İstanbul SMMM Odasının 24. Olağan Genel Kurulunda BMMG dan Ahmet Demir'in Yapmış Olduğu Konuşma Metni
16 Mayıs 2019 Perşembe
Son 3 yılda odamızın ne yaptığı hakkında bilgisi olan aramızda sadece oda yöneticileri var, bizler yokuz.
İstanbul SMMM Odasının 24. Olağan Genel Kurulunda BMMG dan Ahmet Demir
İstanbul SMMM Odasının 24. Olağan Genel Kurulunda BMMG dan Ahmet Demir'in Yapmış Olduğu Konuşma Metni

Ahmet Demir - SMMM

Sayın Divan, meslektaşlarının meslekten ümidini kestiği sayın oda başkanı, siz değerli meslektaşlarım öncelikle hoş geldiniz. 

Son 3 yılda odamızın ne yaptığı hakkında bilgisi olan aramızda sadece oda yöneticileri var, bizler yokuz. 

Çünkü Biz bir şey yapıldığını görmedik. Şuradan başlamak istiyorum. 2017 Aralık ayında hayatımıza giren 2018 yılında öncelikle biz serbest meslek defterlerinin, 2019 itibari ile tüm işletme defterlerinin kapsama alındığı DBS sistemini bizimle aynı gün öğrendiklerini biliyoruz mesela, Halbuki öylemi ben 4 Ekim 2017 tarihinde sosyal medyadan öğrendim böyle bir şey olacağını fakat oda her ne hikmetse aralık ayına kadar böyle bir şeyin çıkacağını meslektaşlarımıza bildirmediği gibi sürecin içine dâhil olmadığını öğrendik. Hâlbuki bu sistemin sunun Konya Odası'nın 17. Anadolu Odaları Eğitim Semineri ' Antalya'da yapılan 4 günlük eğitimde Gelir İdaresi tarafından sunumu yapılmıştı. Bu sunumu neden biz meslektaşları ile paylaşmadılar diye düşünürken saygı değer oda yönetiminin meslektaşı düşünme davası olmadığından meslektaşı sadece aidat toplama aracı gördüklerinden bir şey yapmadılar. 

2018 yılı mali tablolarını incelediğimde gene belirli bir süre sonra adı denge Tablosu olarak değişecek olan oda bilançomuz gene normların dışında hazırlandığını bilançonun aktifi ve pasifinin olduğunu fakat yine dipnotunun olamadığını, fakat gelir gider tablosuna baktığımda yine dipnot olmamakla beraber bir detay tablosu yapıldığını görmekteyiz. Detay da elde edilen 23.750.000 küsur geliri olan odamızın gelirinin % 85 ini harcadığını görmekteyiz. 

YÖNETİM

1.811.314,48

8,74%

FAALİYET

3.759.078,44

18,14%

PERSONEL

7.810.171,73

37,68%

DIŞARDAN SAĞLANAN

2.583.236,89

12,46%

EĞİTİM

661.967,71

3,19%

ARGE

12.605,87

0,06%

DİĞERLERİ

4.086.677,35

19,72%

TOPLAM

20.725.052,47

100,00%

Giderlerin içinde En dikkat çekici kalem olan personel giderleridir. İsmmmo bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 50-55 Aralığında olduğu varsayımı ile yola çıkarsak Aylık 650847,60.- TL toplam hadi işveren payı olarak 200.000 TL yi çıkalım ortalama bir çalışana net olarak 8.000,00.-TL maaş ödenmektedir. Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu ise toplam 1.811.000 küsur TL aylık olarak ise 150.900 TL huzur hakkı almaktadırlar. Bu rakamım da 15 böldüğümüzde 10.000 TL ye tekabül etmektedir. Hâlbuki personel maaşlarının seçilmiş yöneticilerimizin huzur haklarına niye bu kadar yakın olduğunu çözememekteyiz. 

Meslektaşlarım 5 sene önce 5000.-TL kazanırken bugün aynı parayı kazamamaktadır. Bunu Sebebi mevcut yönetim anlayışıdır. Youtube'da dönen Tahsilât sorunu bizim için küçük şeydir. Bizim asıl sorunumuz nispi temsildir diye yaklaşımdır. 

3- Kahvaltılı Etkinlikte, Hakan Ustabaş,Bilgilendirme Konuşmalarını Yapması İçin İstanbul SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Yüksel Kahveci'yi Kürsüye Davet Etti. (SON).
Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (KSMMMO) 23.Olağan Genel Kurul öncesi takvimi açıkladı.
KGK’nın “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği”ne uygun şekilde tasarlanmış “Bağımsız Denetim Standartları – II” Eğitimi düzenlenmiştir.
T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları (2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 Yıllarını İçerir)
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Başlatma Sınavı Hazırlık Kursları
Yeni askerlik sistemi TBMM Genel Kurulu’nda! Kalıcı bedelli ve tek tip askerlik sistemini kapsayan yeni askerlik sistemi henüz vatani görevini yapmamış
İmar barışından yararlanmak için başvuru süresi 15 Haziran’da, ödemeler ise 30 Haziran’da sona eriyor. Ancak,
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası bir duyuru yayınlayarak “Danıştay 8.Dairenin vermiş olduğu nispi aidat kararı ve genel kurulda alınan
Bilindiği gibi, zamanaşımı belirli bir sürenin geçmesi ile bir hakkın kazanılmasına, kaybedilmesine veya bir yükten kurtulmaya neden olan süredir.
Diyelim ki; e bildirgeyi son günü veriyorsunuz. Ve elektrikler kesildi yada internet ağı bağlantısında sorun çıktı gönderme imkanı olmadı.
Bilindiği üzere, 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ve sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı Tebliğ ile 32 sayılı Karar'da değişiklikler yapılarak
İzmit 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 23. Genel Kurul Hazirun Listeleri,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İmar Barışı için başvuru süresi yeniden uzatılmayacak.
Burgaz adasında Sait Faik Abasıyanık’ın kitapları değerlendirildi, yaşamı anlatıldı. Kadın Muhasebeciler Derneğinin düzenlemiş olduğu etkinlikte Yazar Emin Karaca çok güzel,
Her Şeyin Kalbiniz Kadar Güzel Olmasını Temenni Ederiz. İyi Bayramlar....
Bilindiği gibi GVK’nın 88’inci maddesine göre; Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararlar(80’inci maddede yazılı diğer kazanç ve . . .
Son dönemlerde en çok tartışılan, gündemden düşmeyen konu…. KIDEM TAZMİNATI…….Tasarının yasalaşması durumunda bir kıdem tazminatı fonu oluşturulacak.
Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 507)
Kendimiz İçin Akciğer Sağlığı Toplum İçin Temiz Hava İstiyoruz. Gelecek İçin Tütün Maddesi Kullanılmasını ve İzmarit İstemiyoruz…..