İstanbul SMMM Odasının 24. Olağan Genel Kurulunda BMMG dan Ahmet Demir'in Yapmış Olduğu Konuşma Metni
16 Mayıs 2019 Perşembe
Son 3 yılda odamızın ne yaptığı hakkında bilgisi olan aramızda sadece oda yöneticileri var, bizler yokuz.
İstanbul SMMM Odasının 24. Olağan Genel Kurulunda BMMG dan Ahmet Demir
İstanbul SMMM Odasının 24. Olağan Genel Kurulunda BMMG dan Ahmet Demir'in Yapmış Olduğu Konuşma Metni

Ahmet Demir - SMMM

Sayın Divan, meslektaşlarının meslekten ümidini kestiği sayın oda başkanı, siz değerli meslektaşlarım öncelikle hoş geldiniz. 

Son 3 yılda odamızın ne yaptığı hakkında bilgisi olan aramızda sadece oda yöneticileri var, bizler yokuz. 

Çünkü Biz bir şey yapıldığını görmedik. Şuradan başlamak istiyorum. 2017 Aralık ayında hayatımıza giren 2018 yılında öncelikle biz serbest meslek defterlerinin, 2019 itibari ile tüm işletme defterlerinin kapsama alındığı DBS sistemini bizimle aynı gün öğrendiklerini biliyoruz mesela, Halbuki öylemi ben 4 Ekim 2017 tarihinde sosyal medyadan öğrendim böyle bir şey olacağını fakat oda her ne hikmetse aralık ayına kadar böyle bir şeyin çıkacağını meslektaşlarımıza bildirmediği gibi sürecin içine dâhil olmadığını öğrendik. Hâlbuki bu sistemin sunun Konya Odası'nın 17. Anadolu Odaları Eğitim Semineri ' Antalya'da yapılan 4 günlük eğitimde Gelir İdaresi tarafından sunumu yapılmıştı. Bu sunumu neden biz meslektaşları ile paylaşmadılar diye düşünürken saygı değer oda yönetiminin meslektaşı düşünme davası olmadığından meslektaşı sadece aidat toplama aracı gördüklerinden bir şey yapmadılar. 

2018 yılı mali tablolarını incelediğimde gene belirli bir süre sonra adı denge Tablosu olarak değişecek olan oda bilançomuz gene normların dışında hazırlandığını bilançonun aktifi ve pasifinin olduğunu fakat yine dipnotunun olamadığını, fakat gelir gider tablosuna baktığımda yine dipnot olmamakla beraber bir detay tablosu yapıldığını görmekteyiz. Detay da elde edilen 23.750.000 küsur geliri olan odamızın gelirinin % 85 ini harcadığını görmekteyiz. 

YÖNETİM

1.811.314,48

8,74%

FAALİYET

3.759.078,44

18,14%

PERSONEL

7.810.171,73

37,68%

DIŞARDAN SAĞLANAN

2.583.236,89

12,46%

EĞİTİM

661.967,71

3,19%

ARGE

12.605,87

0,06%

DİĞERLERİ

4.086.677,35

19,72%

TOPLAM

20.725.052,47

100,00%

Giderlerin içinde En dikkat çekici kalem olan personel giderleridir. İsmmmo bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 50-55 Aralığında olduğu varsayımı ile yola çıkarsak Aylık 650847,60.- TL toplam hadi işveren payı olarak 200.000 TL yi çıkalım ortalama bir çalışana net olarak 8.000,00.-TL maaş ödenmektedir. Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu ise toplam 1.811.000 küsur TL aylık olarak ise 150.900 TL huzur hakkı almaktadırlar. Bu rakamım da 15 böldüğümüzde 10.000 TL ye tekabül etmektedir. Hâlbuki personel maaşlarının seçilmiş yöneticilerimizin huzur haklarına niye bu kadar yakın olduğunu çözememekteyiz. 

Meslektaşlarım 5 sene önce 5000.-TL kazanırken bugün aynı parayı kazamamaktadır. Bunu Sebebi mevcut yönetim anlayışıdır. Youtube'da dönen Tahsilât sorunu bizim için küçük şeydir. Bizim asıl sorunumuz nispi temsildir diye yaklaşımdır. 

1- Genel Yayın Yönetmenimiz Nusret Sümer Balıkesir SMMM Odası Başkanı Ertuğ Aslan ve Oda Sekreteri Eren Çekiç'le Muhasebe Mesleğini ve Meslek Mensuplarının Sorunlarını Masaya Yatırdı.
Paranın olduğu yerde verginin olmaması beklenemez ve vergi hayatın birçok yerinde olduğu gibi dini vazifelerin yerine getirilmesinde de hayatımızın içinde.
Vergi icra hukuku olarak da bilinen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 13’üncü maddesinde hüküm altına alınan ihtiyati haciz müessesesi . . . . .
Yazılı bölümü 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde, sözlü bölümü ise 20-21-22 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen
Gülerken düşündüren……………….Düşündürürken öğreten……………..Öğrettiğini unutturmayan……………Maliyenin ve mesleğimizin unutulmaz hocası……
Elbette ki, 5510 Sayılı Kanunla Kanun’un 53. Maddesi’nde yer alan 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 4/b bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı sayılanların,
Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’nun 353/1 maddesi hükmüne göre verilmesi ve alınması gereken fatura ve gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile
Yeni TTK’nın 390. maddesinin birinci fıkrasına göre, “Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının
3 yıldır işsiz, etrafımın yardımıyla yaşıyorum. 1 Ekim 1977 doğumluyum. 25 Ekim 1999'da SSK kapsamında mühendis olarak işe başladım ve
Maliye Bakanlığı, Temmuz ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. İlk 6 ayda 78.6 milyar TL açık veren bütçe, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin Hazine'ye devrinden sonra...
Otomotiv sektör temsilcileri yaşadıkları kriz karşısında bazı isteklerini ve önerilerini sıralıyorlar. Aralarında Rusya’da sektörün yaşadığı krizden
Toplantının hemen başında Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, “Tekstil sizin için ne anlama geliyor?” diye sordu. Ucuz işgücü, zorlu çalışma şartları, ç
Bankalarca verilen kredilere ilişkin usul ve esaslar, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve
İdeal olan şirketlerin kendi öz kaynakları ile yatırımlarını yapmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri olmakla birlikte, bu her zaman mümkün olmaz ve kaynak ihtiyacı
Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek . . . . .
BİLSEM sonucu MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar sonrasında kesin kayıt hakkı elde edecek isimler ortaya çıktı.
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
2576 sayılı “Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un, “Vergi Mahkemeleri’nin Görevleri” başlıklı