İstanbul SMM Odasında;
31 Mart 2020 Salı
65 Yaş ve Üstü Olan veya Kronik Rahatsızlığı Bulunan Meslek Mensuplarımız Hakkında Bilgilendirme
İstanbul SMM Odasında;
65 Yaş ve Üstü Olan veya  Kronik Rahatsızlığı Bulunan  Meslek Mensuplarımız Hakkında Bilgilendirme 

Değerli Meslektaşlarım,
 
Bildiğiniz gibi Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Korona virüs (COVID-19) salgınından ülkemizde etkilenmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda Maliye Bakanlığınca bazı tedbirler alınmış bazı beyanname ve bildirimlerin sürelerinde değişiklikler yapılmıştır. 22 Mart 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır.

Bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükellef grupları ve meslek mensupları hakkında mücbir sebep ilan edilmiş olup; 24.03.2020 tarih ve 31078 (Mükerrer) Resmî Gazetede yayınlanan 518 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile gerekli açıklamalar yapılmıştır.
Bu kapsamda, meslek mensupları ile ilgili bölüm ve açıklamalar aşağıdaki gibidir.

Detay için tıklayınız >>>>> 65yas.pdf

1- Prof. Dr. Barış Sipahi - (İşletme Sermayesi Yönetimi)
OECD bünyesindeki uluslararası para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele kuruluşu FATF (Mali Eylem Görev Gücü-Financial Action Task Force),
2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,10 (yüzde iki virgül on) olarak tespit edilmiştir.
5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Gündemin önemli konularından birisidir kıdem tazminatı. 1475 sayılı İş Kanunu ödenecek kıdem tazminatının bir yıllık miktarını
Koronavirüs önlemleri kapsamında 18 yaş altı uçak yolcularının aileleri ile beraber seyahat etme zorunluluğu kaldırıldı.
Koronavirüs pandemisi hayatımızda derin etkiler bıraktı, bırakmaya da devam ediyor. Salgının etkisinin azalmasıyla birlikte,
Geçen yazımda Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) istisnaları düzenleyen 5/1e maddesinde yer alan . . . .
Bilindiği üzere; Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak . . .
Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkartılan 18/6/2020 tarihli ve 2020/20 sayılı “İşveren İşlemleri Genelgesiyle” hem işyeri tescil ve
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Abdil Erdal, Başkan Yardımcısı Celal Emiroğlu ve Oda Sekreteri . . . .
Ülkemiz bir yandan Corona salgınına karşı mücadelesini sürdürürken diğer taraftan ABD emperyalizmine karşı Doğu Akdeniz’de, . . .
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) istisnaları düzenleyen 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, kurumların, . . . .
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın da hizmet vereceği Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası,
1 Temmuz tarihi itibariyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olan mükelleflerce 30 Haziran 2020 tarihine “5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalı”ndan düzenlenmesi gereken e-Arşiv Faturalar Hakkında
Ülkemizde 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra, Ağustos 2016'da 6736 sayılı Kanun çıkartılarak yürürlüğe konuldu. Bu kanunda vadesi geçmiş borçlar iki ayda bir ödenmek koşuluyla 18 ay vadelendirildi, matrah ar
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında . . . .
Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Kıdem tazminatının TES'e dönüştürülmesine ilişkin yasal düzenlemeyle ilgili süreç devam ederken, yeni kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.