yeni çalışma dönemi oda giriş ücreti ile yıllık aidat miktarlarının saptanması ve ödeneceği tarihlerin belirlenmesi,
 • 8-Yeni çalışma dönemi bütçesinin görüşülmesi, Yönetim Kuruluna bütçenin fasılları arasında aktarma yapma yetkisi verilmesi ve bütçenin onaylanması,
 • 9-Yönergelerin görüşülmesi ve onaylanması,
 • 10-Yönetim, Denetim, Disiplin ve Birlik temsilciliklerine aday olanların adlarının belirlenmesi,
 • 11-Dilekler

 Gündem Okunduktan Sonra Sinevizyon Sunumuna Geçildi. Noktasına Virgülüne Dokumadan Genel Kurulun Tamamını Sizlere Aynen Sunuyoruz.

-----------------------------------------------------------------------------

1- (04.05.2019) - (00051) - İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 24. Olağan Genel Kurulunu Kendi Toplantı Salonunda Yaptı.

1- İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Genel Sekreteri Sabri Tümer Meslek Mensuplarını Selamladıktan Sonra Divan Başkanlığına Sezai Onaral ve Üyeler Oy birliği İle Seçilerek Divandaki Yerlerini Aldıktan Sonra İstiklal Marşının Okunmasıyla Genel Kurul Başladı

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- (04.05.2019) - (00052) - İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 24. Olağan Genel Kurulunu Kendi Toplantı Salonunda Yaptı.
 
2- Divan Başkanı Sezai Onaral, ve Divan Üyeleri Hakan Taştan, Osman Okur, Yusuf Eren ve Fatma Gök Divanda Yerlerini Aldıktan Sonra, Onaral Kısa Bir Teşekkür Konuşması Yaptı. Gündem Okunduktan Sonra Sinevizyon Sunumuna Geçildi. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3- (04.05.2019) - (00053) - İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 24. Olağan Genel Kurulunu Kendi Toplantı Salonunda Yaptı.


3- Divan Başkanı Sezai Onaral, ve Divan Üyeleri Hakan Taştan, Osman Okur, Yusuf Eren ve Fatma Gök Divanda Yerlerini Aldıktan Sonra, Onaral Kısa Bir Teşekkür Konuşması Yaptı. Gündem Okunduktan Sonra Sinevizyon Sunumuna Devam Edildi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4- (04.05.2019) - (00054) - İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 24. Olağan Genel Kurulunu Kendi Toplantı Salonunda Yaptı.

4- Divan Başkanı Sezai Onaral Sinevizyonu İzlemekle Eski Günlerimizi Hatırladık Dedikten Sonra Genel Kuruldan Oy Birliği İle Genel Kurul Tutanaklarını İmzalamak Üzere Yetki Alındıktan Sonra Genel Kurula Devam Edildi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5- (04.05.2019) - (00055) - İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 24. Olağan Genel Kurulunu Kendi Toplantı Salonunda Yaptı.

5- Divan Başkanı Sezai Onaral, Konuşmalarını Yapması İçin İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Vehbi Karabıyık'ı Kürsüye Davet Etti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6- (04.05.2019) - (00056-57) - İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 24. Olağan Genel Kurulunu Kendi Toplantı Salonunda Yaptı.

6- Divan Başkanı Sezai Onaral, Konuşmalarını Yapması İçin TÜRMOB Genel Başkanı A.Masis Yontan' ı Kürsüye Davet Etti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7- (04.05.2019) - (00058) - İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 24. Olağan Genel Kurulunu Kendi Toplantı Salonunda Yaptı.

7- Divan Başkanı Sezai Onaral, TÜRMOB Başkanı Masis Yontan'a Espirili Bir Şekilde Cevap Verdikten Sonra İzmir YMM Odası Başkanı Şadi Çetin'i Kürsüye Davet Etti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8- (04.05.2019) - (00059) - İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 24. Olağan Genel Kurulunu Kendi Toplantı Salonunda Yaptı.

8- Divan Başkanı Sezai Onaral, Konuşmalarını Yapması İçin Prof. Dr. Öğretim Görevlisi YMM Cemal İbiş'i Kürsüye Davet Etti.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9- (04.05.2019) - (00060) - İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 24. Olağan Genel Kurulunu Kendi Toplantı Salonunda Yaptı.

9- Divan Başkanı Sezai Onaral, Konuşmalarını Yapması İçin Disiplin Kurulu Bağımsız Adayı YMM Sinan Arslan'ı Kürsüye Davet Etti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10- (04.05.2019) - (00061) - İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 24. Olağan Genel Kurulunu Kendi Toplantı Salonunda Yaptı.  
10- Divan Başkanı Sezai Onaral,Sinan Arslan'a Kısa Bir Cevap verdikten Sonra Konuşmalarını Yönetim Kurulu Bağımsız Adayı Muammer Özkoca' yı Kürsüye Davet Etti.

Detaylar İKTİSADİ TV de http://www.iktisadidayanisma.com/iktisadiTV/

1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Balıkesir SMMM Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Oda Sekreteri Eren Çekiç'le Muhasebe Mesleğini ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Masaya Yatırdı.
Paranın olduğu yerde verginin olmaması beklenemez ve vergi hayatın birçok yerinde olduğu gibi dini vazifelerin yerine getirilmesinde de hayatımızın içinde.
Vergi icra hukuku olarak da bilinen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 13’üncü maddesinde hüküm altına alınan ihtiyati haciz müessesesi . . . . .
Yazılı bölümü 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde, sözlü bölümü ise 20-21-22 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen
Gülerken düşündüren……………….Düşündürürken öğreten……………..Öğrettiğini unutturmayan……………Maliyenin ve mesleğimizin unutulmaz hocası……
Elbette ki, 5510 Sayılı Kanunla Kanun’un 53. Maddesi’nde yer alan 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 4/b bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı sayılanların,
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’nun 353/1 maddesi hükmüne göre verilmesi ve alınması gereken fatura ve gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile
Yeni TTK’nın 390. maddesinin birinci fıkrasına göre, “Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının
3 yıldır işsiz, etrafımın yardımıyla yaşıyorum. 1 Ekim 1977 doğumluyum. 25 Ekim 1999'da SSK kapsamında mühendis olarak işe başladım ve
Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. İlk 6 ayda 78.6 milyar TL açık veren bütçe, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye devrinden sonra...
Otomotiv sektör temsilcileri yaşadıkları kriz karşısında bazı isteklerini ve önerilerini sıralıyorlar. Aralarında Rusya’da sektörün yaşadığı krizden
Toplantının hemen başında Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Tekstil sizin için ne anlama geliyor?” diye sordu. Ucuz işgücü, zorlu çalışma şartları, ç
Bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esaslar, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve
İdeal olan şirketlerin kendi öz kaynakları ile yatırımlarını yapmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri olmakla birlikte, bu her zaman mümkün olmaz ve kaynak ihtiyacı
Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek . . . . .
BİLSEM sonucu MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar sonrasında kesin kayıt hakkı elde edecek isimler ortaya çıktı.
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
2576 sayılı “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un, “Vergi Mahkemeleri’nin Görevleri” başlıklı